ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 червня 2012 року N 47

Про затвердження Положення про територіальні органи Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

Відповідно до статті 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 462/2011 (Указ N 462/2011), розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 N 1321-р "Про утворення територіальних органів Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження" (Перелік N 1321-р) та Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 563 (Постанова N 563), наказую:

1. Затвердити Положення про територіальні органи Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

М. Пашкевич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держенергоефективності
15.06.2012 N 47


Положення про територіальні органи Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

1. Територіальний орган Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (далі - Територіальній орган) є структурним підрозділом апарату Держенергоефективності.

2. Територіальний орган у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку та іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України, Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Голови Держенергоефективності, Положенням про Держенергоефективності (Указ N 462/2011), наказами і розпорядженнями Держенергоефективності, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Територіального органу є:

реалізація державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

здійснення державного контролю у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

здійснення інформаційної діяльності із популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

підтримання діалогових відносин із засобами масової інформації, громадськими організаціями та освітніми закладами.

4. Територіальний орган відповідно до покладених на нього завдань:

узагальнює практику застосування законодавства України у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення;

проводить державну експертизу з енергозбереження у порядку, встановленому законодавством;

забезпечує перевірку повноти, якості та достовірності енергетичних аудитів бюджетних установ та організацій, а також інших енергетичних аудитів, результати яких будуть застосовуватись для перегляду нормативів питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, тарифів, включення об'єкта енергетичного аудиту до програм підвищення енергоефективності (державних цільових, регіональних, галузевих);

здійснює моніторинг за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива та надає Голові Держенергоефективності пропозиції щодо його вдосконалення;

здійснює державний контроль за ефективним використанням енергетичних ресурсів на підприємствах і установах по отриманню, переробці, перетворенню, транспортуванню, зберіганню, обліку та використанню паливно-енергетичних ресурсів;

за результатами перевірки підприємств складає акти перевірок та надає Держенергоефективності пропозиції щодо надання приписів стосовно усунення порушень вимог законодавства щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

здійснює контроль за цільовим використанням ввезених на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих відповідно до чинного законодавства;

бере участь у роботі технічних і державних комісій з прийняття в експлуатацію:

обладнання, що використовує паливно-енергетичні ресурси та утилізує тепло, приладів обліку і регулювання, систем комплексного вимірювання та обліку споживання цих ресурсів;

завершених будівництвом нових і реконструйованих підприємств, окремих об'єктів незалежно від форми власності, які використовують зазначені ресурси, у тому числі об'єктів житлово-цивільного призначення;

здійснює контроль за переведенням енергетичного обладнання на резервні види палива, наявністю і поповненням його резервних запасів на підприємствах, технічною готовністю енергетичних господарств до експлуатації;

здійснює моніторинг та інформує керівництво Держенергоефективності стосовно впровадження в регіоні інвестиційних проектів у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та відновлюваних джерел енергії;

в межах компетенції провадить інформаційну діяльність у відповідних регіонах із популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, бере участь в освітній діяльності у цій сфері;

забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням у Територіальному органі;

забезпечує ефективну взаємодію із регіональними засобами масової інформації;

проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу серед громадськості та бізнесу з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

бере участь в проведені тематичних регіональних заходів, виставок, навчальних семінарів, круглих столів, прес-турів тощо;

готує та надає інформаційно-аналітичні матеріали та фотоматеріали для розміщення на офіційному веб-сайті Агентства, а також для публікацій в журналі "Энергосбережение";

створює умови для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, вивчає та поширює міжнародний досвід із зазначених питань;

залучає регіональні ЗМІ до вивчення громадської думки щодо розв'язання гострих проблем у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

забезпечує виконання законів України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та "Про звернення громадян";

бере участь у розробці та виконанні регіональних програм розвитку ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, аналізує стан їх виконання;

виконує інші функції, що випливають з покладених на територіальний орган завдань.

5. Територіальний орган має право:

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників територіальних органів центральних та місцевих органів виконавчої влади;

одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань, функцій та повноважень;

складати акти перевірок підприємств, установ та організації, що здійснюють діяльність по отриманню, переробці, перетворенню, транспортуванню, зберіганню, обліку та використанню паливно-енергетичних ресурсів;

надавати Голові Держенергоефективності пропозиції щодо:

складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до законодавства;

застосовування економічних санкцій;

надання обов'язкових для виконання приписів.

Працівники Територіального органу мають право безперешкодного доступу на підприємства, в установи та організації незалежно від форми власності та підпорядкованості згідно із законодавством для виконання покладених на Держенергоефективності завдань.

6. Керівник Територіального органу:

здійснює керівництво територіальним органом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання територіальним органом актів законодавства, наказів Держенергоефективності та Мінекономрозвитку, доручень Голови Держенергоефективності, його першого заступника та заступника;

вносить Голові Держенергоефективності пропозиції щодо організації роботи Територіального органу і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Територіального органу (річні, піврічні);

звітує перед Головою Держенергоефективності щодо виконання покладених на територіальний орган завдань та планів роботи;

надає пропозиції Голові Держенергоефективності з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Територіального органу;

порушує перед Головою Держенергоефективності питання про присвоєння рангів державних службовців, заохочення та притягнення до відповідальності працівників Територіального органу;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7. Територіальні органи діють на підставі цього Положення.

8. Територіальні органи утримуються за рахунок державного бюджету.

9. В установленому порядку Голова Держенергоефективності затверджує структуру та штатний розпис Територіальних органів.

10. Голова Держенергоефективності в установленому законодавством порядку призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та працівників Територіального органу, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідно до законодавства України.

 

Заступник директора Департаменту
державного регулювання
Держенергоефективності

О. Венедіктов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали