ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

НАКАЗ

від 12 березня 2012 року N 14

Про затвердження Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Державному агентстві України з питань кіно

Відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), Положення про Державне агентство України з питань кіно, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 404/2011 (Указ N 404/2011), та з метою регламентації надання безоплатної правової допомоги у Державному агентстві України з питань кіно наказую:

1. Затвердити Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги у Державному агентстві України з питань кіно, що додається (Ю. І. Шевчук).

2. Юридичному відділу довести цей наказ до відома працівників Державного агентства України з питань кіно.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

К. О. Копилова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства України з питань кіно
12.03.2012 N 14


Порядок
надання безоплатної первинної правової допомоги у Державному агентстві України з питань кіно

Розділ I. Загальні положення

1.1. Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги у Державному агентстві України з питань кіно (далі - Порядок) визначає процедуру надання у Державному агентстві України з питань кіно (далі - Держкіно України) безоплатної первинної правової допомоги суб'єктам права на безоплатну первинну правову допомогу.

1.2. Надання безоплатної первинної правової допомоги Держкіно України включає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру). До документів процесуального характеру належать претензії, відповіді на претензії, позовна заява, відзив на позовну заяву, пояснення по судовій справі, інші документи, пов'язані із наданням вторинної правової допомоги;

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

1.3. Правове регулювання відносин, пов'язаних із надання первинної безоплатної правової допомоги у Держкіно України, здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.4. Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно із Конституцією України та Законом України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI) (далі - Закон) мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України

Розділ II. Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги у Держкіно України

2.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених пунктом 1.3 цього Порядку, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Держкіно України.

2.2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.

2.3. Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

2.4. У разі письмового звернення особи про надання будь-якого з видів правових послуг такі послуги надаються протягом тридцяти календарних днів з дня надходження звернення.

2.5. Відповіді на звернення про надання одного з видів правових послуг надаються тими структурними підрозділами, які володіють запитуваною інформацією.

Проекти відповідей на звернення обов'язково погоджуються з юридичним відділом Держкіно України.

2.6. Відповідь на звернення про надання одного з видів правових послуг надається за підписом голови Держкіно України або його заступників відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

2.7. Відповідь на звернення про надання одного з видів правових послуг повинна містити достовірну, точну та повну запитувану інформацію.

2.8. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

2.9. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Держкіно України, то протягом п'яти календарних днів це звернення необхідно надіслати до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.

2.10. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові роз'яснюється порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2.11. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

Розділ III. Організація особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги

3.1. Особистий прийом громадян, які потребують безоплатної первинної допомоги, здійснюється посадовими особами Держкіно України виключно з питань, що належать до компетенції Держкіно України.

3.2. Особистий прийом громадян, які потребують безоплатної первинної допомоги, здійснюється посадовими особами Держкіно України постійно відповідно до графіку особистого прийому громадян, який затверджується окремим наказом Держкіно України.

Графік прийому громадян розміщується на сайті Держкіно України, а також вивішується в приміщенні Держкіно України.

3.3. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, здійснюють посадові особи структурних підрозділів Держкіно України, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.

3.4. Несвоєчасний початок прийому осіб, які звернулися, та його припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.

3.5. Під час особистого прийому особам, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, надаються роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків.

3.6. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Вторинна правова допомога надається суб'єктами, визначеними статтею 15 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI).

 

Начальник юридичного
відділу Державного агентства
України з питань кіно

Ю. І. Шевчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали