ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.06.2010 р. N 139

Про затвердження положення про управління промисловості та розвитку інфраструктури Черкаської обласної державної адміністрації

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 N 214 "Про затвердження типових положень про Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної, управління промисловості та розвитку інфраструктури Севастопольської міської та відділ розвитку інфраструктури районної державної адміністрації":

затвердити положення про управління промисловості та розвитку інфраструктури Черкаської обласної державної адміністрації (додається).
 

Голова державної адміністрації

С. Б. Тулуб


 

Додаток


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
21.06.2010 N 139


ПОЛОЖЕННЯ
про управління промисловості та розвитку інфраструктури Черкаської обласної державної адміністрації

1. Управління промисловості та розвитку інфраструктури Черкаської обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрація), що утворюється головою облдержадміністрації, підзвітним і підконтрольним голові облдержадміністрації, Міністерству промислової політики України, Міністерству палива та енергетики України, Міністерству транспорту та зв'язку України, Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів і Національній комісії з питань регулювання зв'язку.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства промислової політики України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів і Національної комісії з питань регулювання зв'язку, розпорядженнями облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим положенням.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної політики у галузях промисловості, паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту і зв'язку, у сфері підвищення енергоефективності та енергозбереження;

здійснення організаційних заходів щодо стабілізації роботи і нарощування обсягів виробництва та надання послуг підприємствами промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку;

участь у розробці та виконанні державних і регіональних програм розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв'язку, підвищення енергоефективності та енергозбереження;

участь у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в області для залучення коштів на розвиток промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв'язку;

подання пропозицій щодо розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв'язку, підвищення енергоефективності та енергозбереження, до проекту програми економічного і соціального розвитку області;

взаємодія з Міністерством транспорту та зв'язку України з питань координації роботи автомобільного, повітряного, залізничного і річкового транспорту.

4. Управління відповідно до покладених на нього основних завдань:

4.1. Аналізує стан і тенденції розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв'язку, сфери енергоефективності та енергозбереження і вносить голові облдержадміністрації, Міністерству промислової політики України, Міністерству палива та енергетики України, Міністерству транспорту та зв'язку України, Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів і Національній комісії з питань регулювання зв'язку пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів їх подальшого розвитку, організації виготовлення продукції, виконання робіт і надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, включення місцевих енергоресурсів до складових паливно-енергетичного балансу;

4.2. Розробляє і подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо:

проектів програм приватизації державного майна;

проектів державного та місцевих бюджетів, проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку і Державної програми економічного та соціального розвитку України на короткостроковий період, програми діяльності Кабінету Міністрів України;

проектів програм реформування і розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв'язку, підвищення енергоефективності та енергозбереження;

підвищення рівня безпеки дорожнього руху та технічної експлуатації усіх видів транспорту;

встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті - автобусі, тролейбусі (який працює у звичайному режимі руху);

проведення конкурсів на визначення перевізників пасажирів на приміських та внутрішньообласних автобусних маршрутах;

визначення потреби в енергоносіях, транспортних перевезеннях, послугах поштового зв'язку та телекомунікацій;

удосконалення системи обліку електро-, газо-, тепло- і водопостачання, нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, звітності та державної статистики у сфері енергоефективності та енергозбереження;

призначення осіб на посаду керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства промислової політики України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, Національної комісії з питань регулювання зв'язку і облдержадміністрації, за винятком керівників, що обираються (призначаються) на посади за результатами конкурсного відбору;

4.3. Розробляє і подає пропозиції:

голові облдержадміністрації, Міністерству промислової політики України, Міністерству палива та енергетики України, Міністерству транспорту та зв'язку України щодо формування напрямів інвестиційної та інноваційної політики;

голові облдержадміністрації і Міністерству транспорту та зв'язку України щодо компенсації перевізникам втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян за рахунок бюджетних коштів;

4.4. Здійснює заходи щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

4.5. Здійснює прогнозування можливих рівнів енергозбереження на підприємствах, в установах та організаціях;

4.6. Сприяє розробленню проектів з підвищення енергоефективності та енергозбереження, проведенню енергетичних обстежень на підприємствах в установах і організаціях області, впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

4.7. Вживає заходів до розширення міжрегіональних і міжгалузевих зв'язків у сфері енергоефективності та енергозбереження;

4.8. Сприяє розвитку інфраструктури транспорту в області, формуванню та удосконаленню автотранспортної мережі;

4.9. Сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах області;

4.10. Бере участь у:

розробленні і виконанні державних цільових програм розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку, підвищення енергоефективності та енергозбереження;

розробленні програм підвищення ефективного використання паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів;

визначенні потреби у продукції, що виробляється, і послугах, що надаються підприємствами промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку на внутрішньому і зовнішньому ринку;

здійсненні заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги на розвиток промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку, у сфері енергоефективності та енергозбереження;

підготовці пропозицій щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що поставляється для потреб держави за рахунок коштів державного бюджету;

формуванні обсягів продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку;

забезпеченні функціонування інформаційно-аналітичних систем, призначених для оброблення та аналізу показників економічного і соціального розвитку;

складанні щорічного паливно-енергетичного балансу області, міст та районів, проведенні аналізу ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами, установами і організаціями;

розробленні та впровадженні механізму стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів;

впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідроенергетики і теплоенергетики;

розробленні регіональних і місцевих програм підвищення енергоефективності та енергозбереження;

розробленні та впровадженні механізму стимулювання ефективного використання природних ресурсів, природокористування, охорони навколишнього природного середовища;

розробленні і виконанні регіональних інноваційних програм та середньострокових інноваційних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня;

погодженні тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у приміському сполученні;

примирних процедурах під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

4.11. Веде облік підприємств промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку, установ та організацій, що розташовані на території області;

4.12. Узагальнює практику застосування законодавства;

4.13. Забезпечує додержання в управлінні законодавства про державну таємницю;

4.14. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій;

4.15. Виконує інші функції згідно з покладеними на нього основними завданнями.

5. Управління має право:

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію (документи та інші матеріали), необхідну для виконання покладених на нього основних завдань.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Міністерством промислової політики України, Міністерством палива та енергетики України, Міністерством транспорту та зв'язку України, Національним агентством з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів і Національною комісією з питань регулювання зв'язку.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника управління, погодженим з відповідним центральним органом виконавчої влади.

7. Начальник управління:

здійснює керівництво та організовує роботу управління і несе персональну відповідальність перед головою облдержадміністрації за виконання покладених на управління завдань;

видає в межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

визначає структуру управління, розподіляє обов'язки між заступниками начальника управління, керівниками структурних підрозділів управління, визначає ступінь їх відповідальності;

затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов'язки його працівників;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

розробляє і подає голові облдержадміністрації кошторис і штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління;

подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо утворення при управлінні колегій, наукових рад і комісій та їх складу.

Рішення колегії оформляється наказом начальника управління.

8. Фінансове забезпечення управління здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників управління в межах виділених асигнувань визначає голова облдержадміністрації.

Кошторис і штатний розпис управління затверджує голова облдержадміністрації після проведення їх експертизи Головним фінансовим управлінням обласної держадміністрації.

9. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Заступник голови - керівник
апарату державної адміністрації

В. О. Льошенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали