КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2011 р. N 1363

Київ

Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб

Відповідно до статті 27 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1363

ПОРЯДОК
інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб

1. Цей Порядок встановлює загальні вимоги та механізм інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб органами, уповноваженими здійснювати адміністративне затримання або затримання згідно з дорученнями правоохоронних органів, або затримання осіб органами дізнання та досудового слідства (далі - суб'єкти подання інформації).

2. Негайно після фактичного затримання особи службова особа суб'єкта подання інформації, яка здійснила затримання, повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв'язків, електронної пошти або через спеціальні інформаційно-комунікаційні системи відповідному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги при головному управлінні юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - центр з надання допомоги) з урахуванням вимог частини п'ятої статті 5 Закону України "Про міліцію" та статті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові затриманої особи (якщо вони відомі);

час та підстави затримання особи;

точна адреса місця для конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою;

найменування суб'єкта подання інформації, його поштова адреса, номери телефону та адреса електронної пошти;

прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, що передала повідомлення.

3. Номери телефонів та адреса електронної пошти, за якими передаються повідомлення про випадки затримання осіб, визначаються центром з надання допомоги та доводяться до відома суб'єктів подання інформації.

Зазначена інформація також розміщується на веб-сайтах Мін'юсту, Центру правової реформи і законопроектних робіт при Мін'юсті (далі - Центр правової реформи), головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі і центру з надання допомоги.

4. Повідомлення про затримання осіб приймаються центром з надання допомоги цілодобово.

5. Повідомлення суб'єктів подання інформації, які надходять до центру з надання допомоги, реєструється в момент його надходження. Зазначений центр інформує суб'єкта подання інформації про факт реєстрації повідомлення.

6. Якщо до прибуття призначеного центром з надання допомоги адвоката затримана особа самостійно уклала відповідний договір з іншим адвокатом, суб'єкт подання інформації повідомляє про це центр відповідно до пункту 2 цього Порядку.

7. Протягом однієї години з моменту реєстрації повідомлення про затримання особи центр з надання допомоги в установленому порядку призначає адвоката та видає доручення для підтвердження його повноважень для надання такій особі безоплатної вторинної правової допомоги, про що інформує суб'єкта подання інформації.

8. Призначений центром з надання допомоги адвокат повинен прибути протягом однієї години з моменту отримання доручення, а у виняткових випадках - не пізніше ніж протягом шести годин з моменту отримання доручення до затриманої особи для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

У разі коли призначений адвокат на підставах, визначених законом, або з інших незалежних від нього причин не може надати безоплатну вторинну правову допомогу, він негайно повідомляє про це центру з надання допомоги, який протягом однієї години з моменту надходження повідомлення призначає іншого адвоката.

Якщо призначений центром з надання допомоги адвокат не прибув у встановлений цим Порядком строк за зазначеною адресою місця для конфіденційного побачення із затриманою особою, суб'єкт подання інформації негайно повідомляє про це зазначеному центру відповідно до пункту 2 цього Порядку.

9. Відмова затриманої особи від адвоката, призначеного центром з надання допомоги, повинна бути здійснена такою особою в письмовій формі в присутності цього адвоката.

10. З метою забезпечення виконання вимог цього Порядку:

1) центр з надання допомоги:

своєчасно повідомляє суб'єктам подання інформації номери телефонів, адресу електронної пошти, інші необхідні для зв'язку дані;

видає доручення адвокатам для підтвердження їх повноважень як захисників інтересів затриманих осіб;

у разі отримання від суб'єкта подання інформації повідомлення про неприбуття адвоката призначає протягом години з моменту реєстрації такого повідомлення іншого адвоката;

невідкладно інформує керівників головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, начальників головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, а також Центр правової реформи про порушення суб'єктами подання інформації вимог цього Порядку;

забезпечує взаємодію із суб'єктами подання інформації, іншими заінтересованими органами з метою належного виконання вимог цього Порядку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

2) суб'єкти подання інформації:

інформують під час затримання кожну особу про право та можливість отримання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI);

повідомляють центру з надання допомоги про факт затримання особи;

забезпечують вільний доступ призначеного центром з надання допомоги адвоката до затриманої особи, відведення необхідного часу та належного місця для конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою до першого її допиту, створення можливості для ознайомлення адвоката з матеріалами справи, реалізацію інших, установлених Конституцією та законами України прав та гарантій діяльності адвокатів;

у разі відсутності реагування центру з надання допомоги на повідомлення про затримання осіб або порушення встановлених цим Порядком строків прибуття адвоката негайно, але не пізніше ніж протягом 24-х годин, інформують про це Центр правової реформи за телефоном або адресою електронної пошти, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Мін'юсту, головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, а також на власному веб-сайті;

подають щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, центру з надання допомоги інформацію про кількість випадків затримання протягом звітного періоду осіб;

несуть у порядку, встановленому законом, відповідальність за несвоєчасне повідомлення про затримання особи та перешкоджання наданню адвокатом, призначеним центром з надання допомоги, такій особі безоплатної вторинної правової допомоги.

11. Під час виконання вимог цього Порядку центр з надання допомоги та суб'єкти подання інформації дотримуються вимог законодавства України, а також забезпечують конфіденційність отриманої ними інформації, за винятком випадків, установлених законом.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали