ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 листопада 2011 року N 1618

Про затвердження Положення про склад та регламент роботи комісії з питань внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна

У зв'язку з затвердженням нової структури та штатного розпису у Фонді державного майна України відповідно до Указу Президента від 09.12.2010 N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 N 937 (Постанова N 937), наказу Фонду державного майна України від 07.10.2011 N 1085к наказую:

1. Затвердити Положення про склад та регламент роботи комісії з питань внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна (далі - Положення) у редакції, що додається.

2. Відповідно до пункту 5 Положення створити комісію з питань внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна (далі - Комісія) у складі:

голова Комісії - Хотей І. І., заступник Голови Фонду;

заступник голови Комісії - Нікітін Ю. В., начальник Управління з питань договірного менеджменту Департаменту управління державним майном, договірного менеджменту та комунікаційного забезпечення;

члени Комісії:

Шрамко А. В. - заступник начальника Управління з питань договірного менеджменту Департаменту управління державним майном, договірного менеджменту та комунікаційного забезпечення;

Коваль Н. С. - начальник відділу розробки змін до договорів купівлі-продажу та погодження післяприватизаційних продажів Управління з питань договірного менеджменту Департаменту управління державним майном, договірного менеджменту та комунікаційного забезпечення;

Кушнарьов С. М. - начальник відділу претензійно-позовної роботи та представництва у судах Юридичного управління;

в залежності від групи, до якої належить об'єкт приватизації, до договору купівлі-продажу якого вносяться зміни:

Буртняк Т. Г. - начальник Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК Департаменту конкурентних продажів;

Асташев Є. В. - начальник Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності Департаменту корпоративного управління;

Білоцерковець І. Л. - начальник Управління конкурсного продажу Департаменту конкурентних продажів;

Муренко І. В. - головний спеціаліст відділу розробки змін до договорів купівлі-продажу та погодження післяприватизаційних продажів Управління з питань договірного менеджменту Департаменту управління державним майном, договірного менеджменту та комунікаційного забезпечення, відповідальний секретар Комісії.

3. У разі відсутності в період роботи Комісії Хотея І. І. її роботу очолює заступник голови Комісії Нікітін Ю. В.

4. Наказ Фонду державного майна України від 24.04.2009 N 613 вважати таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на уповноважену посадову особу Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
09.11.2011 N 1618

ПОЛОЖЕННЯ
про склад та регламент роботи комісії з питань внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна

1. Комісія з питань внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна (далі - Комісія) створюється у Фонді державного майна України (далі - Фонд) відповідно до розділу 5 Положення про внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду від 29.10.98 N 2041 "Про впорядкування процедури внесення змін до договорів купівлі-продажу", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.11.98 за N 717/3157 (далі - Положення).

2. Метою діяльності Комісії є розгляд питання щодо внесення змін до договору купівлі-продажу об'єкта приватизації в період дії зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу цього об'єкта (далі - договір купівлі-продажу), матеріалів і документів, передбачених Положенням, в тому числі проекту договору про внесення змін та (або) доповнень до договору купівлі-продажу (далі - Договір про внесення змін), або проекту мирової угоди (далі - Мирова угода) в рамках судової справи щодо розірвання чи визнання недійсним договору купівлі-продажу державного майна в зв'язку з невиконанням його умов, і підготовка висновків Комісії (у вигляді протокольного рішення) про доцільність, прийняття або відхилення пропозиції щодо укладання Договору про внесення змін або Мирової угоди та затвердження проекту Договору про внесення змін або Мирової угоди.

3. Комісія обов'язково розглядає проект Договору про внесення змін у випадках, якщо:

- вони стосуються договорів купівлі-продажу майна (пакетів акцій) підприємств, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

- виникають спірні питання в процесі розгляду (згідно з Положенням) пропозицій щодо внесення змін та (або) доповнень до договору купівлі-продажу.

4. Комісія розглядає проекти зазначених в пункті 2 цього Положення Мирових угод в усіх випадках.

5. Склад Комісії:

голова Комісії - уповноважена посадова особа Фонду, якій підпорядковується структурний підрозділ Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна;

заступник голови Комісії - керівник структурного підрозділу Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна;

члени Комісії:

працівники структурних підрозділів Фонду, до функціональних обов'язків яких належить:

- контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна;

- правове забезпечення роботи органу приватизації;

в залежності від групи об'єкта приватизації - працівники структурних підрозділів Фонду, до функціональних обов'язків яких належить:

- регулювання міждержавних майнових відносин та створення спільних підприємств;

- підготовка та проведення конкурсів з продажу пакетів акцій господарських товариств;

- продаж об'єктів малої приватизації та цілісних майнових комплексів;

а також працівник структурного підрозділу Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, що є відповідальним секретарем Комісії.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Фонду.

6. У разі відсутності в період роботи Комісії голови Комісії його обов'язки покладаються на заступника голови Комісії.

У разі відсутності одного з членів Комісії його функціональні обов'язки виконує представник відповідного структурного підрозділу Фонду.

7. Засідання Комісії скликається за ініціативою голови Комісії або членів Комісії. Дата проведення засідання визначається головою Комісії.

8. Рішенням Комісії вважається:

- наявність на проекті Договору про внесення змін або Мирової угоди віз голови Комісії та членів Комісії (у разі відсутності зауважень в процесі розгляду проекту Договору про внесення змін або Мирової угоди згідно з Положенням). У цьому разі рішення про доцільність укладення Договору про внесення змін або Мирової угоди вважається прийнятим без проведення засідання Комісії;

- протокол засідання Комісії, яке проводиться:

- якщо запропоновані зміни та (або) доповнення або Мирова угода стосуються договорів купівлі-продажу державного майна (пакетів акцій) підприємств, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

- у разі виникнення спірних (проблемних) питань в процесі розгляду пропозиції щодо внесення змін та (або) доповнень до договору купівлі-продажу або укладення Мирової угоди.

9. При винесенні питання на засідання Комісії його розгляд і прийняте Комісією рішення оформлюється протоколом засідання Комісії. Рішення Комісії, викладене у протоколі, повинно відображати чітку позицію щодо доцільності або недоцільності укладання розглянутого Комісією проекту Договору про внесення змін або Мирової угоди.

Якщо Комісією зроблено висновок про недоцільність внесення змін та (або) доповнень до договору купівлі-продажу або укладення Мирової угоди, протокол має містити відповідне обґрунтування.

Протокол засідання Комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії, затверджується головою Комісії і передається структурному підрозділу Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна.

Протокол є складовою частиною комплекту документів до матеріалів з питання підготовки змін до договору купівлі-продажу або Мирової угоди.

10. Засідання Комісії вважається правомочним за умови участі у ньому не менше п'яти членів Комісії.

11. Члени Комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на засіданні Комісії належить голові Комісії.

12. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів, шляхом усного поіменного голосування (тільки "за" або "проти"), результати якого заносяться до протоколу засідання Комісії.

13. У разі необхідності на засідання Комісії можуть запрошуватися фахівці Фонду, повноважні представники покупця та приватизованого підприємства.

14. Про прийняте Комісією рішення заявник повідомляється протягом п'яти робочих днів з моменту затвердження рішення Комісії головою Комісії листом Фонду за адресою, зазначеною у зверненні заявника.

Лист готує структурний підрозділ Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна.

15. У разі незгоди заявника з рішенням Комісії повторне звернення заявника (з обґрунтуванням необхідності повторного розгляду його звернення Комісією, наданням додаткових матеріалів і документів) розглядається у порядку, визначеному цим Положенням.

 

Начальник Управління
з питань договірного менеджменту

Ю. Нікітін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали