ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 листопада 2011 року N 1718

Про затвердження Положення про склад та регламент роботи Комісії Фонду державного майна України з питань зняття з контролю договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації

У зв'язку із затвердженням нової структури та штатного розпису у Фонді державного майна України відповідно до Указу Президента від 09.12.2010 N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 N 937 (Постанова N 937), наказу Фонду державного майна України від 07.10.2011 N 1085к наказую:

1. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 22.04.2009 N 585.

2. Затвердити Положення про склад та регламент роботи Комісії Фонду державного майна України з питань зняття з контролю договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації (далі - Положення) у редакції, що додається.

3. Відповідно до пункту 3 Положення створити Комісію з питань зняття з контролю договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації (далі - Комісія):

голова Комісії - Хотей І. І., заступник Голови Фонду державного майна України;

заступник голови Комісії - Нікітін Ю. В., начальник Управління з питань договірного менеджменту Департаменту управління державним майном, договірного менеджменту та комунікаційного забезпечення;

члени Комісії:

Федорова Г. Г. - заступник начальника Управління з питань договірного менеджменту - начальник відділу моніторингу виконання умов договорів купівлі-продажу Департаменту управління державним майном, договірного менеджменту та комунікаційного забезпечення;

Кушнарьов С. М. - начальник відділу претензійно-позовної роботи та представництва у судах Юридичного управління;

Цимбал О. С. - начальник відділу оскарження результатів перевірок та претензійної роботи розробки Управління з питань договірного менеджменту Департаменту управління державним майном, договірного менеджменту та комунікаційного забезпечення;

Струк Д. С. - головний спеціаліст відділу моніторингу виконання умов договорів купівлі-продажу Управління з питань договірного менеджменту Департаменту управління державним майном, договірного менеджменту та комунікаційного забезпечення, відповідальний секретар Комісії.

в залежності від групи об'єкта приватизації:

Буртняк Т. І. - начальник Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК Департаменту конкурентних продажів;

Асташев Є. В. - начальник Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності Департаменту корпоративного управління;

Білоцерковець І. Л. - начальник Управління конкурсного продажу Департаменту конкурентних продажів;

Рикова Н. В. - начальник Управління з питань реформування власності Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності.

4. У разі відсутності в період роботи голови Комісії, її роботу очолює заступник голови Комісії.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на уповноважену посадову особу Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
про склад та регламент роботи Комісії Фонду державного майна України з питань зняття з контролю договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації

1. Комісія Фонду державного майна України (далі - Фонд) з питань зняття з контролю договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації (далі - Комісія) створюється наказом Фонду відповідно до пунктів 5.2 Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації (далі - Порядок), затвердженого наказом Фонду від 19.08.98 N 1649 (зі змінами та доповненнями).

2. Метою діяльності Комісії є розгляд та прийняття рішень з питань зняття з контролю Фонду договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації у особливих випадках, таких як:

- відсутність фізичної особи - власника об'єкта приватизації внаслідок його смерті та відсутність при цьому спадкоємця;

- вичерпання всіх передбачених законодавством можливостей із розірвання договору купівлі-продажу і повернення об'єкта у державну власність (за умови наявності відповідних судових рішень);

- інших виключних випадках.

3. Склад Комісії:

голова Комісії - уповноважена посадова особа Фонду, якій підпорядковується структурний підрозділ Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна;

заступник голови Комісії, керівник структурного підрозділу Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна;

члени Комісії:

- працівники структурних підрозділів Фонду, до функціональних обов'язків яких належить:

- контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна;

- правове забезпечення роботи органу приватизації;

- контроль за використанням державного майна;

- в залежності від групи об'єкта приватизації - працівники структурних підрозділів Фонду, до функціональних обов'язків яких належить:

- регулювання міждержавних майнових відносин та створення спільних підприємств;

- підготовка та проведення конкурсів з продажу пакетів акцій господарських товариств;

- продаж об'єктів малої приватизації та цілісних майнових комплексів;

а також працівник структурного підрозділу Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, що є відповідальним секретарем Комісії.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Фонду.

4. Засідання Комісії скликається за ініціативою голови Комісії, керівника структурного підрозділу Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна або керівника структурного підрозділу Фонду, до функціональних обов'язків якого належить правове забезпечення роботи органу приватизації.

5. Комісія розпочинає роботу за відповідним письмовим зверненням керівника структурного підрозділу Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна або керівника структурного підрозділу Фонду, до функціональних обов'язків якого належить правове забезпечення роботи органу приватизації до її голови. Зазначене звернення повинне містити копії документів, приблизний склад яких такий:

- договір купівлі-продажу об'єкта приватизації та додаткові угоди (додаткові договори) до нього;

- документи, що підтверджують стан виконання умов договору купівлі-продажу;

- рішення, ухвали, постанови, накази судів, що набрали законної сили;

- документи, що підтверджують смерть фізичної особи (дані органів реєстрації актів громадянського стану), її визнання у судовому порядку безвісно відсутньою або померлою (рішення суду);

- документи, що підтверджують відсутність спадкоємців (довідки з нотаріальної контори);

- обґрунтування необхідності зняття договору купівлі-продажу з контролю;

- акти поточних та підсумкових перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу;

- інші документи.

6. Розгляд звернення та прийняття відповідного рішення Комісія здійснює протягом 20 робочих днів з дня його отримання.

7. Засідання Комісії вважається правомочним за умови участі в ньому не менше п'яти осіб, що входять до її складу.

8. У разі необхідності для участі у роботі Комісії можуть залучатися інші за відповідним зверненням голови Комісії або у разі його відсутності заступника голови Комісії.

9. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів шляхом поіменного усного голосування (тільки "за" або "проти"). За умови рівної кількості голосів, право остаточного рішення надається голові Комісії.

10. Рішення Комісії оформлюється протоколом. Уразі підписання протоколу з окремими думками членів Комісії, голови Комісії, вони додаються до протоколу.

11. Протокол засідання Комісії повинен містити:

- персональний склад Комісії;

- стислий зміст обставин за питанням, що розглядається;

- обґрунтування прийнятого рішення.

12. Протокол затверджується головою Комісії або у разі його відсутності заступником голови Комісії.

13. Якщо після прийняття Комісією рішення про зняття договору купівлі-продажу з контролю будуть встановлені нові обставини за цим договором, розгляд Комісією таких обставин проводиться відповідно до цього Положення.

14. Після затвердження, протокол засідання Комісії відповідальним секретарем Комісії передається до структурного підрозділу Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна для відповідних, в залежності від прийнятого Комісією рішення, дій:

- зняття договору купівлі-продажу з контролю Фонду згідно з пунктом 5.2 Порядку;

- вжиття інших дій, визначених протоколом засідання Комісії.

15. Протокол засідання Комісії як складова частина додається до пакета документів з питань контролю договору купівлі-продажу, що розглядався Комісією та знаходиться у структурному підрозділі Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна.

 

Начальник Управління з питань
договірного менеджменту

Ю. Нікітін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали