ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 грудня 2011 року N 1756

Про затвердження Положення про склад та регламент роботи Комісії з питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу у державному органі приватизації

У зв'язку із затвердженням нової структури та штатного розпису у Фонді державного майна України відповідно до Указу Президента від 09.12.2010 N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 N 937 (Постанова N 937), наказу Фонду державного майна України від 07.10.2011 N 1085к наказую:

1. Вважати наказ Фонду державного майна України від 23.04.2009 N 593 таким, що втратив чинність.

2. Затвердити Положення про склад та регламент роботи Комісії з питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу у державному органі приватизації (далі - Положення) у редакції, що додається.

3. Відповідно до п. 4 Положення створити Комісію з питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації (далі - Комісія) у складі:

голова Комісії - Хотей І. І., заступник Голови Фонду;

заступник голови Комісії - Нікітін Ю. В., начальник Управління з питань договірного менеджменту Департаменту управління державним майном, договірного менеджменту та комунікаційного забезпечення;

члени Комісії:

Шрамко А. В. - заступник начальника Управління з питань договірного менеджменту Департаменту управління державним майном, договірного менеджменту та комунікаційного забезпечення;

Федорова Г. Г. - заступник начальника Управління з питань договірного менеджменту - начальник відділу моніторингу виконання умов договорів купівлі-продажу Управління з питань договірного менеджменту Департаменту управління державним майном, договірного менеджменту та комунікаційного забезпечення;

Цимбал О. С. - начальник відділу оскарження результатів перевірок та претензійної роботи Управління з питань договірного менеджменту Департаменту управління державним майном, договірного менеджменту та комунікаційного забезпечення;

Кушнарьов С. М. - начальник відділу претензійно-позовної роботи та представництва у судах Юридичного управління;

в залежності від групи, до якої належить об'єкт приватизації, результати перевірки виконання умов договору купівлі-продажу якого оскаржуються заявником:

Буртняк Т. Г. - начальник Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК Департаменту конкурентних продажів;

Асташев Є. В. - начальник Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності Департаменту корпоративного управління;

Білоцерковець І. Л. - начальник Управління конкурсного продажу Департаменту конкурентних продажів;

Музика К. А. - головний спеціаліст відділу оскарження результатів перевірок та претензійної роботи Управління з питань договірного менеджменту Департаменту управління державним майном, договірного менеджменту та комунікаційного забезпечення, відповідальний секретар.

4. У разі відсутності в період роботи Комісії голови Комісії його обов'язки покласти на заступника голови Комісії.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на уповноважену посадову особу Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
02.12.2011 N 1756

ПОЛОЖЕННЯ
про склад та регламент роботи Комісії з питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації у Фонді державного майна України

1. Комісія з питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації у державному органі приватизації (далі - Комісія) створюється у Фонді державного майна України (далі - Фонд) відповідно до пункту 3.3 Порядку оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації у державному органі приватизації, затвердженого наказом Фонду від 07.04.2005 N 878, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.2005 за N 436/10716.

2. Метою діяльності Комісії є розгляд звернення до Фонду з питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації у державному органі приватизації і підготовка відповідного рішення щодо оскарження результатів перевірки або відхилення звернення після розгляду, створення для заявника можливості врегулювання спірних питань, пов'язаних з його незгодою з результатами перевірки у Фонді, перед вжиттям інших заходів захисту своїх прав, передбачених чинним законодавством.

3. Комісія здійснює розгляд звернень у разі отримання у вигляді службової записки на ім'я голови Комісії відповідної пропозиції від структурного підрозділу Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна і який відповідно до Порядку оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації у державному органі приватизації, затвердженого наказом Фонду від 07.04.2005 N 878 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.2005 за N 436/10716, здійснює попередній розгляд звернення заявника.

4. Склад Комісії:

голова Комісії - уповноважена посадова особа Фонду, якій підпорядковується структурний підрозділ Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна;

заступник голови Комісії - керівник структурного підрозділу Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна;

члени Комісії:

працівники структурних підрозділів Фонду, до функціональних обов'язків яких належить:

- контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна;

- правове забезпечення роботи органу приватизації;

в залежності від групи об'єкта приватизації - працівники структурних підрозділів Фонду, до функціональних обов'язків яких належить:

- регулювання міждержавних майнових відносин та створення спільних підприємств;

- підготовка та проведення конкурсів з продажу пакетів акцій господарських товариств;

- продаж об'єктів малої приватизації та цілісних майнових комплексів;

а також працівник структурного підрозділу Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, що є відповідальним секретарем Комісії.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Фонду.

4. У разі відсутності в період роботи Комісії голови Комісії, його обов'язки покладаються на заступника голови Комісії.

5. У разі відсутності одного з членів Комісії, його функціональні обов'язки виконує представник відповідного структурного підрозділу Фонду.

6. Протокол засідання Комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії, затверджується головою Комісії або заступником голови Комісії і передається структурному підрозділу Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна.

7. Протокол є складовою частиною комплекту документів до матеріалів з питань контролю за станом виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації, акт перевірки якого оскаржується.

8. Якщо Комісією зроблено висновок про відмову заявнику, то у протоколі фіксується відповідне обґрунтування.

9. Засідання Комісії вважається правомочним за умови участі в ньому не менше п'яти осіб, що входять до її складу, враховуючи голову Комісії.

10. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів. За умови рівної кількості голосів остаточне рішення Комісії приймається її головою.

11. У разі недосягнення взаємоприйнятного рішення під час попереднього розгляду заяви про оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації структурний підрозділ Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, надає копії заяви та супровідних матеріалів на розгляд членів Комісії, які зобов'язані ознайомитися з матеріалами справи та підготувати свої зауваження та пропозиції (у разі їх наявності) у п'ятиденний термін.

Після закінчення зазначеного терміну структурний підрозділ Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, надає пропозицію про винесення питання на розгляд Комісії у вигляді службової записки на ім'я голови Комісії.

12. У разі необхідності на засідання Комісії можуть запрошуватися фахівці Фонду та представники іншої сторони договору купівлі-продажу, результати перевірки стану виконання умов якого оскаржуються, а також фахівці Фонду, які здійснили перевірку, результати якої оскаржуються.

13. За результатами роботи Комісія може прийняти одне з таких рішень:

- скасувати в певній частині висновки, викладені в акті перевірки, та призначити проведення додаткової (повторної) перевірки й осіб, які здійснюватимуть перевірку;

- скасувати в певній частині висновки, викладені в акті перевірки, без призначення додаткової (повторної) перевірки;

- скасувати акт перевірки повністю, призначити проведення додаткової (повторної) перевірки й осіб, які здійснюватимуть перевірку;

- залишити акт перевірки без змін;

- прийняти інше рішення.

14. Про прийняте Комісією рішення заявника повідомляють протягом п'яти робочих днів з моменту затвердження рішення Комісії головою Комісії або його заступником листом Фонду з повідомленням про вручення за адресою, зазначеною у зверненні заявника.

15. Лист готує структурний підрозділ Фонду, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна.

 

Начальник Управління
з питань договірного менеджменту

Ю. Нікітін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали