Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

від 23 липня 2019 року N 431

(з основної діяльності)

м. Київ

Про затвердження Порядку

Відповідно до вимог Закону України "Про охорону державної таємниці", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. N 939, наказую:

1. Затвердити Порядок приймання (здавання) під охорону чи зняття з охорони режимних приміщень (зон, територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, оснащених технічними засобами охорони, розташованих в адміністративній будівлі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

М. Чечоткін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
23 липня 2019 року N 431

Порядок приймання (здавання) під охорону чи зняття з охорони режимних приміщень (зон, територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, оснащених технічними засобами охорони, розташованих в адміністративній будівлі Державної служби України з надзвичайних ситуацій

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про державну таємницю", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. N 939 (далі - Порядок 939), Переліку режимних приміщень (зон, територій) Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Головою ДСНС 23 липня 2018 року (далі - Перелік), інших нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці.

1.2. Цей Порядок встановлює організацію приймання (здавання) під охорону чи зняття з охорони режимних приміщень (зон, територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, оснащених технічними засобами охорони, а також доступ до них фізичних осіб.

1.3. Вимоги цього Порядку є обов'язковими для виконання працівниками режимних приміщень (зон, територій), оснащених технічними засобами охорони, за винятком особливостей режимних приміщень Сектору спеціального зв'язку (NN NN 310а, 310а1).

1.4. Терміни та скорочення, що вживаються в цьому Порядку, визначено в Законі України "Про державну таємницю", Порядку 939, та інших нормативно-правових актах.

1.5. Дія цього Порядку не поширюється на підрозділи ДСНС, розташовані поза територією адміністративної будівлі ДСНС (вул. О. Гончара, 55-а, м. Київ).

II. Режимні приміщення для проведення секретних робіт, сховища матеріальних носіїв секретної інформації, заходи щодо їх охорони

2.1. Обладнання режимних приміщень, порядок доступу до них фізичних осіб, обсяг необхідних робіт з технічного захисту інформації, а також використання технічних засобів охорони визначаються залежно від характеру та ступеня секретності робіт, вимог щодо забезпечення збереження державної таємниці, а також інших факторів, що створюють загрозу її витоку.

Норми проектування режимних приміщень для цілодобового зберігання матеріальних носіїв секретної інформації визначаються Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Службою безпеки України.

2.2. Режимні приміщення, в яких у неробочий час зберігаються матеріальні носії секретної інформації (далі - МНСІ), мають за своїми конструктивними властивостями та технічним обладнанням унеможливлювати несанкціонований доступ до них фізичних осіб.

2.3. Для унеможливлення доступу в режимні приміщення осіб, які не мають безпосереднього стосунку до роботи із секретною інформацією, входи до них обладнуються кількома (не менше двох) такими засобами керування доступом: внутрішніми засувами, автоматичними і кодовими замками.

2.4. У режимних приміщеннях, виділених для проходження секретної мовної інформації або для оброблення секретної інформації технічними засобами, мають бути впроваджені комплекси заходів технічного захисту інформації згідно з вимогами нормативних документів системи технічного захисту інформації.

III. Доступ до режимних приміщень та зберігання в них матеріальних носіїв секретної інформації

3.1. Доступ до режимних приміщень надається за посадами Голові ДСНС, його заступникам, завідувачам Режимно-таємного сектору та Сектору мобілізаційної роботи (далі - РСО), їхнім заступникам, особам, які мають безпосередній стосунок до проведення у режимних приміщеннях секретних робіт, а також особам, за якими закріплено зазначені приміщення.

Доступ у режимні приміщення особам, які не мають безпосереднього стосунку до секретних робіт, що проводяться в них, дозволяється Голові ДСНС, його заступникам, завідувачам РСО чи їхнім заступникам.

3.2. Для постійного або тимчасового (протягом робочого часу) зберігання МНСІ режимні приміщення ДСНС відповідно до Переліку забезпечуються необхідною кількістю сховищ (сейфи, металеві шафи).

3.3. Сховища матеріальних носіїв секретної інформації, де постійно або тимчасово зберігаються МНСІ, а також ключі від них, обліковуються в Режимно-таємному секторі у Журналі обліку сховищ (сейфів, металевих шаф, спецсховищ) МНСІ та ключів від них. Сейфи та металеві шафи мають бути промислового виробництва. Виконавцям за підписом у Журналі видачі особистих металевих печаток видається особиста металева печатка.

До кожного сховища МНСІ прикріплюється табличка із зазначенням облікового номера сховища, прізвища, ініціалів та номера особистої номерної металевої печатки відповідальної особи, черговості вивезення до місць евакуації або передачі на архівне зберігання в особливий період.

3.4. Сховища, а також вхідні двері режимних приміщень, у яких вони розташовуються, обладнуються врізаними замками з не менш як двома ключами кожний.

Вхідні двері режимних приміщень, в яких у неробочий час зберігаються МНСІ, обладнуються двома замками.

Запасні ключі від усіх сховищ МНСІ і вхідних дверей режимних приміщень постійно зберігаються у сейфі N 10 завідувача Режимно-таємного сектору в пеналах, опечатаних особистими номерними металевими печатками відповідальних осіб. Один комплект ключів від такого сейфа та вхідних дверей режимного приміщення, в якому він розташовується, завідувач Режимно-таємного сектору передає в опечатаному пеналі Голові ДСНС за його підписом у Журналі обліку сховищ (сейфів, металевих шаф, спецсховищ) матеріальних носіїв секретної інформації та ключів від них.

Мастика, сургуч або інший матеріал для опечатування накладаються на пристрої для опечатування вхідних дверей режимних приміщень, тубусів таким чином, щоб унеможливити зняття печатки без пошкодження її відбитка. При цьому сейфи чи металеві шафи та вхідні двері режимних приміщень, де вони розташовуються, опечатуються особистою номерною металевою печаткою відповідальної особи.

IV. Порядок приймання (здавання) під охорону чи зняття з охорони режимних приміщень, сховищ МНСІ, оснащених технічними засобами охорони

4.1. Відповідно до Переліку в адмінбудівлі ДСНС визначено наступні режимні приміщення:

NN 310а, 310а1 - Сектор спеціального зв'язку;

NN 310б, 310в, 310г, 310д, 310е - Режимно-таємний сектор;

NN 406, 408а, 408г - Сектор мобілізаційної роботи;

N 210 (робочий кабінет, кімната нарад) - кабінет Голови ДСНС;

N 305 - кабінет першого заступника Голови ДСНС;

N 325 - кабінет заступника Голови ДСНС;

N 205 - кабінет заступника Голови ДСНС;

N 214а - кабінет директора Департаменту організації заходів цивільного захисту.

4.2. Зберігання МНСІ та оброблення секретної інформації (в електронному вигляді) технічними засобами у приміщеннях NN 210, 305, 325, 205 та 214а не передбачено.

Приміщення NN 205, 305, 210, 325 обладнано пожежною та охоронною сигналізацією, яка виведена на пульт чергового по адміністративній будівлі ДСНС.

Одночасно у приміщеннях NN 310а, 310аI, 310б, 310в, 310г, 310д, 310е, 406, 408а та 408г передбачено зберігання МНСІ та оброблення секретної інформації в електронному вигляді, у свою чергу, зазначені приміщення обладнано пожежною та охоронною сигналізацією.

4.3. Робочі комплекти ключів від розташованих у приміщеннях режимно-секретних органів сховищ МНСІ в неробочий час зберігаються у тубусах, пакетах, опечатаних особистою номерною металевою печаткою відповідальної за сховище особи, у режимному приміщенні:

Режимно-таємного сектору та Сектору спеціального зв'язку у спеціально виділеному сейфі N 10. Ключі від вказаного сейфа і робочі ключі від вхідних дверей приміщення N 310, в якому він розташовується, в різних тубусах, опечатаних відповідальним працівником Режимно-таємного сектору або Сектору спеціального зв'язку, передаються охороні за підписом у журналі здавання (приймання) під охорону, зняття (приймання) з охорони режимних приміщень (зон, територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації та ключів від них, який ведеться за формою згідно з додатком 33 Порядку 939.

Запасні ключі від приміщень NN 210, 305, 325, 205 зберігаються у спеціально виділеному сейфі N 10 (каб. 310) та у чергового по адміністративній будівлі ДСНС;

Сектору мобілізаційної роботи у спеціально виділеному сейфі N 27. Ключі від вказаного сейфа і робочі ключі від вхідних дверей приміщення N 406, в якому він розташовуються, в різних тубусах, опечатаних відповідальним працівником Сектору мобілізаційної роботи, передаються охороні за підписом у журналі здавання (приймання) під охорону, зняття (приймання) з охорони режимних приміщень (зон, територій), сховищ МНСІ та ключів від них, який ведеться за формою згідно з додатком 33 Порядку 939.

Робочі ключі від сейфів NN 10 та 27 Режимно-таємного сектору, Сектору спеціального зв'язку та Сектору мобілізаційної роботи, в яких зберігаються робочі екземпляри ключів від розташованих у вказаних приміщеннях сховищ МНСІ, в неробочий час може зберігатися у призначеного (чергового) працівника режимно-секретного органу або начальника Режимно-таємного сектору.

4.2.1. Після закінчення робочого дня сховища МНСІ, режимні приміщення Режимно-таємного сектору, Сектору спеціального зв'язку та Сектору мобілізаційної роботи замикаються і опечатуються.

Режимні приміщення адміністративної будівлі ДСНС (NN NN 310а, 310а1,310б, 310в, 310г, 310д, 310е, 406, 408а, 408г, 210, 305, 325, 205) з опечатаними вхідними дверима і робочі екземпляри ключів він них у тубусах, опечатаних особистою металевою печаткою відповідальної особи (відповідно до Журналу обліку видачі металевих печаток), здаються під охорону оперативному черговому з охорони за підписом у журналі за формою згідно з додатком 33 Порядку 939.

4.2.2 Режимні приміщення здають під охорону та знімають з охорони відповідальні особи згідно зі списком, що надається оперативному черговому з охорони. Список відповідальних осіб із зразками їхніх підписів складається Режимно-таємним сектором та підписується його завідувачем (додається).

Опечатані сховища МНСІ можуть бути відчинені тільки особами, відповідальними за збереження МНСІ, що зберігаються в них. Списки таких осіб із зразками їхніх підписів затверджується першим заступником Голови ДСНС або завідувачем Режимно-таємного сектору і перебувають в оперативного чергового з охорони.

4.2.3 На випадок виникнення надзвичайної ситуації (пожежі, аварії, стихійного лиха, спрацювання сигналізації тощо) розробляється інструкція, яка визначає порядок:

виклику посадових осіб;

відкриття режимних приміщень (зон, територій);

доступу та перебування у режимних приміщеннях (зонах, територіях) представників аварійних та рятувальних служб;

рятування та подальшого зберігання і охорони МНСІ.

V. Порядок відкриття режимних приміщень за відсутності відповідальної особи та у разі втрати ключа від них

5.1. За відсутності відповідальних осіб режимні приміщення, сховища МНСІ можуть бути відкриті комісією (не менше трьох осіб), утвореною за рішенням Голови ДСНС. До складу комісії обов'язково включається представник режимно-секретного органу. Члени комісії, які відкривали сховище МНСІ, роблять відмітку про це у Журналі записів про розкриття сховищ і робочих папок за відсутності відповідальної за них особи, який ведеться за формою згідно з додатком 34 Порядку 939.

5.2. Перед відкриттям режимних приміщень, сховищ МНСІ перевіряється цілісність відбитків печаток, справність замків. У разі коли виявлено порушення цілісності відбитка печатки, пошкодження замків, інші ознаки несанкціонованого проникнення до режимного приміщення чи відкриття сховища МНСІ, їх не відкривають, а складають акт та інформують про це Голову ДСНС і начальника режимно-секретного органу, у режимному приміщенні якого виявлено вказане порушення.

Начальник режимно-секретного органу, у режимному приміщенні якого виявлено вказане порушення, вживає необхідні заходи для охорони місця події і повідомляє про зазначені обставини органи Служби безпеки України і Національної поліції України. До прибуття представників правоохоронних органів будь-які інші особи до цих режимних приміщень чи спецсховищ не допускаються.

5.3. Про втрату ключа від сховищ МНСІ або вхідних дверей режимного приміщення відповідальна особа зобов'язана негайно поінформувати начальника режимно-секретного органу, від вхідних дверей приміщення або сховища якого було втрачено ключ, який невідкладно організовує заміну відповідного замка чи його секрету. Про заміну замка (секрету) складається акт і робить відмітку у журналі за формою згідно з додатком 31 Порядку 939.

Зберігання МНСІ у сховищі, ключ від якого втрачено, до заміни замка або його секрету забороняється.

Відкриття сховища МНСІ, у тому числі спецсховища, ключ від якого втрачено, здійснюється тільки у присутності відповідальної особи, а за відсутності цієї особи відкриття здійснюється комісією відповідно до пункту 5.1 цього Порядку.

 

Додаток
до Порядку

Список відповідальних осіб режимних приміщень Режимно-таємного сектору, Сектору спеціального зв'язку та Сектору мобілізаційної роботи, які мають право здавати під охорону та знімати з охорони режимні приміщення, закріплені за ними, зі зразками підписів

N з/п

П. І. Б. відповідальної особи

Посада відповідальної особи

N режимного приміщення

Номер особистої металевої печатки

Зразок підпису

1

2

3

4

5

6

1

Зайченко Сергій Вікторович

Завідувач Режимно-таємного сектору

310,310б, 310в, 310г, 310д

400

 

2

Герасименко Лариса Петрівна

Головний спеціаліст Режимно-таємного сектору

310,310б, 310в, 310г, 310д

55

 

3

Свердлюк Оксана Юріївна

Головний спеціаліст Режимно-таємного сектору

310,310б, 310в, 310г, 310д

122

 

4

Палагута Галина Михайлівна

Начальник відділу забезпечення архівного таємного діловодства ОРС ЦЗ Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України

310, 310д

280

 

5

Завацька Наталія Миколаївна

Провідний фахівець відділу забезпечення архівного таємного діловодства ОРС ЦЗ Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України

310, 310д

104

 

6

Бондюк Іван Євгенійович

Фахівець відділу забезпечення архівного таємного діловодства ОРС ЦЗ Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України

310, 310д

441

 

7

Косій Олександр Олександрович

Фахівець відділу забезпечення архівного таємного діловодства ОРС ЦЗ Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України

310, 310д

366

 

8

Романчук Роман Анатолійович

Фахівець відділу забезпечення архівного таємного діловодства ОРС ЦЗ Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України

310, 310д

230

 

9

Кривоножко Микола Олександрович

Завідувач Сектору спеціального зв'язку

310, 310а

218

 

10

Шмідт Олег Віталійович

Головний спеціаліст Сектору спеціального зв'язку

310, 310а

415

 

11

Тихий Олексій Анатолійович

Начальник відділу забезпечення спеціального зв'язку ОРС ЦЗ Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України

310, 310а

340

 

12

Гончарова Ольга Михайлівна

Провідний фахівець відділу забезпечення спеціального зв'язку ОРС ЦЗ Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України

310, 310а

232

 

13

Палагута Сергій Володимирович

Фахівець відділу забезпечення спеціального зв'язку ОРС ЦЗ Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України

310, 310а

80

 

14

Томко Петро Федорович

Завідувач Сектору мобілізаційної роботи

406

361

 

15

Гайова Наталія Анатоліївна

Головний спеціаліст Сектору мобілізаційної роботи

406

350

 

16

Малігонова Юлія Миколаївна

Головний спеціаліст Сектору мобілізаційної роботи

406

377

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали