ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

від 29 вересня 2017 року N 3062/0/15-17

Про затвердження Положення про заохочувальні відзнаки Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя, розглянувши питання про затвердження Положення про заохочувальні відзнаки Вищої ради правосуддя, встановила:

рішенням Вищої ради юстиції від 24 вересня 2015 року N 696/0/15-15 (Положення N 696/0/15-15) затверджено Положення про заохочувальні відзнаки Вищої ради юстиції.

5 січня 2017 року набрав чинності Закон України "Про Вищу раду правосуддя".

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року N 53/0/15-17 затверджено ескіз емблеми Вищої ради правосуддя (Положення N 53/0/15-17) та Положення про порядок використання емблеми Вищої ради правосуддя (Положення N 53/0/15-17), яким визначено, що емблема Вищої ради правосуддя відтворюється на заохочувальних відзнаках Вищої ради правосуддя.

Секретаріатом Вищої ради правосуддя розроблено та підготовлено ескізи заохочувальних відзнак Вищої ради правосуддя з використанням нової емблеми, які пропонуються для розгляду та затвердження.

У зв'язку із зазначеним рішення Вищої ради юстиції від 24 вересня 2015 року N 696/0/15-15 "Про затвердження Положення про заохочувальні відзнаки Вищої ради юстиції" (Положення N 696/0/15-15) має бути визнано таким, що втратило чинність.

Заслухавши інформацію заступника Голови Вищої ради правосуддя Беляневича Вадима Едуардовича, Вища рада правосуддя вирішила:

1. Затвердити Положення про заохочувальні відзнаки Вищої ради правосуддя, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Вищої ради юстиції від 24 вересня 2015 року N 696/0/15-15 "Про затвердження Положення про заохочувальні відзнаки Вищої ради юстиції" (Положення N 696/0/15-15).

 

Заступник Голови
Вищої ради правосуддя

В. Е. Беляневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
29 вересня 2017 року N 3062/0/15-17

ПОЛОЖЕННЯ
про заохочувальні відзнаки Вищої ради правосуддя

1. Загальні положення

Це Положення встановлює види заохочувальних відзнак Вищої ради правосуддя (далі - відзнаки Ради), порядок представлення до нагородження та нагородження відзнаками Ради.

1.1. Відзнаками Ради є Подяка Голови Вищої ради правосуддя (далі - Подяка), Почесна грамота Вищої ради правосуддя (далі - Почесна грамота), нагрудний знак "Відзнака Вищої ради правосуддя" (далі - Нагрудний знак).

Це Положення визначає опис та ескіз Подяки (додаток 1), опис та ескіз Почесної грамоти (додаток 2), описи та ескізи Нагрудного знака та мініатюри до Нагрудного знака (додаток 3), опис та ескіз посвідчення до Нагрудного знака (додаток 4), опис та ескіз футляра до Нагрудного знака (додаток 5).

1.2. Відзнаками Ради нагороджуються державні службовці секретаріату Вищої ради правосуддя (далі - Рада), працівники, що виконують функції з обслуговування, працівники патронатних служб Голови Ради та заступника Голови Ради, інспектори, робітники за сумлінне, зразкове виконання службових обов'язків, значні трудові досягнення, ініціативність, особисті заслуги в організаційному забезпеченні процесу належного формування високопрофесійного суддівського корпусу та реформування судової влади.

1.3. З нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат, за значний особистий внесок у розбудову правової держави та громадянського суспільства, втілення принципів верховенства права та захисту прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина до нагородження відзнаками Ради можуть бути також представлені посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, працівники профільних експертних та наукових установ, адвокати, науковці та відомі громадські діячі.

2. Порядок представлення до нагородження відзнаками Ради

2.1. Пропозиції щодо нагородження осіб відзнаками Ради подаються керівниками органів, установ, організацій, у яких вони працюють. Пропозиції щодо нагородження працівників секретаріату Ради подаються керівником відповідного підрозділу секретаріату Ради за погодженням із керівником секретаріату Ради, працівників патронатних служб - за пропозицією посадової особи, при якій утворена патронатна служба, інспекторів - за пропозицією керівника служби інспекторів Ради та оформлюються у вигляді подання.

Подання про нагородження відзнаками Ради (далі - подання) може вноситися членами Ради.

Пропозиції та подання після надходження передаються до структурного підрозділу секретаріату Ради, до повноважень якого віднесено попереднє опрацювання матеріалів про нагородження на відповідність вимогам цього Положення, для підготовки проекту рішення Ради.

Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення особи не можуть бути представлені до нагородження відзнаками Ради.

2.2. У поданні обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, яка пропонується до нагородження, посада, яку вона обіймає на час нагородження, інформація, з якої саме нагоди здійснюється нагородження, із зазначенням часу, коли саме ця подія має відбутися.

Подання містить стислу характеристику ділових, особистих і професійних якостей особи, дані про її конкретні заслуги в установі, де особа працює або працювала, трудові досягнення чи громадську діяльність, а також інформацію про відсутність дисциплінарних стягнень.

2.3. Подання, за винятком подань про нагородження Подякою, розглядає Рада на найближчому засіданні, про що приймає відповідне рішення.

Рішення про нагородження Подякою приймає Голова Ради одноособово на підставі відповідного подання, про що видає наказ.

2.4. Кожне наступне нагородження здійснюється не раніше ніж через рік після попереднього.

Особи, нагороджені Почесною грамотою, можуть бути представлені до нагородження нею повторно не раніше ніж через три роки.

Нагородження Нагрудним знаком здійснюється разово і має застосовуватися лише за виняткові досягнення, передбачені пунктами 1.2 - 1.3 цього Положення.

3. Порядок вручення відзнак Ради

3.1. Голова Ради вручає відзнаки Ради в урочистій обстановці. За його дорученням відзнаки Ради можуть вручати заступник Голови Ради, керівник секретаріату Ради, члени Ради або особи, які внесли подання.

3.2. Особі, нагородженій Нагрудним знаком, видається посвідчення встановленого зразка за підписом Голови Ради.

3.3. Належне оформлення Подяки, Почесної грамоти, посвідчення до Нагрудного знака, облік і реєстрацію осіб, нагороджених відзнаками Ради, забезпечують відповідні структурні підрозділи секретаріату Ради.

3.4. В особовій справі та трудовій книжці особи, нагородженої відзнакою Ради, робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера рішення Ради чи наказу Голови Ради.

3.5. У разі втрати чи пошкодження Нагрудного знака дублікат не видається.

 

Додаток 1
до Положення

Опис
відзнаки Вищої ради правосуддя - Подяки Голови Вищої ради правосуддя

Бланк Подяки Голови Вищої ради правосуддя виготовляється типографським способом на глянцевому папері формату A4.

Фон бланка світло-жовтого кольору. По краях з усіх боків обрамлення у вигляді рамки темно-синього кольору з візерунком голубого кольору та візерунковою рамкою жовтого та голубого кольорів.

У верхній частині бланка розташоване кольорове зображення емблеми Вищої ради правосуддя, під ним - рельєфний напис синього кольору "ПОДЯКА".

Нижче жирним шрифтом Times New Roman розміром 18 друкарських пунктів літерами синього кольору друкується текст із зазначенням заслуг особи, яка нагороджується, а жирним шрифтом Times New Roman розміром 33 друкарських пункти літерами червоного кольору курсивом - її прізвище (великими літерами), ім'я та по батькові.

У нижній частині бланка жирним шрифтом Times New Roman розміром 18 друкарських пунктів літерами синього кольору розміщується напис "Голова", посередині - місце для підпису, який засвідчується гербовою печаткою Вищої ради правосуддя, праворуч зазначаються ініціали та прізвище Голови Вищої ради правосуддя. Нижче шрифтом Times New Roman розміром 12 друкарських пунктів літерами синього кольору проставляється дата та номер наказу Голови Вищої ради правосуддя про нагородження Подякою.

Ескіз
відзнаки Вищої ради правосуддя - Подяки Голови Вищої ради правосуддя

 

 

Додаток 2
до Положення

Опис
відзнаки Вищої ради правосуддя - Почесної грамоти Вищої ради правосуддя

Бланк Почесної грамоти Вищої ради правосуддя виготовляється типографським способом на глянцевому папері формату A3, зігнутому навпіл.

Лицьова сторінка бланка має жовтий фон, внутрішня - білий.

У верхній частині правої лицьової сторони бланка розміщено зображення емблеми Вищої ради правосуддя, у якій напис "Вища рада правосуддя" та зірки виконані золотим кольором.

Верхній та нижній краї лицьової сторони бланка містять візерунки світло-коричневого кольору. На нижній візерунок накладено стрічку темно-синього кольору з написом літерами золотого кольору "ПОЧЕСНА ГРАМОТА" у нижній частині правої лицьової сторони бланка.

З лівої внутрішньої сторони бланка в центрі зображено малий Державний Герб України в жовтих тонах.

Нижня та верхня внутрішні частини бланка обрамлені орнаментальною рамкою жовто-коричневого кольору. У верхній частині правої внутрішньої сторони бланка міститься зображення емблеми Вищої ради правосуддя та напис літерами синього кольору "ПОЧЕСНА ГРАМОТА".

Нижче жирним шрифтом Times New Roman розміром 18 друкарських пунктів літерами синього кольору друкується текст, у якому вказуються заслуги особи, що нагороджується, жирним шрифтом Times New Roman розміром 33 друкарських пункти літерами червоного кольору курсивом - її прізвище (великими літерами), ім'я та по батькові.

Унизу із правої внутрішньої сторони бланка жирним шрифтом Times New Roman розміром 16 друкарських пунктів літерами синього кольору розміщується напис "Голова", посередині - місце для підпису, який засвідчується гербовою печаткою Вищої ради правосуддя, праворуч зазначаються ініціали та прізвище Голови Вищої ради правосуддя. Нижче шрифтом Times New Roman розміром 12 друкарських пунктів літерами синього кольору проставляються дата та номер наказу Голови Вищої ради правосуддя чи дата та номер рішення Вищої ради правосуддя про нагородження Почесною грамотою.

Ескіз
відзнаки Вищої ради правосуддя - Почесної грамоти Вищої ради правосуддя

 

 

Додаток 3
до Положення

Опис
відзнаки Вищої ради правосуддя - нагрудного знака "Відзнака Вищої ради правосуддя" та мініатюри до нагрудного знака "Відзнака Вищої ради правосуддя"

Відзнака Вищої ради правосуддя нагрудний знак "Відзнака Вищої ради правосуддя" виготовляється зі сплаву міді та складається із чотирьох деталей, що виготовляються шляхом лиття.

Відзнака складається з підвіски та колодки і виготовляється з металу срібного кольору.

Підвіска виготовлена із трьох деталей. Основою підвіски є кругла деталь із вушком з написом "Відзнака" у нижній частині, на яку накладається деталь у вигляді емблеми Вищої ради правосуддя з накладеною на неї деталлю у вигляді малого Державного Герба України. На задньому фоні емблеми Вищої ради правосуддя розміщено рельєфні зображення меридіанів та паралелей земної кулі.

У центрі відзнаки використано синю, жовту та прозору емалі, які відповідають кольорам затвердженої емблеми Вищої ради правосуддя.

Зворотний бік відзнаки плаский, із місцем для номера.

За допомогою вушка підвіска відзнаки з'єднується з металевою колодкою срібного кольору, яка виконана у формі сувою паперу.

На зворотному боці колодки розміщено застібку для прикріплення до одягу.

Розмір відзнаки - 35 мм (по горизонталі) ґ 45 мм (по вертикалі).

Мініатюра до відзнаки є зменшеною копією підвіски відзнаки діаметром 20 мм без напису "Відзнака".

Ескіз
відзнаки Вищої ради правосуддя - нагрудного знака "Відзнака Вищої ради правосуддя"

 

Ескіз
мініатюри до відзнаки Вищої ради правосуддя - нагрудного знака "Відзнака Вищої ради правосуддя"

   

 

Додаток 4
до Положення

Опис посвідчення до відзнаки Вищої ради правосуддя - нагрудного знака "Відзнака Вищої ради правосуддя"

Посвідчення виготовлено з матеріалу баладек темно-синього кольору та має форму прямокутника розміром 158 мм ґ 110 мм, зігнутого навпіл.

На лицьовому боці обкладинки посвідчення в центрі міститься зображення емблеми Вищої ради правосуддя, під ним - напис "ПОСВІДЧЕННЯ". Зображення та напис рельєфні, золотого кольору, виконані шляхом тиснення.

Внутрішня сторона посвідчення має білий фон, вкритий візерунком, схожим на сітку.

На першій сторінці посвідчення зверху розміщено напис "Вища рада правосуддя", а в центрі сторінки - зображення відзнаки Вищої ради правосуддя.

На другій сторінці посвідчення у верхній частині жирним шрифтом Times New Roman розміром 16 друкарських пунктів великими літерами синього кольору виконано напис "ПОСВІДЧЕННЯ", а нижче розміщено символ "N" та лінію для зазначення номера посвідчення, що відповідає номеру відзнаки.

У центрі другої сторінки розміщено три лінії для зазначення прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується.

Нижче у три рядки нанесено напис "НАГОРОДЖЕНО ВІДЗНАКОЮ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ".

Під цим написом розміщено у три рядки напис "Голова Вищої ради правосуддя", місце для підпису, який засвідчується гербовою печаткою Вищої ради правосуддя, та проставляння дати нагородження, а також напис "м. Київ".

Ескіз
посвідчення до відзнаки Вищої ради правосуддя - нагрудного знака "Відзнака Вищої ради правосуддя"

   

 

Додаток 5
до Положення

Опис футляра до відзнаки Вищої ради правосуддя - нагрудного знака "Відзнака Вищої ради правосуддя"

Футляр прямокутної форми виготовлений зі штучної шкіри синього кольору. Зовнішній розмір виробу 87 мм ґ 124 мм ґ 34 мм, внутрішній - 82 мм ґ 116 мм.

Виріб відкривається по вузькій стороні. На лицьовому боці кришки виробу розміщено зображення емблеми Вищої ради правосуддя та напис "ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ", виконані золотим кольором. Внутрішня сторона кришки футляра декорована дизайнерським картоном вищого ґатунку.

Усередині виробу розміщено подушку з ложементом для нагрудного знака та його мініатюри розміром 82 мм ґ 116 мм. Матеріал виготовлення подушки - картон, обтягнутий велюром синього кольору.

Із правої сторони кришки футляра розміщено фіксуючу стрічку синьо-жовтого кольору шириною 5 мм.

Ескіз
футляра до відзнаки Вищої ради правосуддя - нагрудного знака "Відзнака Вищої ради правосуддя"

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали