МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 грудня 2003 року N 1489

Про затвердження Положення про забезпечення речовим майном осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і військовослужбовців внутрішніх військ МВС України

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2005 року N 1265 (Наказ N 1265)

Наказ скасовано як такий, що не подавався на державну реєстрацію(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 липня 2010 року N 325) (Наказ N 325)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 N 1515 "Про формений одяг осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і військовослужбовців спеціальних моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу податкової міліції та з метою впорядкування забезпечення речовим майном осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України" наказую:

1. Затверджую:

1.1. Положення про забезпечення речовим майном осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України та форми обліку речового майна, що додається.

1.2. Інструкцію про порядок нанесення клейм на речове майно, що додається.

1.3. Порядок проведення атестації ательє з пошиття форменого одягу за індивідуальним замовленням та бланк атестату відповідності, що додається.

1.4. Норми витрат тканин на пошиття предметів форменого одягу за індивідуальним замовленням для осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті, ректорам навчальних закладів МВС України здійснювати пошиття форменого одягу атестованому складу тільки тих ательє, які одержали атестат відповідності. Забезпечити своєчасні розрахунки за пошиття форменого одягу.

3. Вважати такими, що втратили чинність, накази МВС України від 29.12.97 N 916, від 14.01.98 N 256, від 02.03.2002 N 211, від 21.10.2002 N 1055.

4. Контроль за виконання наказу покласти на заступника Міністра Поважнюка В. Г.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції
 

 
М. В. Білоконь
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
05.12.2003 N 1489 


ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення речовим майном органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України

1. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок забезпечення речовим майном особового складу, який має спеціальні звання міліції, перебуває на відповідних посадах органів внутрішніх справ чи в кадрах Міністерства внутрішніх справ України (далі - особи рядового та начальницького складу), курсантів, а також військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

1.2. Речове забезпечення полягає в постачанні для потреб вказаних категорій особового складу форменого обмундирування, взуття, головних уборів, білизни, спорядження, знаків розрізнення, фурнітури.

1.3. Функції речового постачання в МВС України здійснюються відділом речового майна управління ресурсного забезпечення Департаменту …, а в органах внутрішніх справ, вищих навчальних закладах - відповідними підрозділами ресурсного забезпечення, передбаченими організаційно-штатними структурами. У військових частинах речовим забезпеченням займаються речові служби.

1.4. Забезпечення основними видами речового майна здійснюється централізовано. Перелік органів внутрішніх справ, вищих навчальних закладів, окремих підрозділів та служб вказано у додатку N … до Положення. Внесення змін до Переліку здійснюється на підставі рішення колегії МВС.

1.5. Забезпечення внутрішніх військ здійснюється згідно умов договору між ДТЗ та ГУВВ МВС України.

1.6. Відділом речового майна … матеріальні ресурси відпускаються органам внутрішніх справ та вищим навчальним закладам згідно річного плану забезпечення (додаток N …), складеного з урахуванням норм забезпечення, штатної чисельності особового складу, залишків майна та відповідно до обсягу бюджетного фінансування.

Річний план забезпечення складається по всіх найменуваннях матеріальних цінностей, які заплановано придбати у плановому році, на підставі звітів - замовлень органів та підрозділів внутрішніх справ, які перебувають на забезпеченні. Терміни надання звітів - замовлень визначаються керівництвом ДТЗ МВС України.

Плани забезпечення затверджуються керівництвом ДТЗ МВС України у першій декаді лютого, або не пізніше двох тижнів після отримання від ДФРБ МВС України інформації про заплановані на рік видатки бюджетного фінансування.

Видача речового майна з Центральної бази ресурсного забезпечення здійснюється за встановленою формою документом (додаток N …), тільки після затвердження плану забезпечення. Корегування кількості майна, запланованого до видачі тому чи іншому підрозділу здійснюється за розпорядженням керівництва ДТЗ у четвертому кварталі за умовою надходження додаткових ресурсів.

1.7. Нормами забезпечення визначаються кількість та строки експлуатації предметів, що відпускаються на одну особу (на одне штатне ліжко - у госпіталях, медичних пунктах, санаторіях, будинках відпочинку чи в цілому на орган внутрішніх справ, військову частину (підрозділ). Строком експлуатації речового майна визначається найменший період часу, за який предмет повинен знаходитись у користуванні за умови його правильної експлуатації, своєчасного та якісного ремонту.

1.8. Речове майно витрачається тільки на планове забезпечення за встановленими нормами забезпечення. Дострокова видача та витрачання майна понад установлені норми, а також відпуск стороннім установам чи видача майна особам, які не забезпечуються в цьому органі внутрішніх справ, вищому навчальному закладі чи військовій частині, категорично заборонена.

1.9. Окремі предмети речового майна, які органами внутрішніх справ закуповуються самостійно, витрачаються на планове забезпечення у загальному порядку. Майно повинно відповідати нормативно-технічній документації та зразкам.

1.10. Надлишок речового майна, який утворився через зміну чисельності особового складу, ліквідацію підрозділу, розформування військових частин або з інших причин, використовується за розпорядженням ДТЗ МВС України.

1.11. Неліквідне та зняте із забезпечення майно реалізується за вказівкою ДТЗ МВС України. Віднесення майна до категорії неліквідного здійснюється після перевірки та з'ясування причин та часу виникнення неліквідного майна, а також вирішення питання про відповідальність винних у цьому осіб.

1.12. Речове майно за цільовим призначенням поділяється на майно поточного забезпечення та майно непорушного запасу, а за правом користування ним - на майно власного користування та інвентарне майно.

1.13. Речове майно поточного забезпечення використовується для видачі особовому складу за нормами забезпечення, майно непорушного запасу - для забезпечення мобілізаційного розгортання спеціальних формувань МВС України та створення запасів на випадок виняткових обставин.

1.14. Речове майно особистого користування є власністю з дня отримання. Строк носіння вказаного майна розраховується з дня виникнення у осіб рядового та начальницького складу, військовослужбовців внутрішніх військ права на отримання. Чергова видача предметів речового майна здійснюється після закінчення встановлених нормами забезпечення строків носіння раніше отриманих предметів.

1.15. Інвентарне майно є власністю органу внутрішніх справ чи військової частини. Строк його експлуатації встановлюється з дня видачі.

Для інвентарного майна сезонної видачі строк носіння (експлуатації) під час одного сезону зараховується за один рік. Час збереження у складах до строку експлуатації не зараховується.

2. Функції речової служби органу внутрішніх справ, вищого навчального закладу, військової частини

2.1. На речову службу покладається:

2.1. Відповідальність за своєчасне та повне забезпечення речовим майном особового складу.

2.2. Визначення потреби, замовлення та отримання від ДТЗ МВС України речового майна.

2.3. Визначення процентного співвідношення типових фігур на основі даних антропометричного обміру для замовлення речового майна.

2.4. Виготовлення власними силами та децентралізована заготівля деяких предметів речового майна згідно з чинним законодавством.

2.5. Здійснення обліку та збереження речового майна на складах, у підрозділах та майна, виданого особовому складу.

2.6. Організація індивідуального пошиття обмундирування для генералів, офіцерів внутрішніх військ, старшого та середнього начальницького складу органів внутрішніх справ в ательє, які мають атестат відповідності, що наданий ДТЗ МВС України.

2.7. Здійснення клеймування, проведення своєчасного ремонту та хімічного чищення речового майна.

2.8. Забезпечення банно-прального обслуговування особового складу військових частин та навчальних закладів.

2.9. Здійснення заходів пожежної безпеки на закріплених об'єктах

2.10. Розроблення та здійснення заходів по економній витраті речового майна.

2.11. Обладнання кімнат побутового обслуговування, кімнат для зберігання особистих речей солдатів, сержантів та курсантів.

2.12. Оформлення розрахунків з особами, що звільняються з органів внутрішніх справ та внутрішніх військ.

3. Забезпечення особового складу

3.1. Правом на забезпечення речовим майном користуються:

3.1.1. Особи, які призначені на штатні посади вищого, старшого, середнього, молодшого начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, - з дня присвоєння відповідного спеціального звання.

3.1.2. Генерали, офіцери, прапорщики та військовослужбовці за контрактом - з дня надання відповідного військового звання.

3.1.3. Військовослужбовці строкової служби та курсанти (слухачі) - з дня зарахування до списків військової частини чи навчального закладу.

3.1.4. Військовозобов'язані - на час військових зборів.

3.2. Генерали, особи старшого та середнього начальницького складу, офіцери, відряджені на роботу в інші міністерства, органи виконавчої влади із залишенням в кадрах МВС України та збереженням за ними встановлених пільг, речовим майном забезпечуються за рахунок міністерств та органів виконавчої влади, у системі яких вони працюють через речову службу за попереднім місцем служби. У такому разі речовій службі дозволяється видавати окремі предмети обмундирування після їх оплати.

3.3. Речове майно рядовому та начальницькому складу органів внутрішніх справ та військовослужбовцям військових частин видається на майбутній строк служби.

3.4. Аналогічні предмети речового майна, що належать до видачі особовому складу за основними нормами та нормами спецодягу, видаються тільки за основними нормами, але на найменші строки носіння, передбачені однією з цих норм.

3.5. Погони, емблеми, знаки розрізнення, кокарди, ґудзики, нарукавні та нагрудні знаки відпускаються особовому складу одночасно з предметами обмундирування.

3.6. Пункт 3.6 розділу 3 виключено (Наказ N 1265)

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2005 р. N 1265) (Наказ N 1265)

3.7. Строки носіння речового майна особі, яку переведено до іншого підрозділу, де особовий склад отримує обмундирування за іншими нормами, розраховують згідно з нормами, діючими на новому місці служби.

3.8. Видача речового майна особовому складу здійснюється в установлені строки за накладною чи роздавальною відомістю під розписку.

3.9. Предмети речового майна, не видані в установлені строки рядовому та начальницькому складу органів внутрішніх справ, офіцерам, прапорщикам та військовослужбовцям за контрактом, видаються з урахуванням строків носіння з дня належності, якщо ці особи продовжують перебувати на службі в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах*.


* За фактами заміни майна через виявлення прихованих або виробничих дефектів складається акт, у якому вказується термін видачі майна, виробник, номер та дата документу, по якому отримано майно, термін експлуатації та вказуються дефекти. Акт у 10-денний термін подається до ДТЗ МВС України.

Строки носіння речового майна, не отриманого з вини вказаних осіб упродовж року з дня його належності, обчислюються з дня його фактичної видачі.

3.10. У разі втрати чи нівечення особовим складом речового майна при виконанні службових обов'язків чи при стихійних лихах, а також при виявленні прихованих дефектів заміна предметів здійснюється безкоштовно на підставі акта чи висновку за матеріалами службового розслідування. Строки носіння виданих на заміну предметів обчислюються з дня видачі (Наказ N 1265).

(пункт 3.10 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2005 р. N 1265) (Наказ N 1265)

3.11. Предмети речового майна особистого користування, загублені рядовим та начальницьким складом, офіцерами, прапорщиками та військовослужбовцями за контрактом з їх вини, відшкодовуються за плату. Військовослужбовцям строкової служби та курсантам замість загублених предметів майна видаються предмети з підмінного фонду, або, за їх бажанням нові предмети за плату.

3.12. Речове майно особистого користування, яке видається військовослужбовцям строкової служби та курсантам, а також всі предмети інвентарного майна клеймуються в установленому порядку.

3.13. При вибутті з органу внутрішніх справ, військової частини, навчального закладу осіб рядового та начальницького складу, військовослужбовців внутрішніх військ з виключенням із списків їм видається речовий атестат, який є підставою для зарахування на речове постачання за новим місцем служби.

Особовому складу, який звільняється в запас, а також відбуває у тривале відрядження, на навчання чи за інших причин із залишенням у списках органу внутрішніх справ, військової частини речові атестати не видаються.

3.14. Предмети інвентарного майна, у тому числі із закінченими строками носіння, при відбутті осіб рядового та начальницького складу з органу внутрішніх справ чи військовослужбовців з військової частини здаються на склад.

3.15. При переведенні по службі особового складу забезпечення його предметами речового майна здійснюється за новим місцем служби згідно з належністю на день відбуття (даними речового атестату).

3.17. Особи рядового та начальницького складу, військовослужбовці, які вибувають у тривалі відрядження із зберіганням у списках органу внутрішніх справ чи військової частини, забезпечуються речовим майном за місцем служби на весь період відрядження.

3.18. Особовий склад, який направляється на навчання із залишенням у списках органів внутрішніх справ, військових частин, забезпечується предметами речового майна, належними на день вибуття.

3.19. Особи рядового та начальницького складу, військовослужбовці, які направляються в лікувальні установи на лікування, забезпечуються речовим майном за місцем служби. Предметами інвентарного майна цих установ вони користуються згідно діючих норм для цих лікувальних закладів.

3.20. Особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ, усунені з посади, яку обіймають, при притягненні до кримінальної відповідальності речовим майном не забезпечуються. Цим особам не видаються також предмети, які належали до видачі, але не були отримані до дня усунення з посади. У разі поновлення на посаді чи нового призначення речове майно видається з урахуванням строків з дня належності предметів.


3.21. Пункт 3.21 розділу 3 виключено (Наказ N 1265)

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2005 р. N 1265) (Наказ N 1265)


3.22. Пункт 3.22 розділу 3 виключено (Наказ N 1265)

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2005 р. N 1265, у зв'язку з цим пункти 3.23 та 3.24 вважати пунктами 3.21 та 3.22) (Наказ N 1265)

3.22. (Наказ N 1265) Для поховання померлого військовослужбовця строкової служби чи курсанта, за необхідністю, відпускаються наволочка, два простирадла, головне вбрання, парадно-вихідний мундир та брюки до нього, сорочка, галстук, один комплект білизни.

3.25. Пункт 3.25 розділу 3 виключено (Наказ N 1265)

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2005 р. N 1265) (Наказ N 1265)

3.26. Пункт 3.26 розділу 3 виключено (Наказ N 1265)

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2005 р. N 1265) (Наказ N 1265)

4. Забезпечення генералів, старшого, середнього начальницького складу та офіцерів

4.1. Особи начальницького та офіцерського складу з присвоєнням їм першого генеральського звання забезпечуються речовим майном за нормами забезпечення генералів. При цьому речовою службою органу внутрішніх справ чи військової частини на вказаних осіб оформлюються нові арматурні картки на підставі наказу про присвоєння звання.

Обмундирування, не отримане ними в попередньому званні, вказаним особам не видається. Майно, яке знаходиться в користуванні, не зараховується в забезпеченість.

За достроково видані предмети, належність яких до дня присвоєння генеральського звання не настала, відшкодовується повна вартість.

4.2. Начальницькому та офіцерському складу з присвоєнням військового звання "полковник" видаються відповідні предмети форменого обмундирування, передбачені нормами та правилами носіння з урахуванням строку носіння з дня присвоєння цього звання.

4.3. Предмети, які належать до видачі за строками носіння, але не отримані до дня присвоєння чергового звання, відпускаються за якістю відповідно до нового звання. У цьому разі строк носіння обмундирування обчислюється з дня присвоєння нового звання. Заміна отриманих раніше предметів речового майна на обмундирування, що передбачене новим званням, не здійснюється.

4.4. При присвоєнні особам начальницького та офіцерського складу спеціального чи військового звання "майор" їм видається безкоштовно одна пара погонів з відповідними знаками розрізнення.

В інших випадках при присвоєнні чергових звань (за винятком звання "генерал") зміна погонів та знаків розрізнення на обмундируванні згідно з присвоєним званням здійснюється начальницьким та офіцерським складом за свій рахунок.

4.5. Генерали, особи старшого, середнього начальницького складу та офіцери, що звільняються в запас чи відставку з правом носіння форменого одягу, забезпечуються речовим майном, належним на день звільнення.

Іншим особам, які звільняються зі служби, обмундирування не видається.

4.6. Згідно з Положенням про проходження служби особам начальницького складу органів внутрішніх справ, генералам та офіцерам, які звільняються в запас чи відставку з правом носіння форменого одягу, видається належне на день звільнення обмундирування. (Наказ N 1265)

(пункт 4.6 розділу 4 у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2005 р. N 1265) (Наказ N 1265)

1.1. Порядок проведення атестації ательє з пошиття форменого одягу за індивідуальним замовленням (далі - Порядок) здійснюється у зв'язку з необхідністю забезпечення форменим одягом працівників МВС України, які мають нестандартну будову тіла, та з метою впорядкування пошиття форменого одягу за замовленням ГУМВС, УМВС, УМВСТ.

1.2. Атестація ательє з пошиття форменого одягу за індивідуальним замовленням здійснюється на підставі письмової заяви, поданої до Департаменту ресурсного забезпечення МВС України від керівництва ГУМВС, УМВС, УМВСТ, та письмового звернення ательє з пошиття одягу, що має бажання виготовляти формений одяг та пройти процедуру атестації.

1.3. Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 N 1515 "Про формений одяг осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців спеціальних моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу податкової міліції".

2. Документи, що подаються до атестаційної комісії

2.1. Письмова заява до Департаменту ресурсного забезпечення МВС України на отримання атестата відповідності ательє від господарського відділу УМВС України області (міста), у якому планується пошиття форменого одягу за індивідуальним замовленням (із зазначенням асортименту).

2.2. Письмове звернення об'єкта атестації (ательє), що має бажання виготовляти формений одяг та пройти процедуру атестації.

2.3. Статут підприємства (нотаріально завірена копія).

2.4. Балансова звітність ательє за останні 6 місяців (оригінал).

2.5. Довідка про взяття на облік платника податку (копія).

2.6. Довідка з податкової інспекції про наявність заборгованості (копія).

2.7. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (копія).

2.8. Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія).

2.9. Довідка про виробниче обладнання ательє та його технічний стан.

2.10. Довідка про асортимент продукції, що виготовляється даним ательє.

2.11. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

2.12. Експертний висновок науково-дослідного відділу розробки та вдосконалення форменого одягу Науково-дослідного інституту спеціальної техніки МВС України на зразки форменого одягу, що планується пошити за індивідуальним замовленням.

Рішення атестаційної комісії Департаменту ресурсного забезпечення МВС України є підставою для видачі атестата відповідності.

3. Строки видачі і термін дії

3.1. Атестат відповідності видається ДРЗ за формою, встановленою цим Порядком (додаток 1), не пізніше 1 (одного) місяця з дня надходження повного комплекту документів до атестаційної комісії строком на 2 (два) роки.

3.2. Кожні 2 (два) роки проводитися переатестація ательє згідно з п. 2 цього Порядку.

3.3. Переатестація проводитися не пізніше ніж за один місяць до кінця терміну дії атестата.

4. Ательє, якому видано атестат відповідності, має право

4.1. Здійснювати пошиття форменого одягу за індивідуальним замовленням згідно з асортиментом, зазначеним в атестаті на підставі договорів, укладених з ГУМВС, УМВС, УМВСТ.

4.2. Отримувати від ДРЗ МВС України дозвіл на закупівлю і використання нормативно-технічної документації (ТУ, ТО, ДСТУ та ін.).

4.3. Отримувати необхідну інформацію про зміни і нові розробки форменого одягу від науково-дослідного відділу розробки та вдосконалення форменого одягу НДІ спеціальної техніки МВС України.

5. Ательє, якому видано атестат відповідності, несе відповідальність

5.1. За своєчасне і якісне виконання договірних зобов'язань перед ГУМВС і УМВС.

5.2. За використання давальницької сировини (якщо таке передбачено умовами договорів) згідно з нормами витрат тканин для пошиття форменого одягу за індивідуальним замовленням для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ.

У разі порушення вимог нормативно-технічної документації при пошитті форменого одягу ательє позбавляється права пошиття форменого одягу.

 

Начальник Департаменту ресурсного
забезпечення МВС України
генерал-лейтенант міліції
 

 
 
В. М. Грицак
 


 

Додаток 1
до п. 3.1 Порядку 


 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

АТЕСТАТ ВІДПОВІДНОСТІ N ___

Кому виданий _
_
                (назва підприємства, юридична адреса, код ЗУКПО, прізвище, ім'я та по батькові керівника, тел./факс)
_

Назва органу внутрішніх справ, що видав атестат _______
_

Асортимент форменого одягу, який дозволяється виготовляти ________
_
_
_

Рішення атестаційної комісії від "___" 20__ року

Дата видачі атестата "___" 20__ року

Строк дії атестата ___ рік (роки)

М. П. 


 

Додаток 2
до п. 6 Інструкції 


МІСЦЯ
нанесення клейм на предмети речового майна

Найменування майна 

Місце нанесення клейма 

Кашкети зимові, шапки-вушанки, кашкети, берети

Пальта зі змішаної тканини утеплені, куртки зимові, плащі, мундири, кітелі, куртки напіввовняні

Сорочки зі змішаної тканини, фуфайки, майки

Сорочки в брюки

Брюки навипуск, брюки зі змішаної тканини, кальсони, сорочки навипуск

Плащ-накидки

Галстуки

Простирадла

Ковдри, рушники, матраци, подушки

Наволочки верхні

Мішки речові, труси

Намети

Комбінезони, халати

Кожухи, пальта хутряні

Черевики, валянки

Ремені поясні, спорядження

Сумки всіх зразків

Брезенти

Рукавиці хутряні

Рукавиці з крагами 

На підкладці денця

На підкладці лівої пілочки на відстані 3 - 5 см від нижнього краю

На спинці, з вивороту, на відстані 10 см від нижнього краю

На лівій пілочці, з вивороту, на відстані 3 - 5 см від нижнього краю

На лівому боці пояса

На лівій пілочці, на відстані 10 - 15 см від бокового шва

У нижній частині внутрішнього боку

На двох протилежних по діагоналі кутах

На одному з кутів предмета

На одному з кутів вивороту

У верхній частині внутрішнього боку

На наметах - над входом, з вивороту; на стінках - на одному з кутів

На лівому борті, з вивороту

На правому плечовому шві, під погоном

На внутрішньому боці халяви, берець, на відстані 1 см від верхнього краю

Посередині внутрішнього боку

На клапані, зсередини

На одному з кутів

На верхній долонній частині, з лицевого боку

На верхній долонній частині, із внутрішнього боку краги  


 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали