МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.11.2017

м. Київ

N 910

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2017 р. за N 1447/31315

Про затвердження Порядку медичного забезпечення поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України при виконанні оперативно-службових завдань під час подолання наслідків надзвичайних ситуацій, припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень

Відповідно до вимог статті 28 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), частини десятої статті 21 розділу VI Закону України "Про Національну гвардію України" (Закон N 876-VII), частини першої статті 95 розділу IX Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), підпункту 52 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (Постанова N 878), та з метою належного медичного забезпечення поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України при виконанні оперативно-службових завдань під час подолання наслідків надзвичайних ситуацій, припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок медичного забезпечення поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України при виконанні оперативно-службових завдань під час подолання наслідків надзвичайних ситуацій, припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень, що додається.

2. Начальникам територіальних медичних об'єднань Міністерства внутрішніх справ України по областях та місту Києву спільно з начальниками головних управлінь Національної поліції в областях, м. Києві, начальниками територіальних управлінь та командирами військових частин Національної гвардії України (прикріплених на медичне обслуговування) у місячний строк з дня набрання чинності цим наказом розробити та затвердити Плани взаємодії з питань організації медичного забезпечення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Про виконання доповісти Управлінню охорони здоров'я та реабілітації МВС.

3. Підпункт 1.1 пункту 1 наказу Міністерства внутрішніх справ України від 04 листопада 2003 року N 1296 "Про медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я системи МВС України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року за N 596/9195, виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.2 - 1.5 вважати відповідно підпунктами 1.1 - 1.4.

4. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про медичне забезпечення особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ та військовослужбовців Національної гвардії України при виконанні оперативно-службових завдань за умов виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також під час охорони громадського порядку в умовах масових заворушень та проведенні масових заходів, затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 листопада 2003 року N 1296, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року за N 599/9198.

5. Управлінню охорони здоров'я та реабілітації МВС (Коробка В. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря МВС Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об'єднань
профспілок на національному рівні

О. О. Шубін

Керівник Секретаріату СПО сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Голова Національної
поліції України

С. М. Князєв

Заступник Міністра
соціальної політики України

М. Шамбір

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
07 листопада 2017 року N 910

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2017 р. за N 1447/31315

ПОРЯДОК
медичного забезпечення поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України при виконанні оперативно-службових завдань під час подолання наслідків надзвичайних ситуацій, припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм медичного забезпечення поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України при виконанні оперативно-службових завдань під час подолання наслідків надзвичайних ситуацій, припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень, забезпечення громадської безпеки та охорони громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів, що створюють небезпеку для життя та здоров'я громадян (далі - надзвичайні ситуації), що спрямоване на запобігання або зменшення ступеня ураження поліцейських та військовослужбовців НГУ, своєчасне надання екстреної медичної допомоги та медичну евакуацію постраждалих з числа поліцейських та військовослужбовців НГУ до закладів охорони здоров'я наземним, авіаційним (повітряним) та водним транспортом, їх подальше лікування та реабілітацію, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

2. Медичне забезпечення поліцейських та військовослужбовців НГУ, які виконують завдання в зоні надзвичайної ситуації, здійснюється закладами охорони здоров'я МВС (далі - ЗОЗ МВС) та мобільними медичними формуваннями (позаштатними), що утворюються на базі цих закладів. Крім того, медичне забезпечення військовослужбовців НГУ здійснюється штатними медичними службами (мобільними медичними формуваннями) військових частин Національної гвардії України.

3. Поліцейські та військовослужбовці НГУ, які несуть службу в зоні надзвичайної ситуації, забезпечуються аптечками медичними індивідуальними.

ІІ. Організація взаємодії територіальних медичних об'єднань МВС України по областях та м. Києву з головними управліннями Національної поліції України в областях та м. Києві, територіальними управліннями та військовими частинами Національної гвардії України

1. З метою якісної організації медичного забезпечення поліцейських та військовослужбовців НГУ, які виконують оперативно-службові завдання в зоні надзвичайної ситуації, начальники територіальних медичних об'єднань МВС України по областях та м. Києву (далі - ТМО МВС) налагоджують співпрацю з головними управліннями Національної поліції України в областях та м. Києві (далі - ГУНП), територіальними управліннями і військовими частинами Національної гвардії України, які дислокуються на територіях відповідальності ТМО МВС, та розробляють Плани взаємодії з питань організації медичного забезпечення на випадок виникнення надзвичайної ситуації (далі - Плани взаємодії), у яких визначають:

мету та основні завдання медичного забезпечення на відповідних етапах надання медичної допомоги;

сили та засоби мобільних медичних формувань, які залучаються до медичного забезпечення, порядок їх залучення та підпорядкування;

порядок оповіщення та збору працівників мобільних медичних формувань у робочий та неробочий час;

місця збору зведених загонів;

шляхи та способи евакуації хворих та постраждалих, а також заклади охорони здоров'я, до яких здійснюватиметься евакуація;

обсяг медичної допомоги на етапах медичної евакуації;

організацію санітарно-епідеміологічного забезпечення;

організацію медичного постачання;

порядок залучення немедичних транспортних засобів до евакуації хворих та постраждалих у разі необхідності;

організацію зв'язку з мобільними медичними формуваннями;

строки подання донесень;

порядок обміну інформацією;

інші питання організації взаємодії.

2. Плани взаємодії погоджуються з начальниками територіальних управлінь Національної гвардії України та командирами військових частин Національної гвардії України (далі - військові частини), які прикріплені на медичне обслуговування до ТМО МВС та можуть залучатися до виконання завдань у зоні надзвичайної ситуації, і затверджуються начальниками відповідних ТМО МВС та ГУНП.

3. Для вироблення та вдосконалення практичних навичок медичних працівників, поліцейських та військовослужбовців НГУ із оперативного реагування на надзвичайні ситуації керівництво ТМО МВС, ГУНП та командири військових частин організовують спільні тренувальні збори або заняття.

III. Порядок медичного забезпечення

1. Для якісного медичного забезпечення на догоспітальному етапі поліцейських та військовослужбовців НГУ під час виконання завдань у зоні надзвичайних ситуацій створюються мобільні медичні формування:

1) закладів охорони здоров'я МВС:

мобільні медичні бригади у складі лікаря, фельдшера (медичної сестри);

санітарно-протиепідемічні групи у складі лікаря-гігієніста та лікаря-епідеміолога;

спеціалізована хірургічна бригада у складі двох лікарів-хірургів, лікаря-анестезіолога, медичної сестри операційної, медичної сестри;

спеціалізована психіатрична бригада у складі лікаря-психіатра, лікаря-психолога (практичного психолога), медичної сестри;

2) медичних служб військових частин:

мобільні медичні бригади у складі лікаря, фельдшера (медичної сестри).

2. Склад мобільних медичних формувань ЗОЗ МВС затверджується наказом начальника відповідного ТМО МВС та інших ЗОЗ МВС, склад мобільних медичних формувань військових частин - наказами командирів цих частин.

3. Мобільні медичні формування, сформовані на базі ЗОЗ МВС та військових частин, забезпечуються лікарськими засобами, майном медичного призначення, санітарно-господарським майном та медичною технікою залежно від напрямів їх діяльності на підставі наказу начальника відповідного ТМО МВС, ЗОЗ МВС, Національної гвардії України - наказу командувача Національної гвардії України.

4. Для надання екстреної та первинної медичної допомоги в польових умовах, проведення медичної евакуації мобільні медичні формування забезпечуються ЗОЗ МВС та військовими частинами, на базі яких вони сформовані, транспортними засобами, лікарськими засобами і медичним обладнанням.

5. Медичне забезпечення в зоні надзвичайної ситуації забезпечує начальник відповідного ТМО МВС, якому підпорядковуються мобільні медичні формування МВС, направлені на ліквідацію надзвичайної ситуації.

6. Кількість мобільних медичних формувань визначається залежно від чисельності зведених загонів Національної поліції України та Національної гвардії України, що беруть участь у ліквідації надзвичайної ситуації, обсягу та складності завдань, що виконуються.

За чисельності зведеного загону до 100 осіб - медичне забезпечення здійснює лікар або фельдшер.

За чисельності зведеного загону від 100 до 300 осіб - медичне забезпечення здійснює одна мобільна медична бригада. Кожні наступні 300 осіб обслуговуються окремою мобільною медичною бригадою.

7. Залежно від масштабів та характеру надзвичайної ситуації порядок медичного забезпечення поліцейських та військовослужбовців НГУ, які несуть службу в зоні надзвичайної ситуації, може коригуватися додатковими розпорядчими актами.

8. Організація медичного забезпечення поліцейських та військовослужбовців НГУ під час реагування на надзвичайні ситуації здійснюється у три етапи:

підготовчий етап;

етап виконання завдань за призначенням;

заключний етап.

9. На підготовчому етапі здійснюються такі заходи:

здійснюється підготовка мобільних медичних формувань до виконання завдань за призначенням;

проводяться заняття з медичними працівниками, які залучатимуться до медичного забезпечення поліцейських та військовослужбовців НГУ;

здійснюється доукомплектування мобільних медичних формувань медичним майном та лікарськими засобами з розрахунку на 10 діб роботи;

проводиться підготовка медичної техніки для здійснення маршу;

видаються (готуються) індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри;

уточнюються шляхи евакуації та державні або комунальні заклади охорони здоров'я на маршруті руху колон;

організовується взаємодія з ТМО МВС, через території відповідальності яких пролягатимуть маршрути руху колон (у разі залучення в інші регіони держави), з метою надання допомоги в організації медичного забезпечення;

визначаються медичні працівники, які надаватимуть медичну допомогу, та обсяги допомоги під час маршу;

у ЗОЗ МВС створюються запаси лікарських засобів, іншого медичного майна та передбачається додаткова кількість вільних ліжко-місць;

здійснюються інші підготовчі заходи, спрямовані на організацію якісного медичного забезпечення поліцейських та військовослужбовців НГУ під час маршу та виконання завдань за призначенням.

10. На етапі виконання завдань за призначенням здійснюються такі заходи:

під час руху колон медична допомога надається шляхом самодопомоги та взаємодопомоги, на привалах - визначеними медичними працівниками;

проводиться госпіталізація хворих на марші до найближчих державних або комунальних закладів охорони здоров'я за маршрутом руху колон, про що інформується відповідне керівництво військових частин, ТМО МВС й Управління охорони здоров'я та реабілітації МВС (далі - УОЗР);

проводиться медична розвідка силами санітарно-протиепідемічної групи з метою запобігання інфекційним захворюванням серед особового складу зведених загонів та виявлення радіаційного і хімічного зараження в разі пошкодження небезпечних об'єктів;

організовується взаємодія з державними або комунальними закладами охорони здоров'я для надання поліцейським та військовослужбовцям НГУ за потреби спеціалізованої і високоспеціалізованої медичної допомоги, організовуються і здійснюються відповідні санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи;

уточнюються (визначаються) шляхи і способи медичної евакуації та державні або комунальні заклади охорони здоров'я, до яких здійснюватиметься евакуація постраждалих;

надається медична допомога поліцейським та військовослужбовцям НГУ у пунктах тимчасової дислокації підрозділів та в місцях виконання завдань, а також постраждалому населенню в зоні надзвичайної ситуації. За потреби здійснюються медичне сортування постраждалих залежно від важкості їх стану та евакуація таких осіб до відповідних закладів охорони здоров'я;

організуються і проводяться санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи, зокрема з медичного контролю за станом здоров'я поліцейських та військовослужбовців НГУ, санітарного нагляду за умовами розміщення, харчування, водопостачання, банно-прального обслуговування, та заходи, спрямовані на зниження рівня інфекційних захворювань серед особового складу зведених загонів;

налагоджується інформування про кількість постраждалих, поранених та хворих на гострі захворювання серед особового складу Національної поліції України та Національної гвардії України, задіяного у зоні надзвичайної ситуації.

Місця розгортання мобільних медичних формувань та перебування медичних працівників і санітарного транспорту визначаються керівником утвореного відповідно до вимог чинного законодавства оперативного штабу або іншого органу управління, утвореного відповідно до вимог чинного законодавства в районі надзвичайної ситуації.

У разі евакуації постраждалих до державних або комунальних закладів охорони здоров'я керівник мобільного медичного формування передає до закладу охорони здоров'я попередню інформацію про кількість постраждалих, попередні діагнози та ступінь їх тяжкості. Для належної організації медичного забезпечення медичні працівники обов'язково забезпечуються засобами зв'язку.

Медичне постачання мобільних медичних формувань ЗОЗ МВС у період виконання завдань за призначенням здійснюється через ТМО МВС, на території відповідальності яких виникла надзвичайна ситуація, мобільних медичних формувань військових частин - через військові частини, на базі яких вони сформовані.

Нарощування медичних сил та засобів у зоні надзвичайної ситуації за рахунок ТМО МВС інших областей або резерву начальника УОЗР здійснюється за дорученням керівництва УОЗР на підставі заявок начальника ТМО МВС області (міста), де сталася надзвичайна ситуація, після повного використання власного резерву.

11. На заключному етапі виконання завдань проводяться такі заходи:

після завершення виконання завдань у зоні надзвичайної ситуації медичне забезпечення маршу підрозділів Національної поліції України та Національної гвардії України в пункти постійної дислокації здійснюється аналогічно медичному забезпеченню маршу в район надзвичайної ситуації;

напередодні здійснення маршу хворі із числа поліцейських та військовослужбовців НГУ, лікування яких може бути завершено в амбулаторних умовах, виписуються із закладу охорони здоров'я або переводяться до ЗОЗ МВС. Інформація про хворих, які залишаються у державних або комунальних закладах охорони здоров'я, передається до УОЗР;

після прибуття мобільних медичних формувань у пункти постійної дислокації здійснюється доукомплектування медичних укладок та забезпечується відповідне обслуговування медичної техніки й обладнання, у разі необхідності організовується медико-психологічна реабілітація.

IV. Організація управління медичним забезпеченням

1. Організація управління медичним забезпеченням в умовах надзвичайних ситуацій покладається на начальника УОЗР.

2. Для медичного забезпечення поліцейських та військовослужбовців НГУ під час надзвичайної ситуації начальник УОЗР створює оперативну групу, склад та мета діяльності якої затверджуються відповідним наказом начальника УОЗР.

3. Основні завдання оперативної групи УОЗР:

1) координація діяльності ЗОЗ МВС та їх позаштатних мобільних медичних формувань, направлених у зону надзвичайної ситуації;

2) збирання інформації щодо медичного забезпечення особового складу зведених загонів, її обробка та підготовка для подальшого інформування керівництва МВС, заінтересованих підрозділів (служб) Національної поліції України та Національної гвардії України;

3) узгодження дій оперативної групи УОЗР з роботою структурних підрозділів апарату МВС, центрального органу управління Національної поліції України та Головного управління Національної гвардії України, на які буде покладено завдання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

4) оперативне управління медичними резервами.

4. Основними завданнями начальників ТМО МВС під час організації управління медичним забезпеченням у період ліквідації надзвичайної ситуації є:

1) взаємодія з ГУНП в областях та м. Києві, територіальними управліннями та військовими частинами Національної гвардії України;

2) проведення профілактичних заходів серед поліцейських та військовослужбовців НГУ, які залучаються до виконання завдань у зоні надзвичайної ситуації;

3) забезпечення організації і надання потерпілим з числа поліцейських та військовослужбовців НГУ, іншим особам (у разі звернення за екстреною медичною допомогою в зоні надзвичайної ситуації) медичної допомоги з наступною їх евакуацією до ЗОЗ МВС, інших державних або комунальних закладів охорони здоров'я;

4) аналіз санітарних втрат, оперативне подання до УОЗР довідок за формою N 1 "Довідка про стан медичного забезпечення поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації" (додаток 1) та формою N 2 "Довідка про стан здоров'я потерпілих, які брали участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та знаходяться на амбулаторному або стаціонарному лікуванні" (додаток 2);

5) направлення до зони надзвичайної ситуації необхідної кількості мобільних медичних бригад;

6) контроль за створенням та використанням резерву ліжок лікувальних державних або комунальних закладів охорони здоров'я, ТМО МВС для госпіталізації потерпілих із числа поліцейських та військовослужбовців НГУ;

7) контроль за використанням лікарських засобів та іншого медичного майна;

8) оперативне управління медичними резервами.

V. Медичні резерви та їх використання

1. З метою оперативного медичного реагування та своєчасного нарощування медичних сил та засобів під час надзвичайних ситуацій створюються оперативні резерви начальника УОЗР та начальників ТМО МВС.

2. Оперативний резерв начальника УОЗР включає:

1) позаштатну спеціалізовану психіатричну бригаду для надання психолого-психіатричної допомоги, яка формується державною установою "Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору МВС України";

2) позаштатну санітарно-протиепідемічну групу, яка формується Центром превентивної медицини МВС;

3) позаштатну спеціалізовану хірургічну бригаду, яка формується Центральним госпіталем МВС;

4) дві позаштатні мобільні медичні бригади, які формуються Центральною поліклінікою МВС;

5) позаштатну мобільну медичну бригаду, яка формується Державною лікарнею МВС у м. Кривий Ріг.

3. Оперативний резерв начальників ТМО МВС включає мобільні медичні бригади, санітарно-протиепідемічні групи, які формуються на базі підпорядкованих ЗОЗ МВС.

4. Використання оперативного резерву начальника УОЗР здійснюється за його рішенням.

5. Використання оперативного резерву начальника ТМО МВС здійснюється за його рішенням або за рішенням начальника УОЗР.

 

Начальник Управління
охорони здоров'я та реабілітації МВС

В. І. Коробка

 

Додаток 1
до Порядку медичного забезпечення поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України при виконанні оперативно-службових завдань під час подолання наслідків надзвичайних ситуацій, припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень
(підпункт 4 пункту 4 розділу IV)

Форма N 1

Довідка
про стан медичного забезпечення поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

__________
(найменування установи)
станом на ___ 20__ р.

N
з/п

Проведені заходи

Усього

У тому числі за останню добу

1

Оглянуто профілактично

 

 

2

Прийнято хворих з наданням меддопомоги

 

 

3

Перебувають на амбулаторному лікуванні

 

 

4

Госпіталізовано:

 

 

4.1

у тому числі до закладів охорони здоров'я МВС

 

 

4.2

інших закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності

 

 

5

Виписано:

 

 

5.1

у тому числі із закладів охорони здоров'я МВС

 

 

5.2

інших закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності

 

 

Медичне забезпечення поліцейських та військовослужбовців НГУ, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, виконують мобільні медичні формування - , медичні працівники - , у тому числі лікарі - .

Начальник ___

___ _20____ р.

 

Додаток 2
до Порядку медичного забезпечення поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України при виконанні оперативно-службових завдань під час подолання наслідків надзвичайних ситуацій, припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень
(підпункт 4 пункту 4 розділу IV)

Форма N 2

Довідка
про стан здоров'я потерпілих, які брали участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та знаходяться на амбулаторному або стаціонарному лікуванні

__________
(найменування установи)
станом на ___  20__ р.

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Місце роботи (служби), посада і звання

Дата і час поранення, отруєння, травми, захворювання

Дата, час і характер надання першої медичної допомоги

Дата і час госпіталізації, до якого закладу охорони здоров'я

Діагноз, характер та причини поранення, травми

Характер оперативного втручання, дата і час операції

Стан здоров'я (тяжкий, середній, легкий)

Виписаний на роботу (службу), амбулаторне лікування, переведений в інший стаціонар, помер (дата)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Начальник ___

___ 20__ р.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали