Додаткова копія: Про затвердження Положення про Всеукраїнську раду директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 лютого 2012 року N 160

Про затвердження Положення про Всеукраїнську раду директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)

Враховуючи рекомендації учасників наради представників регіональних рад директорів шкіл естетичного виховання, надісланих листом президії Ради директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) від 06.04.2011 N 04-11 МК, керуючись законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про культуру", Положенням про початковий спеціалізований мистецький заклад (школу естетичного виховання), затвердженим наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 N 523 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2001 за N 803/5994, наказую:

1. Утворити Всеукраїнську раду директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) як консультативно-дорадчий орган при Міністерстві культури України.

2. Затвердити Положення про Всеукраїнську раду директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), що додається.

3. Затвердити склад президії Всеукраїнської ради директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) (додається).

4. Рекомендувати Міністерству культури Автономної Республіки Крим, Головному управлінню культури Київської міської державної адміністрації, управлінням культури і туризму обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій привести у відповідність до цього наказу положення про регіональні ради директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання).

5. Відділу аналізу та прогнозування діяльності навчальних закладів управління стратегічного планування культурного розвитку та регіональної політики у сфері культури Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Походзей І. І.) забезпечити координацію роботи рад усіх рівнів.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства культури і туризму України від 24.10.2006 N 845/0/16-06 "Про затвердження Положення про Раду директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)";

наказ Міністерства культури і туризму України від 20.06.2008 N 724/0/16-08 "Про затвердження складу президії Ради директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)";

наказ Міністерства культури і туризму України від 19.09.2011 N 766/0/16-11 "Про внесення змін до складу президії Ради директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання".

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Т. Г. Кохана.

 

Міністр

М. А. Кулиняк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
29.02.2012 N 160


ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську раду директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)

1. Всеукраїнська рада директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) (далі - Рада) є дорадчим постійно діючим органом Міністерства культури України.

2. У своїй роботі Рада керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про культуру", Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, Положенням про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання) України, затвердженим наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 N 523 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2001 за N 803/5994, іншими законодавчими актами, що регламентують діяльність позашкільних закладів освіти, та цим Положенням.

3. Рада створюється з метою:

розроблення пропозицій щодо подальшого удосконалення початкової спеціалізованої мистецької освіти;

узагальнення та розповсюдження передового досвіду управління початковими спеціалізованими мистецькими навчальними закладами (школами естетичного виховання);

удосконалення організації навчально-виховного процесу та адміністративно-господарської діяльності початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання);

сприяння підвищенню кваліфікації керівних та педагогічних працівників шкіл естетичного виховання України.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

бере участь у розробленні концепції розвитку національної мистецької школи, нормативно-правових документів, методичних рекомендацій з питань, що належать до його компетенції;

сприяє розробленню пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм, сучасної навчально-методичної літератури тощо;

ознайомлює керівні та педагогічні кадри з новітніми методиками викладання та сприяє запровадженню в навчальний процес прогресивних методик викладання шляхом надання інформації про досвід роботи кращих шкіл естетичного виховання;

бере участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, конкурсів, оглядів, фестивалів, виставок та інших заходів за напрямами початкової мистецької освіти;

надає методичну та консультативну допомогу керівним та педагогічним працівникам шкіл естетичного виховання України;

5. До складу Ради від рад директорів шкіл естетичного виховання Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя делегуються по дві особи - голова та представник регіональної ради.

Рішення рад директорів шкіл естетичного виховання Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя про обрання голів та делегування представників до складу Ради надсилається Мінкультури та голові президії Ради.

6. У роботі Ради беруть участь спеціалісти Мінкультури, Міністерства культури Автономної Республіки Крим, представники Головного управління культури Київської міської державної адміністрації, управлінь культури і туризму обласних, Севастопольської міської державної адміністрації, директор Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України та методисти Державного методичного центру - куратори роботи шкіл естетичного виховання, представники методичних установ (кабінетів, центрів тощо).

Для обговорення питань порядку денного на нараду Ради можуть бути запрошені народні депутати України (за згодою), провідні діячі культури і мистецтв, консультанти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (за згодою), Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності (за згодою), представники Центрального комітету профспілки працівників культури України (за згодою), спеціалісти МОНмолодьспорту, інші заінтересовані особи.

7. Для оперативного вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Ради, створюється президія.

Президія обирається на нараді Ради з числа членів Ради у кількості 9-ти осіб терміном на 3 роки. Обрання членів президії Ради здійснюється відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

Із свого складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів члени президії Ради обирають голову, заступника та секретаря.

У разі вибуття члена президії Ради зміна відбувається на наступній нараді Ради у порядку, визначеному пунктом 6 цього Положення.

8. Наради Ради проводяться не менше одного разу протягом навчального року. Президія Ради готує питання для обговорення на черговій нараді Ради шляхом узагальнення пропозицій від регіональних рад директорів.

Дата, місце і час проведення наради Ради визначаються президією Ради і затверджуються наказом Мінкультури.

9. Засідання президії Ради відбуваються за потребою, але не менше двох разів протягом навчального року. Дата, місце і час проведення засідань президії визначаються президією Ради.

10. Президія Ради вносить Мінкультури пропозиції щодо внесення змін та доповнень до цього Положення.

11. Протягом тижня після проведення кожної наради Ради президія Ради узагальнює пропозиції членів Ради з питань, визначених цим Положенням, і подає їх на розгляд Мінкультури.

Рішення президії Ради мають рекомендаційний характер. В разі необхідності рішення президії Ради можуть вводитись в дію наказом Мінкультури.

12. Положення про Раду і склад президії Ради затверджуються наказом Мінкультури.

13. На підставі цього Положення розробляються та затверджуються Положення про ради директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

14. Президія Ради може використовувати у роботі бланк із своїм найменуванням.

15. Організаційне, інформаційне та технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється президією Ради.

 

Директор Департаменту
формування державної політики у
сфері культури, мистецтв та освіти

Л. П. Гомольська


 

Додаток
до наказу Міністерства культури України
29.02.2012 N 160


СКЛАД ПРЕЗИДІЇ
Всеукраїнської ради директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)

Шаліт
Олександр Григорович

директор дитячої музичної школи N 35 м. Києва, голова президії Ради (за згодою)

Свириденко
Володимир Васильович

директор дитячої музичної школи м. Алушта Автономної Республіки Крим, заступник голови президії Ради (за згодою)

Лук'янчук
Микола Олександрович

директор дитячої музичної школи N 3 ім. В. Косенка м. Києва, секретар президії Ради (за згодою)

Гаврилюк
Іван Миколайович

директор дитячої художньої школи м. Луцьк Волинської області (за згодою)

Добровольський
Віталій Станіславович

директор музичної школи м. Збараж Тернопільської області (за згодою)

Лагутіна
Ніна Георгіївна

директор Харківського ліцею мистецтв N 133 (за згодою)

Ленарт
Леонтій Дезидерович

начальник управління культури Ужгородського району Закарпатської області (за згодою)

Литвиненко
Анатолій Миколайович

директор дитячої хореографічної школи м. Одеси (за згодою)

Лоза
Юрій Дмитрович

директор школи мистецтв м. Шостка Сумської області (за згодою).

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали