Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров'я Чернівецької міської ради

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Сімдесята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 20.06.2019 р. N 1732

Про затвердження Положення про управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров'я Чернівецької міської ради

Відповідно статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішень Чернівецької міської ради VII скликання від 18.02.2019 р. N 1620, від 11.04.2019 р. N 1707 щодо структури, загальної чисельності виконавчих органів Чернівецької міської ради, Чернівецька міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров'я Чернівецької міської ради (додається).

2. Рішення набирає чинності з 01.07.2019 р. та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Паскаря О. Є.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобіганню корупції.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради VII скликання
20 червня 2019 року N 1732

ПОЛОЖЕННЯ
про управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров'я Чернівецької міської ради

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров'я Чернівецької міської ради (надалі - Управління) є виконавчим органом Чернівецької міської ради. Скорочене найменування - Управління МО Чернівецької МР.

1.2. Управління створено Чернівецькою міською радою відповідно до статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 18.02.2019 р. N 1620 та рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 11.04.2019 р. N 1707.

1.3. Управління є підзвітним і підконтрольним Чернівецькій міській раді, підпорядковується її виконавчому комітету та Чернівецькому міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольне Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації.

1.4. Управління забезпечує реалізацію державної та регіональної політики у сфері охорони здоров'я в місті Чернівці, підготовку та виконання рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Чернівецького міського голови з питань охорони здоров'я.

1.5. Управління у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства охорони здоров'я України, Національної служби здоров'я України, розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації, наказами Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації, рішеннями Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, дорученнями та розпорядженнями Чернівецького міського голови, Регламентами Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

1.6. Положення про структурні підрозділи Управління, а також посадові інструкції їх працівників затверджуються начальником Управління.

1.7. Управління є самостійною юридичною особою.

1.8. Управління веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного Казначейства України та банківських установ, укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах.

1.9. Управління має печатку із зображенням Державного Герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

1.10. Майно Управління належить йому на праві оперативного управління.

1.11. Управління володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень діючого законодавства України.

1.12. При Управлінні може бути створена Громадська рада, яка діє на підставі положення, що затверджується наказом начальника Управління.

1.13. Юридична адреса Управління: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 22, поштовий індекс 58002.

1.14. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.14.1. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.14.2. Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 р. N 55).

1.14.3. Регламентів Чернівецької міської ради (Рішення N 105) та її виконавчого комітету (Рішення N 475).

1.14.4. Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України 29.12.2009 р. N 406.

1.14.5. Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 р. N 55.

1.14.6. Інструкції з діловодства в Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Метою діяльності Управління є реалізація державної та регіональної політики у сфері охорони здоров'я на території міста Чернівці, забезпечення прав членів територіальної громади міста у сфері охорони здоров'я шляхом створення сприятливих умов для функціонування комунальних закладів охорони здоров'я.

2.2. Завданнями Управління є:

2.2.1. Аналіз стану здоров'я в місті Чернівці, орієнтуючись на ключові індикатори стану здоров'я всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

2.2.2. Участь в роботі Госпітальної ради Центрального госпітального округу з метою формування п'ятирічного плану розвитку галузі в межах округу, а також сприяння організаційному, інформаційному, матеріально-технічному забезпеченню діяльності Госпітальної ради.

2.2.3. Визначення потреби в закладах охорони здоров'я міста, надання Чернівецькій міській раді, її виконавчому комітету, міському голові пропозицій щодо удосконалення їх мережі згідно із соціально-економічними потребами міста та наявної матеріально-технічної, науково-методичної, кадрової бази з метою забезпечення населення якісним, доступним медичним обслуговуванням, забезпечення надання безперервних послуг в охороні здоров'я.

2.2.4. Внесення пропозицій щодо розгортання або передислокації відділень лікарів загальної практики сімейної медицини з метою формування доступної та пацієнт-орієнтованої мережі первинної медичної допомоги в місті Чернівці.

2.2.5. Розробка та організація виконання міських галузевих профілактичних, скринінгових програм та програм ранньої діагностики захворювань відповідно до цілей глобального здоров'я, затверджених ВООЗ.

2.2.6. Впровадження інклюзивності в наданні медичних послуг населенню міста: інтеграція захисту здоров'я окремої особи, пропагування відповідальності за власне здоров'я та здоровий спосіб життя, популяризація профілактичних заходів, які забезпечать високий рівень працездатності та довголіття містян.

2.2.7. Забезпечення оптимізації надання медичних послуг у відповідності з потребами вразливих груп населення та окремих осіб, які їх потребують (пільгові групи чернівчан).

2.2.8. Сприяння у розробці та реалізації на території міста заходів, спрямованих на дотримання державних стандартів, соціальних нормативів, клінічних протоколів надання медичної допомоги, збереження санітарно-епідемічного благополуччя населення, підтримку громадського здоров'я.

2.2.9. Сприяння в межах своїх повноважень поліпшенню матеріально-технічного забезпечення установ, закладів та підприємств охорони здоров'я комунальної власності, розвитку систем телекомунікацій та впровадженню системи "Електронне здоров'я", інших інновацій та прогресивного досвіду у сфері охорони здоров'я.

2.2.10. Інформаційна та методична підтримка діяльності установ, закладів, організацій та підприємств сфери охорони здоров'я усіх форм власності, розташованих у місті Чернівці.

2.2.11. Організація роботи щодо професійного розвитку медичних працівників, удосконалення їх кваліфікації в інтересах територіальної громади міста.

2.2.12. Сприяння проведенню інноваційної діяльності, співпраці з науковими медичними закладами України та міжнародному співробітництву в галузі охорони здоров'я.

2.2.13. Забезпечення зв'язку та взаємодії із громадськістю та засобами масової інформації з питань реалізація державної та регіональної політики у сфері охорони здоров'я на території міста Чернівців та діяльності управління.

2.2.14. Проведення роботи, пов'язаної із підвищенням рівня правових знань в галузі охорони здоров'я населення, закладів охорони здоров'я усіх форм власності, працівників виконавчих органів міської ради, сприяння вивченню чинного законодавства, роз'яснення існуючої практики його застосування, проведення консультацій з питань реформування охорони здоров'я, віднесених до компетенції управління.

2.2.15. Організація роботи військово-лікарської комісії (ВЛК) Чернівецького міського військового комісаріату.

2.2.16. Здійснення заходів щодо запобігання, лікування, локалізації та ліквідації масових інфекційних захворювань.

2.2.17. Подання пропозицій міському голові щодо впровадження на території міста особливих умов режиму праці, навчання, пересування населення в разі виникнення або поширення епідемічних захворювань та надзвичайних ситуацій.

2.2.18. Здійснення заходів щодо поліпшення медичної служби цивільної оборони м. Чернівці та проведення планових навчань медичного персоналу для роботи в надзвичайних умовах при ліквідації аварій та катастроф.

2.2.19. Внесення пропозицій міській раді, міському голові щодо ініціювання звернення до уповноважених органів про організацію перевірок на підприємствах, установах, організаціях, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, та юридичних осіб, які здійснюють надання медичних послуг згідно з ліцензією Міністерства охорони здоров'я України, у разі порушень ними дотримання санітарно-гігієнічних та ліцензійних умов провадження діяльності у сфері охорони здоров'я на території міста Чернівців.

2.2.20. Подання пропозицій міській раді щодо припинення господарської діяльності комунальних закладів охорони здоров'я у разі порушення ним законодавства про охорону здоров'я, невиконання державних вимог щодо якості медичної допомоги та іншої діяльності в галузі охорони здоров'я або вчинення дій, що суперечать їх статутам.

2.2.21. Сприяння роботі товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я.

2.2.22. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Управління, на офіційному веб-сайті Чернівецької міської ради.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
(відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень)

3.1. Власні (самоврядні) повноваження:

3.1.1. Здійснення організаційно-методичного та галузевого управління підприємствами, установами, закладами, організаціями, що працюють у сфері охорони здоров'я та перебувають у комунальній власності територіальної громади міста.

3.1.2. Внесення у встановленому порядку міській раді пропозицій щодо відкриття, створення, реорганізації і ліквідації комунальних закладів охорони здоров'я.

3.1.3. Проведення в межах повноважень перевірок комунальних закладів, підприємств, установ, організацій охорони здоров'я щодо дотримання ними статутних положень.

3.1.4. Інші повноваження, визначені чинним законодавством, нормативно-правовими актами міської ради, цим положенням та статутами комунальних закладів охорони здоров'я.

3.1.5. Підготовка пропозицій міській раді, її виконавчому комітету для включення до програм соціально-економічного розвитку м. Чернівці у сфері охорони здоров'я, участь в організації виконання цих програм, а також в розробці відповідних цільових програм, що затверджуються міською та обласною радами.

3.1.6. Надання міській раді, її виконавчому комітету, міському голові показників сфери охорони здоров'я, пропозицій щодо її розвитку з метою реалізації прав та задоволенням потреб населення у медичних послугах.

3.1.7. Аналіз стану галузі охорони здоров'я, визначення тенденцій та перспектив її розвитку в місті.

3.1.8. Участь у попередньому розгляді планів використання природних ресурсів місцевого значення на території м. Чернівці, надання міській раді, її виконавчому комітету, міському голові пропозицій щодо розміщення, спеціалізації і розвитку установ, закладів, організацій та підприємств сфери охорони здоров'я незалежно від форм власності для внесення, у разі потреби, пропозицій з цих питань відповідним органам державної виконавчої влади.

3.1.9. Підготовка та надання фінансовому органу Чернівецької міської ради пропозицій щодо складання проекту міського бюджету з питань охорони здоров'я, забезпечення виконання міського бюджету в сфері охорони здоров'я.

3.1.10. Співпраця з навчальними закладами, закладами культури, фізичної культури, спорту і туризму, соціального захисту, оздоровчими закладами, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, з питань збереження здоров'я населення, участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя.

3.1.11. Сприяння роботі наукових спілок, товариств, асоціацій, інших громадських і неприбуткових організацій, що діють у сфері охорони здоров'я.

3.1.12. Сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам закладів, установ, підприємств та організацій охорони здоров'я усіх форм власності, що розташовані на території міста Чернівці.

3.1.13 Бере участь у розробці проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, що стосуються діяльності закладів, установ, організацій, підприємств сфери охорони здоров'я, розташованих на території міста Чернівців, незалежно від форм власності.

3.1.14. Подання міському голові пропозицій про нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету колективів та окремих працівників підприємств, закладів, установ, організацій охорони здоров'я різних форм власності, підготовка клопотань про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, про присвоєння почесних звань України.

3.1.15. Розгляд у встановленому порядку листів, заяв, скарг та звернень громадян, ведення прийому громадян з особистих питань і організація виконання їх законних вимог і обґрунтованих звернень.

3.1.16. Розробка нормативно-правових актів в межах своєї компетенції (проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).

3.1.17. Участь в роботі та безпосередня взаємодія з органами та комісіями соціального захисту населення.

3.1.18. Забезпечення медичного супроводу загальноміських, регіональних, державних та міжнародних заходів на території м. Чернівці.

3.2. Делеговані повноваження:

3.2.1. Забезпечення надання в межах наявного фінансування доступного медичного обслуговування на території міста.

3.2.2. Участь у забезпеченні відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" розвитку усіх видів медичного обслуговування, розвитку й удосконаленню мережі закладів охорони здоров'я усіх форм власності, участь в організації роботи з підвищення кваліфікації медичних кадрів.

3.2.3. Організація роботи щодо забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

3.2.4. Внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я.

3.2.5. Прийняття рішення про оголошення конкурсу, підготовка та проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу, підприємства охорони здоров'я відповідно до Порядку проведення такого конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

3.2.6. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи у комунальних закладах охорони здоров'я.

3.2.7. Здійснення контролю за додержанням комунальними закладами, підприємствами, установами та організаціями охорони здоров'я Статутів, ініціювання перед засновником внесення змін до них з метою підвищення ефективності їх роботи та поліпшення якості медичного обслуговування населення.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього завдань та функцій Управління має права та обов'язки:

4.1. Залучати до розробки міських програм розвитку та реформування охорони здоров'я, розгляду питань, що належать до його компетенції, медичних, науково-медичних працівників і спеціалістів, представників пацієнтських, благодійних та інших громадських організацій.

4.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів охорони здоров'я всіх типів і форм власності.

4.3. Проводити конференції медичних працівників, семінари, наради керівників, фахівців закладів охорони здоров'я з питань, що належать до його

компетенції.

4.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування галузі охорони здоров'я, брати безпосередню участь у формуванні бюджету у галузі охорони здоров'я міста.

4.5. Укладати угоди про співробітництво з медичними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами, тощо.

5. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в установленому чинним законодавством порядку.

5.2. Особа, яка призначається на посаду начальника Управління, повинна мати відповідний рівень кваліфікації згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування та відповідати іншим вимогами передбачених чинним законодавством.

5.3. Начальник Управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника Управління.

В разі відсутності начальника Управління його функції виконує один із заступників.

5.4. Начальник Управління повинен знати Закони України, що стосуються діяльності виконавчого органу міської ради та питань служби в органах місцевого самоврядування, Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються розвитку виконавчого органу міської ради; порядок підготовки та внесення проектів нормативно - правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці та протипожежного захисту; вільно володіти комп'ютерною технікою та відповідними програмними засобами; володіти державною мовою, діловою мовою.

5.5. Для організації та координації роботи служб медичної статистики, бухгалтерсько-економічної, надзвичайних станів, підвищення кваліфікації медичних працівників та спеціалістів закладів охорони здоров'я, збору, аналізу, обробки інформації, створення єдиної статистики з цих напрямків роботи галузі, при Управлінні утримується відділ з організаційно-методичної та кадрової роботи, який діє відповідно до чинного законодавства та положень про них, затверджених начальником управління.

Відділ з питань організаційно-методичної та кадрової роботи фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на охорону здоров'я.

Штатний розпис відділу з питань організаційно-методичної та кадрової роботи, фонд оплати праці та видатки на його утримання, посадові обов'язки працівників відділу затверджує начальник Управління з врахуванням діючого законодавства, чинних нормативів і рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України.

5.6. При Управлінні створюється Колегія, яку очолює начальник Управління. Положення про Колегію та її склад затверджується наказом начальника Управління. Колегія на своїх засіданнях розглядає основні питання розвитку охорони здоров'я і скликається за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці.

5.7. Начальник Управління представляє інтереси міста в галузі охорони здоров'я у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.7.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступників начальника та працівників Управління.

5.7.2. Затверджує положення про підрозділи і служби Управління, функціональні обов'язки його працівників.

5.7.3. Контролює дотримання працівниками Управління вимог законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та інших нормативно - правових актів України.

5.7.4. Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Управління.

5.7.5. Забезпечує системне і оперативне оприлюднення на веб-порталі міської ради інформації, що входить до компетенції Управління, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації.

5.7.6. Забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Управління;

5.7.7. Планує роботу Управління і аналізує стан її виконання.

5.7.8. Забезпечує взаємодію з Департаментом охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації, підприємствами, організаціями, об'єднаннями громадян міста, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.7.9. Видає в межах повноважень Управління для виконання покладених на нього завдань накази, розпорядження, перевіряє їх виконання.

Накази, розпорядження начальника Управління охорони здоров'я, видані з порушенням законодавства, або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, або оскаржені в судовому порядку.

5.7.10. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників підрозділів

при Управлінні в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.7.11. Вносить в установленому законом порядку пропозиції Чернівецькому міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Управління та керівників підприємств, закладів, установ та організацій охорони здоров'я комунальної власності.

5.7.12. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання - передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.

5.7.13. Визначає міських експертів з основних напрямків роботи медичної галузі, контролює їх діяльність.

5.7.14. Розпоряджається коштами Управління та відділів при Управлінні у межах затверджених кошторисів.

5.7.15. Представляє без довіреності Управління у взаємовідносинах із фізичними і юридичними особами.

5.8. Начальник Управління несе персональну відповідальність за:

5.8.1. Невиконання чи неналежне виконання покладених на Управління завдань і здійснення ним своїх функціональних обов'язків відповідно до цього Положення.

5.8.2. Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства.

5.8.3. Невиконання чи неналежне виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

5.8.4. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформації та звітів, що входять до компетенції Управління.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, ЗВ'ЯЗОК

6.1. Управління при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями інших виконавчих органів Чернівецької міської ради, а також постійними депутатськими комісіями, депутатами міської ради, міським головою.

6.2. Взаємодіє з Департаментом охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації, підприємствами, об'єднаннями громадян міста, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань та функцій.

6.3. Взаємодіє з об'єднаними територіальними громадами щодо відшкодування вартості наданих послуг мешканцям цих громад шляхом передачі міжбюджетних трансфертів.

7. МАЙНО І КОШТИ

7.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

7.2. Оплата праці працівників Управління здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.3. За сприяння міського голови відповідні виконавчі органи міської ради створюють умови для нормальної роботи Управління, забезпечують його приміщенням, комунікаційним зв'язком, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами для виконання Управлінням своїх функцій.

7.4. Загальну чисельність Управління затверджує міська рада.

7.5. Внутрішню структуру, штатний розпис та кошторис Управління затверджує Чернівецький міський голова.

7.6. Посадові особи, що працюють в Управлінні, є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду Чернівецьким міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету.

8. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

8.1. Покладання на Управління обов'язків, не передбачених цим Положенням і таких, що не стосуються питань організації медичної допомоги населенню міста, не допускаються.

8.2. Ліквідація та реорганізація Управління проводиться Чернівецькою міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали