ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

15.05.2017

м. Київ

N 1976

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 червня 2017 р. за N 694/30562

Про затвердження Положення про залучення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб до своєї роботи працівників банків, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої (Закон N 4452-VI), частини шостої статті 12 (Закон N 4452-VI), пункту 9 частини другої статті 37 (Закон N 4452-VI) та частини четвертої статті 48 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила:

1. Затвердити Положення про залучення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб до своєї роботи працівників банків, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором - розпорядником.

 

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін

 

Протокол засідання виконавчої дирекції
від 15 травня 2017 р. N 072/17

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
15 травня 2017 року N 1976

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 червня 2017 р. за N 694/30562

ПОЛОЖЕННЯ
про залучення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб до своєї роботи працівників банків, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

1. Це Положення регулює організаційні питання залучення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) до своєї роботи працівників банків, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом (далі - банки).

2. Фонд залучає до своєї роботи працівників банків за згодою таких працівників.

3. Фонд залучає до своєї роботи працівників банків у межах їх спеціальності, кваліфікації чи посади у банку, що відповідають напрямам роботи Фонду, до яких такі працівники залучаються.

4. Директор-розпорядник Фонду або уповноважений ним заступник директора-розпорядника Фонду визначає:

доцільність залучення працівників банків до роботи Фонду та напрями роботи, до яких залучаються працівники банків;

перелік (список) працівників банків, які залучаються до роботи Фонду;

період часу, на який працівники банків залучаються до роботи Фонду;

перелік розпорядчих документів Фонду, дія яких поширюється на працівників банків, які залучаються до роботи Фонду;

посадових осіб Фонду, до обов'язків та повноважень яких належить розподіл завдань і обов'язків між працівниками банків, залученими до роботи Фонду, та які координують і контролюють роботу таких працівників, забезпечують дотримання ними вимог розпорядчих документів Фонду;

порядок взаємодії посадових осіб та структурних підрозділів Фонду при вирішенні питань, пов'язаних із залученням працівників банків до роботи Фонду.

5. Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй повноважень):

здійснює відповідний перегляд службових обов'язків працівників банку, які залучаються Фондом до його роботи;

роз'яснює працівникам банків, залученим до роботи Фонду, їх права та обов'язки у ході виконання роботи, до якої вони залучені;

ознайомлює працівників банків, залучених до роботи Фонду, під особистий підпис з вимогами частин четвертої (Закон N 4452-VI), п'ятої статті 16 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) та розпорядчих документів Фонду, дія яких поширюється на них.

 

Начальник відділу
управління та розвитку персоналу

О. В. Ковальова
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали