Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку і правил здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 вересня 2017 р. N 676

Київ

Про затвердження Порядку і правил здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації

Відповідно до частини третьої статті 117 Повітряного кодексу України ( N 3393-VI) та частини другої статті 7 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок і правила здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. N 1535 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1943);

пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. N 467 (Постанова N 467) (Офіційний вісник України, 2015 р., N 55, ст. 1796).

3. Ця постанова набирає чинності через 90 днів після її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 вересня 2017 р. N 676

ПОРЯДОК І ПРАВИЛА
здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації

Загальні питання

1. Ці Порядок і правила встановлюють вимоги до обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації.

2. Обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації здійснюється з метою забезпечення захисту інтересів користувачів повітряного транспорту, третіх осіб, експлуатантів повітряних суден, власників повітряних суден і включає:

страхування цивільних повітряних суден;

страхування відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу і пошті;

страхування осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків;

страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу;

страхування працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт;

страхування відповідальності експлуатанта цивільного повітряного судна комерційної авіації за шкоду, заподіяну третім особам;

страхування відповідальності експлуатанта або власника повітряних суден авіації загального призначення, у тому числі легких, надлегких, аеростатичних та аматорських, за шкоду, заподіяну третім особам;

страхування відповідальності розробників, виробників цивільної авіаційної техніки, організацій з технічного обслуговування, що мають право проводити випробувальні польоти, за шкоду, заподіяну третім особам;

страхування відповідальності навчального закладу під час виконання навчально-тренувальних польотів за шкоду, заподіяну третім особам;

страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчика) та сертифікованих суб'єктів наземного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам;

страхування відповідальності організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, за шкоду, заподіяну третім особам.

3. Терміни, що вживаються у цих Порядку і правилах, мають таке значення:

відповідальність авіаперевізника перед вантажовласниками - відповідальність авіаперевізника за шкоду, заподіяну у разі знищення, втрати або пошкодження вантажу, пошти, тільки за умови, що подія, яка стала причиною такої шкоди, мала місце під час повітряного перевезення (включаючи період, протягом якого зазначені речі перебували під відповідальністю перевізника чи коли перевізник був відповідальним за їх збереження), а також відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні вантажу, пошти;

дійсна вартість - вартість відтворення (вартість заміщення) або ринкова вартість майна;

додатково застрахована особа - фізична та/або юридична особа, яка має майновий інтерес до предмета страхування;

єдиний комбінований ліміт - максимальна страхова сума, у межах якої страховик зобов'язаний здійснити виплату за сукупністю позовів третіх осіб, пасажирів, вантажовласників стосовно одного страхового випадку;

комерційна авіація - авіація, що використовується для регулярних або нерегулярних повітряних перевезень пасажирів, пошти або вантажу та виконання авіаційних робіт за плату або за договором найму;

максимальна злітна маса - максимальна сертифікована злітна маса;

спеціальні права запозичення (СПЗ) - міжнародний резервний актив, створений Міжнародним валютним фондом з метою доповнення наявних міжнародних резервних активів, у вигляді "кошика" із п'яти валют, склад яких переглядається кожні п'ять років. Вартість спеціальних прав запозичення визначається щоденно.

Інші терміни, що використовуються в цих Порядку і правилах, вживаються у значенні, наведеному в Повітряному кодексі України ( N 3393-VI) та Законі України "Про страхування".

4. Суб'єктами обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації є страховики, страхувальники.

Страховиками є юридичні особи - резиденти України, які отримали в установленому порядку ліцензію на здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації.

Страхувальниками можуть бути:

експлуатанти повітряних суден;

власники повітряних суден;

авіаційні перевізники;

експлуатанти аеропортів (аеродромів, вертодромів, постійних злітно-посадкових майданчиків);

сертифіковані суб'єкти наземного обслуговування;

організації, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування (та не є структурними підрозділами аеропорту (аеродрому) або не входять як спеціалізовані органи до складу аеропорту (аеродрому);

розробники, виробники цивільної авіаційної техніки, організації з технічного обслуговування, що мають право проводити випробувальні польоти, у тому числі інші польоти з виробничої необхідності (приймально-здавальні, сертифікаційні польоти або виробничі перельоти тощо);

навчальні заклади, що мають право виконувати навчально-тренувальні польоти;

фізичні або юридичні особи, які є замовниками авіаційних робіт і уклали відповідні угоди з виконавцем авіаційних робіт.

Вимоги цих Порядку і правил поширюються на іноземних експлуатантів повітряних суден у разі виконання ними польотів у повітряному просторі України в частині розмірів відповідальності за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу та третім особам.

Загальні умови обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації

5. Істотні умови обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації визначаються договорами обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації (далі - договір страхування). Форми типових договорів обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації наведено у додатках 1 - 8.

Факт укладення договору страхування посвідчується страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом).

Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат), повинне містити:

номер/серію та дату видачі;

підставу видачі;

найменування страховика;

найменування страхувальника;

перелік страхових випадків;

страхову суму/страхову суму (ліміт відповідальності);

географічні межі дії/місце дії;

строк дії.

У разі потреби в страховому свідоцтві (полісі, сертифікаті) додатково зазначається:

найменування вигодонабувача;

найменування експлуатанта повітряного судна;

найменування додатково застрахованих осіб;

тип повітряного судна;

державний і реєстраційний знаки повітряного судна;

тимчасовий обліковий знак повітряного судна;

кількість пасажирських крісел;

кількість застрахованих осіб;

види польотів;

види діяльності;

положення/застереження;

інші особливі умови страхування.

Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує) та печаткою страховика (у разі її наявності), який його видав.

6. У разі настання події, що може бути визнана страховим випадком, страхувальник зобов'язаний протягом двох робочих днів з моменту, коли йому стане відомо про її настання, письмово (листом, телефаксом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховику.

Повідомлення є не процедурним документом для отримання страхового відшкодування (страхової виплати), а інформаційним документом, у якому описуються обставини того, що трапилось.

Розслідування обставин події, яка може бути визнана страховим випадком (страхове розслідування), проводиться страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром), які мають право доступу до об'єкта та певних матеріалів технічного розслідування, у тому числі до закінчення його проведення комісією з розслідування авіаційних подій, відповідно до вимог законодавства.

Страховик має право звертатися із запитами щодо отримання відомостей, пов'язаних з подією, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ, організацій, що володіють інформацією про обставини цієї події, а також має право самостійно з'ясовувати причини та обставини події.

Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) та всіх документів, які необхідні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик (аварійний комісар) має право продовжити строк розслідування ще на 60 діб за умови письмового повідомлення страхувальнику.

Усі документи, що надаються для отримання страхового відшкодування (страхової виплати) в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника (у разі її наявності) - для юридичних осіб або підписом страхувальника - для фізичних осіб.

Строк виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) повинен бути передбачений договором страхування та не повинен перевищувати 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

7. Розрахунок та виплата страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) проводяться страховиком на підставі заяви страхувальника і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

8. Страхове відшкодування (страхова виплата) не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхового відшкодування (страхової виплати) визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження збитку в разі настання страхового випадку згідно з умовами договору страхування.

9. Страховик має право відмовити у страховому відшкодуванні (страховій виплаті) з підстав, визначених статтею 26 Закону України "Про страхування".

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону.

Строк обґрунтованого письмового повідомлення про відмову в страховому відшкодуванні (страховій виплаті) становить 15 діб після закінчення страхового розслідування.

Страхування цивільних повітряних суден

10. Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням повітряним судном.

11. Страхувальником є:

експлуатант або власник цивільного повітряного судна комерційної авіації;

розробник, виробник цивільної авіаційної техніки, організація з технічного обслуговування, що має право проводити випробувальні польоти, у тому числі інші польоти з виробничої необхідності (приймально-здавальні, сертифікаційні польоти або виробничі перельоти тощо);

навчальний заклад, що має право виконувати навчально-тренувальні польоти.

12. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з повною втратою або пошкодженням повітряного судна під час руління, у повітрі чи на землі.

13. Страховим випадком вважається подія, що відбулася та внаслідок якої сталася повна втрата повітряного судна або пошкодження окремих його частин, систем та елементів конструкції під час руління, у повітрі чи на землі і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або вигодонабувачу.

Повною втратою повітряного судна вважається:

повна втрата повітряним судном здатності виконувати політ у зв'язку з руйнуванням основних елементів несучих конструкцій (планера) або у разі, коли компетентною комісією встановлено, що ремонт цього повітряного судна технічно неможливий чи економічно недоцільний;

втрата повітряного судна у зв'язку з вимушеною посадкою на місцевість, яка непридатна для зльоту повітряного судна, або економічною недоцільністю його евакуації;

зникнення повітряного судна безвісти, коли повітряне судно, яке виконувало плановий політ, не прибуло до пункту призначення і заходи щодо його розшуку протягом 60 діб не дали результатів або коли його розшук офіційно припинено до закінчення зазначеного строку.

14. Страхова сума не повинна бути меншою, ніж балансова вартість повітряного судна на день укладення договору страхування.

Для експериментальних повітряних суден, які ще не перебувають на балансі, страхова сума не повинна бути меншою, ніж дійсна вартість таких повітряних суден на день укладення договору страхування.

15. На повітряне судно, що підлягає обов'язковому страхуванню, повинні бути в наявності:

1) реєстраційне посвідчення повітряного судна або тимчасове облікове посвідчення повітряного судна;

2) документи, що підтверджують право власності на повітряне судно або його оренди (лізингу).

16. Страхувальники мають право під час укладання договорів страхування призначати фізичних або юридичних осіб (вигодонабувачів) для отримання страхового відшкодування.

Якщо повітряне судно є власністю кількох осіб, кожна особа отримує страхове відшкодування пропорційно її частці у праві власності на повітряне судно.

17. Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник) зобов'язаний надати страховику такі документи:

письмова заява про виплату страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);

сертифікат льотної придатності або дозвіл на виконання польотів (копія);

технічний акт огляду повітряного судна після його пошкодження та документи, які обґрунтовують суми витрат на ремонт повітряного судна, а в разі його повної втрати - акт списання повітряного судна (копія);

документи, які посвідчують право власності страхувальника на повітряне судно або встановлюють межі його відповідальності перед власником у разі повної втрати або пошкодження повітряного судна (копія);

реєстраційне посвідчення повітряного судна або тимчасове облікове посвідчення повітряного судна (копія);

документи щодо реєстрації події з повітряним судном (копія).

У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування страховик може вимагати надання інших документів та відомостей, які необхідні для здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законодавству.

18. Якщо заподіяні збитки компенсовано іншими особами, страховик сплачує тільки різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за договором страхування, і сумою, що компенсована іншими особами.

Про таку компенсацію страхувальник зобов'язаний повідомити страховику.

19. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік для повітряних суден з максимальною злітною масою до 15000 кілограмів (включно) не повинен перевищувати 8 відсотків, від 15001 кілограма і більше - 6 відсотків, для вертольотів - 10 відсотків страхової суми, визначеної договором страхування.

20. У разі коли договором страхування передбачено страхування двох чи більше повітряних суден, вимоги цього розділу застосовуються окремо для кожного повітряного судна.

Страхування відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу і пошті

21. Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди пасажирам, багажу, вантажу і пошті.

22. Страхувальником є авіаційний перевізник.

23. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди пасажирам, багажу, вантажу і пошті.

24. Страховим випадком вважається:

подія, що відбулася та внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажирів;

подія, що відбулася та внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду (знищення, утрата, пошкодження), заподіяну багажу, вантажу і пошті;

подія, що відбулася та внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажирів, багажу, вантажу і пошти, і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, пасажиру (спадкоємцю) та/або вантажовласнику.

25. Відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, вважається застрахованою під час перебування пасажира на борту повітряного судна та під час його посадки чи висадки.

26. Відповідальність за майнові збитки вважається застрахованою під час повітряного перевезення багажу, вантажу і пошти на борту повітряного судна та охоплює період, протягом якого зазначені речі перебували під відповідальністю перевізника чи коли перевізник був відповідальним за їх збереження.

27. Мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності):

за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, - сума, еквівалентна 250000 СПЗ за офіційним обмінним курсом Національного банку стосовно кожного пасажира, на будь-який політ та відповідно до фактичної кількості пасажирських крісел на борту повітряного судна;

за шкоду, заподіяну внаслідок затримки під час перевезення пасажирів, - сума, еквівалентна 4694 СПЗ за офіційним обмінним курсом Національного банку стосовно кожного пасажира, на будь-який політ та відповідно до фактичної кількості пасажирських крісел на борту повітряного судна;

за шкоду (знищення, утрату, пошкодження), заподіяну багажу, або за затримку в його перевезенні - сума, еквівалентна 1131 СПЗ за офіційним обмінним курсом Національного банку стосовно кожного пасажира, на будь-який політ та відповідно до фактичної кількості пасажирських крісел на борту повітряного судна (багаж означає як зареєстрований, так і незареєстрований (ручна поклажа) багаж, у тому числі особисті речі пасажира);

за шкоду (знищення, утрату, пошкодження), заподіяну вантажу чи пошті, або за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в їх перевезенні, - сума, еквівалентна 19 СПЗ за офіційним обмінним курсом Національного банку за кожен кілограм ваги.

Якщо законодавством країни, до якої (на території якої) здійснюються пасажирські, вантажні перевезення, або відповідно до інших умов, які застосовуються у міжнародній практиці (у тому числі для військових та пов'язаних з ними ризиків), вимагається страхування відповідальності, зазначеної в цьому розділі, у розмірах, що перевищують встановлені цим розділом вимоги, страхові суми (ліміти відповідальності) під час виконання міжнародних польотів повинні бути відповідно збільшені.

28. Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник) зобов'язаний надати страховику такі документи:

письмова заява про виплату страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);

письмові претензії пасажирів або їх спадкоємців, та/або власників вантажу (пошти) (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо страховий випадок було винесено на їх розгляд, тощо), у тому числі тих, що виникли внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажира, багажу та/або вантажу (пошти) (копія);

документи на повітряне перевезення пасажирів та/або багажу (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності пасажиру (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті пасажира) (нотаріально засвідчена копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату багажу (копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату вантажу (пошти) (копія);

документи на повітряне перевезення вантажу (пошти) (копія).

У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування страховик може вимагати надання інших документів та відомостей, які необхідні для здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законодавству.

29. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2 відсотків страхової суми, визначеної договором страхування.

Страхування осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків

30. Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону і пов'язані з життям та здоров'ям осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків.

31. Страхувальником є експлуатант цивільного повітряного судна комерційної авіації.

32. Особами, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків, можуть бути особи, які перевозяться повітряним судном або які виконують певні функції на борту повітряного судна під час польоту за згодою експлуатанта, працівники експлуатанта, які не належать до складу авіаційного персоналу, парашутисти, пацієнти медичних закладів, особи, які супроводжують вантаж, тощо.

Особи, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків, не є третіми особами, членами екіпажу та авіаційного персоналу, працівниками замовника авіаційних робіт, працівниками інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та особами, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт (що не є працівниками експлуатанта).

33. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, внаслідок якої заподіяно шкоду життю і здоров'ю осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків під час виконання польотів повітряного судна.

34. Страховим випадком вважається подія, що відбулася та внаслідок якої заподіяно шкоду життю і здоров'ю осіб (смерть, загибель, інвалідність, тимчасова втрата працездатності), які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків під час виконання польотів повітряного судна, виключаючи випадки, коли смерть особи настала внаслідок хвороби або тілесних ушкоджень, отриманих особою до посадки на борт повітряного судна, і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхову виплату) страхувальнику або застрахованій особі (спадкоємцю).

35. Особа вважається застрахованою під час перебування її на борту повітряного судна з метою перевезення та/або виконання певних функцій на борту повітряного судна та під час посадки чи висадки.

Парашутист вважається застрахованим під час посадки до повітряного судна та під час перебування на борту повітряного судна з метою десантування до моменту залишення повітряного судна.

36. Страхова сума не повинна становити менш як 300000 гривень за кожну застраховану особу.

Під час здійснення повітряним судном десантування чи медичної допомоги страхова сума застосовується до кожної застрахованої особи відповідно до кількості спеціально обладнаних місць для відповідної категорії цих осіб.

37. Для отримання страхової виплати страхувальник та/або застрахована особа (їх правонаступники) зобов'язаний надати страховику такі документи:

письмова заява про здійснення страхової виплати (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності застрахованій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи) (нотаріально засвідчена копія);

документи, що підтверджують перебування осіб на борту повітряного судна (завдання на політ тощо) (копія).

У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування страховик може вимагати надання інших документів та відомостей, які необхідні для здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законодавству.

38. Страховик згідно з умовами договору страхування одноразово виплачує:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку спадкоємцю загиблого (померлого) згідно із законодавством 100 відсотків страхової суми;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи - 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

39. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2 відсотків страхової суми, визначеної договором страхування.

Страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу

40. Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону, пов'язані з життям і здоров'ям членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу.

41. Страхувальником є:

експлуатант цивільного повітряного судна комерційної авіації;

розробник, виробник цивільної авіаційної техніки, організація з технічного обслуговування, що має право проводити випробувальні польоти, в тому числі інші польоти з виробничої необхідності (приймально-здавальні, сертифікаційні польоти або виробничі перельоти тощо);

навчальний заклад, що має право виконувати навчально-тренувальні польоти.

42. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, внаслідок якої заподіяно шкоду життю і здоров'ю членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу.

43. Страховим випадком вважається подія, що відбулася та внаслідок якої заподіяно шкоду життю і здоров'ю членів екіпажу повітряного судна, іншого авіаційного персоналу (смерть, загибель, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків (у тому числі проведення навчально-тренувальних польотів) та під час здійснення перельоту на борту повітряного судна до/з позабазового аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчика) з метою подальшого виконання ними службових обов'язків і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхову виплату) страхувальнику або застрахованій особі (спадкоємцю).

44. Члени екіпажу повітряного судна вважаються застрахованими під час виконання ними службових обов'язків (у тому числі виконання навчально-тренувальних польотів) з початку передпольотної підготовки до закінчення післяпольотних робіт, а також з моменту посадки на борт повітряного судна з метою перельоту до/з позабазового аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчика) для подальшого виконання своїх службових обов'язків до моменту висадки з повітряного судна.

45. Авіаційний персонал вважається застрахованим під час виконання ним службових обов'язків з моменту початку посадки на борт повітряного судна для подальшого виконання своїх службових обов'язків чи з метою виконання певних функцій на борту повітряного судна, під час польоту та до моменту закінчення висадки з повітряного судна.

46. Страхова сума не повинна становити менш як 300000 гривень за кожну застраховану особу.

47. Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) або в додаток до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), який є його невід'ємною частиною, і засвідчуються підписами та печатками (у разі їх наявності) страховика і страхувальника.

48. Для отримання страхової виплати страхувальник та/або застрахована особа (їх правонаступники) зобов'язаний надати страховику такі документи:

письмова заява про здійснення страхової виплати (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);

завдання на політ (копія);

сертифікат льотної придатності або дозвіл на виконання польотів (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності застрахованій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи) (нотаріально засвідчена копія).

У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування страховик може вимагати надання інших документів та відомостей, які необхідні для здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законодавству.

49. Страховик згідно з умовами договору страхування одноразово виплачує:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку спадкоємцю загиблого (померлого) згідно із законодавством 100 відсотків страхової суми;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи - 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

50. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2 відсотків страхової суми, визначеної договором страхування.

Страхування працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт

51. Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону, пов'язані з життям і здоров'ям працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт.

52. Страхувальником є фізична або юридична особа, яка є замовником авіаційних робіт і уклала відповідну угоду з виконавцем авіаційних робіт.

53. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, внаслідок якої заподіяно шкоду життю і здоров'ю працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт.

54. Страховим випадком вважається подія, що відбулася та внаслідок якої заподіяно шкоду життю і здоров'ю працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт (смерть, загибель, інвалідність, тимчасова втрата працездатності), під час виконання ними службових обов'язків, і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхову виплату) страхувальнику або застрахованій особі (спадкоємцю).

55. Працівники замовника авіаційних робіт, працівники інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та особи, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт, вважаються застрахованими під час перебування на борту повітряного судна з метою виконання ними своїх службових обов'язків та під час посадки чи висадки.

56. Страхова сума не повинна становити менш як 300000 гривень за кожну застраховану особу.

57. Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) або в додаток до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), який є його невід'ємною частиною, і засвідчуються підписами та печатками (у разі їх наявності) страховика і страхувальника.

58. Для отримання страхової виплати страхувальник та/або застрахована особа (їх правонаступники) зобов'язаний надати страховику такі документи:

письмова заява про здійснення страхової виплати (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності застрахованій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи) (нотаріально засвідчена копія);

документи, що підтверджують перебування застрахованих осіб на борту повітряного судна (завдання на політ тощо) (копія).

У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування страховик може вимагати надання інших документів та відомостей, які необхідні для здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законодавству.

59. Страховик згідно з умовами договору страхування одноразово виплачує:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку спадкоємцю загиблого (померлого) згідно із законодавством 100 відсотків страхової суми;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи - 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

60. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2 відсотків страхової суми, визначеної договором страхування.

Страхування відповідальності експлуатанта цивільного повітряного судна комерційної авіації; експлуатанта або власника повітряних суден авіації загального призначення, у тому числі легких, надлегких, аеростатичних та аматорських; розробників, виробників цивільної авіаційної техніки, організацій з технічного обслуговування, що мають право проводити випробувальні польоти; навчального закладу під час виконання навчально-тренувальних польотів за шкоду, заподіяну третім особам

61. Предметом договорів страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам.

62. Страхувальником є:

експлуатант цивільного повітряного судна комерційної авіації;

експлуатант або власник повітряних суден авіації загального призначення, у тому числі легких, надлегких, аеростатичних та аматорських;

розробник, виробник цивільної авіаційної техніки, організація з технічного обслуговування, що має право проводити випробувальні польоти, у тому числі інші польоти з виробничої необхідності (приймально-здавальні, сертифікаційні польоти або виробничі перельоти тощо);

навчальний заклад, що має право виконувати навчально-тренувальні польоти.

63. Третіми особами вважаються фізичні та юридичні особи (життя і здоров'я фізичних осіб та/або майно фізичних і юридичних осіб), які не пов'язані із страхувальником договірними зобов'язаннями (у тому числі договором перевезення) та які не є працівниками страхувальника або не діють за його дорученням.

64. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам.

65. Страховим випадком вважається подія, що відбулася під час експлуатації (виконання окремих/спеціальних польотів) повітряного судна та внаслідок якої настає цивільна відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам (життю і здоров'ю фізичних осіб та/або майну фізичних і юридичних осіб), і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або третім особам.

66. Мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності) на кожну подію та на кожне повітряне судно:

1) для польотів, що виконуються у межах України, на повітряному судні з максимальною злітною масою:

до 499 кілограмів (включно) - 75000 СПЗ;

від 500 до 999 кілограмів (включно) - 150000;

від 1000 до 2699 кілограмів (включно) - 450000;

від 2700 до 5999 кілограмів (включно) - 900000;

від 6000 до 11999 кілограмів (включно) - 1400000;

від 12000 до 24999 кілограмів (включно) - 2200000;

від 25000 до 49999 кілограмів (включно) - 4200000;

від 50000 до 199999 кілограмів (включно) - 14000000;

від 200000 до 499999 кілограмів (включно) - 33400000;

понад 500000 кілограмів (включно) - 42500000 СПЗ;

2) для міжнародних польотів - відповідно до вимог, передбачених міжнародними угодами або законодавством країн (у тому числі для військових та пов'язаних з ними ризиків), до яких або над територією яких здійснюються польоти повітряного судна, але не нижче рівня, визначеного у цьому пункті для польотів Україною.

67. Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник) зобов'язаний надати страховику такі документи:

письмова заява про виплату страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо) (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи) (нотаріально засвідчена копія);

документи реєстрації події з повітряним судном (копія).

У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування страховик може вимагати надання інших документів та відомостей, які необхідні для здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законодавству.

68. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 1 відсотка страхової суми, визначеної договором страхування.

Страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчика) та сертифікованих суб'єктів наземного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам

69. Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам.

70. Страхувальником є:

експлуатант аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчика);

сертифікований суб'єкт наземного обслуговування.

71. Третіми особами вважаються фізичні та юридичні особи (життя і здоров'я фізичних осіб та/або майно фізичних і юридичних осіб), які не є працівниками страхувальника або не діють за його дорученням, у тому числі власники та/або експлуатанти повітряних суден, що не входять до складу страхувальника як спеціалізовані підрозділи (органи).

72. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам.

73. Страховим випадком вважається подія, яка відбулася під час діяльності страхувальника (його структурних підрозділів, організацій, що входять до складу страхувальника як спеціалізовані органи) або яка стала наслідком цієї діяльності, у зв'язку з чим настає цивільна відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам (життю і здоров'ю фізичних осіб та/або майну фізичних і юридичних осіб), і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або третім особам.

74. Мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності):

для експлуатанта аеропорту (аеродрому, постійного злітно-посадкового майданчика):

Для аеропортів, що використовують аеродроми за класифікацією ICAO

Мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності), доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку

З кодовими літерами "A" та "B" та постійні злітно-посадкові майданчики

5000

З кодовими літерами "C" та "D", відповідно до кількості повітряних суден (відправлені та прибулі), обслугованих в аеропорту (на аеродромі) за попередній рік, одиниць:

 

до 1000

20000000

1001 - 4000

40000000

4001 - 10000

70000000

понад 10001

86000000

З кодовими літерами "E" та "F"

110000000

для експлуатантів вертодромів - 10000000 доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку;

для сертифікованих суб'єктів наземного обслуговування:

Кількість повітряних суден (відправлені та прибулі), обслугованих в аеропорту (на аеродромі, постійному злітно-посадковому майданчику, вертодромі) за попередній рік, одиниць

Групи видів послуг з наземного обслуговування

I

II

III

IV

здійснення наземного адміністрування в аеропорту (на аеродромі)

обслуговування пасажирів та багажу; забезпечення (постачання) бортхарчування

обслуговування наземним транспортом; обслуговування на пероні та місцях стоянок; обробка (обслуговування) вантажу та пошти

забезпечення пальномастильними матеріалами

мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності), доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку

До 1000

20000

1001 - 10000

120000

1200000

2400000

9200000

10001 - 50000

700000

7000000

14000000

53500000

Понад 50001

1400000

14000000

28000000

106000000

У разі коли суб'єкт наземного обслуговування виконує операції з наземного обслуговування з різних груп видів послуг, то мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності) визначається згідно з колонкою, до якої належить вид обслуговування з найбільшим розміром мінімальної страхової суми (ліміту відповідальності). Якщо експлуатант аеропорту (аеродрому, постійного злітно-посадкового майданчика) також надає послуги з наземного обслуговування, застосовуються страхові суми (ліміти відповідальності) за таблицею для експлуатанта аеропорту (аеродрому, постійного злітно-посадкового майданчика).

75. Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник) зобов'язаний надати страховику такі документи:

письмова заява про виплату страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо) (копія);

документи, які засвідчують право власності третьої особи на повітряне судно або встановлюють межі її відповідальності перед власником у разі повної втрати або пошкодження повітряного судна (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи) (нотаріально засвідчена копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату багажу (копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату вантажу (пошти) (копія).

У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування страховик може вимагати надання інших документів та відомостей, які необхідні для здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законодавству.

76. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 1 відсотка страхової суми, визначеної договором страхування.

Страхування відповідальності організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, за шкоду, заподіяну третім особам

77. Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам.

78. Страхувальником є організація, що надає послуги з аеронавігаційного обслуговування (та не є структурним підрозділом аеропорту (аеродрому) або не входить як спеціалізований орган до складу аеропорту (аеродрому).

79. Третіми особами вважаються фізичні та юридичні особи (життя і здоров'я фізичних осіб та/або майно фізичних і юридичних осіб), які не є працівниками страхувальника або не діють за його дорученням, у тому числі власники та/або експлуатанти повітряних суден, що не входять до складу страхувальника як спеціалізовані підрозділи (органи).

80. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам.

81. Страховим випадком вважається подія, яка відбулася під час аеронавігаційного обслуговування повітряного руху та внаслідок якої настає цивільна відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам (життю і здоров'ю фізичних осіб та/або майну фізичних і юридичних осіб), і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або третім особам.

82. Мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності):

для організації, що надає послуги з аеронавігаційного обслуговування на маршруті та одночасно може надавати послуги в зоні аеропорту (аеродрому) в повітряному просторі України та в повітряному просторі над відкритим морем, де відповідно до міжнародних угод відповідальність за безпеку польотів та організацію аеронавігаційного обслуговування повітряного руху покладено на Україну, - 300000000 СПЗ за офіційним обмінним курсом Національного банку;

для організації, що надає послуги з аеронавігаційного обслуговування в зоні аеропорту (аеродрому), - 5000000 гривень.

При цьому страхувальник самостійно повинен оцінювати розміри ризиків та забезпечувати страхування на відповідному рівні, але не нижче рівня, визначеного в цьому пункті.

83. Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник) зобов'язаний надати страховику такі документи:

письмова заява про виплату страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо) (копія);

документи, які засвідчують право власності третьої особи на повітряне судно або встановлюють межі її відповідальності перед власником у разі повної втрати або пошкодження повітряного судна (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи) (нотаріально засвідчена копія).

У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування страховик може вимагати надання інших документів та відомостей, які необхідні для здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законодавству.

84. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 1 відсотка страхової суми, визначеної договором страхування.

 

Додаток 1
до Порядку і правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування цивільних повітряних суден

___________
     (місце укладення договору)

"___" 20__ р.

Страховик в особі _________,
                                                                             повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
що діє на підставі __________,
                                                                           (повноваження керівника, серія, номер і строк дії ліцензії)
з одного боку, та страхувальник в особі ___,
                                                                                                       (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
що діє на підставі _________,
                                                                                                              (повноваження керівника)
з другого боку (далі - сторони), уклали цей договір про нижченаведене.

Страховик відповідно до Порядку і правил здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. N 676, здійснює страхування повітряних суден у межах, у строки і на умовах цього договору.

Предмет договору

1. Майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням повітряним судном.

Дані про повітряне судно, страхова сума, страховий тариф і умови страхування

2. Дані про повітряне судно, страхова сума і страховий тариф:

Тип повітряного судна

Державний і реєстраційний знаки (тимчасовий обліковий знак) повітряного судна

Розмір страхової суми

Страховий тариф (відсотків)

3. Страхова сума повинна бути узгоджена страхувальником з власником повітряного судна.

4. Власник повітряного судна

5. Вигодонабувач (у разі потреби) _________

6. Додатково застраховані особи (у разі потреби) ________

7. Види польотів ___________

8. Франшиза __

9. Застраховані ризики, що виникають під час руління, у повітрі чи на землі
_

10. Географічні межі дії цього договору ____

11. Положення/застереження

12. Збитки, що можуть виникнути внаслідок однієї події, розглядаються як один страховий ризик стосовно одного повітряного судна.

Страхова премія, розміри страхових платежів і строк їх внесення

13. Загальна сума страхової премії становить

14. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) такими платежами та в такий строк:

Номер платежу

Сума платежу

Строк внесення

15. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.

16. У разі коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений у цьому договорі строк, цей договір вважається достроково припиненим у разі, коли відповідний платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику. Про припинення дії цього договору страховик повідомляє страхувальнику та одночасно - Державіаслужбі. При цьому дія цього договору вважається достроково припиненою через _____ робочих днів (але не раніше ніж через 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія цього договору поновлюється, про що письмово повідомляється страхувальнику та Державіаслужбі.

Страхові ризики

17. Певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з повною втратою або пошкодженням повітряного судна під час руління, у повітрі чи на землі.

Страхові випадки

18. Подія, що відбулася та внаслідок якої сталася повна втрата повітряного судна або пошкодження окремих його частин, систем та елементів конструкції під час руління, у повітрі чи на землі і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або вигодонабувачу.

Повною втратою повітряного судна вважається:

повна втрата повітряним судном здатності виконувати політ у зв'язку з руйнуванням основних елементів несучих конструкцій (планера) або у разі, коли компетентною комісією встановлено, що ремонт такого повітряного судна технічно неможливий чи економічно недоцільний;

втрата повітряного судна у зв'язку з вимушеною посадкою на місцевість, яка не придатна для зльоту повітряного судна, або економічною недоцільністю його евакуації;

зникнення повітряного судна безвісти, коли повітряне судно, яке виконувало плановий політ, не прибуло до пункту призначення і заходи щодо його розшуку протягом 60 діб не дали результатів або коли його розшук офіційно припинено до закінчення зазначеного строку.

Страхове відшкодування

19. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, яка встановлена цим договором.

20. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження факту збитку в разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору.

Умови здійснення виплати страхового відшкодування

21. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюються страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

22. Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник) зобов'язаний надати страховику такі документи:

письмова заява про виплату страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);

сертифікат льотної придатності або дозвіл на виконання польотів (копія);

технічний акт огляду повітряного судна після його пошкодження та документи, які обґрунтовують суми витрат на ремонт повітряного судна, а в разі його повної втрати - акт списання повітряного судна (копія);

документи, які посвідчують право власності страхувальника на повітряне судно або встановлюють межі його відповідальності перед власником у разі повної втрати або пошкодження повітряного судна (копія);

реєстраційне посвідчення повітряного судна або тимчасове облікове посвідчення повітряного судна (копія);

документи щодо реєстрації події з повітряним судном (копія).

У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування страховик може вимагати надання інших документів та відомостей, які необхідні для здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законодавству.

Усі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника (у разі її наявності) - для юридичних осіб або підписом страхувальника - для фізичних осіб.

23. Після отримання заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування та всіх документів, які необхідні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків, страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.

Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування та всіх документів, які необхідні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик (аварійний комісар) має право продовжити строк розслідування ще на 60 діб за умови письмового повідомлення страхувальнику.

24. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором у строк протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

25. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування з підстав, визначених статтею 26 Закону України "Про страхування".

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону.

Права та обов'язки сторін

26. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у проведенні рятувальних робіт, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених законом та цим договором.

27. Страховик зобов'язаний:

ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;

протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів до оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування страхувальнику;

у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений цим договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами цього договору або законом;

відшкодовувати витрати, понесені страхувальником у разі настання страхового випадку, щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами цього договору;

за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна укласти з ним новий договір;

не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страховика.

28. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію цього договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

29. Страхувальник зобов'язаний:

своєчасно вносити страхові платежі;

під час укладання цього договору надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

під час укладання цього договору повідомити страховику про інші чинні договори страхування щодо предмета цього договору;

вжити заходів до запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

повідомити страховику про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника.

Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

30. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом.

31. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування в строки, передбачені пунктом 24 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

32. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

Порядок зміни і припинення дії договору

33. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін (у разі їх наявності), який є невід'ємною частиною цього договору.

34. Дія цього договору припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

закінчення строку дії;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

несплати страхувальником страхових платежів в установлені цим договором строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами цього договору;

ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника - фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22 - 24 Закону України "Про страхування";

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним;

в інших випадках, передбачених законодавством.

35. Дію цього договору може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами цього договору. Про намір достроково припинити дію цього договору будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншій не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії цього договору, якщо інше ним не передбачено.

36. У разі дострокового припинення дії цього договору за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов цього договору, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

37. У разі дострокового припинення цього договору за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором.

38. Розмір нормативних витрат на ведення справи у разі дострокового припинення дії цього договору становить ___ відсотків (але не більш як 20 відсотків) суми страхових платежів за період, що залишається до закінчення дії цього договору.

Строк дії договору

39. Цей договір набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським часом _ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом 20__ року.

40. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії договору, зазначену в пункті 39 цього договору, перебуватиме у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту призначення.

41. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

Інші умови договору (за згодою сторін)
Адреси та реквізити сторін

Страховик

Страхувальник

__
__
__
(підпис керівника)

__
__
__
(підпис керівника)

М. П.*

М. П.*


* Печатка проставляється за її наявності.

Примітка. Договором страхування можуть передбачатися інші умови, що не суперечать закону.

 

Додаток 2
до Порядку і правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу і пошті

___________
     (місце укладення договору)

"___" 20__ р.

Страховик в особі _________,
                                                                          (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника),
що діє на підставі __________,
                                                                             (повноваження керівника, серія, номер і строк дії ліцензії)
з одного боку, та страхувальник в особі ___,
                                                                                                      (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
що діє на підставі _______, з другого боку (далі - сторони),
                                                                        (повноваження керівника)
уклали цей договір про нижченаведене.

Страховик відповідно до Порядку і правил здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. N 676, здійснює страхування відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу і пошті, у межах, у строки і на умовах цього договору.

Предмет договору

1. Майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди пасажирам, багажу, вантажу і пошті.

Дані про повітряне судно, страхова сума (ліміт відповідальності), страховий тариф і умови страхування

2. Дані про повітряне судно, страхова сума (ліміт відповідальності) за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу і пошті:

Тип повітряного судна

Державний і реєстраційний знаки повітряного судна

Кількість пасажирських місць

Розмір страхової суми (ліміту відповідальності) за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження одного пасажира

Розмір страхової суми (ліміту відповідальності) за знищення, утрату, пошкодження або затримку в перевезенні багажу одного пасажира

Розмір страхової суми (ліміту відповідальності) за шкоду внаслідок затримки під час перевезення одного пасажира

Тип повітряного судна

Державний і реєстраційний знаки повітряного судна

Розмір страхової суми (ліміту відповідальності) за знищення, утрату, пошкодження або затримку в перевезенні вантажу/пошти, за кожен кілограм ваги

Загальний розмір страхової суми (ліміту відповідальності) за знищення, утрату, пошкодження або затримку в перевезенні вантажу/пошти

3. У разі страхування відповідальності на умовах "єдиного комбінованого ліміту відповідальності" загальна страхова сума (єдиний комбінований ліміт відповідальності) повинна бути не меншою, ніж сума загальних страхових сум (лімітів відповідальності), за шкоду, заподіяну третім особам, пасажирам, багажу, вантажу і пошті:

Тип повітряного судна

Державний і реєстраційний знаки повітряного судна

Загальний розмір страхової суми (єдиного комбінованого ліміту відповідальності)

4. Франшиза (тільки на майнові збитки) ____

5. Страховий тариф установлюється у розмірі ___ відсотка страхової суми.

6. Додатково застраховані особи (у разі потреби) ________

7. Види польотів ___________

8. Положення/застереження __

9. Географічні межі дії цього договору ______

10. Збитки, що можуть виникнути внаслідок однієї події, розглядаються як один страховий ризик стосовно одного повітряного судна.

11. Відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, вважається застрахованою під час перебування пасажира на борту повітряного судна та під час його посадки чи висадки.

12. Відповідальність за майнові збитки вважається застрахованою під час повітряного перевезення багажу, вантажу і пошти на борту повітряного судна та охоплює період, протягом якого зазначені речі перебували під відповідальністю перевізника чи коли перевізник був відповідальним за їх збереження.

13. У цьому договорі багаж означає як зареєстрований, так і незареєстрований (ручна поклажа) багаж, у тому числі особисті речі пасажира.

Страхова премія, розміри страхових платежів і строк їх внесення

 

14. Загальна сума страхової премії становить

15. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) такими платежами та у такий строк:

Номер платежу

Сума платежу

Строк внесення

16. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.

17. У разі коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений у цьому договорі строк, цей договір вважається достроково припиненим у разі, коли відповідний платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику. Про припинення дії цього договору страховик повідомляє страхувальнику та одночасно - Державіаслужбі. При цьому дія цього договору вважається достроково припиненою через _____ робочих днів (але не раніше ніж через 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія цього договору поновлюється, про що письмово повідомляється страхувальнику та Державіаслужбі.

Страхові ризики

18. Певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди пасажирам, багажу, вантажу і пошті.

Страхові випадки

19. Подія, що відбулася та внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажирів і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, пасажиру (спадкоємцю).

20. Подія, що відбулася та внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду (знищення, утрата, пошкодження), заподіяну багажу, вантажу, пошті, і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, пасажиру (спадкоємцю) та/або вантажовласнику.

21. Подія, що відбулася та внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажирів, багажу, вантажу і пошти, і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, пасажиру (спадкоємцю) та/або вантажовласнику.

Страхове відшкодування

22. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму (ліміт відповідальності), яка встановлена цим договором.

23. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження факту збитку в разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору.

Умови здійснення виплати страхового відшкодування

24. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюються страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), що складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

25. Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник) зобов'язаний надати страховику такі документи:

письмова заява про виплату страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);

письмові претензії пасажирів або їх спадкоємців та/або власників вантажу (пошти) (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо страховий випадок був винесений на їх розгляд, тощо), у тому числі тих, що виникли внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажира, багажу, вантажу і пошти (копія);

документи на повітряне перевезення пасажирів та/або багажу (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності пасажиру (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті пасажира) (нотаріально засвідчена копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату багажу (копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату вантажу (пошти) (копія);

документи на повітряне перевезення вантажу (пошти) (копія).

У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування страховик може вимагати надання інших документів та відомостей, які необхідні для здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законодавству.

Усі документи, що надаються для отримання страхового відшкодування в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника (у разі її наявності) - для юридичних осіб або підписом страхувальника - для фізичних осіб.

26. Після отримання заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування та всіх документів, які необхідні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків, страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.

Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування та всіх документів, які необхідні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик (аварійний комісар) має право продовжити строк розслідування ще на 60 діб за умови письмового повідомлення страхувальнику.

27. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

28. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування з підстав, визначених статтею 26 Закону України "Про страхування".

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону.

Права та обов'язки сторін

29. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у проведенні рятувальних робіт, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених законом та цим договором.

30. Страховик зобов'язаний:

ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;

протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів до оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування страхувальнику;

у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений цим договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами цього договору або законом;

відшкодовувати витрати, понесені страхувальником у разі настання страхового випадку, щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами цього договору;

за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, укласти з ним новий договір;

не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страховика.

31. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію цього договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

32. Страхувальник зобов'язаний:

своєчасно вносити страхові платежі;

під час укладання цього договору надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

під час укладання цього договору повідомити страховику про інші чинні договори страхування щодо предмета цього договору;

вжити заходів до запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

повідомити страховику про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника.

Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

33. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом.

34. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування у строк, передбачений пунктом 27 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

35. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

Порядок зміни і припинення дії договору

36. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін (у разі їх наявності), який є невід'ємною частиною цього договору.

37. Дія цього договору припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

закінчення строку дії;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

несплати страхувальником страхових платежів в установлений цим договором строк. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами цього договору;

ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника - фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22 - 24 Закону України "Про страхування";

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним;

в інших випадках, передбачених законодавством.

38. Дію цього договору може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами цього договору. Про намір достроково припинити дію цього договору будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншій не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії цього договору, якщо інше ним не передбачено.

39. У разі дострокового припинення дії цього договору за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов цього договору, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

40. У разі дострокового припинення цього договору за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором.

41. Розмір нормативних витрат на ведення справи у разі дострокового припинення дії цього договору становить ___ відсотків (але не більш як 20 відсотків) суми страхових платежів за період, що залишається до закінчення дії цього договору.

Строк дії договору

42. Цей договір набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським часом _ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом 20__ року.

43. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії цього договору, зазначену в пункті 42 цього договору, перебуватиме у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту призначення (коли пасажири залишать перон аеропорту під наглядом уповноваженої особи перевізника та/або коли закінчаться операції з розвантаження повітряного судна).

44. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

Інші умови договору (за згодою сторін)
Адреси та реквізити сторін

Страховик

Страхувальник

__
__
__
(підпис керівника)

__
__
__
(підпис керівника)

М. П.*

М. П.*


* Печатка проставляється за її наявності.

Примітка. Договором страхування можуть передбачатися інші умови, що не суперечать закону.

 

Додаток 3
до Порядку і правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків

___________
     (місце укладення договору)

"___" 20__ р.

Страховик в особі _________,
                                                                         (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
що діє на підставі _________, з одного боку,
                                                              (повноваження керівника, серія, номер і строк дії ліцензії)
та страхувальник в особі ___,
                                                                                 (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
що діє на підставі ______, з другого боку (далі - сторони),
                                                                     (повноваження керівника)
уклали цей договір про нижченаведене.

Страховик відповідно до Порядку і правил здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. N 676, здійснює страхування осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків, у межах, у строки і на умовах цього договору.

Предмет договору

1. Майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону і пов'язані з життям та здоров'ям осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків.

Дані про повітряне судно, страхова сума, страховий тариф і умови страхування

2. Дані про повітряне судно, страхова сума і страховий тариф:

Тип повітряного судна

Державний і реєстраційний знаки повітряного судна

Кількість застрахованих осіб (кількість спеціально обладнаних місць (у разі потреби)

Розмір страхової суми за кожну застраховану особу

Розмір загальної страхової суми

Страховий тариф (відсотків)

3. Географічні межі дії цього договору ______

4. Положення/застереження _

5. Збитки, що можуть виникнути внаслідок одного страхового випадку, розглядаються як один страховий ризик стосовно одного повітряного судна.

6. Особа вважається застрахованою під час перебування її на борту повітряного судна з метою перевезення та/або виконання певних функцій на борту повітряного судна та під час посадки чи висадки.

7. Парашутист вважається застрахованим під час посадки до повітряного судна та під час перебування на борту повітряного судна з метою десантування до моменту залишення повітряного судна.

Страхова премія, розміри страхових платежів і строк їх внесення

8. Загальна сума страхової премії становить _

9. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) такими платежами та у такий строк:

Номер платежу

Сума платежу

Строк внесення

10. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.

11. У разі коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений у цьому договорі строк, цей договір вважається достроково припиненим у разі, коли відповідний платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику. Про припинення дії цього договору страховик повідомляє страхувальнику та одночасно - Державіаслужбі. При цьому дія цього договору вважається достроково припиненою через _____ робочих днів (але не раніше ніж через 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія цього договору поновлюється, про що письмово повідомляється страхувальнику та Державіаслужбі.

Страхові ризики

12. Певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, внаслідок якої заподіяно шкоду життю і здоров'ю осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків під час виконання польотів повітряного судна.

Страхові випадки

13. Подія, що відбулася та внаслідок якої заподіяно шкоду життю і здоров'ю осіб (смерть, загибель, інвалідність, тимчасова втрата працездатності), які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків під час виконання польотів повітряного судна, виключаючи випадки, коли смерть особи настала внаслідок хвороби або тілесних ушкоджень, отриманих особою до посадки на борт повітряного судна, і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхову виплату) страхувальнику або застрахованій особі (спадкоємцю).

Страхова виплата

14. Страхова виплата не може перевищувати страхову суму, яка встановлена цим договором.

15. Розмір страхової виплати визначається на підставі наданих страхувальником та/або застрахованою особою документів щодо підтвердження факту збитку в разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору.

Умови здійснення страхової виплати

16. Розрахунок та страхова виплата здійснюються страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

17. Для отримання страхової виплати страхувальник та/або застрахована особа (їх правонаступники) зобов'язаний надати страховику такі документи:

письмова заява про здійснення страхової виплати (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності застрахованій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи) (нотаріально засвідчена копія);

документи, що підтверджують перебування осіб на борту повітряного судна (завдання на політ тощо) (копія).

У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування страховик може вимагати надання інших документів та відомостей, які необхідні для здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законодавству.

Усі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника (у разі її наявності) - для юридичних осіб або підписом страхувальника - для фізичних осіб.

18. Після отримання заяви страхувальника про здійснення страхової виплати та всіх документів, які необхідні для проведення зазначених виплат і визначення розміру збитків страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.

Строк проведення страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника про здійснення страхової виплати та всіх документів, які необхідні для проведення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик (аварійний комісар) має право продовжити строк розслідування ще на 60 діб за умови письмового повідомлення страхувальнику.

19. Страхова виплата здійснюється страховиком згідно з цим договором протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

20. Страховик одноразово виплачує:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку спадкоємцю загиблого (померлого) згідно із законодавством 100 відсотків страхової суми;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи - 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

Причини відмови у здійсненні страхової виплати

21. Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати з підстав, визначених статтею 26 Закону України "Про страхування".

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійсненні страхової виплати, якщо це не суперечить закону.

Права та обов'язки сторін

22. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у проведенні рятувальних робіт, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у страховій виплаті у випадках, передбачених законом та цим договором.

23. Страховик зобов'язаний:

ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;

протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів до оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати страхувальнику;

у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений цим договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами цього договору або законом;

відшкодовувати витрати, понесені страхувальником у разі настання страхового випадку, щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами цього договору;

за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, укласти з ним новий договір;

не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страховика.

24. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію цього договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхову виплату в разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у страховій виплаті в судовому порядку.

25. Страхувальник зобов'язаний:

своєчасно вносити страхові платежі;

під час укладання цього договору надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

під час укладання цього договору повідомити страховику про інші чинні договори страхування щодо предмета цього договору;

вжити заходів до запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

повідомити страховику про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника.

Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

26. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом.

27. За несвоєчасне здійснення страхової виплати у строк, передбачений пунктом 19 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

28. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

Порядок зміни і припинення дії договору

29. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін (у разі їх наявності), який є невід'ємною частиною цього договору.

30. Дія цього договору припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

закінчення строку дії;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

несплати страхувальником страхових платежів в установлений цим договором строк. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами цього договору;

ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника - фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22 - 24 Закону України "Про страхування";

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним;

в інших випадках, передбачених законодавством.

31. Дію цього договору може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами цього договору. Про намір достроково припинити дію цього договору будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншій не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії цього договору, якщо інше ним не передбачено.

32. У разі дострокового припинення дії цього договору за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхових виплат, що були здійснені за цим договором. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов цього договору, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

33. У разі дострокового припинення цього договору за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхових виплат, що були здійснені за цим договором.

34. Розмір нормативних витрат на ведення справи у разі дострокового припинення дії цього договору становить ___ відсотків (але не більш як 15 відсотків) суми страхових платежів за період, що залишається до закінчення дії цього договору.

Строк дії договору

35. Цей договір набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським часом _ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом 20__ року.

36. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії цього договору, зазначену в пункті 35 цього договору, перебуватиме у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту призначення (коли застраховані особи залишать повітряне судно).

37. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

Інші умови договору (за згодою сторін)
Адреси та реквізити сторін

Страховик

Страхувальник

______
______
______
(підпис керівника)

______
______
______
(підпис керівника)

М. П.*

М. П.*


* Печатка проставляється за її наявності.

Примітка. Договором страхування можуть передбачатися інші умови, що не суперечать закону.

 

Додаток 4
до Порядку і правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу

___________
     (місце укладення договору)

"___" 20__ р.

Страховик в особі _________,
                                                                     (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
що діє на підставі _________, з одного боку,
                                                                (повноваження керівника, серія, номер і строк дії ліцензії)
та страхувальник в особі ___,
                                                                               (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
що діє на підставі _______, з другого боку (далі - сторони),
                                                                           (повноваження керівника)
уклали цей договір про нижченаведене.

Страховик відповідно до Порядку і правил здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. N 676, здійснює страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу у межах, у строки і на умовах цього договору.

Предмет договору

1. Майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону, пов'язані з життям і здоров'ям членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу.

Страхова сума, страховий тариф і умови страхування

2. Страхова сума і страховий тариф:

Кількість застрахованих осіб

Розмір страхової суми за кожну застраховану особу

Розмір загальної страхової суми

Страховий тариф (відсотків)

3. Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) або в додаток до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), який є його невід'ємною частиною, і засвідчуються підписами та печатками (у разі їх наявності) страховика і страхувальника.

4. Положення/застереження _

5. Географічні межі дії цього договору ______

6. Збитки, що можуть виникнути внаслідок одного страхового випадку, розглядаються як один страховий ризик.

7. Члени екіпажу повітряного судна вважаються застрахованими під час виконання ними службових обов'язків (у тому числі виконання навчально-тренувальних польотів) з початку передпольотної підготовки до закінчення післяпольотних робіт, а також з моменту посадки на борт повітряного судна з метою перельоту до/з позабазового аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчика) для подальшого виконання своїх службових обов'язків до моменту висадки з повітряного судна.

8. Авіаційний персонал вважається застрахованим під час виконання ним службових обов'язків з моменту початку посадки на борт повітряного судна для подальшого виконання своїх службових обов'язків чи з метою виконання певних функцій на борту повітряного судна, під час польоту та до моменту закінчення висадки з повітряного судна.

Страхова премія, розміри страхових платежів і строк їх внесення

9. Загальна сума страхової премії становить ___________

10. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) такими платежами та у такий строк:

Номер платежу

Сума платежу

Строк внесення

11. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.

12. У разі коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений у цьому договорі строк, цей договір вважається достроково припиненим у разі, коли відповідний платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику. Про припинення дії цього договору страховик повідомляє страхувальнику та одночасно - Державіаслужбі. При цьому дія цього договору вважається достроково припиненою через _____ робочих днів (але не раніше ніж через 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія цього договору поновлюється, про що письмово повідомляється страхувальнику та Державіаслужбі.

Страхові ризики

13. Певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, внаслідок якої заподіяно шкоду життю і здоров'ю членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу.

Страхові випадки

14. Подія, що відбулася та внаслідок якої заподіяно шкоду життю і здоров'ю членів екіпажу повітряного судна, іншого авіаційного персоналу (смерть, загибель, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків (у тому числі проведення навчально-тренувальних польотів) та під час здійснення перельоту на борту повітряного судна до/з позабазового аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчика) з метою подальшого виконання ними службових обов'язків і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхову виплату) страхувальнику або застрахованій особі (спадкоємцю).

Страхова виплата

15. Страхова виплата не може перевищувати страхову суму, яка встановлена цим договором.

16. Розмір страхової виплати визначається на підставі наданих страхувальником та/або застрахованою особою документів щодо підтвердження збитку в разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору.

Умови здійснення страхової виплати

17. Розрахунок та страхова виплата здійснюються страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

18. Для отримання страхової виплати страхувальник та/або застрахована особа (їх правонаступники) зобов'язаний надати страховику такі документи:

письмова заява про здійснення страхової виплати (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);

завдання на політ (копія);

сертифікат льотної придатності або дозвіл на виконання польотів (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності застрахованій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи) (нотаріально засвідчена копія).

У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування страховик може вимагати надання інших документів та відомостей, які необхідні для здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законодавству.

Усі документи, що надаються для отримання страхової виплати в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника (у разі її наявності) - для юридичних осіб або підписом страхувальника - для фізичних осіб.

19. Після отримання заяви страхувальника про здійснення страхової виплати та всіх документів, які необхідні для проведення зазначених виплат і визначення розміру збитків, страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.

Строк проведення страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника щодо здійснення страхової виплати та всіх документів, які необхідні для проведення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик (аварійний комісар) має право продовжити строк розслідування ще на 60 діб за умови письмового повідомлення страхувальнику.

20. Страхова виплата здійснюється страховиком згідно з цим договором протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

21. Страховик одноразово виплачує:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку спадкоємцю загиблого (померлого) згідно із законодавством 100 відсотків страхової суми;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи - 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

Причини відмови у здійсненні страхової виплати

22. Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати з підстав, визначених статтею 26 Закону України "Про страхування".

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійсненні страхової виплати, якщо це не суперечить закону.

Права та обов'язки сторін

23. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у проведенні рятувальних робіт, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у страховій виплаті у випадках, передбачених законом та цим договором.

24. Страховик зобов'язаний:

ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;

протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів до оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати страхувальнику;

у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений цим договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами цього договору або законом;

відшкодовувати витрати, понесені страхувальником у разі настання страхового випадку, щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами цього договору;

за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, укласти з ним новий договір;

не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків встановлених законом.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страховика.

25. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію цього договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхову виплату у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у страховій виплаті в судовому порядку.

26. Страхувальник зобов'язаний:

своєчасно вносити страхові платежі;

під час укладання цього договору надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

під час укладання цього договору повідомити страховику про інші чинні договори страхування щодо предмета цього договору;

вжити заходів до запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

повідомити страховику про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника.

Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

27. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом.

28. За несвоєчасне здійснення страхової виплати у строк, передбачений пунктом 20 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

29. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

Порядок зміни і припинення дії договору

30. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін (у разі їх наявності), який є невід'ємною частиною цього договору.

31. Дія цього договору припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

закінчення строку дії;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

несплати страхувальником страхових платежів в установлений цим договором строк. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами цього договору;

ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника - фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22 - 24 Закону України "Про страхування";

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним;

в інших випадках, передбачених законодавством.

32. Дію цього договору може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами цього договору. Про намір достроково припинити дію цього договору будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншій не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії цього договору, якщо інше ним не передбачено.

33. У разі дострокового припинення дії цього договору за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхових виплат, що були здійснені за цим договором. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов цього договору, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

34. У разі дострокового припинення цього договору за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхових виплат, що були здійснені за цим договором.

35. Розмір нормативних витрат на ведення справи у разі дострокового припинення дії цього договору становить ___ відсотків (але не більш як 15 відсотків) суми страхових платежів за період, що залишається до закінчення дії цього договору.

Строк дії договору

36. Цей договір набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським часом _ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом 20__ року.

37. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії цього договору, зазначену в пункті 36 цього договору, перебуватиме у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту призначення (коли закінчаться післяпольотні роботи та/або застраховані особи залишать повітряне судно).

38. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

Інші умови договору (за згодою сторін)
Адреси та реквізити сторін

Страховик

Страхувальник

______
______
______
(підпис керівника)

______
______
______
(підпис керівника)

М. П.*

М. П.*


* Печатка проставляється за її наявності.

Примітка. Договором страхування можуть передбачатися інші умови, що не суперечать закону.

 

Додаток 5
до Порядку і правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт

___________
     (місце укладення договору)

"___" 20__ р.

Страховик в особі _________,
                                                                          (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
що діє на підставі _________, з одного боку,
                                                            (повноваження керівника, серія, номер і строк дії ліцензії)
та страхувальник в особі ___,
                                                                               (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
що діє на підставі ______, з другого боку (далі - сторони),
                                                                       (повноваження керівника)
уклали цей договір про нижченаведене.

Страховик відповідно до Порядку і правил здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. N 676, здійснює страхування працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт, у межах, у строки і на умовах цього договору.

Предмет договору

1. Майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону, пов'язані з життям і здоров'ям працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт.

Страхова сума, страховий тариф і умови страхування

2. Страхова сума і страховий тариф:

Кількість застрахованих осіб

Розмір страхової суми за кожну застраховану особу

Розмір загальної страхової суми

Страховий тариф (відсотків)

3. Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) або в додаток до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), який є його невід'ємною частиною, і засвідчуються підписами та печатками (у разі їх наявності) страховика і страхувальника.

4. Положення/застереження __

5. Географічні межі дії цього договору ______

6. Збитки, що можуть виникнути внаслідок одного страхового випадку, розглядаються як один страховий ризик.

7. Працівники замовника авіаційних робіт, працівники інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та особи, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт, вважаються застрахованими під час перебування на борту повітряного судна з метою виконання ними своїх службових обов'язків та під час посадки чи висадки.

Страхова премія, розміри страхових платежів і строк їх внесення

 

8. Загальна сума страхової премії становить _

9. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) такими платежами та у такий строк:

Номер платежу

Сума платежу

Строк внесення

10. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.

11. У разі коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений у цьому договорі строк, цей договір вважається достроково припиненим у разі, коли відповідний платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику. Про припинення дії цього договору страховик повідомляє страхувальнику та одночасно - Державіаслужбі. При цьому дія цього договору вважається достроково припиненою через _____ робочих днів (але не раніше ніж через 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія цього договору поновлюється, про що письмово повідомляється страхувальнику та Державіаслужбі.

Страхові ризики

12. Певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, внаслідок якої заподіяно шкоду життю і здоров'ю працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт.

Страхові випадки

13. Подія, що відбулася та внаслідок якої заподіяно шкоду життю і здоров'ю працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт (смерть, загибель, інвалідність, тимчасова втрата працездатності), під час виконання ними службових обов'язків, і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхову виплату) страхувальнику або застрахованій особі (спадкоємцю).

Страхова виплата

14. Страхова виплата не може перевищувати страхову суму, яка встановлена цим договором.

15. Розмір страхової виплати визначається на підставі наданих страхувальником та/або застрахованою особою документів щодо підтвердження збитку в разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору.

Умови здійснення страхової виплати

16. Розрахунок та страхова виплата здійснюються страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

17. Для отримання страхової виплати страхувальник та/або застрахована особа (їх правонаступники) зобов'язаний надати страховику такі документи:

письмова заява про здійснення страхової виплати (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності застрахованій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи) (нотаріально засвідчена копія);

документи, що підтверджують перебування застрахованих осіб на борту повітряного судна (завдання на політ тощо) (копія).

У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування страховик може вимагати надання інших документів та відомостей, які необхідні для здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законодавству.

Усі документи, що надаються для отримання страхової виплати в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника (у разі її наявності) - для юридичних осіб або підписом страхувальника - для фізичних осіб.

18. Після отримання заяви страхувальника про здійснення страхової виплати та всіх документів, які необхідні для проведення зазначених виплат і визначення розміру збитків, страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.

Строк проведення страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника щодо здійснення страхової виплати та всіх документів, які необхідні для проведення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик (аварійний комісар) має право продовжити строк розслідування ще на 60 діб за умови письмового повідомлення страхувальнику.

19. Страхова виплата здійснюється страховиком згідно з цим договором протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

20. Страховик одноразово виплачує:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку спадкоємцю загиблого (померлого) згідно із законодавством 100 відсотків страхової суми;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи - 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

Причини відмови у здійсненні страхової виплати

21. Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати з підстав, визначених статтею 26 Закону України "Про страхування".

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійсненні страхової виплати, якщо це не суперечить закону.

Права та обов'язки сторін

22. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у проведенні рятувальних робіт, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у страховій виплаті у випадках, передбачених законом та цим договором.

23. Страховик зобов'язаний:

ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;

протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів до оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати страхувальнику;

у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений цим договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами цього договору або законом;

відшкодовувати витрати, понесені страхувальником у разі настання страхового випадку, щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами цього договору;

за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, укласти з ним новий договір;

не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків встановлених законом.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страховика.

24. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію цього договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхову виплату у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у страховій виплаті в судовому порядку.

25. Страхувальник зобов'язаний:

своєчасно вносити страхові платежі;

під час укладання цього договору надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

під час укладання цього договору повідомити страховику про інші чинні договори страхування щодо предмета цього договору;

вжити заходів до запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

повідомити страховику про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника.

Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

26. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом.

27. За несвоєчасне здійснення страхової виплати у строк, передбачений пунктом 19 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

28. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

Порядок зміни і припинення дії договору

29. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін (у разі їх наявності), який є невід'ємною частиною цього договору.

30. Дія цього договору припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

закінчення строку дії;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

несплати страхувальником страхових платежів в установлений цим договором строк. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами цього договору;

ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника - фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22 - 24 Закону України "Про страхування";

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним;

в інших випадках, передбачених законодавством.

31. Дію цього договору може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами цього договору. Про намір достроково припинити дію цього договору будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншій не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії цього договору, якщо інше ним не передбачено.

32. У разі дострокового припинення дії цього договору за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхових виплат, що були здійснені за цим договором. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов цього договору, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

33. У разі дострокового припинення цього договору за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхових виплат, що були здійснені за цим договором.

34. Розмір нормативних витрат на ведення справи у разі дострокового припинення дії цього договору становить ___ відсотків (але не більш як 15 відсотків) суми страхових платежів за період, що залишається до закінчення дії цього договору.

Строк дії договору

35. Цей договір набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським часом _ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом 20__ року.

36. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії цього договору, зазначену в пункті 35 цього договору, перебуватиме у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту призначення (коли закінчаться післяпольотні роботи та/або застраховані особи залишать повітряне судно).

37. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

Інші умови договору (за згодою сторін)
Адреси та реквізити сторін

Страховик

Страхувальник

______
______
______
(підпис керівника)

______
______
______
(підпис керівника)

М. П.*

М. П.*


* Печатка проставляється за її наявності.

Примітка. Договором страхування можуть передбачатися інші умови, що не суперечать закону.

 

Додаток 6
до Порядку і правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта цивільного повітряного судна комерційної авіації за шкоду, заподіяну третім особам; обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта або власника повітряних суден авіації загального призначення, у тому числі легких, надлегких, аеростатичних та аматорських, за шкоду, заподіяну третім особам; обов'язкового страхування відповідальності розробників, виробників цивільної авіаційної техніки, організацій з технічного обслуговування, що мають право проводити випробувальні польоти, за шкоду, заподіяну третім особам; обов'язкового страхування відповідальності навчального закладу під час виконання навчально-тренувальних польотів за шкоду, заподіяну третім особам

___________
     (місце укладення договору)

"___" 20__ р.

Страховик в особі _________,
                                                                          (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
що діє на підставі _________,
                                                                            (повноваження керівника, серія, номер і строк дії ліцензії)
з одного боку, та страхувальник в особі __,
                                                                                                    (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
що діє на підставі ______, з другого боку (далі - сторони),
                                                                   (повноваження керівника)
уклали цей договір про нижченаведене.

Страховик відповідно до Порядку і правил здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. N 676, здійснює страхування відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, у межах, у строки на умовах цього договору.

Предмет договору

1. Майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам.

Дані про повітряне судно, страхова сума (ліміт відповідальності), страховий тариф і умови страхування

2. Дані про повітряне судно, страхова сума (ліміт відповідальності) і страховий тариф:

Тип повітряного судна

Державний і реєстраційний знаки (тимчасовий обліковий знак) повітряного судна

Розмір страхової суми (ліміту відповідальності)

Страховий тариф (відсотків)

3. Франшиза (тільки на майнові збитки) ____

4. Експлуатант повітряного судна (у разі потреби) _______

5. Додатково застраховані особи (у разі потреби) ________

6. Види польотів ___________

7. Положення/застереження __

8. Географічні межі дії цього договору ______

9. Збитки, що можуть виникнути внаслідок однієї події, розглядаються як один страховий ризик стосовно одного повітряного судна.

Страхова премія, розміри страхових платежів і строк їх внесення

10. Загальна сума страхової премії становить ___________

11. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) такими платежами та у такий строк:

Номер платежу

Сума платежу

Строк внесення

12. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.

13. У разі коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений у цьому договорі строк, цей договір вважається достроково припиненим у разі, коли відповідний платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику. Про припинення дії цього договору страховик повідомляє страхувальнику та одночасно - Державіаслужбі. При цьому дія цього договору вважається достроково припиненою через _____ робочих днів (але не раніше ніж через 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія цього договору поновлюється, про що письмово повідомляється страхувальнику та Державіаслужбі.

Страхові ризики

14. Певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам.

Страхові випадки

15. Подія, що відбулася під час експлуатації (виконання окремих/спеціальних польотів) повітряного судна та внаслідок якої настає цивільна відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам (життю і здоров'ю фізичних осіб, та/або майну фізичних і юридичних осіб), і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або третім особам.

Страхове відшкодування

16. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму (ліміт відповідальності), яка встановлена цим договором.

17. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження факту збитку в разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору.

Умови здійснення виплати страхового відшкодування

18. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюються страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), що складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

19. Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник) зобов'язаний надати страховику такі документи:

письмова заява про виплату страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо) (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи) (нотаріально засвідчена копія);

документи щодо реєстрації події з повітряним судном (копія).

У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування страховик може вимагати надання інших документів та відомостей, які необхідні для здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законодавству.

Усі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника (у разі її наявності) - для юридичних осіб або підписом страхувальника - для фізичних осіб.

20. Після отримання заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування та всіх документів, які необхідні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків, страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.

Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування та всіх документів, які необхідні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик (аварійний комісар) має право продовжити строк розслідування ще на 60 діб за умови письмового повідомлення страхувальнику.

21. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

22. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування з підстав, визначених статтею 26 Закону України "Про страхування".

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону.

Права та обов'язки сторін

23. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у проведенні рятувальних робіт, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених законом та цим договором.

24. Страховик зобов'язаний:

ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;

протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів до оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування страхувальнику;

у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений цим договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами цього договору або законом;

відшкодовувати витрати, понесені страхувальником під час настання страхового випадку, щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами цього договору;

за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, укласти з ним новий договір;

не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страховика.

25. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

26. Страхувальник зобов'язаний:

своєчасно вносити страхові платежі;

під час укладання цього договору надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

під час укладання цього договору повідомити страховику про інші чинні договори страхування щодо предмета цього договору;

вжити заходів до запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

повідомити страховику про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника.

Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

27. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом.

28. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування у строк, передбачений пунктом 21 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

29. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

Порядок зміни і припинення дії договору

30. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін (у разі їх наявності), який є невід'ємною частиною цього договору.

31. Дія цього договору припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

закінчення строку дії;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

несплати страхувальником страхових платежів в установлений цим договором строк. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами цього договору;

ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника - фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22 - 24 Закону України "Про страхування";

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним;

в інших випадках, передбачених законодавством.

32. Дію цього договору може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами цього договору. Про намір достроково припинити дію цього договору будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншій не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії цього договору, якщо інше ним не передбачено.

33. У разі дострокового припинення дії цього договору за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов цього договору, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

34. У разі дострокового припинення цього договору за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором.

35. Розмір нормативних витрат на ведення справи у разі дострокового припинення дії цього договору становить ___ відсотків (але не більш як 20 відсотків) суми страхових платежів за період, що залишається до закінчення дії цього договору.

Строк дії договору

36. Цей договір набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським часом _ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом 20__ року.

37. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії цього договору, зазначену в пункті 36 цього договору, перебуватиме у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту призначення.

38. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

Інші умови договору (за згодою сторін)
Адреси та реквізити сторін

Страховик

Страхувальник

______
______
______
(підпис керівника)

______
______
______
(підпис керівника)

М. П.*

М. П.*


* Печатка проставляється за її наявності.

Примітка. Договором страхування можуть передбачатися інші умови, що не суперечать закону.

 

Додаток 7
до Порядку і правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчика) та сертифікованих суб'єктів наземного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам

___________
     (місце укладення договору)

"___" 20__ р.

Страховик в особі _________,
                                                                                 (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
що діє на підставі __________,
                                                                                 (повноваження керівника, серія, номер і строк дії ліцензії)
з одного боку, та страхувальник в особі ___,
                                                                                                    (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
що діє на підставі ______, з другого боку (далі - сторони),
                                                                       (повноваження керівника)
уклали цей договір про нижченаведене.

Страховик відповідно до Порядку і правил здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. N 676, здійснює страхування відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, в межах, у строки і на умовах цього договору.

Предмет договору

1. Майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам.

Страхова сума (ліміт відповідальності), страховий тариф і умови страхування

2. Страхова сума (ліміт відповідальності) __

3. Франшиза (тільки на майнові збитки) ___

4. Страховий тариф встановлюється у розмірі ____ відсотка страхової суми.

5. Додатково застраховані особи (у разі потреби) _______

6. Види діяльності _________

7. Положення/застереження _

8. Місце дії цього договору __

9. Збитки, що можуть виникнути внаслідок однієї події, розглядаються як один страховий ризик.

Страхова премія, розміри страхових платежів і строк їх внесення

10. Загальна сума страхової премії становить ___________

11. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) такими платежами та у такий строк:

Номер платежу

Сума платежу

Строк внесення

12. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.

13. У разі коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений у цьому договорі строк, цей договір вважається достроково припиненим у разі, коли відповідний платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику. Про припинення дії цього договору страховик повідомляє страхувальнику та одночасно - Державіаслужбі. При цьому дія цього договору вважається достроково припиненою через _____ робочих днів (але не раніше ніж через 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія цього договору поновлюється, про що письмово повідомляється страхувальнику та Державіаслужбі.

Страхові ризики

14. Певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам.

Страхові випадки

15. Подія, яка відбулася під час діяльності страхувальника (його структурних підрозділів, організацій, що входять до складу страхувальника як спеціалізовані органи) або яка стала наслідком цієї діяльності, у зв'язку з чим настає цивільна відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам (життю і здоров'ю фізичних осіб та/або майну фізичних і юридичних осіб), і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або третім особам.

Страхове відшкодування

16. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму (ліміт відповідальності), яка встановлена цим договором.

17. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження факту збитку в разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору.

Умови здійснення виплати страхового відшкодування

18. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюються страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

19. Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник) зобов'язаний надати страховику такі документи:

письмова заява про виплату страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо) (копія);

документи, які засвідчують право власності третьої особи на повітряне судно або встановлюють межі її відповідальності перед власником у разі повної втрати або пошкодження повітряного судна (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи) (нотаріально засвідчена копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату багажу (копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату вантажу (пошти) (копія).

У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування страховик може вимагати надання інших документів та відомостей, які необхідні для здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законодавству.

Усі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника (у разі її наявності) - для юридичних осіб або підписом страхувальника - для фізичних осіб.

20. Після отримання заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування та всіх документів, які необхідні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків, страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.

Строк проведення страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування та всіх документів, які необхідні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик (аварійний комісар) має право продовжити строк розслідування ще на 60 діб за умови письмового повідомлення страхувальнику.

21. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

22. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування з підстав, визначених статтею 26 Закону України "Про страхування".

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону.

Права та обов'язки сторін

23. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у проведенні рятувальних робіт, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених законом та цим договором.

24. Страховик зобов'язаний:

ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;

протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів до оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування страхувальнику;

у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений цим договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами цього договору або законом;

відшкодовувати витрати, понесені страхувальником у разі настання страхового випадку, щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами цього договору;

за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, укласти з ним новий договір;

не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страховика.

25. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію цього договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

26. Страхувальник зобов'язаний:

своєчасно вносити страхові платежі;

під час укладання цього договору надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

під час укладання цього договору повідомити страховику про інші чинні договори страхування щодо предмета цього договору;

вжити заходів до запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

повідомити страховику про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника.

Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

27. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом.

28. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування у строк, передбачений пунктом 21 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж у розмірі подвійної облікової ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

29. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

Порядок зміни і припинення дії договору

30. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін (у разі їх наявності), який є невід'ємною частиною цього договору.

31. Дія цього договору припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

закінчення строку дії;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

несплати страхувальником страхових платежів в установлений цим договором строк. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами цього договору;

ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника - фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22 - 24 Закону України "Про страхування";

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним;

в інших випадках, передбачених законодавством.

32. Дію цього договору може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами цього договору. Про намір достроково припинити дію цього договору будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншій не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії цього договору, якщо інше ним не передбачено.

33. У разі дострокового припинення дії цього договору за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов цього договору, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

34. У разі дострокового припинення цього договору за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором.

35. Розмір нормативних витрат на ведення справи у разі дострокового припинення дії цього договору становить ___ відсотків (але не більш як 20 відсотків) суми страхових платежів за період, що залишається до закінчення дії цього договору.

Строк дії договору

36. Цей договір набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським часом _ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом 20__ року.

37. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

Інші умови договору (за згодою сторін)
Адреси та реквізити сторін

Страховик

Страхувальник

______
______
______
(підпис керівника)

______
______
______
(підпис керівника)

М. П.*

М. П.*


* Печатка проставляється за її наявності.

Примітка. Договором страхування можуть передбачатися інші умови, що не суперечать закону.

 

Додаток 8
до Порядку і правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування відповідальності організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, за шкоду, заподіяну третім особам

___________
     (місце укладення договору)

"___" 20__ р.

Страховик в особі _________,
                                                                            (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
що діє на підставі __________,
                                                                           (повноваження керівника, серія, номер і строк дії ліцензії)
з одного боку, та страхувальник в особі ___,
                                                                                                    (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
що діє на підставі _______, з другого боку (далі - сторони),
                                                                   (повноваження керівника)
уклали цей договір про нижченаведене.

Страховик відповідно до Порядку і правил здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. N 676, здійснює страхування відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, в межах, у строк і на умовах цього договору.

Предмет договору

1. Майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам.

Страхова сума, страховий тариф та умови страхування

2. Страхова сума (ліміт відповідальності) __

3. Франшиза (тільки на майнові збитки) ___

4. Страховий тариф встановлюється у розмірі ____ відсотка страхової суми.

5. Види діяльності _________

6. Місце дії цього договору __

7. Положення/застереження _

8. Збитки, що можуть виникнути внаслідок однієї події, розглядаються як один страховий ризик.

Страхова премія, розміри страхових платежів і строк їх внесення

9. Загальна сума страхової премії становить _

10. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) такими платежами та у такий строк:

Номер платежу

Сума платежу

Строк внесення

11. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.

12. У разі коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений у цьому договорі строк, цей договір вважається достроково припиненим у разі, коли відповідний платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику. Про припинення дії цього договору страховик повідомляє страхувальнику та одночасно - Державіаслужбі. При цьому дія цього договору вважається достроково припиненою через _____ робочих днів (але не раніше ніж через 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія цього договору поновлюється, про що письмово повідомляється страхувальнику та Державіаслужбі.

Страхові ризики

13. Певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам.

Страхові випадки

14. Подія, яка відбулася під час аеронавігаційного обслуговування повітряного руху та внаслідок якої настає цивільна відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам (життю і здоров'ю фізичних осіб та/або майну фізичних і юридичних осіб), і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або третім особам.

Страхове відшкодування

15. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму (ліміт відповідальності), яка встановлена цим договором.

16. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження факту збитку в разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору.

Умови здійснення виплати страхового відшкодування

17. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюються страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

18. Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник) зобов'язаний надати страховику такі документи:

письмова заява про виплату страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо) (копія);

документи, які засвідчують право власності третьої особи на повітряне судно або встановлюють межі її відповідальності перед власником у разі повної втрати або пошкодження повітряного судна (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи) (нотаріально засвідчена копія).

У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування страховик може вимагати надання інших документів та відомостей, які необхідні для здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законодавству.

Усі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника (у разі її наявності) - для юридичних осіб або підписом страхувальника - для фізичних осіб.

19. Після отримання заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування та всіх документів, які необхідні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків, страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.

Строк проведення страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування та всіх документів, які необхідні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик (аварійний комісар) має право продовжити строк розслідування ще на 60 діб за умови письмового повідомлення страхувальнику.

20. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

21. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування з підстав, визначених статтею 26 Закону України "Про страхування".

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону.

Права та обов'язки сторін

22. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у проведенні рятувальних робіт, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках передбачених законом та цим договором.

23. Страховик зобов'язаний:

ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;

протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів до оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування страхувальнику;

у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений цим договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені) розмір якої визначається умовами цього договору або законом;

відшкодовувати витрати, понесені страхувальником у разі настання страхового випадку, щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами цього договору;

за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, укласти з ним новий договір;

не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страховика.

24. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію цього договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

25. Страхувальник зобов'язаний:

своєчасно вносити страхові платежі;

під час укладання цього договору надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

під час укладання цього договору повідомити страховику про інші чинні договори страхування щодо предмета цього договору;

вжити заходів до запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

повідомити страховику про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника.

Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

26. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом.

27. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування у строк, передбачений пунктом 20 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

28. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

Порядок зміни і припинення дії договору

29. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін (у разі їх наявності), який є невід'ємною частиною цього договору.

30. Дія цього договору припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

закінчення строку дії;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

несплати страхувальником страхових платежів в установлений цим договором строк. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами цього договору;

ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника - фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22 - 24 Закону України "Про страхування";

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним;

в інших випадках, передбачених законодавством.

31. Дію цього договору може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами цього договору. Про намір достроково припинити дію цього договору будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншій не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії цього договору, якщо інше ним не передбачено.

32. У разі дострокового припинення дії цього договору за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов цього договору, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

33. У разі дострокового припинення цього договору за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором.

34. Розмір нормативних витрат на ведення справи у разі дострокового припинення дії цього договору становить ___ відсотків (але не більш як 20 відсотків) суми страхових платежів за період, що залишається до закінчення дії цього договору.

Строк дії договору

35. Цей договір набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським часом _ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом 20__ року.

36. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

Інші умови договору (за згодою сторін)
Адреси та реквізити сторін

Страховик

Страхувальник

______
______
______
(підпис керівника)

______
______
______
(підпис керівника)

М. П.*

М. П.*


* Печатка проставляється за її наявності.

Примітка. Договором страхування можуть передбачатися інші умови, що не суперечать закону.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали