МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2011 року N 528

Про затвердження Положення про загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення "Каморетський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення "Каморетський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення "Каморетський", затверджене наказом Мінприроди від 31.05.2001 N 204.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНОЗООЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "КАМОРЕТСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення "Каморетський" (далі - Заказник) створений постановою Ради Міністрів УРСР від 28.10.74 N 500.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник загальною площею 515 гектарів знаходиться в Менському районі Чернігівської області на землях Березнянського лісництва в кварталах 94 - 102 Державного підприємства "Чернігівське лісове господарство" (далі - Землевласник).

1.4. Територія Заказника використовується:

у природоохоронних цілях;

у науково-дослідних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях;

в освітньо-виховних та інших цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землевласника, який здійснює в її межах свою діяльність, згідно з цим.

1.6. Землевласник на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землевласника, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Адреса Землевласника: 14013, м. Чернігів, вул. Східночеська, 18.

2. ЗАВДАННЯ ЗАКАЗНИКА

2.1. Заказник створено з метою збереження комплексу тваринного світу, як резервату для розселення мисливської фауни.

2.2. Завданнями Заказника є:

охорона природного комплексу, типового для Поліського округу зоогеографічної провінції мішаних лісів, в тому числі заплавних лісових, болотних та водних комплексів рідкісних тварин, занесених до Червоної книги України та до списку рідкісних тварин Чернігівської області таких як: очеретянка прудка, мінога українська, медична п'явка, поліксена, норка європейська, видра річкова, дозорець-імператор, вусач мускусний, жук-самітник, коромисло зелене та інші;

охорона рослинних угруповань, що притаманні Деснянській заплаві;

проведення наукових досліджень і спостережень на території Заказника;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

рубки головного користування;

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язаних з організацією охорони Заказника;

знищення та відлов всіх видів тварин, розорювання їхніх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць та пуху;

мисливство;

проведення меліоративних та будь-яких інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території Заказника;

сінокосіння та випасання худоби;

будь-яке засмічення та забруднення території Заказника та його водних об'єктів;

підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин та будь-яке порушення грунтового покриву;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги рослин;

передача у господарське використання окремих ділянок Заказника;

надання земельних ділянок під забудову;

знищення, пошкодження та зміна рослинного покриву, в тому числі випалювання сухої рослинності, розорювання, залісення та залуження ділянок Заказника;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землевласника;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних комплексів, втрати наукової та природоохоронної цінності Заказника.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

господарська та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

використання її в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землевласником.

3.5. На Землевласника у межах Заказника оформляється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали