ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.09.2016 р. N 677

Про затвердження Положення про управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації

Відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, Закону України "Про архітектурну діяльність", постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року N 606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій" (Постанова N 606), від 26 вересня 2012 року N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887) (із змінами), від 22 липня 2016 року N 465 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України", Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 листопада 2012 року N 587 (Методичні рекомендації N 587), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 серпня 2016 року N 628 "Про організацію виконання в області постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року N 465" (Розпорядження N 628), керуючись статтями 5, 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41, статтею 42 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Положення про управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 червня 2013 року N 354 "Про затвердження Положення про управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 354).

 

Голова обласної
державної адміністрації

А. А. Гордєєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
07 вересня 2016 року N 677

ПОЛОЖЕННЯ
про управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації

1. Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації (далі - управління) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до складу обласної державної адміністрації і в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Управління є юридичною особою публічного права.

3. Управління підпорядковане голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

5. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області.

6. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

6.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

6.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

6.3. Надає адміністративні послуги.

6.4. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

6.5. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері містобудування та архітектури в межах області та вживає заходів до усунення недоліків.

6.6. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області.

6.7. Вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету.

6.8. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

6.9. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

6.10. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області.

6.11. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

6.12. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

6.13. Бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.

6.14. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації.

6.15. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

6.16. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

6.17. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

6.18. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

6.19. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

6.20. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

6.21. Контролює у межах своїх повноважень органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

6.22. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

6.23. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

6.24. Забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів.

6.25. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

6.26. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

6.27. Забезпечує захист персональних даних.

6.28. Забезпечує підготовку рішень щодо планування території на регіональному рівні.

6.29. Організовує розроблення і подання обласній раді на затвердження відповідних обласних містобудівних програм та підготовку комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм.

6.30. Здійснює підготовку пропозицій до програм економічного та соціального розвитку області і подає їх на розгляд обласної державної адміністрації.

6.31. Готує пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області.

6.32. Здійснює моніторинг реалізації схеми планування території області, стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях, забудови та іншого використання територій.

6.33. Визначає державні інтереси для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях.

6.34. Забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації.

6.35. Сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області.

6.36. Розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, забезпечує підготовку висновків щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку.

6.37. У межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня бере участь у підготовці пропозицій з удосконалення адміністративно-територіального устрою області.

6.38. Сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні.

6.39. Готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, у разі відсутності адміністративного району.

6.40. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень.

6.41. Забезпечує в установленому порядку в межах своїх повноважень контроль діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

6.42. Координує діяльність:

- уповноважених органів містобудування та архітектури районних державних адміністрацій, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні;

- суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

- підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури.

6.43. Співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю в області з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування.

6.44. Інформує населення про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів.

6.45. Забезпечує ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, на рівні обласного центру та міст обласного значення.

6.46. Сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області.

6.47. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

6.48. Сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.

6.49. У межах повноважень щодо охорони пам'яток архітектури та містобудування укладає охоронні договори на пам'ятки місцевого значення та погоджує:

- питання щодо відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

- науково-проектну документацію на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам'яток місцевого значення;

- розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення та в зонах їх охорони;

- проекти відведення земельних ділянок, питання щодо зміни власника земельної ділянки (землекористувача) у межах території, на якій розташовані пам'ятки, та в їх охоронних зонах.

6.50. Виконує функції замовника, укладає з цією метою контракти про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток архітектури та містобудування.

6.51. Виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

7. Управління для здійснення повноважень та виконання покладених на нього завдань має право:

7.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

7.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури.

7.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

7.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління.

8. Управління в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на управління завдань та здійснення запланованих заходів.

9. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при управлінні у відповідності з Типовим положенням про архітектурно-містобудівні ради, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07 липня 2011 року N 108 (Положення N 108), утворюється архітектурно-містобудівна рада як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

10. Управління очолює начальник, який призначається та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Начальник управління відповідно до статті 14 Закону України "Про архітектурну діяльність" за посадою є головним архітектором області, а також головою архітектурно-містобудівної ради. Призначення на посаду головного архітектора області здійснюється виключно за результатами конкурсу, який проводиться за участю обласної організації Національної спілки архітекторів України.

11. Начальник управління здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників цього управління.

Начальник управління:

11.1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні.

11.2. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про управління.

11.3. Затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними.

11.4. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації.

11.5. Вживає заходів стосовно удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

11.6. Звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи.

11.7. Може входити до складу колегії обласної державної адміністрації.

11.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень.

11.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

11.10. Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації.

11.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін'юсту;

11.12. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

11.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління.

11.14. Здійснює добір кадрів.

11.15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління.

11.16. Здійснює призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

11.17. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

11.18. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.

11.19. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового та трудового розпорядку, виконавської дисципліни.

11.20. Може провадити творчу діяльність, пов'язану з проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території області.

11.21. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

12. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, іншим центральним органом виконавчої влади.

13. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228.

16. Доходи (прибутки) управління використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

17. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

18. У разі припинення управління як юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

19. Управління має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

В. о. заступника голови
обласної державної адміністрації

О. О. Адамчик
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково.
RSS канали