Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи "Банкрутство та неплатоспроможність"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.02.2020

м. Київ

N 594/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 лютого 2020 р. за N 186/34469

Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи "Банкрутство та неплатоспроможність"

Відповідно до абзацу двадцять першого частини першої статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII), підпункту 1 пункту 3 (Постанова N 228), пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України (Постанова N 228), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок функціонування автоматизованої системи "Банкрутство та неплатоспроможність", що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року N 3018/5 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" (Положення N 3018/5), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за N 1106/19844 (зі змінами).

3. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Бережний О.) до 01 вересня 2020 року забезпечити створення і введення в промислову експлуатацію програмного забезпечення автоматизованої системи "Банкрутство та неплатоспроможність".

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності з 01 вересня 2020 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коломієць В.

 

Міністр

Д. Малюська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 лютого 2020 року N 594/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 лютого 2020 р. за N 186/34469

Порядок
функціонування автоматизованої системи "Банкрутство та неплатоспроможність"

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організаційні та технологічні засади функціонування автоматизованої системи "Банкрутство та неплатоспроможність" за допомогою засобів телекомунікації, її складові, а також порядок розміщення, розкриття та оприлюднення відомостей у ній.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

автоматизована система "Банкрутство та неплатоспроможність" (далі - автоматизована система) - сукупність програмно-технічних і телекомунікаційних засобів, що забезпечують збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та фінансово-економічні показники боржника, формування Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, функціонування електронного кабінету арбітражного керуючого та спеціалізованої сторінки вебсайту Мін'юсту, а також захист від несанкціонованого доступу;

вебпортал електронних сервісів з питань банкрутства (неплатоспроможності) (далі - Вебпортал) - сайт в інформаційній мережі, який об'єднує окремі підсистеми, за допомогою яких забезпечується реєстрація, авторизація та автентифікація користувачів, оприлюднення відомостей про арбітражних керуючих, оприлюднення та отримання відомостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII), щодо суб'єктів, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), подання таких відомостей арбітражними керуючими в електронній формі, подання та отримання арбітражними керуючими інформації з інших інформаційних систем;

електронний кабінет арбітражного керуючого - відокремлена підсистема автоматизованої системи, призначена для авторизованої роботи арбітражного керуючого, за допомогою якої здійснюється подання інформації до Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), та Єдиного реєстру арбітражних керуючих України з подальшим оприлюдненням поданих відомостей на спеціалізованій сторінці вебсайту Мін'юсту, а також подання та отримання арбітражним керуючим інформації з інших інформаційних систем;

Єдиний реєстр арбітражних керуючих України (далі - Реєстр арбітражних керуючих) - сукупність відомостей про арбітражних керуючих України, які отримали в установленому законодавством порядку свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, та інформації про їх діяльність, яку Мін'юст отримує у процесі реалізації своїх повноважень як державного органу з питань банкрутства та від арбітражних керуючих, формування і ведення якого здійснюється відповідно до Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 вересня 2019 року N 2969/5 (Порядок N 2969/5), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 вересня 2019 року за N 1049/34020 (зі змінами);

Єдиний реєстр боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) (далі - Реєстр боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)), - автоматизована база даних, що є складовою частиною (підсистемою) автоматизованої системи та містить інформацію про юридичних та фізичних осіб, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства (неплатоспроможності), про хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), про реєстр вимог кредиторів, фінансовий стан боржника та інші дані, отримані від арбітражних керуючих та господарських судів, відомості з судових рішень та оголошень у справах про банкрутство (неплатоспроможність), опублікованих відповідно до вимог законодавства, а також відомості, які є результатом здійснення Мін'юстом своїх повноважень як державного органу з питань банкрутства;

користувачі автоматизованої системи (далі - користувачі) - реєстратори, суб'єкти загального та спеціального доступу до інформації про боржників, що міститься у Реєстрі боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), інші суб'єкти у передбачених законодавством випадках;

реєстратори Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) та Реєстру арбітражних керуючих (далі - реєстратори) - арбітражні керуючі, працівники структурного підрозділу Мін'юсту, відповідального за реалізацію повноваження державного органу з питань банкрутства щодо формування та ведення цих реєстрів (далі - структурний підрозділ Мін'юсту), працівники структурних підрозділів міжрегіональних управлінь Мін'юсту, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства (далі - територіальні структурні підрозділи), які отримали право доступу до Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) та Реєстру арбітражних керуючих;

спеціалізована сторінка вебсайту Мін'юсту (далі - спеціалізована сторінка) - відокремлена підсистема автоматизованої системи, яка складається з відкритої та закритої частин, за допомогою якої забезпечується доступ суб'єктам загального та спеціального доступу до інформації про боржників, що міститься у Реєстрі боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність);

суб'єкти загального доступу до інформації про боржника (далі - суб'єкти загального доступу) - фізичні та юридичні особи, які мають намір отримати інформацію про боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) з відкритої частини спеціалізованої сторінки;

суб'єкти спеціального доступу до інформації про боржника (далі - суб'єкти спеціального доступу) - конкурсні кредитори, забезпечені кредитори, інвестори, а також поточні кредитори (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом), яким надається право доступу до закритої частини спеціалізованої сторінки після внесення арбітражним керуючим інформації щодо таких суб'єктів до Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) та за умови проходження ними успішної автентифікації.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Кодексі України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII).

3. Держатель автоматизованої системи - Мін'юст, що розробляє організаційні, методологічні принципи ведення автоматизованої системи та забезпечує її функціонування.

4. Адміністратор автоматизованої системи - державне підприємство "Національні інформаційні системи" (далі - Адміністратор).

Адміністратор забезпечує технічне, технологічне створення та супроводження програмного забезпечення автоматизованої системи, надання доступу до неї відповідно до цього Порядку, захист і збереження інформації в автоматизованій системі, а також здійснює інформаційно-консультаційне забезпечення користування програмним забезпеченням автоматизованої системи.

Адміністратор забезпечує цілодобове функціонування автоматизованої системи, крім часу проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт.

5. Підсистеми автоматизованої системи є її невід'ємними частинами, які пов'язані між собою інформаційною взаємодією та не можуть бути використані окремо.

6. Автоматизована система має бути захищена у відповідності до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

7. Доступ до підсистем автоматизованої системи забезпечується за допомогою Вебпорталу.

Вебпортал функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Посилання на Вебпортал розміщується на офіційному вебсайті Мін'юсту.

Вебпортал забезпечує інформаційну взаємодію з іншими реєстрами та базами даних державних органів. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється Мін'юстом разом із державними органами, які забезпечують їх ведення.

8. За достовірність інформації, внесеної до автоматизованої системи, та відповідність такої інформації документам, на підставі яких вона внесена, відповідає реєстратор.

II. Реєстр боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)

1. Реєстр боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) функціонує на базі Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, який містить відомості про суб'єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства, про стан провадження у справі про банкрутство, про реєстр вимог кредиторів та інші дані, які отримані від арбітражних керуючих та господарських судів, а також відомості, які є результатом здійснення Мін'юстом своїх повноважень як державного органу з питань банкрутства, внесені відповідно до наказів Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року N 3018/5 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" (Положення N 3018/5), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за N 1106/19844, від 18 січня 2013 року N 130/5 "Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов'язкових відомостей (інформації)" (Порядок N 130/5), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за N 148/22680, до запровадження автоматизованої системи.

2. Реєстр боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) містить:

1) загальні відомості:

номер провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

найменування господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність);

дата відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

стаття, відповідно до якої відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

ознака боржника (юридична особа, фізична особа - підприємець, фізична особа);

стан провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) (відкрито, закрито);

судова процедура, у якій перебуває боржник, дата відкриття процедури;

прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого, який здійснює повноваження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), дата його призначення;

значні правочини чи правочини із заінтересованістю, укладені боржником або від його імені (найменування сторін, суть зобов'язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов'язань);

інвентаризація майна боржника (дата початку та дата закінчення інвентаризації);

дебітори боржника, розмір заборгованості яких перевищує 5 відсотків сукупних вимог конкурсних кредиторів (найменування/прізвище, ім'я, по батькові; місцезнаходження / місце проживання/перебування, код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); розмір заборгованості);

обтяження майна боржника (об'єкт обтяження, вид обтяження, орган або особа, в інтересах якої накладено обтяження, підстави накладення обтяження);

реєстр вимог кредиторів та стан розрахунку з ними;

2) відомості про боржника - юридичну особу:

найменування;

код згідно з ЄДРПОУ;

місцезнаходження та засоби зв'язку (номер контактного телефону, адреса електронної пошти);

основний вид діяльності відповідно до КВЕД (Наказ N 457);

форма власності;

відсоток акцій (часток) у статутному капіталі, що належать державі;

відомості про склад комітету кредиторів;

аналіз фінансово-господарської діяльності боржника;

дату, час і місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;

тексти рішень зборів кредиторів та комітету кредиторів;

текст затвердженого судом плану санації;

строк виконання плану санації;

відомості щодо погашення заборгованості із заробітної плати;

3) відомості про боржника - фізичну особу - підприємця:

прізвище, ім'я, по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

місце проведення державної реєстрації;

засоби зв'язку (номер контактного телефону, адреса електронної пошти);

основний вид діяльності відповідно до КВЕД (Наказ N 457);

декларацію про майновий стан боржника - фізичної особи;

текст затвердженого судом плану реструктуризації;

строк виконання плану реструктуризації;

аналіз фінансово-господарської діяльності боржника;

дата, час і місце проведення зборів кредиторів;

тексти рішень зборів кредиторів;

відомості щодо погашення заборгованості із заробітної плати;

4) відомості про боржника - фізичну особу:

прізвище, ім'я, по батькові, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), дата народження;

місце проживання/перебування та засоби зв'язку (номер контактного телефону, адреса електронної пошти);

декларація про майновий стан боржника - фізичної особи;

текст затвердженого судом плану реструктуризації;

строк виконання плану реструктуризації;

дата, час і місце проведення зборів кредиторів;

тексти рішень зборів кредиторів.

Реєстр боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) може містити іншу інформацію, отриману Мін'юстом у процесі реалізації своїх повноважень як державного органу з питань банкрутства, з судових рішень, оприлюднених оголошень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та інших офіційних документів, у яких містяться відомості щодо справи про банкрутство (неплатоспроможність), а також у порядку інформаційної взаємодії з іншими інформаційними системами.

3. Внесення інформації до Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється шляхом подання арбітражними керуючими обов'язкових відомостей (інформації) через електронний кабінет арбітражного керуючого в установленому Мін'юстом порядку та строки.

4. Реєстратори територіальних структурних підрозділів здійснюють:

внесення відомостей про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

призначення та припинення повноважень арбітражного керуючого;

виправлення/доповнення відомостей, які підлягають внесенню до Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) арбітражними керуючими (у разі наявності документів (судових рішень, оголошень у справі про банкрутство (неплатоспроможність)), в яких містяться відомості щодо справи про банкрутство (неплатоспроможність), що відрізняються від внесених арбітражними керуючими, або у разі, якщо ці відомості відсутні в Реєстрі боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність));

внесення або підтвердження внесених арбітражними керуючими відомостей про закриття та поновлення провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).

5. Внесення/доповнення відомостей в Реєстрі боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) реєстраторами територіальних структурних підрозділів здійснюється в межах адміністративно-територіальної одиниці за місцезнаходженням боржника - юридичної особи або місцем проживання/перебування боржника - фізичної особи.

6. Структурний підрозділ Мін'юсту на підставі судових рішень, оприлюднених оголошень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та інших офіційних документів, у яких містяться відомості щодо справи про банкрутство (неплатоспроможність), здійснює моніторинг Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) на предмет актуальності інформації.

У разі встановлення відсутності в Реєстрі боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) відомостей, які підлягають внесенню до цього реєстру, або у разі наявності неактуальних відомостей структурний підрозділ Мін'юсту вживає заходів для актуалізації таких відомостей в Реєстрі боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) територіальним структурним підрозділом або здійснює виправлення/доповнення цих відомостей самостійно.

7. Структурний підрозділ Мін'юсту та територіальні структурні підрозділи здійснюють контроль за наповненням Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) арбітражними керуючими, у тому числі щодо дотримання порядку, строків внесення відомостей та достовірності внесених арбітражними керуючими відомостей.

8. Ведення Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється українською мовою. У випадку, коли найменування, яке підлягає внесенню до Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), містить слова іноземною мовою, таке найменування вноситься за допомогою літер української, російської або англійської абетки.

9. Доступ до інформації про боржників з Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) мають реєстратори, суб'єкти загального доступу через відкриту частину спеціалізованої сторінки та суб'єкти спеціального доступу через закриту частину спеціалізованої сторінки.

Доступ до Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) є безоплатним, здійснюється цілодобово із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування інформації.

10. Право доступу до інформації, яка міститься в Реєстрі боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), у повному обсязі мають Держатель через структурний підрозділ Мін'юсту та територіальні структурні підрозділи.

11. Арбітражні керуючі мають доступ до Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржників, стосовно яких такі арбітражні керуючі виконують повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацією чи керуючого реалізацією на момент реалізації доступу до цього реєстру.

12. Суб'єкти загального доступу отримують інформацію щодо боржників, яка міститься в Реєстрі боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), через відкриту частину спеціалізованої сторінки з можливістю пошуку та перегляду інформації, а також отримання інформаційної довідки щодо перебування боржника у процедурі банкрутства (неплатоспроможності), у порядку, визначеному розділом IV цього Порядку.

13. Суб'єкти спеціального доступу отримують доступ до інформації щодо боржників, яка міститься в Реєстрі боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), через закриту частину спеціалізованої сторінки у порядку, визначеному розділом IV цього Порядку.

III. Електронний кабінет арбітражного керуючого

1. Електронний кабінет арбітражного керуючого призначено для:

подання відомостей (інформації) в електронній формі до Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) з метою їх подальшого розкриття на спеціалізованій сторінці;

подання відомостей в електронній формі до Реєстру арбітражних керуючих;

доступу до поданих арбітражним керуючим відомостей до Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) та Реєстру арбітражних керуючих, а також до усіх відомостей з Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), стосовно тих боржників, щодо яких арбітражним керуючим здійснюються повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реалізацією чи керуючого реструктуризацією;

подання та отримання арбітражним керуючим інформації з інших інформаційних систем.

2. Користувачами електронного кабінету арбітражного керуючого є фізичні особи, які отримали в установленому порядку свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих та інформація про яких внесена до Реєстру арбітражних керуючих.

3. За допомогою електронного кабінету арбітражний керуючий відповідно до його прав доступу має можливість створювати, переглядати, обмінюватися інформацією та документами в автоматизованій системі, а також взаємодіяти з іншими інформаційними системами.

4. Доступ до електронного кабінету арбітражного керуючого здійснюється з використанням ідентифікаторів доступу, що надаються Адміністратором відповідно до Порядку забезпечення доступу осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій, до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 2015 року N 2586/5 (Порядок N 2586/5), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 грудня 2015 року за N 1568/28013 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 03 лютого 2020 року N 340/5 (Наказ N 340/5)), та на підставі договорів, укладених із Адміністратором.

IV. Спеціалізована сторінка

1. Спеціалізована сторінка ведеться з метою забезпечення доступу до інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), передбаченої Кодексом України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII), у відповідності до прав доступу, наданих відповідно до цього Порядку.

2. Джерелами інформаційного наповнення спеціалізованої сторінки є Реєстр боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) та Реєстр арбітражних керуючих.

3. Спеціалізована сторінка складається з двох частин - відкритої та закритої.

4. У відкритій частині спеціалізованої сторінки будь-яка юридична чи фізична особа має можливість отримати інформацію про наявність чи відсутність запису про перебування суб'єкта у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) шляхом перегляду відповідної інформації або її отримання у вигляді інформаційної довідки про перебування суб'єкта у процедурі банкрутства (неплатоспроможності) (далі - інформаційна довідка).

Доступ до відкритої частини спеціалізованої сторінки для перегляду інформації є відкритим та не потребує авторизації користувача.

Інформаційна довідка надається лише за умови авторизації на Вебпорталі з використанням кваліфікованого електронного підпису запитувача.

5. Інформаційна довідка - це документ, який надається в електронній формі за онлайн запитом юридичної або фізичної особи про видачу довідки (далі - електронний запит) стосовно суб'єкта, щодо якого запитується інформація.

6. Інформаційна довідка формується автоматично програмними засобами спеціалізованої сторінки та надається у день здійснення електронного запиту за вказаними параметрами пошуку, за винятком випадків наявності технічних підстав, що унеможливлюють роботу відповідної підсистеми. Обов'язковим атрибутом довідки є QR-код, який містить посилання на документ.

7. Відомості в Інформаційній довідці є актуальними на дату її формування.

8. Інформаційна довідка надається безоплатно.

9. Пошук для отримання інформаційної довідки або перегляду інформації здійснюється із зазначенням одного з таких параметрів пошуку:

назва та код боржника за ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

прізвище, ім'я, по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців);

прізвище, ім'я, по батькові, дата народження (для фізичних осіб).

10. За результатом пошуку забезпечується доступ / формується інформаційна довідка з такими відомостями про боржника:

найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

прізвище, ім'я, по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців);

прізвище, ім'я, по батькові, дата народження (для фізичних осіб);

ознака боржника (юридична особа, фізична особа, фізична особа - підприємець);

місцезнаходження (для юридичних осіб), місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців) або місце проживання/перебування (для фізичних осіб);

основний вид діяльності відповідно до КВЕД (Наказ N 457) (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

форма власності (для юридичних);

відсоток акцій (часток) у статутному капіталі, що належать державі (для юридичних осіб);

номер провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

стан провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) (відкрито, закрито);

найменування господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність);

дата відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

стаття, відповідно до якої відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

судова процедура, в якій перебуває боржник або судова процедура на момент закриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) (для записів зі станом провадження "Закрито"), дата введення процедури;

дата закриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) (для записів зі станом провадження "Закрито");

прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого, дата його призначення;

параметри пошуку, за якими сформовано інформаційну довідку.

11. Отримати інформацію у закритій частині спеціалізованої сторінки мають можливість суб'єкти спеціального доступу за умови авторизації на Вебпорталі з використанням кваліфікованого електронного підпису.

12. Відомості, наявні в кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, перевіряються на відповідність відомостям, внесеним до реєстру вимог кредиторів у відповідній справі про банкрутство (неплатоспроможність) в Реєстрі боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

Успішною автентифікацією є повне співпадіння відомостей, наявних у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, та відомостей, внесених до Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

13. Суб'єкти спеціального доступу за результатом успішної автентифікації отримують доступ до інформації, в обсязі, визначеному пунктом 10 цього розділу та пунктом п'ятим частини другої статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства (Кодекс N 2597-VIII), щодо тих боржників, відносно яких вони є конкурсними кредиторами, забезпеченими кредиторами, інвесторами чи поточними кредиторами (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом).

14. Відомості про боржника, що містяться у закритій частині спеціалізованої сторінки, надаються з можливістю перегляду, копіювання та роздрукування наявної інформації.

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали