Про затвердження Положення про Територіальну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників Одеської області

Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
від 23 березня 2012 року N 259/А-2012

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Одеській області
17 квітня 2012 р. за N 35/1115

Відповідно до пункту 2.9 Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19 червня 2003 року N 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 липня 2003 року за N 640/7961, з метою проведення належної атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників Одеської області:

1. Затвердити Положення про Територіальну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників Одеської області, що додається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування в газеті "Одеські вісті".

 

Голова обласної
державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
23.03.2012 N 259/А-2012

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції в Одеській області
17 квітня 2012 р. за N 35/1115


ПОЛОЖЕННЯ
про Територіальну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників Одеської області

1. Загальні положення

1.1. Територіальна міжвідомча атестаційна комісія з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників Одеської області (далі - ТМАК) утворюється відповідно до Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19 червня 2003 року N 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 липня 2003 року за N 640/7961 (далі - Порядок атестації).

1.2. ТМАК утворюється при Головному управлінні Держтехногенбезпеки в Одеській області з метою проведення атестації відповідних аварійно-рятувальних служб (далі - АРС) та рятувальників, визначених Центральною міжвідомчою атестаційною комісією (далі - ЦМАК), на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт, забезпечення єдиної державної політики у сфері атестації АРС та рятувальників.

1.3. ТМАК діє на основі цього Положення.

1.4. ТМАК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про аварійно-рятувальні служби", іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність АРС, рішеннями та методичними рекомендаціями ЦМАК і цим Положенням.

1.5. До складу ТМАК входять голова комісії, заступники голови комісії, відповідальний секретар комісії та члени комісії.

1.6. Головою ТМАК є начальник Головного управління Держтехногенбезпеки в Одеській області. Заступниками голови ТМАК є начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації та перший заступник начальника Головного управління МНС України в Одеській області. Відповідальним секретарем ТМАК є головний інспектор відділу контролю за діяльністю органів виконавчої влади та аварійно-рятувальних формувань управління державного нагляду з питань техногенної безпеки Головного управління Держтехногенбезпеки в Одеській області.

1.7. Персональний склад ТМАК затверджує голова Одеської обласної державної адміністрації за поданням начальника Головного управління Держтехногенбезпеки в Одеській області. До складу ТМАК можуть входити представники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, зацікавлених АРС, підприємств та організацій.

1.8. Кількісний склад ТМАК не може становити менше шести осіб.

2. Завдання та функції ТМАК

2.1. До основних завдань та функцій ТМАК належать:

проведення чергової та позачергової атестації рятувальників і аварійно-рятувальних служб Одеської області, визначених ЦМАК (виключно за погодженням з ЦМАК);

проведення атестації рятувальників на присвоєння кваліфікаційного звання "Рятувальник 3-го класу", "Рятувальник 2-го класу", "Рятувальник 1-го класу" на основі кваліфікаційних вимог;

участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з аварійно-рятувальної справи та подання їх до ЦМАК;

ведення обліку атестованих рятувальників та надання відомостей про них до ЦМАК;

ведення протоколів засідань ТМАК і журналів обліку атестації та рятувальників.

3. Права і обов'язки ТМАК

3.1. ТМАК має право:

приймати в межах своєї компетенції рішення, необхідні для організації здійснення атестації АРС та рятувальників;

запитувати та отримувати інформацію, необхідну для виконання завдань, покладених на ТМАК, від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Одеської області, які відповідно до своїх функцій здійснюють аварійно-рятувальні роботи та організацією діяльності АРС;

має право безперешкодного допуску до місця постійної дислокації та місць проведення аварійно-рятувальних робіт, комунальних та аварійно-рятувальних служб з метою перевірки готовності служб до реагування на надзвичайні ситуації;

перевіряти на місцях рівень професійної підготовки рятувальників з метою їх атестації, відповідності документів, поданих на атестацію;

за поданням керівників атестованих АРС достроково проводити атестацію рятувальників з присвоєнням наступного кваліфікаційного звання у разі набуття рятувальником відповідних навичок, підвищення рівня підготовки.

4. Організація роботи комісії

4.1. Роботою ТМАК керує голова комісії, а у разі відсутності голови комісії - один із заступників голови ТМАК - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації або перший заступник начальника Головного управління МНС України в Одеській області.

4.2. Робочим органом комісії ТМАК, що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, перевірку наявності та повноти документів, що подаються до ТМАК, оформлення результатів атестації, ведення протоколів засідань ТМАК і ведення обліку атестованих служб та рятувальників, підготовку планів та графіків роботи, є секретаріат ТМАК. Роботою секретаріату керує відповідальний секретар ТМАК - головний інспектор відділу контролю за діяльністю органів виконавчої влади та аварійно-рятувальних формувань Управління державного нагляду з питань техногенної безпеки Головного управління Держтехногенбезпеки в Одеській області.

4.3. ТМАК проводить свою роботу за річними планами та графіками, які погоджуються головою Одеської обласної державної адміністрації і затверджуються головою ТМАК, які доводяться до відома членів ТМАК, АРС, рятувальників, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по місцю дислокації АРС.

4.4. Про дату і місце засідання ТМАК та орієнтовний порядок денний за погодженням з головою ТМАК секретаріат за десять днів повідомляє членів ТМАК, відповідні АРС, рятувальників, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

4.5. Комісія на своєму засіданні розглядає підготовлені секретаріатом матеріали щодо атестації АРС та рятувальників за попередніми висновками і приймає відповідне рішення.

4.6. АРС можуть бути атестовані в ТМАК винятково за умови отримання письмового дозволу ЦМАК та якщо не менш ніж 90 відсотків рятувальників, які безпосередньо беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, атестовані на право ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

4.7. Результати атестації АРС визначаються за критеріями готовності АРС відповідно до наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 5 березня 2002 року N 61 "Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 309/6597, а рятувальників - відповідно до кваліфікаційних вимог згідно з державними стандартами освіти за відповідними професіями та навчальними програмами. Атестація проводиться на навчально-матеріальній базі АРС або на спеціально обладнаних навчально-тренувальних центрах.

4.8. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу комісії.

4.9. Результати атестації визначаються відкритим голосуванням членів комісії. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів комісії. У разі рівної кількості голосів голос голови ТМАК є вирішальним.

4.10. Результати засідання комісії викладаються у відповідних протоколах. Протоколи та документи щодо атестації АРС та рятувальників підлягають зберіганню в установленому порядку в секретаріаті комісії.

4.11. Відомості про результати атестації служб секретаріатом комісії у десятиденний строк передаються до ЦМАК.

4.12. Усі АРС в десятиденний строк після проходження атестації і одержання свідоцтва подають до органу державної реєстрації АРС оригінали свідоцтва про атестацію для здійснення відповідних записів у Державному реєстрі АРС.

4.13. При негативному результаті атестації комісія зазначає у протоколі засідання причини непроходження атестації, надає рекомендації та встановлює дату позачергової атестації, про що повідомляється засновник служби.

4.14. Рішення комісії ТМАК може бути оскаржено до ЦМАК та суду.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

П. В. Хлицов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали