МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.11.2011

м. Київ

N 684/525

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 листопада 2011 р. за N 1354/20092

Про затвердження Положення про взаємодію органів військових сполучень на морському та річковому транспорті України з Міністерством інфраструктури України, центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України з військових морських та річкових перевезень

Відповідно до Указів Президента України від 06.04.2011 N 406 "Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України" (Указ N 406/2011) та від 12.05.2011 N 581 "Про Положення про Міністерство інфраструктури України" (Указ N 581/2011)

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про взаємодію органів військових сполучень на морському та річковому транспорті України з Міністерством інфраструктури України, центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України з військових морських та річкових перевезень.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Цей наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України

М. Б. Єжель

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. В. Колесніков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України, Міністерства інфраструктури України
08.11.2011 N 684/525

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 листопада 2011 р. за N 1354/20092

ПОЛОЖЕННЯ
про взаємодію органів військових сполучень на морському та річковому транспорті України з Міністерством інфраструктури України, центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України з військових морських та річкових перевезень

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок взаємодії органів військових сполучень на морському та річковому транспорті України з Міністерством інфраструктури України, Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті, установами і організаціями, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України (далі - органи управління, підприємства, установи та організації морського та річкового транспорту), під час організації військових морських та річкових перевезень транспортом загального користування.

1.2. Дія цього Положення поширюється на відносини, які виникають під час організації, планування та контролю військових морських та річкових перевезень транспортом загального користування для Збройних Сил України у мирний час та особливий період.

1.3. Терміни, що застосовуються в цьому Положенні:

військова команда - група військовослужбовців Збройних Сил України (далі - Збройні Сили) у складі двох і більше осіб, яка прямує до місця призначення з військовим майном (у тому числі із зброєю та боєприпасами) або без такого майна, група громадян України, призваних на військову службу, а також особи, звільнені у запас, що прямують та організовані для перевезення на одному судні;

військові морські та річкові перевезення - перевезення морським та річковим транспортом загального користування військовослужбовців Збройних Сил та військових вантажів, а також переведення внутрішніми водними шляхами кораблів, суден та плавзасобів Збройних Сил (далі - кораблі Збройних Сил);

військові частини - органи військового управління, з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, установи та організації Збройних Сил;

військовий вантаж - озброєння, військова техніка, ракети, боєприпаси, продовольство, пальне та інші матеріально-технічні засоби, що належать військовим частинам і підлягають перевезенню морським або річковим транспортом;

військовий ешелон - організована для перевезення на одному судні (у складі кількох суден, що буксируються або штовхаються) військова частина або її підрозділи, військова команда, що перевозяться на одному судні або в окремому судновому приміщенні, а також переведення морськими та іншими водними шляхами корабля Збройних Сил;

військовий транспорт - прийнятий для перевезення морським або річковим транспортом від одного відправника за місцезнаходженням одного або кількох одержувачів військовий вантаж, для перевезення якого потрібно не менше одного контейнера, частини судна або окремого суднового приміщення;

власники засобів водного транспорту - підприємства морського та річкового транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів, морські та річкові порти (далі - порти), суднобудівні та судноремонтні заводи, підприємства, установи та організації;

внутрішні водні шляхи - річки, озера, водосховища, канали, інші водойми, придатні для судноплавства, а також внутрішні морські води та територіальне море;

водна ділянка - частина водного об'єкта з прилеглим узбережжям, у межах якої установа військових сполучень на морському та річковому транспорті України виконує завдання з організації військових морських та річкових перевезень;

водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, у якому зосереджуються води (море, річка);

засоби водного транспорту - морські та річкові судна (далі - судна), а також інші засоби, що використовуються для забезпечення роботи морського та річкового транспорту;

організація військових морських та річкових перевезень - комплекс заходів з підготовки особового складу військових частин, військових вантажів та засобів водного транспорту до військових морських та річкових перевезень, планування, виконання, всебічного забезпечення і забезпечення безпеки військових морських та річкових перевезень, а також управління зазначеними перевезеннями та здійснення взаєморозрахунків за надані послуги;

переведення морськими та іншими водними шляхами кораблів Збройних Сил - здійснення переміщення кораблів Збройних Сил із суднобудівних (судноремонтних) заводів, а також до суднобудівних (судноремонтних) заводів для ремонту (модернізації) за допомогою буксирів, штовхачів, своїм ходом, у транспортних доках або на понтонах;

плавзасоби - плавучі споруди, що мають механічні установки і призначені для роботи на внутрішніх водних шляхах.

1.4. Під час виконання військових морських та річкових перевезень військові частини та військові команди великої чисельності формуються у військові ешелони, а військові вантажі - у військові транспорти.

1.5. Військові морські та річкові перевезення організовуються і виконуються з дотриманням режиму секретності та збереження державної таємниці відповідно до законодавства України.

II. Організація взаємодії органів військових сполучень на морському та річковому транспорті України з органами управління, підприємствами, установами та організаціями морського та річкового транспорту

2.1. Повноважними представниками Збройних Сил на морському та річковому транспорті є такі органи військових сполучень: Центральне управління військових сполучень Збройних Сил та установи військових сполучень на морському та річковому транспорті України.

Органи військових сполучень на морському та річковому транспорті України організовують військові морські та річкові перевезення, у межах компетенції здійснюють планування та контроль за зазначеними перевезеннями.

Організація військових морських та річкових перевезень здійснюється органами військових сполучень на морському та річковому транспорті України спільно з командуванням військових частин та органами управління, підприємствами, установами та організаціями морського та річкового транспорту.

2.2. Під час організації службової діяльності установ військових сполучень на морському та річковому транспорті України встановлюється такий рівень взаємодії:

управління військових сполучень на морському та річковому транспорті України - з Міністерством інфраструктури України, органами управління, підприємствами, установами та організаціями морського та річкового транспорту;

управління військових сполучень на морському (річковому) басейні - з підприємствами, установами та організаціями морського та річкового транспорту в межах водного об'єкта;

комендатури військових сполучень водної ділянки та порту - з підприємствами, установами та організаціями морського та річкового транспорту в межах водної ділянки.

2.3. Установи військових сполучень на морському та річковому транспорті України під час організації військових морських та річкових перевезень здійснюють взаємодію:

2.3.1. З Міністерством інфраструктури України з питань:

стану, можливостей і перспектив розвитку морського та річкового транспорту, його підготовку до роботи в умовах особливого періоду;

підготовки та готовності органів управління, підприємств, установ та організацій морського та річкового транспорту до виконання військових морських та річкових перевезень, а також виконання мобілізаційних завдань з військових морських та річкових перевезень в особливий період;

роботи комісій, перевірок, а також нарад в органах управління, на підприємствах, в установах та організаціях морського та річкового транспорту щодо стану морського та річкового транспорту і засобів водного транспорту;

проведення спільних військово-транспортних навчань і тренувань щодо організації військових морських та річкових перевезень;

розроблення проектів нормативно-правових актів, дія яких поширюється на виконання військових морських та річкових перевезень;

заходів щодо дотримання відповідного режиму секретності та збереження державної таємниці під час виконання військових морських та річкових перевезень.

2.3.2. З Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті з питань:

забезпечення безпеки перевезення військових ешелонів та військових транспортів морським та річковим транспортом на внутрішніх водних шляхах;

навігаційно-гідрографічного забезпечення військових морських та річкових перевезень на внутрішніх водних шляхах;

місцезнаходження суден для контролю за виконанням військових морських та річкових перевезень;

регулювання руху суден з військовими ешелонами та військовими транспортами;

реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та в Судновій книзі України, що мають право плавання під Державним Прапором України та залучаються до виконання військових морських та річкових перевезень;

одержання своєчасної інформації щодо катастроф, аварій, пригод на морському та річковому транспорті.

2.3.3. З Регістром судноплавства України з питань:

стану судноплавних гідротехнічних споруд та гідротехнічних споруд портів, водних шляхів сполучення, морських терміналів, суднобудівних і судноремонтних заводів;

технічного стану суден, які внесені до Регістрової книги та інших об'єктів нагляду;

будівництва та роботи з переобладнання, модернізації, ремонту та експлуатації суден, що залучаються до виконання військових морських та річкових перевезень.

2.3.4. З підприємствами, установами та організаціями морського та річкового транспорту, що здійснюють транспортну та технічну політику під час експлуатації внутрішніх водних шляхів з питань стану внутрішніх водних шляхів, навігаційного облаштування, гідротехнічних споруд та інших засобів водного транспорту, безпечних судноплавних умов для суден та безперервного пропуску суден з військовими ешелонами та військовими транспортами, а також підготовки до розгортання військових поромних переправ.

2.3.5. З підприємствами, установами та організаціями морського та річкового транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів з питань:

підготовки та укладання договорів на військові морські та річкові перевезення;

виконання військових морських та річкових перевезень згідно з укладеними договорами на військові морські та річкові перевезення;

своєчасного обладнання і підготовки суден та інших засобів водного транспорту, що залучаються до виконання військових морських та річкових перевезень;

дотримання відповідного режиму секретності та збереження державної таємниці під час виконання військових морських та річкових перевезень;

сприяння у супроводженні військових команд та військових вантажів, які перевозяться морським та річковим транспортом, а також кораблів Збройних Сил, які буксируються або направляються за межі державного кордону (із-за кордону).

2.3.6. З начальниками портів з питань:

проведення санітарних і протипожежних заходів у портах, пріоритету руху суден з військовими ешелонами та військовими транспортами, порядку заходу суден з військовими ешелонами та військовими транспортами у порти і виходу з них;

готовності причалів, навантажувально-розвантажувальних місць, плавзасобів, засобів механізації та інших споруд і пристроїв порту до виконання військових морських та річкових перевезень, забезпечення своєчасного навантаження (розвантаження) військових ешелонів та військових транспортів на судна;

прибуття суден, призначених для виконання військових морських та річкових перевезень, а також про прибуття (вибуття) військових вантажів до (з) порту;

своєчасного навантаження (розвантаження) на судна військових ешелонів та військових транспортів, їх всебічного забезпечення та відправлення;

збереження військових вантажів, що знаходяться на території порту;

дислокації суден у межах порту та про технічний стан засобів водного транспорту порту;

організації перевірок варт, що супроводжують військові транспорти;

дотримання відповідного режиму секретності та збереження державної таємниці під час виконання військових морських та річкових перевезень.

2.3.7. З капітанами суден з питань:

погодження порядку навантаження (розвантаження), розміщення та кріплення військових вантажів на суднах, забезпечення розміщення особового складу військових ешелонів по суднових приміщеннях;

забезпечення своєчасного навантаження (розвантаження) військових ешелонів та військових транспортів на судна, їх відправлення та прибуття;

забезпечення навантаження (розвантаження) військових ешелонів та військових транспортів;

організації перевірок варт, що супроводжують військові транспорти;

дотримання відповідного режиму секретності та збереження державної таємниці під час виконання військових морських та річкових перевезень;

заходів із захисту, охорони та оборони військових ешелонів та військових транспортів, що прямують морським та річковим транспортом;

проведення інструктажів начальників військових ешелонів про порядок дій у разі оголошення на судні тривоги, правил поведінки та заходів безпеки особового складу військового ешелону (військової команди), а також про суднові рятувальні засоби та правила користування ними.

2.4. Установи військових сполучень на морському та річковому транспорті України, крім вищезазначених питань, здійснюють взаємодію з органами управління, підприємствами, установами та організаціями морського та річкового транспорту з інших питань, пов'язаних з організацією військових морських та річкових перевезень у мирний час та особливий період, з одержанням безкоштовної інформації, документів і матеріалів.

2.5. Установи військових сполучень на морському та річковому транспорті України розміщуються в приміщеннях органів управління, підприємств, установ та організацій морського та річкового транспорту і перебувають під загальною з ними охороною.

Ремонт цих приміщень, їх утримання, необхідний інвентар, засоби зв'язку, меблі і обладнання, а також експлуатаційні та комунальні послуги надаються органами управління, підприємствами, установами та організаціями морського та річкового транспорту.

2.6. Установи військових сполучень на морському та річковому транспорті для контролю за організацією військових морських та річкових перевезень використовують судна (катери) підприємств, установ та організацій морського та річкового транспорту за їх погодженням після надання відповідних заявок.

2.7. Накази посадовим особам установ військових сполучень на морському та річковому транспорті України, що стосуються організації військових морських та річкових перевезень, надаються в порядку підпорядкованості.

 

Начальник
Центрального управління військових
сполучень Збройних Сил України
полковник

В. П. Іваненко

Директор департаменту державної
політики у галузі морського та
річкового транспорту

В. В. Севрюков

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали