Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.04.2017 р. N 193

Про затвердження Положення про управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 21 листопада 2012 року N 1308 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації" (Методичні рекомендації N 1308), розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 07 квітня 2017 року N 181 "Про утворення управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 181):

Затвердити Положення про управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації, що додається.

  

Голова адміністрації

О. Л. Горган

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
18 квітня 2017 року N 193

ПОЛОЖЕННЯ
про управління фізичної культури і спорту київської обласної державної адміністрації

1. УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - управління) утворюється головою Київської обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2. Управління підпорядковане голові Київської обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству молоді та спорту України.

Управління є бюджетною неприбутковою установою.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту на території Київської області.

5. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.3. надає адміністративні послуги;

5.4. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5.5. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі фізичної культури та спорту у межах Київської області та вживає заходів до усунення недоліків;

5.6. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Київської області;

5.7. вносить пропозиції щодо проекту бюджету Київської області;

5.8. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5.9. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

5.10. розробляє проекти розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації фізичної культури та спорту;

5.11. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.12. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.13. бере участь у підготовці звітів голови Київської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Київської обласної ради;

5.14. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Київської обласної державної адміністрації;

5.15. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в межах повноважень;

5.16. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.17. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.18. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.19. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

5.20. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.21. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

5.22. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.23. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5.24. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.25. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.26. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.27. забезпечує захист персональних даних;

5.28. забезпечує організацію розвитку фізичної культури та спорту;

5.29. сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

5.30. здійснює організацію і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

5.31. сприяє розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

5.32. забезпечує підготовку і проведення в області навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

5.33. сприяє міжнародному співробітництву з питань фізичної культури та спорту;

5.34. сприяє громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту;

5.35. координує роботу місцевих органів з фізичної культури та спорту, центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

5.36. розробляє і подає на розгляд Київської обласної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища та розвитку фізичної культури та спорту;

5.37. забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

5.38. здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл;

5.39. сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

5.40. затверджує положення про змагання та проводить регіональні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

5.41. здійснює комплектування складу збірних команд регіону за видами спорту, забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв'язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських іграх і всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;

5.42. вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", здійснює контроль за їх діяльністю;

5.43. здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

5.44. вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань фізичної культури і спорту;

5.45. здійснює реєстрацію в регіоні спортивних рекордів і досягнень, встановлених спортсменами, та вносить в установленому порядку Міністерству молоді та спорту України подання щодо їх затвердження;

5.46. порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

5.47. вивчає потреби у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

5.48. надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

5.49. сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для розвитку фізичної культури та спорту;

5.50. взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

5.51. сприяє регіональним центрам "Інваспорт" та їх структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу;

5.52. вживає в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів;

5.53. забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

5.54. здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління структурного підрозділу, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

5.55. проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності;

5.56. забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в управлінні;

5.57. сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечення та контроль за організацією навчально-тренувального процесу, та сприяння створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планування розвитку пріоритетних видів спорту в регіоні;

5.58. забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

5.59. здійснює в межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;

5.60. сприяє впровадженню в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

5.61. здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в регіоні, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою;

5.62. здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

6.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Київської обласної державної адміністрації у відповідній галузі;

6.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

6.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Київської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством молоді та спорту України, в установленому законодавством порядку.

9. Начальник управління:

9.1. здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідаль-ність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

9.2. затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;

9.3. планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської обласної державної адміністрації;

9.4. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

9.5. звітує перед головою Київської обласної державної адміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;

9.6. може входити до складу колегії Київської обласної державної адміністрації;

9.7. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління та розробляє проекти відповідних рішень;

9.8. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9.9. представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Київської обласної державної адміністрації;

9.10. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

9.12. подає на затвердження голови Київської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

9.13. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Київської обласної державної адміністрації кошторису управління;

9.14. здійснює добір кадрів;

9.15. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

9.16. призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, організовує їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9.17. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, організовує їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9.18. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

9.19. забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

9.20. здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Начальник управління здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників управління.

11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської обласної державної адміністрації, Міністерством молоді та спорту України.

12. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова Київської обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис управління затверджуються відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 (зі змінами), за пропозицією начальника управління.

15. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

В. А. Кучер
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали