ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 28.12.2010 р. 903

Про затвердження Положення та складу міської узгоджувальної комісії по розміщенню малих архітектурних форм в м. Житомирі

З метою впорядкування розміщення малих архітектурних форм на території міста Житомира, з врахуванням Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 982, на підставі Земельного кодексу України, законів України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про архітектурну діяльність", "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Положення про міську узгоджувальну комісію по розміщенню малих архітектурних форм в м. Житомирі, згідно з додатком 1.

2. Затвердити склад міської узгоджувальної комісії по розміщенню малих архітектурних форм в м. Житомирі, згідно з додатком 2.

3. Міська узгоджувальна комісія по розміщенню малих архітектурних форм в м. Житомирі в своїй діяльності керується законами України, Генеральним планом міста Житомира, державними будівельними нормами України, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про цю комісію.

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 25.06.2009 N 450 "Про затвердження складу міської узгоджувальної комісії по розміщенню об'єктів дрібнороздрібної мережі в м. Житомирі".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Семенець Г. В.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
28.12.2010 N 903


ПОЛОЖЕННЯ
про міську узгоджувальну комісію по розміщенню малих архітектурних форм в м. Житомирі

1. Міська узгоджувальна комісія по розміщенню малих архітектурних форм в м. Житомирі (далі - узгоджувальна комісія) утворюється виконавчим комітетом Житомирської міської ради для професійного, колегіального розгляду і обговорення питань щодо розміщення малих архітектурних форм соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності.

У цьому Положенні термін "мала архітектурна форма" вживається в такому значенні:

пересувна мала архітектурна форма - торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності;

стаціонарна мала архітектурна форма - тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності висотою не вище ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу близько 30 кв. метрів, виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладання фундаменту.

2. Завданнями узгоджувальної комісії є:

сприяння в подальшому розвитку і упорядкуванню соціально-побутової інфраструктури та містобудівної ситуації в м. Житомирі;

посилення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства України, містобудівних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог, Генерального плану м. Житомира, інших нормативних документів при розміщенні малих архітектурних форм.

3. Узгоджувальна комісія в м. Житомирі уповноважена розглядати та надавати міськвиконкому, міській раді пропозиції щодо надання дозволів суб'єктам господарювання на:

3.1 розміщення малих архітектурних форм в м. Житомирі з врахуванням діючих на території міста обмежень;

3.2 зміну цільового призначення малої архітектурної форми;

3.3 втрату чинності окремих пунктів відповідних рішень міськвиконкому, міської ради щодо розміщення малих архітектурних форм;

3.4 продовження терміну дії окремих пунктів відповідних рішень міськвиконкому, міської ради щодо розміщення малих архітектурних форм;

3.5 продовження терміну дії дозволів на розміщення та експлуатацію малих архітектурних форм;

3.6 проведення шкільного базару до нового навчального року, організацію виїзної торгівлі ялинками до Нового року за погодженими схемами розміщення, тощо.

4. Узгоджувальній комісії доручається розглядати та приймати відповідні рішення, рекомендації, пропозиції, тощо, стосовно:

4.1 коригування схем прив'язки до місцевості малих архітектурних форм;

4.2 інших питань, що стосуються малих архітектурних форм та потребують професійного, колегіального розгляду.

5. Основною формою роботи узгоджувальної комісії по розміщенню малих архітектурних форм в м. Житомирі є засідання, які проводяться в міру необхідності.

Засідання узгоджувальної комісії є правомірним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

Проводить засідання голова узгоджувальної комісії, а в разі його відсутності - заступник голови.

Члени узгоджувальної комісії мають право широкого та вільного обміну думками з питань, які розглядаються на засіданнях, ознайомлюватися з усіма матеріалами, що обговорюються, висловлювати свою точку зору щодо рішень узгоджувальної комісії та брати участь в голосуванні.

Рішення узгоджувальної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів узгоджувальної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення узгоджувальної комісії оформляється протоколом.

Протокол засідання узгоджувальної комісії є офіційним документом, який підтверджує обговорення і прийняття висновків комісії, підписується головуючим, секретарем та присутніми членами комісії.

6. Узгоджувальна комісія, при потребі, може залучати до участі в своїй роботі фахівців інших галузей, відомств, служб, компетентних в питаннях, що виносяться до розгляду на своїх засіданнях.

7. Склад узгоджувальної комісії затверджується та поновлюється рішенням виконавчого комітету міської ради.

8. Організаційне забезпечення роботи узгоджувальної комісії по розміщенню малих архітектурних форм в м. Житомирі здійснює управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради.

 

Керуючий справами міськвиконкому

П. Ю. Кудряшов


 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
28.12.2010 N 903


СКЛАД
міської узгоджувальної комісії по розміщенню малих архітектурних форм в м. Житомирі

Семенець
Галина Василівна

перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

Руденко
Сергій Іванович

начальник управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради, заступник голови комісії

Чемерис
Олена Олександрівна

начальник відділу дизайну міського середовища управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

Блажкевич
Світлана Миколаївна

заступник начальника управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради

Єремейчук
Костянтин Юрійович

начальник КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" Житомирської міської ради

Ільницький
Анатолій Васильович

начальник відділу з питань наглядово-профілактичної діяльності Житомирського міського управління ГУ МНС України в Житомирській області (за згодою)

Шпита
Олександр Олександрович

головний державний санітарний лікар м. Житомира (за згодою)

Лалименко
Єлізавета Володимирівна

заступник начальника управління регулювання земельних відносин міської ради

Остапчук
Володимир Антонович

заступник начальника ВДАІ з обслуговування адміністративної території м. Житомира та АТІ м. Житомира при УМВС України в Житомирській області, підполковник міліції (за згодою)

Пшоняк
Дмитро Іванович

начальник управління Держкомзему у м. Житомирі Житомирської області (за згодою)

Півоварова
Світлана Іванівна

начальник управління житлового господарства міської ради

Шевчук
Віталій Андрійович

заступник начальника управління комунального господарства міської ради

Рабошук
Світлана Федорівна

заступник директора департаменту власності та ринкового регулювання міської ради, начальник відділу торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.


 

Керуючий справами міськвиконкому

П. Ю. Кудряшов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали