Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2018

м. Київ

N 20

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2018 р. за N 85/31537

Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ України

Відповідно до статей 13, 22, 51 Бюджетного кодексу України, на підставі Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (Постанова N 878), та розділу X Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407 (Порядок N 1407), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ МВС від 25 листопада 2014 року N 1270 "Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ Державної служби України з надзвичайних ситуацій" (Порядок N 1270), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2014 року за N 1601/26378, наказ МВС від 23 травня 2016 року N 407 "Про затвердження Положення про порядок акумулювання в Адміністрації Державної прикордонної служби України коштів спеціального фонду та їх перерозподіл" (Положення N 407), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 року за N 877/29007.

3. Департаменту фінансово-облікової політики МВС (Шевнін С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
міграційної служби України

М. Ю. Соколюк

Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України
генерал-лейтенант

В. Серватюк

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Т. в. о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант

О. В. Кривенко

Голова Національної поліції України
генерал поліції другого рангу

С. М. Князєв

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Я. Слюз

Заступник Міністра фінансів України

А. Граділь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
15 січня 2018 року N 20

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 січня 2018 р. за N 85/31537

ПОРЯДОК
акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм акумулювання на рівні органів управління (апарату Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Державної міграційної служби України (далі - відповідальні виконавці бюджетних програм)), а також перерозподілу та використання коштів спеціального фонду бюджетних установ, підпорядкованих відповідальним виконавцям бюджетних програм, які одержуються як надходження від плати за послуги, що надаються ними згідно із законодавством (далі - кошти спеціального фонду).

2. Перерозподіл та використання коштів спеціального фонду здійснюються з метою забезпечення належного фінансування основної діяльності бюджетних установ, підпорядкованих відповідальним виконавцям бюджетних програм, які не забезпечені або частково забезпечені коштами загального фонду державного бюджету та які не мають можливості наповнити спеціальний фонд за рахунок власних надходжень.

3. Відповідальні виконавці бюджетних програм на підставі наказу на кожний бюджетний період визначають:

коди програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, за якими здійснюються акумулювання і перерозподіл коштів спеціального фонду;

обсяги та строки перерахування коштів спеціального фонду бюджетних установ, підпорядкованих відповідальним виконавцям бюджетних програм;

порядок та умови акумулювання, перерозподілу і використання коштів спеціального фонду на рівні підпорядкованих установ з урахуванням положень цього Порядку.

II. Акумулювання коштів спеціального фонду

1. Обсяги коштів власних надходжень підпорядкованих установ, які перевищують обсяги відповідних витрат (за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій), підлягають акумулюванню на рівні відповідальних виконавців бюджетних програм.

2. Підпорядковані установи у строки, визначені відповідальними виконавцями, перераховують зазначені в пункті 1 цього розділу кошти спеціального фонду відповідальним виконавцям бюджетних програм на відповідний рахунок, призначений для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень, відкритий у Державній казначейській службі України.

3. Повноту та своєчасність перерахування коштів забезпечують керівники відповідних підпорядкованих установ.

4. Перерахування коштів спеціального фонду відповідальним виконавцям бюджетних програм та подальший їх перерозподіл здійснюються лише в межах однієї програми та однієї групи власних надходжень відповідно до розділу X Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407 (Порядок N 1407), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662.

III. Перерозподіл та використання акумульованих коштів спеціального фонду

1. Відповідальні виконавці бюджетних програм спрямовують зазначені в пункті 1 розділу II цього Порядку кошти в першу чергу на:

погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату;

погашення заборгованості за комунальні послуги та енергоносії.

У разі відсутності такої заборгованості відповідальні виконавці бюджетних програм спрямовують зазначені в пункті 1 розділу II цього Порядку кошти на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду державного бюджету за відповідними бюджетними програмами.

2. Підпорядковані установи в разі незабезпечення або часткового забезпечення потреби в коштах загального фонду і спеціального фонду подають відповідальним виконавцям бюджетних програм обґрунтовані заявки про додаткову потребу в коштах спеціального фонду.

3. Відповідальні виконавці бюджетних програм за результатами розгляду отриманих заявок приймають рішення про перерозподіл акумульованих коштів спеціального фонду та перераховують відповідні суми коштів підпорядкованим установам.

4. Власні надходження, що надійшли на відповідні рахунки, використовуються відповідно до статей 13 та 51 Бюджетного кодексу України та згідно з кошторисом, який складено та затверджено відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється згідно із чинним законодавством, що діє у сфері публічних закупівель.

6. Не використані у поточному році кошти зберігаються на рахунку спеціального фонду державного бюджету для покриття витрат у наступному бюджетному періоді відповідно до законодавства.

IV. Відображення в бухгалтерському обліку та звітності господарських операцій

1. Бухгалтерський облік операцій з акумулювання та перерозподілу коштів спеціального фонду, що надходять від підпорядкованих установ, здійснюється відповідальними виконавцями бюджетних програм, їх підпорядкованими установами на субрахунках згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року N 1203 (План N 1203), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за N 161/24938.

2. Операції з коштами спеціального фонду відображаються відповідальними виконавцями бюджетних програм, підпорядкованими установами у фінансовій та бюджетній звітності відповідно до вимог законодавства на основі даних бухгалтерського обліку.

 

Директор ДФОП МВС

С. М. Шевнін
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали