МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.07.2011

м. Київ

N 1905/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 липня 2011 р. за N 926/19664

Про затвердження Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту осіб, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса, та проведення кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату

Відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат" та з метою удосконалення процесу складання кваліфікаційного іспиту особами, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок допуску до складання кваліфікаційного іспиту осіб, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса, та проведення кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 10.07.2008 N 1168/5 "Про затвердження Порядку проведення кваліфікаційного іспиту для осіб, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за N 621/15312 (із змінами).

3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

3.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

4. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.), Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2012 року.

  

Перший заступник Міністра

І. І. Ємельянова

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
28.07.2011 N 1905/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2011 р. за N 926/19664

Порядок
допуску до складання кваліфікаційного іспиту осіб, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса, та проведення кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату

1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат" і визначає процес складення кваліфікаційного іспиту для осіб, які пройшли стажування у державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса та проведення цього іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату.

2. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату (далі - Комісія):

приймає рішення про допуск або відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту особами, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса;

проводить кваліфікаційний іспит;

за наслідками іспиту приймає рішення про видачу або відмову у видачі Міністерством юстиції України свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

3. Кваліфікаційний іспит проводиться Комісією два рази на рік.

4. Повідомлення про проведення кваліфікаційного іспиту має бути розміщене на офіційній інтернет-сторінці Міністерства юстиції України не пізніше ніж за два місяці до дати проведення кваліфікаційного іспиту.

5. Повідомлення про проведення кваліфікаційного іспиту повинно містити інформацію про дату, час, місце проведення кваліфікаційного іспиту. У повідомленні може міститися додаткова інформація.

6. Особа, яка має намір складати кваліфікаційний іспит, не пізніше ніж за сорок днів до дня проведення кваліфікаційного іспиту особисто подає до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції) заяву на ім'я начальника головного управління юстиції про внесення до Комісії подання про допуск цієї особи до кваліфікаційного іспиту. Заява підлягає реєстрації в установленому порядку.

До заяви додаються такі документи:

оригінал та копія диплома про повну вищу юридичну освіту;

трудова книжка та копія трудової книжки, якщо особа на час подачі документів не працює;

копія трудової книжки, завірена за місцем роботи, якщо особа на час подачі документів працює;

паспорт громадянина України та копія першої, другої сторінок паспорта громадянина України та сторінки, на якій розміщено штамп про реєстрацію місця проживання фізичної особи;

висновок та копія висновку про проходження стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса.

7. Особа, приватна нотаріальна діяльність якої протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю не була зареєстрована і яка не працювала нотаріусом, консультантом державної нотаріальної контори чи помічником (консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою, яка здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату і яка має намір складати кваліфікаційний іспит для підтвердження кваліфікації (далі - особа, що складає кваліфікаційний іспит для підтвердження кваліфікації), додає до заяви документи, передбачені пунктом 6 цього Порядку, а також копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Копії вищезазначених документів засвідчуються в установленому порядку, а оригінали повертаються особі.

8. У разі відповідності поданих документів вимогам законодавства та цього Порядку копії документів формуються відповідальною особою управління юстиції в особову справу особи, яка має намір складати кваліфікаційний іспит.

9. Подання управління юстиції до Комісії про допуск особи до складання кваліфікаційного іспиту та особова справа цієї особи надсилаються поштою до Комісії не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту.

10. У разі невідповідності поданих документів вимогам законодавства та цього Порядку управління юстиції у дводенний строк письмово повідомляє заявника про відмову у внесенні подання Комісії про його допуск до складання кваліфікаційного іспиту.

Після усунення недоліків документи можуть бути подані до управління юстиції не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для направлення подання управління юстиції до Комісії.

11. Подання управління юстиції про допуск особи до складання кваліфікаційного іспиту разом з доданою до нього особовою справою, що надійшло до Комісії, реєструються секретарем Комісії.

12. До складання кваліфікаційного іспиту допускаються особи, які:

є дієздатними громадянами України;

мають повну юридичну освіту;

мають стаж роботи у сфері права не менше трьох років;

володіють державною мовою;

успішно пройшли стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса;

мають намір скласти кваліфікаційний іспит для підтвердження кваліфікації.

До стажування прирівнюється робота строком не менше семи років у Міністерстві юстиції України, управлінні юстиції на посадах з безпосереднім здійсненням контролю за організацією нотаріату, перевірок організації нотаріальної діяльності нотаріусами та виконання ними правил нотаріального діловодства.

Особа, що складає кваліфікаційний іспит для підтвердження кваліфікації, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання кваліфікаційного іспиту згідно з цим Порядком.

13. У разі якщо до Комісії надійшло подання головного управління юстиції про допуск до складання кваліфікаційного іспиту особи, яка є близькою особою члена Комісії, такий член Комісії не бере участь у розгляді будь-яких питань, що стосуються складання кваліфікаційного іспиту цією особою.

Для цілей цього Порядку під поняттям "близькі особи" слід розуміти чоловіка (дружину) члена Комісії, його дітей, батьків, рідних братів і сестер, діда, бабу, онуків, усиновлювачів, усиновлених та інших осіб за умови їх постійного проживання із членом Комісії і ведення з ним спільного господарства.

14. Комісія на підставі подання управління юстиції в строк не пізніше ніж за сім днів до проведення кваліфікаційного іспиту приймає рішення про допуск особи, яка успішно пройшла стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, а також особи, яка має намір підтвердити свою кваліфікацію, до складання кваліфікаційного іспиту.

15. Повідомлення про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту має бути розміщене на офіційній інтернет-сторінці Міністерства юстиції України не пізніше ніж за сім днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту.

Повідомлення про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту повинно містити прізвища, імена та по батькові осіб, дату та реєстраційний номер подання управління юстиції.

У разі зміни дати, часу, місця проведення кваліфікаційного іспиту Комісія не пізніше ніж за добу повідомляє про це осіб, допущених до його складання, шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційній інтернет-сторінці Міністерства юстиції України.

У день проведення кваліфікаційного іспиту особа, допущена до його складання, проходить реєстрацію, для чого подає секретарю Комісії паспорт громадянина України.

16. Приміщення для проведення кваліфікаційного іспиту має відповідати умовам зручного розміщення та забезпечувати індивідуальну роботу над екзаменаційним білетом.

Під час складання кваліфікаційного іспиту забороняється використовувати будь-які джерела інформації на паперових чи електронних носіях (підручники, навчальні посібники, електронні книги тощо), а також засоби зв'язку. При користуванні під час складання кваліфікаційного іспиту зазначеними та іншими джерелами інформації або засобами зв'язку особа за рішенням Комісії відсторонюється від участі у кваліфікаційному іспиті і вважається такою, що не склала його.

17. Кваліфікаційний іспит здійснюється за екзаменаційними білетами, до кожного з яких входять три теоретичні питання, задача, а також завдання щодо складання проекту документа, що підлягає нотаріальному посвідченню.

Екзаменаційні білети розробляються Департаментом нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України (далі - Департамент) до кожного кваліфікаційного іспиту на підставі Програми стажування осіб у державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса (Програма N 1812/5). При цьому тематика теоретичного питання, задачі та завдань одного білета мають бути різними.

Екзаменаційні білети підписуються директором Департаменту, скріплюються печаткою Департаменту та заклеюються у конверт.

18. Письмова робота виконується державною мовою одночасно для всіх осіб, які допущені до складання кваліфікаційного іспиту.

19. На виконання письмової роботи відводиться три години.

20. Екзаменаційні білети для письмової роботи після відкриття конверта у присутності членів Комісії та осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, до початку кваліфікаційного іспиту пропонуються секретарем Комісії особам, допущеним до цього іспиту, на їх вибір.

21. Для підготовки письмової роботи особам, які допущені до складання кваліфікаційного іспиту, секретарем Комісії надаються кулькові ручки та пронумеровані п'ять аркушів білого паперу формату А4 з відбитком печатки Департаменту. У разі необхідності та на вимогу особи, що складає кваліфікаційний іспит, секретарем Комісії надаються додаткові аркуші.

22. Під час виконання письмової роботи у приміщенні, де проходить іспит, мають бути присутніми не менше п'яти членів Комісії.

23. Після закінчення виконання письмової роботи або закінчення часу, відведеного для її виконання, особа, яка складає кваліфікаційний іспит, підписує кожен аркуш, на якому викладено письмову роботу, із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові та здає секретарю Комісії отриманий екзаменаційний білет та аркуші для письмової роботи, у тому числі невикористані. Кількість зданих аркушів має відповідати кількості отриманих аркушів.

24. Після закінчення часу, відведеного для виконання письмової роботи, членами Комісії здійснюються перевірка та оцінювання цих робіт.

25. Відповідь особи, яка складає кваліфікаційний іспит, з кожного питання екзаменаційного білета оцінюється членом Комісії за десятибальною системою.

Кожному члену Комісії секретар Комісії видає екзаменаційний аркуш, у якому зазначаються час та місце проведення іспиту, прізвище, ім'я та по батькові члена Комісії, прізвище, ім'я та по батькові особи, що складає кваліфікаційний іспит, номер її екзаменаційного білета.

Член Комісії оцінює відповіді особи, яка складає кваліфікаційний іспит, на питання екзаменаційного білета та виставляє бал за відповідь на кожне питання.

Екзаменаційний аркуш підписується членом Комісії і долучається до протоколу.

26. Вважається, що особа склала кваліфікаційний іспит, якщо отримала не нижче семи балів за відповідь на кожне питання екзаменаційного білета.

У разі потреби з особою може бути додатково проведено співбесіду.

Після оцінювання відповідей прізвище, ім'я, по батькові кожної особи, яка складає іспит, та кількість балів за кожну відповідь заносяться до протоколу засідання Комісії.

27. Після закінчення кваліфікаційного іспиту Комісія оголошує результати його проведення (кількість отриманих балів кожною особою, яка складає іспит) та прізвища, імена, по батькові осіб, за результатами складеного іспиту яких Комісією прийнято рішення про видачу (або відмову у видачі) Міністерством юстиції України свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

28. За результатами кваліфікаційного іспиту секретарем Комісії складається протокол, у якому зазначаються час та місце проведення кваліфікаційного іспиту; прізвище, ім'я та по батькові присутніх членів Комісії; прізвище, ім'я та по батькові, реквізити паспортів, місце проживання осіб, що складають кваліфікаційний іспит; номери екзаменаційних білетів; отримані бали з кожного питання екзаменаційного білета; кількість екзаменаційних аркушів, долучених до протоколу; прізвища, імена та по батькові осіб, з якими проводилась співбесіда; питання членів комісії та оцінка відповіді членами комісії; прізвища, імена та по батькові осіб, які склали та які не склали кваліфікаційний іспит.

Протокол підписується головою та секретарем Комісії.

29. Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складання не раніше ніж через рік за поданням управління юстиції.

Особи, які не склали повторний та наступні кваліфікаційні іспити, можуть бути допущені до складання нового кваліфікаційного іспиту після проходження додаткового стажування відповідно до вимог Закону України "Про нотаріат".

Особи, що складали кваліфікаційний іспит для підтвердження кваліфікації і не склали цей іспит, можуть бути допущені до складання повторного кваліфікаційного іспиту. Рішення про допуск такої особи до повторного складання кваліфікаційного іспиту приймається у разі закінчення річного строку від дати попереднього кваліфікаційного іспиту на момент подачі заяви про внесення до Комісії подання про допуск до кваліфікаційного іспиту.

30. Комісія на підставі результатів складеного кваліфікаційного іспиту приймає рішення про:

видачу або відмову у видачі Міністерством юстиції України свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

підтвердження (або непідтвердження) кваліфікації особою, яка складала кваліфікаційний іспит для підтвердження кваліфікації.

31. Особам, які складали кваліфікаційний іспит, Комісія в п'ятиденний строк надсилає рішення Комісії про видачу (або відмову у видачі) Міністерством юстиції України свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

32. Рішення Комісії щодо осіб, які склали кваліфікаційний іспит для підтвердження кваліфікації, у п'ятиденний строк з дня його прийняття видається таким особам.

33. Рішення Комісії щодо осіб, допущених до нотаріальної діяльності, у п'ятиденний строк з дня його прийняття передаються до Міністерства юстиції України для видачі цим особам свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

34. Рішення Комісії може бути оскаржене до суду.

35. Особові справи осіб, які складали кваліфікаційний іспит, та подання управлінь юстиції щодо цих осіб зберігаються в справах Комісії протягом трьох років.

Протоколи про проведення кваліфікаційних іспитів, екзаменаційні білети, письмові роботи та екзаменаційні аркуші зберігаються в справах Комісії протягом трьох років з дня ухвалення Комісією рішення про видачу (або відмову у видачі) Міністерством юстиції України свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

  

В. о. директора Департаменту
нотаріату, банкрутства та
функціонування центрального
засвідчувального органу

І. О. Наливайко

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали