Додаткова копія: Про затвердження Положення про Службу забезпечення діяльності заступників міністра (самостійний відділ)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 січня 2019 року N 84

Про затвердження Положення про Службу забезпечення діяльності заступників міністра (самостійний відділ)

Відповідно до підпункту 7 пункту 10 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), зі змінами, наказую:

1. Затвердити Положення про Службу забезпечення діяльності заступників міністра (самостійний відділ) (далі - Положення), що додається.

2. Начальнику відділу Служби забезпечення діяльності заступників міністра (самостійний відділ) (Антонов С. М.) забезпечити:

- підготовку та затвердження в установленому порядку посадових інструкцій у тижневий строк;

- ознайомлення з Положенням та посадовими інструкціями підлеглих працівників;

- зберігання других примірників Положення та посадових інструкцій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Янчука А. О.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
11 січня 2019 року N 84

ПОЛОЖЕННЯ
про Службу забезпечення діяльності заступників міністра (самостійний відділ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Служба забезпечення діяльності заступників міністра (самостійний відділ) (далі - Відділ) є самостійним структурним підрозділом Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про інформацію", "Про Кабінет Міністрів України" ( ), "Про Регламент Верховної Ради України", "Про статус народного депутата України", "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про засади державної регіональної політики" (Закон N 156-VIII), "Про електронні документи та електронний документообіг" та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), цим положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Відділ прямо підпорядковується державному секретарю Міністерства охорони здоров'я України.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Відділу є:

2.1. Здійснення організаційно-аналітичного, консультативного, інформаційного та документального забезпечення діяльності першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції.

2.2. Організація взаємодії першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами та місцевими державними адміністраціями.

2.3. Координація діяльності першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції з Міністром, державним секретарем МОЗ, радниками Міністра, керівниками центральних органів виконавчої влади (діяльність яких спрямовується та координується через Міністра), структурних підрозділів МОЗ та юридичних осіб сфери управління МОЗ з метою ефективного виконання заступниками Міністра своїх повноважень.

2.4. Організація прийому першим заступником Міністра, заступниками Міністра та заступником Міністра з питань європейської інтеграції представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, громадян, співробітників МОЗ та особистого прийому громадян.

2.5. Організаційне забезпечення участі першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції у відповідних планових та позапланових заходах (засідання Кабінету Міністрів України, урядові комітети, наради у Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України, міжвідомчі комісії і робочі групи, засідання в Адміністрації Президента України, пленарні засідання Верховної Ради України, година запитань до Уряду, засідання комітетів Верховної Ради України, службові відрядження, робочі поїздки та офіційні візити, робочі наради, зустрічі тощо), координація підготовчої роботи для забезпечення належними матеріалами до зазначених заходів.

2.6. Опрацювання кореспонденції, що надходить на ім'я першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції, підготовка проектів листів, доручень, протокольних рішень тощо.

2.7. Надання методичної та консультативної допомоги керівникам структурних підрозділів МОЗ щодо єдиного формату організації за участю першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції нарад, зустрічей, круглих столів, конференцій та з інших питань, віднесених до компетенції Відділу.

3. ФУНКЦІЇ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює заходи, спрямовані на забезпечення умов для ефективної управлінської діяльності першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції, забезпечує надання фахових консультацій та інформації, необхідної для виконання їх повноважень і представницьких функцій;

3.2. Організовує підготовку та узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів для першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції до нарад в Адміністрації Президента України, засідань Уряду, Верховної Ради України, інших робочих нарад та офіційних заходів, колегій, зустрічей, робочих поїздок, наукових конференцій тощо;

3.3. Здійснює оперативний зв'язок та ділові контакти з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами та місцевими державними адміністраціями, юридичними особами сфери управління МОЗ;

3.4. Надає пропозиції щодо координації роботи структурних підрозділів МОЗ, центральних органів виконавчої влади (діяльність яких спрямовується та координується через Міністра) та юридичних осіб сфери управління МОЗ з метою підготовки та проведення заходів за участю першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції;

3.5. Здійснює підготовчу роботу для проведення робочих нарад, ділових зустрічей та інших офіційних заходів першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції, у разі потреби, здійснює їх протокольне забезпечення;

3.6. Надає методичну та консультативну допомогу структурним підрозділам МОЗ щодо єдиного формату організації проведення за участю першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції нарад, зустрічей, круглих столів, конференцій та з інших питань, віднесених до компетенції Відділу;

3.7. Здійснює організацію службових відряджень першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції;

3.8. Організовує проведення особистого прийому громадян першим заступником Міністра, заступниками Міністра та заступником Міністра з питань європейської інтеграції, контролює виконання доручень, напрацьованих під час проведення прийомів;

3.9. Здійснює організаційні заходи щодо прийому першим заступником Міністра, заступниками Міністра та заступником Міністра з питань європейської інтеграції представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, іноземних делегацій та представників міжнародних і громадських організацій;

3.10. Організовує планування та складення щоденних, щотижневих та місячних робочих планів першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції, приймає участь в організації та координації процесу планування в МОЗ, здійсненні моніторингу за виконанням планових заходів;

3.11. Організовує підготовку з відповідними структурними підрозділами Міністерства проектів доручень першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції, здійснює реєстрацію, зберігання та контроль за своєчасним і повним їх виконанням;

3.12. Приймає участь у розробці та експертизі проектів законодавчих та нормативно-правових актів, інших документів з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.13. Організовує підготовку незалежних експертних висновків, а також прогнозів політичних та соціально-економічних наслідків прийняття проектів рішень Кабінету Міністрів України та законів України, що подаються на розгляд першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції;

3.14. За дорученням першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції організовує підготовку пропозицій Міністру до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

3.15. За дорученням першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції аналізує окремі питання та напрями діяльності МОЗ, вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи апарату, підвищення його ефективності та покращення управлінської діяльності;

3.16. Здійснює попередній розгляд та опрацювання документів, що надходять на ім'я першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції, у тому числі документів з грифом "Для службового використання", готує пропозиції до резолюцій;

3.17. Отримує повідомлення, документи, що надійшли телефоном, факсом та електронною поштою, і в оперативному порядку інформує першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції;

3.18. Здійснює опрацювання та перевірку вихідної службової кореспонденції, яка подається на підпис (візування) першому заступнику Міністра, заступникам Міністра та заступнику Міністра з питань європейської інтеграції;

3.19. Надає працівникам МОЗ рекомендаційні роз'яснення щодо підготовки проектів відповідей за підписом першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції на виконання доручень Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, на депутатські запити та звернення, листи центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, звернення громадян, державних установ, підприємств та організацій;

3.20. Проводить аналіз виконання контрольних документів структурними підрозділами МОЗ та надає пропозиції щодо забезпечення їх своєчасного виконання, інформує першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції про стан виконання зазначених документів;

3.21. Координує роботу з документами та контролює дотримання протокольних норм і стандартів у веденні ділового листування, аналізує документообіг, вносить пропозиції щодо його впорядкування та удосконалення;

3.22. Залучається до виконання окремих доручень, що надходять на ім'я першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції з Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, інших міністерств та відомств;

3.23. Приймає участь у підготовці та опрацюванні доповідей Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції, що готуються на закриті засідання Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України у сфері зовнішніх відносин, сфері державної безпеки і охорони правопорядку;

3.24. Приймає участь в організаційних заходах щодо мобілізаційної підготовки під час надзвичайних ситуацій та при переведенні МОЗ на функціонування в умовах особливого періоду;

3.25. Приймає участь у розгляді та опрацюванні проектів указів, постанов, розпоряджень, які містять секретну інформацію з питань мобілізаційної підготовки та цивільного захисту;

3.26. Здійснює в установленому порядку розгляд звернень громадян, державних органів, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.27. Готує проекти особистих листів, доповідних записок першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції, здійснює їх реєстрацію та зберігання;

3.28. Готує проекти вітальних листів, адрес та телеграм з нагоди державних і професійних свят, інших знаменних та важливих пам'ятних дат, видатних подій, ювілеїв і днів народження за підписом першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції;

3.29. Забезпечує ведення внутрішнього діловодства, відповідно до номенклатури справ, проводить упорядкування та оновлення інформаційно-аналітичних матеріалів;

3.30. Формує та оновлює довідкову інформацію, необхідну для забезпечення роботи першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції;

3.31. Організовує належне матеріально-технічне забезпечення робочих приміщень першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції, формує відповідні замовлення і заявки;

3.32. Складає табель обліку використання робочого часу Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, працівників Відділу та Патронатної служби Міністра (самостійний сектор);

3.33. Виконує інші функції відповідно до доручень першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції.

4. СТРУКТУРА

4.1. Відділ складається із 7 штатних посад, з яких 1 - начальник Відділу, 1 - заступник начальника Відділу, 5 - головний спеціаліст.

4.2. Положення про Відділ розробляється начальником Відділу та затверджується Міністром охорони здоров'я України.

4.3. На посади працівників Відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.4. Обов'язки, права і відповідальність працівників Відділу передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

5. ПРАВА

Відділ має право:

5.1. За дорученням першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції представляти МОЗ в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях з питань, що належать до компетенції Відділу, брати участь у роботі дорадчих органів МОЗ;

5.2. Брати участь у засіданнях, семінарах, нарадах та робочих зустрічах, які проводяться Міністром, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції, державним секретарем, керівниками структурних підрозділів МОЗ, роботі Колегії МОЗ, засіданнях постійно діючих комісій і робочих груп;

5.3. Одержувати в установленому порядку, для виконання покладених на Відділ завдань, необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб підприємств, що належать до сфери управління МОЗ. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи МОЗ та/або установ, закладів, підприємств, що належать до сфери управління МОЗ, зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу працівників Відділу;

5.4. Одержувати від структурних підрозділів МОЗ, служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ інформацію щодо виконання контрольних документів, наказів і доручень першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції;

5.5. Інформувати першого заступника Міністра про покладення на Відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу Відділу необхідних матеріалів посадовими особами МОЗ та/або установ, закладів, підприємств, що належать до сфери управління МОЗ, про порушення структурними підрозділами строків виконання доручень першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції;

5.6. Повертати структурним підрозділам МОЗ документи, матеріали та вимагати їх доопрацювання у разі невідповідності за формою складення та/або змістом запиту, вимогам закону та/або правилам діловодства;

5.7 Вирішувати усі спірні питання, що виникають під час взаємодії Відділу з іншими структурними підрозділами МОЗ, юридичними особами, що належать до сфери управління МОЗ, з першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції відповідно до розподілу обов'язків;

5.8. Залучати за згодою керівників самостійних структурних підрозділів МОЗ їх працівників з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань;

5.9. Взаємодіяти зі структурними підрозділами МОЗ, відповідними підрозділами державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до компетенції Відділу;

5.10. Скликати, за дорученням першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції відповідні наради в установленому порядку;

5.11. За дорученням першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції брати участь у перевірці роботи юридичних осіб, що належать до сфери управління МОЗ;

5.12. Вносити пропозиції першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, заступнику Міністра з питань європейської інтеграції щодо вдосконалення роботи Міністерства, юридичних осіб, що належать до сфери управління МОЗ.

6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

6.2. Начальник Відділу має одного заступника: заступника начальника Відділу.

6.3. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконують начальник Відділу та заступник начальника Відділу.

6.4. На посади начальника Відділу та заступника начальника Відділу призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра* та має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".


* - У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту (Закон N 1556-VII)", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.5. Начальник Відділу та заступник начальника Відділу повинні знати систему державних органів і органів місцевого самоврядування в Україні, внутрішню організацію їх діяльності; тенденції соціального та гуманітарного розвитку суспільства, основи державної політики, права та менеджменту в галузі охорони здоров'я; державного управління та адміністрування; методи аналізу державної політики; основи організації праці і діловодства, нормопроектувальної та правореалізаційної діяльності; володіти сучасними інформаційними технологіями як впевнений користувач ПК (MS Office, Office Excel, Outlook Express, PowerPoint, Office Access, Office Communicator, мережі та ресурси Internet, графічні редактори, системи електронного документообігу), мати такі компетенції: лідерство (досягнення кінцевих результатів, вміння обґрунтовувати власну позицію), прийняття ефективних рішень (вміння вирішувати комплексні завдання, вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів, ефективно використовувати ресурси), комунікації та взаємодії (вміння ефективної комунікації, надавати кваліфіковані консультації, організовувати проведення нарад, зустрічей всіх рівнів, інших офіційних і протокольних заходів, співпраця та налагодження партнерської взаємодії, відкритість), управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, вміння розв'язання конфліктів) та особистісні (аналітичні здібності, дисципліна і системність, дипломатичність та гнучкість, вміння працювати в стресових ситуаціях, інноваційність та креативність, незалежність та ініціативність).

6.6. Заступник начальника Відділу прямо підпорядковується начальнику Відділу.

6.7. У разі відсутності начальника Відділу його обов'язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань заступник начальника Відділу. У разі відсутності начальника та заступника начальника Відділу обов'язки начальника Відділу виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань головний спеціаліст Відділу, призначений у встановленому порядку.

6.8. Права, обов'язки і відповідальність начальника Відділу і заступника начальника Відділу визначаються цим Положенням.

6.9. Начальник Відділу:

6.9.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу;

6.9.2. Контролює виконання завдань, покладених на Відділ;

6.9.3 Розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, визначає ступінь відповідальності кожного працівника, контролює їх роботу;

6.9.4. Розробляє положення про Відділ, погоджує посадові інструкції головних спеціалістів Відділу;

6.9.5. Визначає та підписує завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В" заступника начальника Відділу;

6.9.6. Погоджує завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В" головних спеціалістів Відділу;

6.9.7. Проводить оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В" заступника начальника Відділу та за результатами складає і підписує висновок щодо результатів оцінювання та затверджує індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В";

6.9.8. Приймає участь в оцінюванні службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В" головних спеціалістів Відділу;

6.9.9. Затверджує індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В" головних спеціалістів Відділу;

6.9.10. Подає пропозиції державному секретарю МОЗ щодо проведення організаційних змін у Відділі та вдосконалення його роботи, призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, їх просування по службі, присвоєння рангу, заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності згідно із законодавством;

6.9.11. Готує плани роботи Відділу та звіти;

6.9.12. Погоджує графіки відпусток працівникам Відділу та візує їх заяви з цих питань;

6.9.13. Погоджує відрядження працівників Відділу в межах країни і за кордон;

6.9.14. Контролює дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції Відділу;

6.9.15. Контролює дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, законодавства України з питань державної служби та порушує питання щодо притягнення до відповідальності за їх порушення;

6.9.16. Забезпечує дотримання режиму секретності та службової таємниці в Відділі;

6.9.17. Організовує розробку проектів нормативно-правових актів, опрацювання проектів таких актів з питань, що належать до компетенції Відділу;

6.9.18. Підписує службову документацію, що направляється іншим самостійним структурним підрозділам, керівництву МОЗ, фізичним та юридичним особами з питань, що належать до компетенції Відділу;

6.9.19. Організовує в установленому порядку своєчасний розгляд звернень громадян, державних органів, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян з питань, що належать до компетенції Відділу, візує відповіді, супровідні листи до запитів на інформацію, інші документи на адресу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб;

6.9.20. Контролює ведення діловодства в Відділі, дотримання протокольних норм і стандартів у веденні ділового листування, вносить пропозиції керівництву МОЗ щодо його впорядкування та удосконалення;

6.9.21. Координує роботу з документами першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, контролює дотримання протокольних норм і стандартів у веденні ділового листування, аналізує документообіг та готує пропозиції щодо його впорядкування та удосконалення;

6.9.22. Здійснює попередній розгляд документів та внутрішньої службової кореспонденції, що надходить на ім'я першого заступника Міністра, у тому числі документів з грифом "Для службового використання";

6.9.23. Здійснює опрацювання й перевірку вихідної кореспонденції та документів, які подаються на підпис першому заступнику Міністра, візує накази МОЗ з основної, адміністративно-господарської діяльності та кадрових питань, проекти доручень, особистих листів, доповідних записок, вітальних листів, адрес та телеграм з нагоди державних і професійних свят, інших знаменних та важливих пам'ятних дат, видатних подій, ювілеїв і днів народження першого заступника Міністра;

6.9.24. Подає на підпис і візування першому заступнику Міністра вхідну та вихідну службову кореспонденцію, у разі потреби дає пояснення з відповідних питань;

6.9.25. Контролює організацію службових відряджень першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції;

6.9.26. Контролює організацію підготовки та проведення робочих нарад за участю першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції;

6.9.27. Залучається до виконання окремих доручень, що надходять на ім'я першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції з Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України, інших міністерств та відомств;

6.9.28. Приймає участь у підготовці та опрацюванні доповідей Міністра, що готуються на закриті засідання Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України у сфері зовнішніх відносин, сфері державної безпеки і охорони правопорядку;

6.9.29. Приймає участь в організаційних заходах щодо мобілізаційної підготовки під час надзвичайних ситуацій та при переведенні МОЗ на функціонування в умовах особливого періоду;

6.9.30. Контролює підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції до нарад в Адміністрації Президента України, засідань Уряду, Верховної Ради України, робочих нарад та офіційних заходів, колегій, зустрічей, робочих поїздок, наукових конференцій тощо;

6.9.31. Для забезпечення ефективного виконання першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції своїх повноважень:

- здійснює координацію з Патронатною службою Міністра (самостійний сектор), радниками Міністра, які працюють на громадських засадах, Службою Державного секретаря (самостійний сектор);

- здійснює оперативний зв'язок та ділові контакти з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування;

6.9.32. Виконує інші функції і завдання за дорученням керівництва МОЗ в межах компетенції Відділу.

6.10. Заступник начальника Відділу:

6.10.1. Забезпечує виконання завдань, покладених на Управління;

6.10.2. Розробляє та підписує посадові інструкції головних спеціалістів Відділу;

6.10.3. Визначає та підписує завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В" головних спеціалістів Відділу;

6.10.4. Проводить оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В" головних спеціалістів Відділу та за результатами складає і підписує висновки щодо результатів оцінювання та індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В";

6.10.5. Подає пропозиції щодо проведення організаційних змін у Відділі та вдосконалення його роботи, призначення на посади, звільнення з посад та переміщення головних спеціалістів Відділу, їх просування по службі, присвоєння рангу, заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності згідно із законодавством;

6.10.6. Залучається до підготовки планів роботи та звітів за результатами роботи Відділу;

6.10.7. Складає графіки відпусток працівників Відділу;

6.10.8. Здійснює заходи стосовно належного матеріально-технічного забезпечення діяльності першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції та працівників Відділу, формує та підписує відповідні заявки і документи;

6.10.9. Здійснює заходи щодо забезпечення дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

6.10.10. Здійснює розробку проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи проектів таких актів з питань, що належать до компетенції Відділу;

6.10.11. У межах наданих повноважень забезпечує листування з фізичними та юридичними особами з питань, що належать до компетенції Відділу;

6.10.12. Забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян, державних органів, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян з питань, що належать до компетенції Відділу, візує відповіді, супровідні листи до запитів на інформацію, інші документи на адресу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб;

6.10.13. Організовує ведення діловодства у Відділі, відповідно до номенклатури справ, проводить упорядкування та оновлення інформаційно-аналітичних матеріалів для першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції;

6.10.14. Забезпечує дотримання протокольних норм і стандартів у веденні ділового листування, аналізує документообіг першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції та готує пропозиції щодо його впорядкування та удосконалення;

6.10.15. Здійснює опрацювання вхідної службової кореспонденції і документів, що надходять на ім'я першого заступника Міністра, та готує пропозиції до резолюцій;

6.10.16. Організовує опрацювання головними спеціалістами Відділу вхідної і вихідної службової кореспонденції, що надходить на розгляд, підпис і візування першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, заступнику Міністра з питань європейської інтеграції;

6.10.17. Здійснює підготовку, реєстрацію та зберігання проектів доручень, особистих листів, доповідних записок, вітальних листів, адрес та телеграм з нагоди державних і професійних свят, інших знаменних та важливих пам'ятних дат, видатних подій, ювілеїв і днів народження, що надсилаються за підписом першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції;

6.10.18. Контролює стан виконання доручень та контрольних документів першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції структурними підрозділами МОЗ та юридичними особами сфери управління МОЗ, готує пропозиції щодо забезпечення їх своєчасного виконання в повному обсязі;

6.10.19. Забезпечує організацію службових відряджень першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції;

6.10.20. Організовує підготовку та проведення робочих нарад за участю першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, у разі потреби, організовує їх протокольне забезпечення;

6.10.21. Організовує підготовку та узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів для першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції до нарад в Адміністрації Президента України, засідань Уряду, Верховної Ради України, інших робочих нарад та офіційних заходів, колегій, зустрічей, робочих поїздок, наукових конференцій тощо;

6.10.22. Організовує проведення особистого прийому громадян першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції, контролює виконання доручень, напрацьованих під час проведення прийомів;

6.10.23. Здійснює організаційні заходи щодо прийому першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції народних депутатів України, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, іноземних компаній та громадських організацій, юридичних осіб сфери управління МОЗ;

6.10.24. Для забезпечення ефективного виконання першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції своїх повноважень:

- здійснює координацію з керівниками структурних підрозділів МОЗ, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра;

- здійснює оперативний зв'язок та ділові контакти з юридичними особами сфери управління МОЗ;

6.10.25. Виконує інші завдання начальника Відділу.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Відділу зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

Працівники Відділу особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на них, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність або невикористання наданих їм прав;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу;

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Відділ взаємодіє зі структурними підрозділами МОЗ, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, з юридичними особами сфери управління МОЗ, із Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Відділу;

8.2. МОЗ створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами, необхідними довідковими матеріалами, іншими посібниками та спеціальною літературою, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

 

Начальник Відділу

С. Антонов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали