Про затвердження Порядку фінансування природоохоронних заходів з фондів охорони навколишнього природного середовища

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 31 жовтня 2011 року N 459

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
3 листопада 2011 р. за N 71/1513

Керуючись статтею 69 Бюджетного кодексу України, розділом VIII Податкового кодексу України, статтею 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.96 N 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" (зі змінами та доповненнями), наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 21.05.2002 N 189 "Про Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.06.2002 за N 482/6770, з метою фінансування цільових екологічних програм, проектів, заходів щодо охорони та відтворення навколишнього природного середовища:

1. Затвердити Порядок фінансування природоохоронних заходів з фондів охорони навколишнього природного середовища (додається).

2. Контроль за дотриманням Порядку фінансування природоохоронних заходів з фондів охорони навколишнього природного середовища покласти на Головне фінансове управління Запорізької обласної державної адміністрації, Головне управління економіки Запорізької обласної державної адміністрації, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області та головних розпорядників коштів відповідних бюджетів.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 21.06.2007 N 221 "Про затвердження Порядку фінансування природоохоронних заходів з фондів охорони навколишнього природного середовища", яке зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 17.07.2007 за N 32/1258.

4. Розпорядження набирає чинності з моменту офіційного оприлюднення.

 

Голова Запорізької обласної
державної адміністрації

Б. Ф. Петров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
31.10.2011 N 459

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
3 листопада 2011 р. за N 71/1513

ПОРЯДОК
фінансування природоохоронних заходів з фондів охорони навколишнього природного середовища

1. Фонди охорони навколишнього природного середовища створені для акумуляції фінансових ресурсів з метою фінансування цільових екологічних програм, проектів, заходів щодо охорони та відтворення навколишнього природного середовища.

2. Фонди охорони навколишнього природного середовища формуються за рахунок частини екологічного податку та інших коштів, визначених законодавством.

3. Кошти фондів охорони навколишнього природного середовища акумулюються на окремих рахунках відповідних бюджетів.

4. Розподіл коштів, що надходять до обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, здійснюється Запорізькою обласною радою за поданням Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області (далі - Держуправління).

5. Підприємства, організації, незалежно від форм власності, громадяни, які мають пропозиції щодо поліпшення якості навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки населення, мають право звертатись до Запорізької обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрації), органів місцевого самоврядування, райдержадміністрацій для вирішення питання про повне або часткове фінансування цих заходів.

Для вищезазначеного щороку, не пізніше серпня, подаються на наступний рік такі матеріали:

письмове звернення з короткою характеристикою запропонованого заходу із зазначенням екологічного ефекту та можливих виконавців робіт;

висновок Держуправління щодо відповідності запропонованого заходу з Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.96 N 1147 (зі змінами та доповненнями);

документ щодо результатів проведення експертизи проектів будівництва, реконструкції, тощо;

для заходів, пов'язаних з будівництвом природоохоронних об'єктів - відомість будови природоохоронних об'єктів за формою, згідно з додатком;

для заходів, не пов'язаних з будівництвом, - кошторис витрат з розшифровкою по джерелах фінансування та розрахунками по кожному виду витрат.

6. Головне управління економіки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, райдержадміністрації щороку в жовтні подають Держуправлінню Перелік природоохоронних заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, фінансування яких пропонується здійснювати за рахунок коштів фондів охорони навколишнього природного середовища у наступному році.

7. Головне управління економіки облдержадміністрації, Держуправління готують і подають пропозиції щодо проекту Переліку природоохоронних заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, на рік, що планується, постійній комісії Запорізької обласної ради з питань екології та раціонального природокористування для попереднього розгляду.

8. Після розгляду постійною комісією Запорізької обласної ради з питань екології та раціонального природокористування проекту Переліку природоохоронних заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів у відповідному році, Держуправління надає до облдержадміністрації подання щодо розподілу коштів фондів охорони навколишнього природного середовища на наступний рік у строки, передбачені для складання обласного бюджету.

9. Головне управління економіки облдержадміністрації на підставі подання Держуправління готує проект рішення Запорізької обласної ради про затвердження Переліку природоохоронних заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів фондів охорони навколишнього природного середовища у відповідному фінансовому році та вносить його на розгляд сесією Запорізької обласної ради.

10. Рішеннями сесії відповідних рад визначаються головні розпорядники коштів фондів охорони навколишнього природного середовища, які виконують свої повноваження відповідно до бюджетного законодавства.

11. Поетапне перерахування коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища здійснюється Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації:

у разі надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - за зверненням отримувача субвенції;

у інших випадках - згідно із пропозиціями Головного управління економіки облдержадміністрації, погодженими з першим заступником голови облдержадміністрації.

12. Головні розпорядники коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, отримувачі субвенцій з обласного бюджету подають звіти про їх використання до Головного управління економіки облдержадміністрації для аналізу ефективності їх використання.

13. Головне фінансове управління облдержадміністрації подає Головному управлінню економіки облдержадміністрації у міру необхідності інформацію про суми надходжень частини екологічного податку та інших коштів, визначених законодавством на рахунок спеціального фонду обласного бюджету та видатки з нього.

Аналогічні обов'язки щодо звітності на своїх рівнях покладаються на фінансові підрозділи органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій.

14. Координацію роботи райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, їх фінансових органів, підприємств, організацій, установ з питань економічного механізму природокористування здійснюють Головне фінансове управління облдержадміністрації, Головне управління економіки облдержадміністрації, Держуправління.

15. За нецільове та понад кошторисне витрачання бюджетних коштів посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. В. Лимарчук

 

Додаток
до Порядку фінансування природоохоронних заходів з фондів охорони навколишнього природного середовища

Відомість
будови природоохоронних об'єктів

тис. грн.

Найменування об'єктів, джерела фінансування

Рік початку будівництва

Вид проектно-
кошторисної документації, ким і коли затверджена

Кошторисна вартість в діючих цінах,

Звітний рік

Виконано робіт на об'єкті на 1 січня періоду, який планується

Відсоток будівельної готовності об'єкта на 1 січня періоду, який планується

Залишок кошторисної вартості на 1 січня періоду, який планується

Обсяг коштів на рік, що планується

Потужність у відповідних одиницях

Екологічний ефект

План

Профінан-
совано

Проектна

Введення в році, що планується

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ВСЬОГО,
у тому числі за джерелами фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали