ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2011

м. Київ

N 193

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2012 р. за N 43/20356

Про затвердження Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній інспекції ядерного регулювання України

Відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній інспекції ядерного регулювання України, що додається.

2. Юридичному відділу (Матвєєва В. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. Миколайчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України
27.12.2011 N 193

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 січня 2012 р. за N 43/20356

ПОРЯДОК
надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній інспекції ядерного регулювання України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру надання безоплатної первинної правової допомоги суб'єктам права на безоплатну первинну правову допомогу у Державній інспекції ядерного регулювання України.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI).

1.3. Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1.3.1 надання правової інформації;

1.3.2 надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

1.3.3 складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

1.3.4 надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

1.4. Правове регулювання відносин, пов'язаних із наданням первинної безоплатної правової допомоги в Держатомрегулюванні України, здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), "Про інформацію", "Про державну таємницю", міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.5. Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та Законом України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI) мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

II. Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги в Держатомрегулюванні України

2.1. Відповідно до статті 10 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI):

2.1.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених пунктом 1.3 розділу I цього Порядку (далі - вид правових послуг), надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Держатомрегулювання України.

2.1.2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.

2.1.3. Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

2.2. У разі письмового звернення особи про надання будь-якого з видів правових послуг такі послуги надаються протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

2.3. Відповіді на звернення про надання одного з видів правових послуг надаються тими структурними підрозділами, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва Держатомрегулювання України. Проекти відповідей на звернення обов'язково погоджуються з Юридичним відділом.

2.4. Відповідь на звернення про надання одного з видів правових послуг надається за підписом Голови Держатомрегулювання України або його заступника відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

2.5. Відповідь на звернення про надання одного з видів правових послуг повинна бути достовірною та повною.

2.6. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

2.7. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Держатомрегулювання України, то протягом п'яти календарних днів це звернення надсилається до відповідного органу та повідомляється про це особа, яка подала звернення.

2.8. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові роз'яснюється порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2.9. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

III. Організація особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги

3.1. В Держатомрегулюванні України відповідно до встановленого окремим наказом графіка особистого прийому громадян посадовими особами Держатомрегулювання України проводиться особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції Держатомрегулювання України.

3.2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені графіком особистого прийому громадян посадовими особами Держатомрегулювання України дні та години.

3.3. Під час особистого прийому особам, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, надаються роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків.

3.4. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Начальник Юридичного відділу

В. Г. Матвєєва

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали