МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 серпня 2011 року N 392

Про затвердження Порядку конкурсного відбору бізнес-планів технічного переоснащення очисних вибоїв та інших технологічних ланок вугледобувних підприємств

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для технічного переоснащення державних вугле- та торфодобувних підприємств, у тому числі шляхом здешевлення кредитів, наданих у 2010 - 2011 роках, а також виконання програми реновації гірничошахтного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2011 N 836 (Постанова N 836), наказую:

1. Затвердити Порядок конкурсного відбору бізнес-планів технічного переоснащення очисних вибоїв та інших технологічних ланок вугледобувних підприємств (далі - Порядок), що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Поповича І. М.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
12.08.2011 N 392

ПОРЯДОК
конкурсного відбору бізнес-планів технічного переоснащення очисних вибоїв та інших технологічних ланок вугледобувних підприємств

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для технічного переоснащення державних вугле- та торфодобувних підприємств, у тому числі шляхом здешевлення кредитів, наданих у 2010 - 2011 роках, а також виконання програми реновації гірничошахтного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2011 N 836 (Постанова N 836).

1.2. Для конкурсного відбору бізнес-планів технічного переоснащення очисних вибоїв та інших технологічних ланок вугледобувних підприємств (далі - Бізнес-плани) створюється відповідна комісія, склад якої затверджується наказом Міненерговугілля.

II. Конкурсний відбір бізнес-планів

2.1. На підставі програм розвитку гірничих робіт на відповідний рік, які затверджуються Міністерством в установленому порядку, вугледобувні підприємства готують заявки на придбання гірничошахтного обладнання, яке необхідно для технічного переоснащення очисних та підготовчих робіт у розрізі структурних підрозділів та разом з висновками відповідності гірничошахтного обладнання існуючим гірничо-геологічним умовам та передбаченої технології виймання вугілля і проведення гірничих виробок Донецького науково-дослідного вугільного інституту (далі - "ДонВУГІ") та Донецького державного науково-дослідного, проектно-конструкторського і експериментального інституту комплексної механізації шахт (далі - "Дондіпровуглемаш") надаються до Комісії з проведення конкурсів бізнес-планів технічного переоснащення вугледобувних підприємств (шахт) (далі - Комісії).

2.2. Вугледобувними підприємствами розробляються бізнес-плани відповідно до Методичних рекомендацій щодо складання бізнес-планів технічного переоснащення очисних вибоїв та інших технологічних ланок шахти, що здійснюється за рахунок коштів держбюджету, затверджені наказом Мінвуглепрому від 11.06.2007 N 210, із змінами і доповненнями (далі - Методичні рекомендації).

2.3. Розроблені бізнес-плани затверджуються керівником підприємства та з висновками інститутів "ДонВУГІ" і "Дондіпровуглемаш" надаються Комісії Міненерговугілля, яка розглядає їх та проводить конкурсний відбір.

2.4. Система конкурсного відбору лав для бюджетного фінансування визначається шляхом оцінки бізнес планів за такими критеріями:

2.4.1. Критерій 1 - навантаження на лаву з урахуванням геологічної потужності пласта;

2.4.2. Критерій 2 - віднесений до геологічної потужності пласта приріст навантаження на нову лаву порівняно з лавою, яка вибуває;

2.4.3. Критерій 3 - дефіцитність марки вугілля, його призначення та зольність;

2.4.4. Критерій 4 - економічний ефект (прибуток) з урахуванням результатів роботи нового обладнання до його капітального ремонту;

2.4.5. Критерій 5 - обсяг запасів вугілля, що виймається з підготовленої до відпрацювання ділянки.

2.5. Система конкурсного відбору прохідницьких вибоїв для бюджетного фінансування визначається за такими критеріями:

2.5.1. Критерій 1 - темпи проведення розкривних і підготовчих виробок;

2.5.2. Критерій 2 - приріст темпів проведення вибою порівняно із застосуванням базового обладнання в такому вибої;

2.5.3. Критерій 3 - перетинання виробки та коефіцієнт присічки порід, що вміщають вугільний пласт;

2.5.4. Критерій 4 - дефіцитність марки вугілля пластів, що готується до відпрацьовування, його призначення та зольність;

2.5.5. Критерій 5 - обсяг запасів вугілля, які готуються до виймання.

Кількісна оцінка в балах по наведеним критеріям здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій.

2.6. У порядку зменшення кількості нарахованих балів формується перелік усіх розглянутих очисних (підготовчих) вибоїв із зазначенням обсягу їх фінансування згідно з бізнес-планами. У разі нарахування двом або більше бізнес-планам однакової загальної кількості балів перевага надається бізнес-плану, якому нараховано більшу кількість балів за критерієм 1, у разі однакової загальної кількості за критерієм 1 - за критерієм 2, у разі однакової загальної кількості за критеріями 1 і 2 - за критерієм 3, у разі однакової загальної кількості за критеріями 1 - 3 - за критерієм 4, у разі однакової загальної кількості за критеріями 1 - 4 - за критерієм 5.

До бюджетного фінансування в повному обсязі пропонуються бізнес-плани, які отримали максимальну кількість балів. Кількість таких бізнес-планів визначається виходячи з обсягу бюджетних коштів, передбачених для технічного переоснащення підприємств.

2.7. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується членами комісії та затверджується її головою.

2.8. За результатами конкурсного відбору бізнес-планів Комісія надає Галузевій комісії, яка здійснює розподіл та забезпечення ефективного управління бюджетними коштами за державними програмами, передбаченими для вуглепромислового комплексу, головним розпорядником коштів яких є Міненерговугілля, пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів на технічне переоснащення в розрізі вугледобувних підприємств, яка їх погоджує в установленому порядку.

 

Директор Департаменту
вугільної промисловості

О. Вівчаренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали