Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку надання адресної соціальної допомоги для оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях, де один із батьків працює у бюджетній установі

Про затвердження Порядку надання адресної соціальної допомоги для оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях, де один із батьків працює у бюджетній установі

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 24 травня 2018 року N 285

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
29 травня 2018 р. за N 65/1944

Керуючись статтею 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", відповідно до Комплексної обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017 - 2021 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 26 січня 2017 року N 57, та з метою забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім'ях, де один із батьків працює у бюджетній установі:

1. Затвердити Порядок надання адресної соціальної допомоги для оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях, де один із батьків працює у бюджетній установі (додається).

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його офіційного оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації Гугніна Е. А.

 

Голова Запорізької обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
24 травня 2018 року N 285

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
29 травня 2018 р. за N 65/1944

ПОРЯДОК
надання адресної соціальної допомоги для оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях, де один із батьків працює у бюджетній установі

1. Цей Порядок визначає механізм надання адресної соціальної допомоги для оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях, де один із батьків працює у бюджетній установі (далі - соціальна допомога), в рамках реалізації Комплексної обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017 - 2021 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 26 січня 2017 року N 57 (далі - Програма), за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам.

2. Головними розпорядниками бюджетних коштів та відповідальними виконавцями заходу Програми є територіальні органи соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення (далі - органи соціального захисту).

3. Право на отримання соціальної допомоги має один із батьків, який працює не менше ніж 6 місяців у бюджетній установі, та має реєстрацію місця проживання у Запорізькій області (далі - заявник).

Заявник має право самостійного та вільного вибору дитячого закладу оздоровлення та відпочинку дітей, який розташований на території Запорізької області (далі - дитячий заклад).

4. Для оформлення соціальної допомоги заявник подає до органу соціального захисту за місцем реєстрації місця проживання:

заяву про надання адресної соціальної допомоги за формою згідно з додатком 1;

копію свідоцтва про народження дитини;

копію паспорта громадянина України;

копію витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у випадку надання копії паспорта у формі картки);

копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. У разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, подається копія паспорта з відміткою про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

довідку з місця роботи;

копію путівки до дитячого закладу;

оригінал документа (зворотного талону до путівки до дитячого закладу або довідки) дитячого закладу про фактичний строк перебування в ньому дитини.

Відомості про заявника подаються з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

5. Соціальна допомога надається один раз на рік для оздоровлення одного або декількох дітей, які виховуються в сім'ї заявника, шляхом часткової оплати вартості путівки до дитячого закладу.

У разі подання заявником заяви на декількох дітей, розрахунок розміру соціальної допомоги здійснюється окремо на кожну дитину.

Розмір соціальної допомоги становить 50 % від загальної вартості путівки, але не більше розміру двох прожиткових мінімумів на одну працездатну особу в розрахунку на місяць та на момент звернення заявника.

Обчислення розміру соціальної допомоги проводиться без урахування невикористаних днів путівки до дитячого закладу.

6. Органи соціального захисту перевіряють отримані документи, зазначені у пункті 4 цього Порядку, нараховують соціальну допомогу та готують інформацію про фактично нараховані суми соціальної допомоги і подають її територіальним фінансовим органам до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, за формою згідно з додатком 2.

7. На підставі інформації, зазначеної у пункті 6 цього Порядку, територіальні фінансові органи райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення щомісяця до 07 числа готують реєстри сум про фактично нараховані суми соціальної допомоги для оздоровлення дітей, що підлягають перерахуванню, та подають їх Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент) за формою згідно з додатком 3.

Департамент щомісяця до 10 числа готує зведений реєстр сум про фактично нараховані суми соціальної допомоги для оздоровлення дітей, що підлягають перерахуванню, та подають їх Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент фінансів) за формою згідно з додатком 4.

8. Кошти, що передбачені в обласному бюджеті для надання соціальної допомоги, перераховуються Департаментом фінансів як інша субвенція місцевим бюджетам у межах бюджетних призначень, відповідно до помісячного розпису асигнувань та зведеного реєстру Департаменту.

9. Органи соціального захисту в межах отриманих коштів здійснюють виплату соціальної допомоги шляхом її перерахування на рахунок заявника, відкритий у банківській установі, або поштовим переказом за місцем реєстрації заявника.

10. Суми субвенції з обласного бюджету, не використані головними розпорядниками коштів за призначенням, підлягають поверненню до відповідних бюджетів не пізніше 25 грудня поточного бюджетного року.

11. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про виплату соціальної допомоги, відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в обслуговуючих органах Державної казначейської служби України та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Керівник апарату Запорізької
обласної державної адміністрації

З. М. Бойко

 

Додаток 1
до Порядку надання адресної соціальної допомоги для оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях, де один з батьків працює у бюджетній установі
(пункт 4)

Керівнику __
                            (найменування територіального
                                 органу соціального захисту
                                                 населення)

                (прізвище, ім'я, по батькові особи,
                                  яка подає заяву)

               (адреса реєстрації місця проживання
                            особи, яка подає заяву)

ЗАЯВА

Прошу надати адресну соціальну допомогу у зв'язку з оздоровленням моєї дитини, __
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові дитини)

в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку

_.
        (назва дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, термін перебування)

Адресну соціальну допомогу прошу перерахувати _______

__
 (назва банківської установи та номер рахунку або поштовим переказом за місцем реєстрації заявника)

Копії (оригінали) документів _
__
(назва документів)

додаються на _________ арк.

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

_____ року


(підпис особи, яка подає заяву)

 

Додаток 2
до Порядку надання адресної соціальної допомоги для оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях, де один з батьків працює у бюджетній установі
(пункт 6)

ІНФОРМАЦІЯ
про фактично нараховані суми адресної соціальної допомоги для оздоровлення дітей, що підлягають перерахуванню


(назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці)

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Прізвище, ім'я, по батькові отримувача адресної соціальної допомоги

Сума для перерахування, грн.

Назва закладу оздоровлення та відпочинку та його місцезнаходження

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник територіального органу
соціального захисту населення
райдержадміністрації, міськвиконкому
міста обласного значення


(підпис)

_________
(П. І. Б)

Дата __

М. П.

 

 

 

Додаток 3
до Порядку надання адресної соціальної допомоги для оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях, де один з батьків працює у бюджетній установі
(пункт 7)

РЕЄСТР
фактично нарахованих сум адресної соціальної допомоги для оздоровлення дітей, що підлягають перерахуванню


(назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці)

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Кількість отримувачів адресної соціальної допомоги

Загальна сума для перерахування, грн.

Назви закладів оздоровлення та відпочинку та їх місцезнаходження

1

2

3

4

 

 

 

 

Керівник територіального
фінансового органу райдержадміністрації,
міськвиконкому міста обласного значення


(підпис)

_____
(П. І. Б)

Дата __

М. П.

 

 

 

Додаток 4
до Порядку надання адресної соціальної допомоги для оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях, де один з батьків працює у бюджетній установі
(пункт 7)

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
фактично нарахованих сум адресної соціальної допомоги для оздоровлення дітей, що підлягають перерахуванню


(назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці)

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Сума для перерахування, грн.

1

2

 

 

Директор Департаменту соціального
захисту населення Запорізької
обласної державної адміністрації


(підпис)

_____
(П. І. Б)

Дата __

М. П.

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали