Додаткова копія: Про затвердження Положення про зоологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Боромля"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2012 року N 634

Про затвердження Положення про зоологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Боромля"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про зоологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Боромля", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д. Д.

 

Міністр

Е. А. Ставицький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів
12.12.2012 N 634


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗООЛОГІЧНУ ПАМ'ЯТКУ ПРИРОДИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "УРОЧИЩЕ "БОРОМЛЯ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Зоологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Боромля" (далі - Пам'ятка природи) створено розпорядженням Ради Міністрів української РСР від 14.10.75 N 780-р.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 55 гектарів розташована на території Конотопського району Сумської області, у межах Хижківської сільської ради, на південний захід від с. Камінь за руслом р. Сейм; у кварталі 102 (виділи 1 - 9, 11), кв. 103 (вид. 1 - 4, 6 - 8, 11) Новомутинського лісництва і перебуває у користуванні ДП "Конотопське лісове господарство" (далі - Землекористувач).

1.4. Територія Пам'ятки природи являє собою заплаву р. Сейм, що відгороджена від його русла староріччями та вкрита природним липово-дубовим деревостаном і луками, з колонією чаплі сірої та інших пернатих і співочих птахів.

1.5. Територія, якій надано статус Пам'ятки природи, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Землекористувач на території Пам'ятки природи у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Пам'ятки природи та додержання встановленого режиму території.

1.7. Межі Пам'ятки природи встановлюються у натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Адреса Землекористувача: вул. Конотопських партизан, 97, м. Конотоп, Сумська область, 41600; тел.: (05447) 6-62-38.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Пам'ятку природи створено з метою збереження у природному стані унікальної природної заплавної діброви з колонією чаплі сірої.

2.2. Основними завданнями Пам'ятки природи є:

охорона унікальної природної заплавної діброви як місця мешкання тварин, занесених до Червоної книги України, що має особливе природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне, виховне та історико-культурне значення;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань та виховання у людей бережливого ставлення до природи як національного надбання країни;

невиснажливе рекреаційне використання території тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому числі:

усі види лісокористування;

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку;

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, надання під забудову, у господарське використання;

розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення;

туризм;

штучний шумовий вплив, що перевищує установлені нормативи;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного режимів;

застосування хімічних засобів;

будь-яке засмічення та забруднення території Пам'ятки природи;

заготівля лікарських рослин, квітів, насіння, очерету;

прогін худоби через територію Пам'ятки природи, влаштовування пасовищ для худоби та пташників;

мисливство, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування;

інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;

інтродукція нових видів тварин і рослин;

проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь;

збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень;

проїзд та стоянка усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача, під час виконання ними службових обов'язків;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Пам'ятки природи дозволяється в установленому порядку:

виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів Пам'ятки природи внаслідок антропогенного впливу - відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угрупувань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають тощо;

здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режиму Пам'ятки природи;

збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних досліджень.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Пам'ятка природи охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму території земельних ділянок у межах Пам'ятки природи здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Пам'ятки природи оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій розташована Пам'ятка природи, Землекористувача або його назви, Землекористувач зобов'язаний повідомити про це орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.7. Режим території Пам'ятки природи враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Пам'ятки природи здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам'ятки природи проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

 

Директор Департаменту заповідної справи

В. Канцурак

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали