ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.10.2008 р. N 1424

Київ

Про затвердження Положення про управління організаційно-аналітичного та правового забезпечення діяльності Київського міського голови апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.99 N 851, на виконання розпорядження Київського міського голови від 11.06.2008 N 225 "Про управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Київського міського голови":

1. Затвердити Положення про управління організаційно-аналітичного та правового забезпечення діяльності Київського міського голови (патронатну службу) апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

2. Затвердити зміни до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29.10.2002 N 1970 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.11.2007 N 1545):

2.1. Абзац 6 пункту 54 викласти у такій редакції:

"У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичне управління готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання управлінню організаційно-аналітичного та правового забезпечення діяльності Київського міського голови з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичне управління готує висновок (додаток 3)".

 

Голова

Л. Черновецький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
14.10.2008 N 1424


ПОЛОЖЕННЯ
про управління організаційно-аналітичного та правового забезпечення діяльності Київського міського голови (патронатну службу) апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Загальні положення

1.1. Управління організаційно-аналітичного та правового забезпечення діяльності Київського міського голови (патронатна служба) апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі по тексту - Управління) є структурним підрозділом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та створено з метою забезпечення діяльності Київського міського голови.

1.2. Основним завданням Управління є організація організаційного, аналітичного та правового забезпечення діяльності Київського міського голови.

1.3. Управління підпорядковується Київському міському голові.

1.4. У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Діяльність управління ґрунтується на засадах законності, персональної відповідальності працівників та взаємодії з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Основні завдання Управління

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1. Організаційне, аналітичне, правове та технічне забезпечення діяльності Київського міського голови згідно з розподілом обов'язків між Київським міським головою, першими заступниками, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та заступником голови - керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2.1.2. Розробка заходів щодо створення сприятливих умов для прийняття Київським міським головою ефективних управлінських та державних рішень;

2.1.3. Організаційне забезпечення та контроль за розробкою проектів програм, аналітичних матеріалів, комплексів заходів, пропозицій головних управлінь, управлінь, відділів та служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2.1.4. Організаційне забезпечення та контроль за підготовкою матеріалів до розгляду на нарадах за участю Київського міського голови;

2.1.5. Координація заходів щодо співпраці із структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органами місцевого самоврядування;

2.1.6. Забезпечення дотримання законодавства при підготовці проектів розпоряджень та інших документів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розгляді звернень юридичних і фізичних осіб до Київського міського голови;

2.1.7. Організація, в необхідних випадках, за дорученням Київського міського голови перевірки на місцях фактів, викладених у зверненнях.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Бере участь у підготовці аналітичних, довідкових, інших матеріалів, необхідних для виконання повноважень Київського міського голови;

2.2.2. Перевіряє на відповідність законодавству проекти розпоряджень Київського міського голови, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших актів, візує їх у порядку, передбаченому Регламентом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2.2.3. Готує матеріали щодо доцільності прийняття проектів розпоряджень, поданих до Управління на візування;

2.2.4. Здійснює контроль за недопущенням порушень термінів погодження проектів розпоряджень.

У разі порушення термінів погодження проекту розпорядження Управління організаційно-аналітичного та правового забезпечення діяльності Київського міського голови апарату звертається до Київського міського голови щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідної посадової особи;

2.2.5. Забезпечує візування усіх проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2.2.6. Організовує проведення нарад Київським міським головою, контролює хід виконання доручень, напрацьованих на цих нарадах;

2.2.7. Аналізує виконання контрольних документів, готує пропозиції щодо забезпечення їх своєчасного виконання;

2.2.8. Здійснює підготовчу роботу для проведення нарад, ділових зустрічей Київським міським головою;

2.2.9. Надає окремі фахові консультації, а також роз'яснення з питань діяльності Київського міського голови (за його дорученням);

2.2.10. Взаємодіє з підрозділами апарату, органами державної влади, органами місцевого самоврядування у розв'язанні питань, що виникають під час опрацювання доручень Київського міського голови;

2.2.11. Організовує зустрічі посадової особи з громадськістю, представниками засобів масової інформації, посадовими особами інших органів, прийом відвідувачів та іноземних делегацій;

2.2.12. Виконує інші функції, що випливають з покладених на Управління завдань.

3. Права Управління

3.1. Для забезпечення виконання покладених завдань та функцій Управління має право:

3.1.1. Отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та виконавчих органів районних у м. Києві рад інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього функцій;

3.1.2. За погодженням із керівниками відповідних структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) залучати їх працівників для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки та реалізації заходів, що проводяться Управлінням згідно з виконуваними ним функціями;

3.1.3. Вносити Київському міському голові пропозиції з питань удосконалення роботи структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Структура та організація роботи Управління

4.1. Структура Управління і чисельність його працівників затверджується Київським міським головою.

4.2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою.

4.3. Начальник Управління:

4.3.1. Керує діяльністю Управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань;

4.3.2. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками Управління, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

4.3.3. готує і подає на затвердження Київському міському голові Положення про Управління, затверджує положення про відділи Управління і посадові інструкції працівників Управління.

4.4. Начальник Управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою.

4.5. Заступник начальника Управління:

4.5.1. Забезпечує підготовку матеріалів щодо доцільності прийняття розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

4.5.2. Погоджує проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом їх візування;

4.5.3. Подає матеріали Київському міському голові щодо притягнення до відповідальності посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які порушують терміни погодження проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.6. Працівники Управління призначаються на посади та звільняються з посад у встановленому порядку за поданням начальника Управління.

4.7. Покладання на Управління і його працівників обов'язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не відносяться до аналітичної, організаційної та правової роботи, не допускається.

 

Заступник голови -
керівник апарату

Б. Стичинський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали