МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 березня 2012 року N 152

Про затвердження Положення та складу Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

З метою здійснення контролю за своєчасністю і повнотою сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, та у зв'язку з кадровими змінами в апараті Міністерства аграрної політики та продовольства України наказую:

1. Утворити Комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, що додається.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Мінагрополітики, на які покладена відповідальність за координацію діяльності державних підприємств, установ і організацій відповідно до повноважень щодо управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, подавати інформацію про забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, внесків до Пенсійного фонду та погашення заборгованості із заробітної плати на державних підприємствах, з керівниками яких укладено контракт, для розгляду на засіданні Комісії згідно з додатками 1, 2.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 24.03.2008 N 175 "Про затвердження Положення та складу Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" (із змінами).

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мельника С. І.

 

Перший заступник Міністра

М. Д. Безуглий


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
29.03.2012 N 152


Склад
Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Присяжнюк
Микола Володимирович

Міністр аграрної політики та продовольства України, голова Комісії

Мельник
Сергій Іванович

заступник Міністра - керівник апарату, заступник голови Комісії

Сень
Олександр Васильович

заступник Міністра, заступник голови Комісії

Шепеля
Марина Миколаївна

головний спеціаліст відділу податкової політики Департаменту фінансово-кредитної політики, секретар Комісії

Вінницька
Алла Миколаївна

головний спеціаліст відділу регулювання соціально-трудових відносин в АПК Департаменту роботи з персоналом, секретар Комісії

Члени Комісії:

 

Ахіджанов
Баграт Рафікович

директор Департаменту фінансово-кредитної політики

Ганганов
Володимир Миколайович

директор Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

Кваша
Сергій Миколайович

директор Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку

Демидов
Олександр Анатолійович

директор Департаменту землеробства

Гетя
Андрій Анатолійович

директор Департаменту тваринництва

Лабоженко
Дмитро Борисович

директор Департаменту роботи з персоналом

Вашешніков
Микола Олександрович

директор Департаменту правової та законопроектної роботи

Куць
Олександр Іванович

директор Департаменту продовольства

Карпенко
Ольга Володимирівна

заступник начальника Управління бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності бюджетних установ - заступник головного бухгалтера

Радченко
Андрій Іванович

начальник Відділу внутрішнього аудиту

Томашевська
Юлія Віталіївна

начальник відділу аналізу доходів бюджету по секторах економіки Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності Державної податкової служби України (за згодою)

Литвиненко
Василь Васильович

директор Департаменту надходження доходів Пенсійного фонду України (за згодою)

Сопелкін
Ігор Сергійович

голова Профспілки працівників агропромислового комплексу України (за згодою).


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
29.03.2012 N 152


ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

1. Комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі - Комісія) є дорадчим органом, утвореним Міністерством аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство) для здійснення своїх повноважень з питань, пов'язаних із своєчасною сплатою податків, внесків до Пенсійного фонду, виплатою заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також наказами Міністерства та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

3.1. Сприяння діяльності Міністерства з питань, пов'язаних із своєчасною і повною сплатою податків, внесків до Пенсійного фонду та погашенням заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства.

3.2. Підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, внесків до Пенсійного фонду та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, удосконалення нормативно-правової бази у зазначеній сфері.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Проводить аналіз стану виконання керівниками самостійних структурних підрозділів Міністерства, державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, діючих нормативно-правових актів та заходів щодо своєчасності і повноти сплати податків, внесків до Пенсійного фонду та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

4.2. Проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем із своєчасною і повною сплатою податків, внесків до Пенсійного фонду та погашенням заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і вивчає результати діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, пов'язаної з розв'язанням зазначених проблем.

4.3. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, внесків до Пенсійного фонду та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

4.4. Подає самостійним структурним підрозділам Міністерства, підприємствам, установам та організаціям розроблені за результатами своєї діяльності рекомендації та пропозиції, спрямовані на забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, внесків до Пенсійного фонду та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

4.5. Вносить пропозиції самостійному структурному підрозділу Міністерства, на якого покладені функції укладання контрактів з керівниками державних підприємств, щодо їх розірвання за невиконання умов контрактів у встановленому порядку або притягнення керівників підприємств до дисциплінарної відповідальності.

4.6. Забезпечує періодичне висвітлення у засобах масової інформації стану справ із забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, внесків до Пенсійного фонду та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

5. Комісія має право:

5.1. Отримувати в установленому порядку від керівників самостійних структурних підрозділів Міністерства, державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, галузевих об'єднань підприємств інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5.2. Запрошувати на свої засідання керівників самостійних структурних підрозділів Міністерства, державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, галузевих об'єднань підприємств для розгляду питання забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, внесків до Пенсійного фонду та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

5.3. Подавати пропозиції відповідним органам державної влади щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про оплату праці.

5.4. Утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи.

5.5. Залучати до участі у своїй роботі працівників Державної податкової служби України (за згодою), Пенсійного фонду України (за згодою), Профспілки працівників агропромислового комплексу України (за згодою).

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Комісія провадить діяльність згідно з Положенням, затвердженим наказом Міністерства.

Комісію очолює Міністр аграрної політики та продовольства України.

8. До складу Комісії можуть входити заступники Міністра аграрної політики та продовольства України, керівники самостійних структурних підрозділів Міністерства, працівники Державної податкової служби України (за згодою), Пенсійного фонду України (за згодою), Профспілки працівників агропромислового комплексу України (за згодою).

Склад Комісії затверджується наказом Міністерства.

9. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови Комісії або заступника голови Комісії, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

10. Порядок підготовки матеріалів та проведення засідань Комісії:

10.1. Засідання Комісії проводиться не рідше ніж один раз на місяць, в останню середу місяця.

10.2. Не пізніше 10 числа кожного місяця керівники самостійних структурних підрозділів Міністерства надають Департаменту роботи з персоналом та Департаменту фінансово-кредитної політики пропозиції щодо включення до порядку денного засідання Комісії державних підприємств-боржників для розгляду їх на засіданні Комісії (пропозиції ґрунтуються на зверненнях до Міністерства органів виконавчої влади щодо конкретних підприємств-боржників, моніторингу виконання графіків погашення заборгованості з виплати заробітної плати, невиконання протокольних рішень попередніх засідань Комісій, зростання боргів до бюджету, Пенсійного фонду, із заробітної плати та інших поважних причинах).

10.3. На основі зазначених пропозицій Департаментом роботи з персоналом та Департаментом фінансово-кредитної політики готується порядок денний засідання Комісії та подається на затвердження голові Комісії або його заступнику.

10.4. Затверджений порядок денний засідання Комісії направляється Департаментом роботи з персоналом та Департаментом фінансово-кредитної політики керівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства та членам Комісії.

10.5. Керівники самостійних структурних підрозділів Міністерства, що здійснюють координацію діяльності державних підприємств, забезпечують повідомлення керівників державних підприємств про їх виклик на засідання Комісії та несуть відповідальність за присутність їх на засіданні Комісії.

10.6. Не пізніше ніж за 5 днів до проведення засідання Комісії керівники структурних підрозділів Міністерства надають Департаменту роботи з персоналом та Департаменту фінансово-кредитної політики:

- основні економічні показники роботи державних підприємств, що включені до порядку денного засідання Комісії, згідно із додатками 1 та 2 (за підписом керівника підприємства);

- пропозиції до проекту рішення засідання Комісії по кожному підприємству-боржнику, включеному до порядку денного (за підписом керівника самостійного структурного підрозділу Міністерства);

- інформацію про виконання попередніх рішень Комісії (за підписом керівника самостійного структурного підрозділу Міністерства).

10.7. Департамент роботи з персоналом та Департамент фінансово-кредитної політики узагальнює представлені матеріали і надає головуючому на засіданні та членам Комісії.

10.8. На засіданні Комісії заслуховується інформація керівника самостійного структурного підрозділу Міністерства, що здійснює координацію діяльності підприємства-боржника та звіт директора державного підприємства.

11. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії забезпечують Департамент роботи з персоналом та Департамент фінансово-кредитної політики відповідно до Порядку підготовки матеріалів та проведення засідань Комісії.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

12. На засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні і секретарями Комісії та у п'ятиденний строк надсилається усім членам Комісії.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

13. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних актів Мінагрополітики України відповідно до своїх повноважень.

14. Організаційне та інформаційне забезпечення роботи Комісії покладається на Департамент роботи з персоналом та Департамент фінансово-кредитної політики.

 

Директор Департаменту
роботи з персоналом

Д. Б Лабоженко


 

Додаток 1
до Положення про Комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат


Повна назва (місцезнаходження)
_
_
                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові керівника)

З якого часу працює керівником _________

Коли і на який термін укладено контракт __


Основні економічні показники

N
з/п

Показники

2010 р.

2011 р.

Станом на 01.__ 2012

1.

Виробництво валової продукції у порівняльних цінах 2010 р., тис. грн.

 

 

 

2.

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

 

 

 

 

(без ПДВ і акцизу)

 

 

 

 

в т. ч. по бартеру

 

 

 

3.

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

 

 

 

4.

Рівень рентабельності, %

 

 

 

5.

Залишкова вартість основних засобів*, тис. грн.

 

 

 

 

знос, %

 

 

 

6.

Вартість основних фондів, тис. грн.

 

 

 

7.

Рух основних засобів підприємства

 

 

 

 

Списано, одиниць, сума (тис. грн.)

 

 

 

 

Реалізовано, одиниць, сума (тис. грн.)

 

 

 

 

Передано безоплатно, одиниць, сума (тис. грн.)

 

 

 

8.

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

 

 

 

 

в. т. ч. з початку року

 

 

 

9.

Середньомісячна заробітна плата, грн.

 

 

 

10.

Розмір мінімальної тарифної ставки робітника першого розряду згідно з колективним договором, грн.

 

 

 

11.

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

 

 

 

 

в т. ч. прострочена

 

 

 

12.

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

 

 

 

 

в т. ч. прострочена

 

 

 

13.

Розрахунки по заробітній платі, грн.

 

 

 

 

- нараховано

 

 

 

 

- виплачено, всього

 

 

 

 

в т. ч. натурою

 

 

 

 

- заборгованість, всього

 

 

 

 

в т. ч. прострочена

 

 

 

 

- заборгованість на 1 працюючого, місяців

 

 

 

14.

Розрахунки з бюджетом, тис. грн.

 

 

 

 

- належало внести

 

 

 

 

- фактично внесено

 

 

 

 

- заборгованість

 

 

 

 

в т. ч. прострочена

 

 

 

15.

Розрахунки з Пенсійним фондом, тис. грн.

 

 

 

 

- належало внести

 

 

 

 

- фактично внесено

 

 

 

 

- заборгованість

 

 

 

 

в т. ч. прострочена

 

 

 

16.

Площа земельної ділянки**, га

 

 

 

 

в т. ч. рілля

 

 

 

 

багаторічні насадження

 

 

 

 

пасовища

 

 

 

 

ліси

 

 

 

 

під водою

 

 

 

 

інші

 

 

 


Керівник

(підпис)


(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)


(ініціали, прізвище)* Наявність правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомості (всього, одиниць виготовлено).

** Наявність акта на право постійного користування земельними ділянками (виданий, дата).


 

Додаток 2
до Положення про Комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат


Повна назва підприємства

_____

Код ЄДРПОУ

_____

Код ЗКНГ (галузі)

_____

Область

_____

Вид господарської діяльності

_____


Керівник

__________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Стаж роботи керівника на даній посаді в даному підприємстві _


ІНФОРМАЦІЯ
про структуру та обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 20__ року

Найменування показників

Дебіторська заборгованість

Шляхи погашення дебіторської заборгованості

Кредиторська заборгованість

Джерела погашення кредиторської заборгованості

всього

з неї прострочена

всього

з неї прострочена

Всього

 

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю

 

 

 

 

 

 

з бюджетом - всього

 

 

 

 

 

 

з них за видами податків:

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість

 

 

 

 

 

 

акцизний збір

 

 

 

 

 

 

податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

 

 

 

 

 

 

зі страхування

 

 

 

 

 

 

з оплати праці

 

 

 

 

 

 

із суб'єктами господарської діяльності: (5 - 10 крупних)(повна розшифровка додається)

 

 

 

 

 

 

із суб'єктами господарської зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

 

 


Керівник

(підпис)


(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)


(ініціали, прізвище)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали