МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 липня 2017 року N 854

Про затвердження Положення про Управління організації роботи керівництва Міністерства

Відповідно до підпункту 9 пункту 10 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), наказую:

1. Затвердити Положення про Управління організації роботи керівництва Міністерства (далі - Положення), що додається.

2. Начальнику Управління організації роботи керівництва Міністерства (Антонову С. М.) забезпечити зберігання другого примірника Положення та ознайомлення з ним працівників Управління.

3. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 липня 2016 року N 307-к "Про затвердження Положення про Управління організації роботи керівництва Міністерства та його структурні підрозділи визнати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Сивак О. В.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
25 липня 2017 року N 854

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління організації роботи керівництва Міністерства

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління організації роботи керівництва Міністерства (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про інформацію", "Про Кабінет Міністрів України" ( ), "Про Регламент Верховної Ради України", "Про статус народного депутата України", "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про засади державної регіональної політики" (Закон N 156-VIII), "Про електронні документи та електронний документообіг" та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Положенням про МОЗ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Управління прямо підпорядковується державному секретарю МОЗ.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданнями Управління є:

2.1. Участь у здійсненні організаційно-аналітичного, консультативного, інформаційного та документального забезпечення діяльності керівництва МОЗ.

2.2. Організація взаємодії керівництва МОЗ з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами та місцевими державними адміністраціями.

2.3. Координація діяльності Міністра з державним секретарем МОЗ, першим заступником Міністра, заступниками Міністра та радниками Міністра, керівниками центральних органів виконавчої влади (діяльність яких спрямовується та координується через Міністра), структурних підрозділів МОЗ та юридичних осіб сфери управління МОЗ з метою ефективного виконання Міністром своїх повноважень.

2.4. Організація прийому Міністром та його заступниками представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, громадян, співробітників МОЗ та особистого прийому громадян.

2.5. Організаційне забезпечення участі керівництва Міністерства у відповідних планових та позапланових заходах (засідання Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, службові відрядження, робочі поїздки та офіційні візити, наради, зустрічі тощо), координація підготовчої роботи для забезпечення належними матеріалами до зазначених заходів.

2.6. Опрацювання кореспонденції, що надходить на ім'я керівництва МОЗ, підготовка проектів листів, доручень, протокольних рішень тощо.

2.7. Висвітлення діяльності МОЗ з питань реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я шляхом оприлюднення інформаційних повідомлень, організації прес-конференцій, брифінгів керівництва та посадових осіб МОЗ, проведення круглих столів, семінарів та інших заходів.

2.8. Висвітлення діяльності Міністра, його заступників та керівників структурних підрозділів МОЗ, забезпечення їхніх зв'язків із засобами масової інформації (далі - ЗМІ) в Україні та за кордоном.

2.9. Підготовка інформації з напрямків діяльності МОЗ, створення та реалізація тематичних медіа-планів, оприлюднення в ЗМІ інформаційних матеріалів, підготовлених структурними підрозділами МОЗ.

2.10. Забезпечення ефективної взаємодії зі ЗМІ шляхом надання відповідей на інформаційні запити, допомоги у створенні статей, інтерв'ю, теле- та радіопрограм про діяльність МОЗ та інших питань, відповідно до компетенції Управління.

2.11. Здійснення моніторингу висвітлення ЗМІ діяльності МОЗ, організація оперативного реагування на критичні публікації.

3. ФУНКЦІЇ

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює заходи, спрямовані на забезпечення умов для ефективної управлінської діяльності керівництва МОЗ, забезпечує надання фахових консультацій та інформації, необхідної для виконання покладених на керівництво повноважень і представницьких функцій;

3.2. Забезпечує висвітлення в ЗМІ діяльності МОЗ з питань реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я;

3.3. Вживає заходів для підвищення рівня поінформованості громадськості щодо діяльності;

3.4. Здійснює розміщення у ЗМІ актуальної інформації, що цікавить широку громадськість, анонсування подій та заходів;

3.5. Організовує роботу щодо ініціювання та створення інформаційних приводів з метою формування та постійної підтримки позитивного іміджу МОЗ, забезпечує їх висвітлення у ЗМІ;

3.6. Здійснює моніторинг за висвітленням ЗМІ діяльності МОЗ та оперативне інформування керівництва з метою завчасного реагування на критичні публікації;

3.7. Організовує надання роз'яснень та коментарів керівництва та посадових осіб МОЗ для вітчизняних та зарубіжних ЗМІ щодо діяльності відомства та медичної галузі;

3.8. Організовує підготовку та узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів для Міністра та його заступників до нарад в Адміністрації Президента України, засідань Уряду, Верховної Ради України, інших робочих нарад та офіційних заходів, колегій, зустрічей, робочих поїздок, наукових конференцій тощо;

3.9. Здійснює оперативний зв'язок та ділові контакти з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами та місцевими державними адміністраціями, юридичними особами сфери управління МОЗ;

3.10. Підтримує зв'язки та обмін інформацією з прес-службами та відповідними структурними підрозділами Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

3.11. Надає пропозиції щодо координації роботи структурних підрозділів МОЗ, центральних органів виконавчої влади (діяльність яких спрямовується та координується через Міністра) та юридичних осіб сфери управління МОЗ з метою підготовки та проведення заходів за участю керівництва МОЗ;

3.12. Здійснює підготовчу роботу для проведення нарад, ділових зустрічей та інших офіційних заходів керівництва МОЗ;

3.13. Надає методичну та консультативну допомогу структурним підрозділам МОЗ щодо єдиного формату організації за участю Міністра та його заступників нарад, зустрічей, круглих столів, конференцій та з інших питань, віднесених до компетенції Управління;

3.14. Здійснює організацію службових відряджень Міністра та його заступників;

3.15. Здійснює організаційне забезпечення підготовки та проведення робочих нарад за участю Міністра із державним секретарем МОЗ, першим заступником Міністра, заступниками Міністра та радниками Міністра, керівниками центральних органів виконавчої влади (діяльність яких спрямовується та координується через Міністра) щодо вирішення нагальних питань, у разі потреби, здійснює їх протокольне забезпечення;

3.16. Організовує проведення особистого прийому громадян Міністром та його заступниками, контролює виконання доручень, напрацьованих під час проведення прийомів;

3.17. Здійснює організаційні заходи щодо прийому Міністром представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, громадян, співробітників МОЗ, іноземних делегацій, груп, окремих представників, які прибувають на запрошення керівництва МОЗ або з ініціативи гостей. Направляє в окремих випадках, з метою раціонального використання робочого часу Міністра, відвідувачів до заступників Міністра та керівників самостійних структурних підрозділів МОЗ для вирішення питань, що належать до їх компетенції;

3.18. Організовує прес-конференції, відео-конференції, брифінги, "круглі столи", "гарячі лінії", інші виступи у ЗМІ тощо за участю Міністра та його заступників, представників структурних підрозділів МОЗ, здійснює підготовку відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів, проводить акредитацію журналістів;

3.19. Здійснює організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності керівництва МОЗ, його структурних підрозділів, служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ з питань зв'язків із засобами масової інформації, готує тексти прес-релізів та інформаційних повідомлень про проведення заходів;

3.20. Здійснює підготовку інформаційно-аналітичних оглядів щодо висвітлення у ЗМІ діяльності Міністра та його заступників;

3.21. Організовує планування та складення щоденних та щотижневих робочих планів Міністра та його заступників, приймає участь в організації та координації процесу планування в МОЗ, здійсненні моніторингу за виконанням планових заходів;

3.22. Організовує роботу щодо змістовного наповнення медіа-плану та відповідає за його реалізацію, формує поточні та перспективні плани роботи МОЗ щодо співпраці зі ЗМІ;

3.23. Надає пропозиції щодо створення на загальнодержавних і місцевих телерадіоканалах програм з висвітлення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, діяльності Міністра, його заступників та апарату МОЗ, удосконалення системи інформаційної відкритості МОЗ;

3.24. Готує з відповідними структурними підрозділами Міністерства проекти доручень Міністра та його заступників, здійснює їх реєстрацію, зберігання та контроль за своєчасним і повним виконанням;

3.25. Бере участь в розробці та експертизі проектів законодавчих та нормативно-правових актів, інших документів з питань що належать до компетенції Управління;

3.26. Організовує підготовку незалежних експертних висновків, а також прогнозів політичних та соціально-економічних наслідків прийняття проектів рішень Кабінету Міністрів України та законів України, що подаються на розгляд Міністру;

3.27. Опрацьовує проекти прес-релізів до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, розробником яких є МОЗ;

3.28. Готує пропозиції Міністру до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

3.29. Вивчає та аналізує окремі питання та напрями діяльності МОЗ України, вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи центрального апарату, підвищення його ефективності та покращення управлінської діяльності керівництва МОЗ;

3.30. Здійснює попередній розгляд та опрацювання документів, що надходять на ім'я керівництва МОЗ, у тому числі документів з грифом "Для службового використання", готує пропозиції до резолюцій;

3.31. Здійснює опрацювання й перевірку вихідної та внутрішньої кореспонденції, яка подається на підпис керівництву МОЗ;

3.32. Надає працівникам МОЗ рекомендаційні роз'яснення щодо підготовки проектів відповідей на доручення Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, депутатські запити та звернення, листи центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, звернення громадян, державних установ, підприємств та організацій;

3.33. За дорученням керівництва проводить аналіз виконання контрольних документів структурними підрозділами МОЗ, готує пропозиції щодо забезпечення їх своєчасного виконання, інформує Міністра про стан виконання зазначених документів;

3.34. Залучається до виконання окремих доручень, що надходять на ім'я Міністра з Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України, інших міністерств та відомств;

3.35. Приймає участь у підготовці та опрацюванні доповідей Міністра, що готуються на закриті засідання Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України у сфері зовнішніх відносин, сфері державної безпеки і охорони правопорядку;

3.36. Приймає участь в організаційних заходах щодо мобілізаційної підготовки під час надзвичайних ситуацій та при переведенні МОЗ на функціонування в умовах особливого періоду;

3.37. Приймає участь у розгляді та опрацюванні проектів указів, постанов, розпоряджень, які містять секретну інформацію з питань мобілізаційної підготовки та цивільного захисту;

3.38. Здійснює в установленому порядку розгляд звернень громадян, державних органів, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян з питань, що належать до компетенції Управління;

3.39. Готує відповіді на інформаційні запити ЗМІ, здійснює співпрацю зі структурними підрозділами МОЗ з питань підготовки відповідей на запити ЗМІ;

3.40. Отримує повідомлення, документи, що надійшли телефоном, факсом та електронною поштою, і в оперативному порядку інформує Міністра та його заступників;

3.41. Координує роботу з документами та контролює дотримання протокольних норм і стандартів у веденні ділового листування, аналізує документообіг, вносить пропозиції щодо його впорядкування та удосконалення;

3.42. Готує проекти особистих листів, доповідних записок Міністра та його заступників, здійснює їх реєстрацію та зберігання;

3.43. Готує проекти вітальних листів, адрес та телеграм з нагоди державних і професійних свят, інших знаменних та важливих пам'ятних дат, видатних подій, ювілеїв і днів народження за підписом Міністра;

3.44. Забезпечує ведення внутрішнього діловодства, відповідно до номенклатури справ, проводить упорядкування та оновлення інформаційно-аналітичних матеріалів;

3.45. Формує та оновлює довідкову інформацію для забезпечення роботи керівництва МОЗ;

3.46. Забезпечує упорядкування робочих приміщень керівництва МОЗ, формує замовлення (заявки) стосовно належного матеріально-технічного забезпечення його діяльності;

3.47. Складає табель обліку використання робочого часу керівництва МОЗ та працівників Управління;

3.48. Виконує інші функції відповідно до доручень Міністра та його заступників.

4. СТРУКТУРА

4.1. До складу Управління входять:

- відділ координації роботи керівництва Міністерства;

- відділ прес-служби.

4.2. Управління складається із 11 штатних посад, з яких 1 - начальник Управління, 1 - заступник начальника Управління - начальник відділу координації роботи керівництва (далі - заступник начальника Управління - начальник Відділу), 1 - начальник Відділу прес-служби (далі - начальник Відділу), 6 - головний спеціаліст та 2 - провідний інспектор (недержавна служба).

4.3. Положення про Управління розробляється начальником Управління та затверджується Міністром охорони здоров'я України.

4.4. Положення про Відділи у складі Управління розробляються керівником відповідного Відділу, погоджується начальником Управління та затверджуються керівником державної служби.

4.5. На посади працівників Управління (крім провідного інспектора) призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.6. Посада провідного інспектора Управління - це посада працівників державного органу, які виконують функції з обслуговування, діяльність яких не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов'язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною першою статті 1 Закону України "Про державну службу", та на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу".

4.7. На посади працівників, які виконують функції з обслуговування, призначаються особи в установленому трудовим законодавством порядку.

4.8. Обов'язки, права і відповідальність працівників Управління передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

5. ПРАВА

Управління має право:

5.1. За дорученням керівництва представляти МОЗ в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях з питань, що належать до компетенції Управління, брати участь у роботі дорадчих органів МОЗ;

5.2. Брати участь у засіданнях, семінарах, нарадах та робочих зустрічах, які проводяться Міністром, заступниками Міністра, керівниками структурних підрозділів МОЗ, роботі Колегії МОЗ, засіданнях постійно діючих комісій, робочих груп, Національної ради з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, Вченої медичної ради, Ради молодих вчених, Громадської Ради при МОЗ, Громадської ради при МОЗ з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій;

5.3. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на Управління завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб підприємств, що належать до сфери управління МОЗ. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи МОЗ та/або установ, закладів, підприємств, що належать до сфери управління МОЗ, зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу Управління;

5.4. Одержувати від структурних підрозділів МОЗ, служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ інформацію щодо виконання контрольних документів, наказів і доручень керівництва МОЗ;

5.5. Інформувати Міністра про покладення на Управління обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу Управління необхідних матеріалів посадовими особами МОЗ та/або установ, закладів, підприємств, що належать до сфери управління МОЗ, про порушення структурними підрозділами порядку та строків виконання доручень керівництва МОЗ;

5.6. Повертати іншому структурному підрозділу документи, матеріали та вимагати їх доопрацювання у разі невідповідності за формою складення та/або змістом запиту Управління, вимогам закону та/або правилам діловодства;

5.7 Вирішувати усі спірні питання, що виникають під час взаємодії Управління з іншими структурними підрозділами МОЗ, юридичними особами, що належать до сфери управління МОЗ, з Міністром та його заступниками відповідно до розподілу обов'язків;

5.8. Залучати за згодою керівників самостійних структурних підрозділів МОЗ спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться Управлінням відповідно до покладених на нього завдань;

5.9. Взаємодіяти зі структурними підрозділами МОЗ, відповідними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до компетенції Управління;

5.10. Скликати, за дорученням Міністра, відповідні наради в установленому порядку;

5.11. За дорученням Міністра брати участь у перевірці роботи підвідомчих установ, закладів, підприємств;

5.12. Вносити пропозиції Міністру з питань вдосконалення роботи Міністерства, юридичних осіб, що належать до сфери управління МОЗ.

6. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ

6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

6.2. Начальник Управління має одного заступника: заступника начальника Управління - начальника відділу.

6.3. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконують начальник Управління, заступник начальника Управління - начальник відділу та начальник відділу.

6.4. На посади начальника Управління, заступника начальника Управління - начальника відділу та начальника відділу призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра* та має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".


* - У разі, коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.5. Начальник Управління, заступник начальника Управління - начальник відділу та начальник відділу повинні знати систему державних органів і органів місцевого самоврядування в Україні, внутрішню організацію їх діяльності; тенденції соціального та гуманітарного розвитку суспільства, основи: державної політики, права та менеджменту в галузі охорони здоров'я; державного управління та адміністрування; методів аналізу державної політики; трудового законодавства, організації праці і діловодства; нормопроектувальної та правореалізаційної діяльності; сучасних PR та інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Office Excel, Outlook Express, PowerPoint, Office Access, Office Communicator, мережі та ресурсів Internet, графічних редакторів, систем електронного документообігу), мати такі компетенції: лідерство (досягнення кінцевих результатів, вміння обґрунтовувати власну позицію), прийняття ефективних рішень (вміння вирішувати комплексні завдання, вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів, ефективно використовувати ресурси), комунікації та взаємодії (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, надавати кваліфіковані консультації, організовувати проведення нарад, зустрічей всіх рівнів, інших офіційних і протокольних заходів співпраця та налагодження партнерської взаємодії, відкритість), управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, вміння розв'язання конфліктів) та особистісні (аналітичні здібності, дисципліна і системність, дипломатичність та гнучкість, вміння працювати в стресових ситуаціях, інноваційність та креативність, незалежність та ініціативність).

6.6. Заступник начальника Управління - начальник відділу та начальник відділу прямо підпорядковуються начальнику Управління.

6.7. У разі відсутності начальника Управління його обов'язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Управління завдань заступник начальника Управління - начальник відділу.

6.8. Права, обов'язки і відповідальність заступника начальника Управління - начальника відділу визначаються цим Положенням та Положенням про відділ координації роботи керівництва Міністерства.

6.9. Права, обов'язки і відповідальність начальника відділу визначаються цим Положенням та Положенням про відділ прес-служби.

6.10. Начальник Управління:

6.10.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Управління, спрямовує, координує та контролює роботу структурних підрозділів, що входять до складу Управління;

6.10.2. Контролює виконання завдань, покладених на Управління;

6.10.3. Розподіляє обов'язки між керівниками структурних підрозділів, що входять до складу Управління, визначає ступінь відповідальності кожного, контролює їх роботу;

6.10.4. Розробляє положення про Управління, погоджує та підписує положення про структурні підрозділи, що входять до складу Управління, посадові інструкції працівників Управління;

6.10.5. Подає пропозиції щодо проведення організаційних змін в Управлінні та вдосконалення його роботи, призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Управління, їх просування по службі, присвоєння рангу, заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності згідно із законодавством;

6.10.6. Сприяє організації навчання працівників Управління для підвищення рівня їх знань та кваліфікацій;

6.10.7. Планує роботу Управління;

6.10.8. Погоджує графіки відпусток та дає згоду на надання відпусток працівникам Управління та візує їх заяви з цих питань;

6.10.9. Погоджує відрядження працівників Управління в межах країни і за кордон;

6.10.10. Забезпечує упорядкування робочих приміщень працівників Управління, формує замовлення (заявки) стосовно належного матеріально-технічного забезпечення їх діяльності.

6.10.11. Контролює дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції Управління, контролює дотримання працівниками Управління вимог трудового законодавства, правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції та порушує питання щодо притягнення до відповідальності за їх порушення;

6.10.12. Забезпечує дотримання режиму секретності та службової таємниці в Управлінні;

6.10.13. Організовує розробку проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи проектів таких актів з питань, що належать до компетенції Управління;

6.10.14. У межах наданих повноважень забезпечує листування з фізичними та юридичними особами з питань, що належать до компетенції Управління;

6.10.15. Підписує службову документацію, що направляється іншим самостійним структурним підрозділам та керівництву МОЗ;

6.10.16. Організовує в установленому порядку своєчасний розгляд звернень громадян, державних органів, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян з питань, що належать до компетенції Управління, візує відповіді, супровідні листи до запитів на інформацію, інші документи на адресу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб;

6.10.17. Утворює тимчасові робочі групи, що складаються з працівників Управління, з метою своєчасної підготовки і реалізації особливо важливих завдань;

6.10.18. Координує роботу з документами та контролює дотримання протокольних норм і стандартів у веденні ділового листування, аналізує документообіг, вносить пропозиції щодо його впорядкування та удосконалення;

6.10.19. Контролює ведення внутрішнього діловодства в Управлінні, відповідно до номенклатури справ, проводить упорядкування та оновлення інформаційно-аналітичних матеріалів;

6.10.20. Здійснює попередній розгляд та опрацювання документів, що надходять на ім'я Міністра, у тому числі документів з грифом "Для службового використання", готує пропозиції до резолюцій;

6.10.21. Здійснює опрацювання й перевірку вихідної та внутрішньої службової кореспонденції та документів, які подаються на підпис Міністру, візує накази МОЗ з основної, адміністративно-господарської діяльності та кадрових питань;

6.10.22. Подає на підпис і візування Міністру документи та у разі потреби дає пояснення з відповідних питань;

6.10.23. Організовує підготовку проектів окремих доручень, особистих листів, доповідних записок Міністра;

6.10.24. Здійснює організацію службових відряджень Міністра;

6.10.25. Залучається до виконання окремих доручень, що надходять на ім'я Міністра з Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України, інших міністерств та відомств;

6.10.26. Приймає участь у підготовці та опрацюванні доповідей Міністра, що готуються на закриті засідання Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України у сфері зовнішніх відносин, сфері державної безпеки і охорони правопорядку;

6.10.27. Приймає участь в організаційних заходах щодо мобілізаційної підготовки під час надзвичайних ситуацій та при переведенні МОЗ на функціонування в умовах особливого періоду;

6.10.28. З метою забезпечення ефективного виконання керівництвом МОЗ своїх повноважень:

- організовує координацію з державним секретарем МОЗ України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра;

- здійснює оперативний зв'язок та ділові контакти з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами та місцевими державними адміністраціями;

6.10.29. Погоджує кандидатури претендентів на посади керівників установ, закладів, підприємств, що належать до сфери управління МОЗ України, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій;

6.10.30. Виконує інші функції за дорученнями Міністра.

6.11. Заступник начальника Управління - начальник відділу:

6.11.1. Забезпечує виконання завдань, покладених на Управління;

6.11.2. Погоджує графіки відпусток та дає згоду на надання відпусток працівникам Управління та візує їх заяви з цих питань;

6.11.3. Погоджує відрядження працівників Управління в межах країни і за кордон;

6.11.4. Здійснює заходи стосовно належного матеріально-технічного забезпечення діяльності Управління.

6.11.5. Забезпечує ведення внутрішнього діловодства, відповідно до номенклатури справ, проводить упорядкування та оновлення інформаційно-аналітичних матеріалів.

6.11.6. Здійснює заходи щодо забезпечення дотримання працівниками Управління вимог трудового законодавства, правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції та притягнення до відповідальності за їх порушення;

6.11.7. Забезпечує розробку проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи проектів таких актів з питань, що належать до компетенції Управління;

6.11.8. У межах наданих повноважень забезпечує листування з фізичними та юридичними особами з питань, що належать до компетенції Управління;

6.11.9. Забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян, державних органів, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян з питань, що належать до компетенції Управління, візує відповіді, супровідні листи до запитів на інформацію, інші документи на адресу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб;

6.11.10. Координує роботу з документами та контролює дотримання протокольних норм і стандартів у веденні ділового листування, аналізує документообіг, вносить пропозиції щодо його впорядкування та удосконалення;

6.11.11. Здійснює опрацювання й перевірку вихідної та внутрішньої службової кореспонденції та документів, які подаються на підпис Міністру;

6.11.12. Подає на підпис і візування Міністру документи та у разі потреби дає пояснення з відповідних питань;

6.11.13. Здійснює підготовку проектів окремих доручень, особистих листів, доповідних записок Міністра;

6.11.14. Організовує підготовку вітальних листів, адрес та телеграм з нагоди державних і професійних свят, інших знаменних та важливих пам'ятних дат, видатних подій, ювілеїв і днів народження, що надсилаються за підписом Міністра;

6.11.15. Проводить вибірковий аналіз виконання доручень керівництва та контрольних документів структурними підрозділами МОЗ, готує пропозиції щодо забезпечення їх своєчасного виконання, інформує Міністра про стан виконання зазначених документів;

6.11.16. Здійснює організаційне забезпечення підготовки та проведення робочих нарад за участю Міністра, у разі потреби, здійснює їх протокольне забезпечення;

6.11.17. Організовує підготовку та узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів для Міністра до нарад в Адміністрації Президента України, засідань Уряду, Верховної Ради України, інших робочих нарад та офіційних заходів, колегій, зустрічей, робочих поїздок, наукових конференцій тощо;

6.11.18. Організовує проведення особистого прийому громадян Міністром, контролює виконання доручень, напрацьованих під час проведення прийомів;

6.11.19. Здійснює організаційні заходи щодо прийому Міністром представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, громадян, співробітників МОЗ України, іноземних делегацій, груп, окремих представників, які прибувають на запрошення керівництва МОЗ України або з ініціативи гостей;

6.11.20. З метою забезпечення ефективного виконання керівництвом МОЗ своїх повноважень:

- організовує координацію з радниками Міністра, які працюють на громадських засадах, керівниками центральних органів виконавчої влади (діяльність яких спрямовується та координується через Міністра), структурних підрозділів МОЗ України та юридичних осіб сфери управління МОЗ України;

- здійснює оперативний зв'язок та ділові контакти з юридичними особами сфери управління МОЗ України;

6.11.21. Виконує інші функції за дорученнями Міністра.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Державні службовці Управління зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця; не порушувати вимоги антикорупційного законодавства.

7.2. Працівники Управління особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Управління;

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

7.3. Працівники Управління повинні:

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших працівників міністерства;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Управління взаємодіє зі структурними підрозділами апарату МОЗ, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

8.2. МОЗ створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Управління, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами, необхідними довідковими матеріалами, іншими посібниками та спеціальною літературою, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

 

Начальник Управління організації
роботи керівництва Міністерства

О. Антонов
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали