Додаткова копія: Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.09.2018

м. Київ

N 733

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2018 р. за N 1102/32554

Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375), та з метою поліпшення обслуговування платників при наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року N 567 "Про затвердження Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів" (Порядок N 567), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1842/24374.

3. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII), але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

 

В. о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
03 вересня 2018 року N 733

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2018 р. за N 1102/32554

ПОРЯДОК
надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

1. Цей Порядок визначає механізм надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі - Довідка) (додаток 1).

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

3. Для отримання Довідки платник подає заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі - Заява) (додаток 2).

Довідка надається платнику безоплатно.

Заява подається платником (на його вибір):

у паперовій формі - до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу. Якщо Заяву подано до державної податкової інспекції, її передають до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу (далі - уповноважений орган);

в електронній формі - на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII).

Заява складається з обов'язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб'єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано платником.

4. Довідка або відмова у наданні Довідки готуються уповноваженим органом протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.

5. Перевірка наявності/відсутності у платника заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, здійснюється за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів на дату формування Довідки з урахуванням наявності/відсутності податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості за основним та неосновними місцями обліку платника.

За відсутності у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, уповноважений орган формує Довідку.

6. Строк дії Довідки становить десять календарних днів з дати її формування. У Довідці обов'язково зазначається термін її дії.

У разі якщо платник не отримав Довідку, сформовану у паперовій формі, до закінчення строку її дії, така Довідка зберігається в уповноваженому органі.

7. Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у Заяві.

Довідку у паперовій формі платник (його законний чи уповноважений представник) отримує безпосередньо в органі, до якого було подано Заяву.

Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII).

8. За наявності у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, платнику готується лист (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо надання Довідки. Лист вручається особисто платнику (його законному чи уповноваженому представникові) або надсилається платнику у порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України.

 

Директор Департаменту моніторингу
баз даних та верифікації виплат

Д. Серебрянський

 

Додаток 1
до Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
(пункт 1)

ДОВІДКА*
про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

від "___" 20__ року N ____

_
                                                                      (найменування контролюючого органу**)

Платник _____
                                               (код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків***)
_
                                                                        (найменування / прізвище, ім'я та по батькові)
_
                                                                                                   (податкова адреса)
станом на "___" 20__ року не має податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстроченої, відстроченої, реструктуризованої), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Довідка надається відповідно до
_
_
                                                  (назва нормативно-правового акта, його номер та дата прийняття)
для подання до
_
                     (найменування суб'єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) буде подано довідку)

Дійсна протягом десяти календарних днів включно до "___" 20__ року.

Керівник (його заступник або
уповноважена особа) контролюючого органу

 

(підпис)

 
_________
(ініціали, прізвище)

Посадова особа контролюючого органу


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 


* Ця довідка не застосовується для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

** Контролюючий орган за основним місцем обліку платника, уповноважений здійснювати заходи з погашення податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

*** Серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

 

Додаток 2
до Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
(пункт 3)

ЗАЯВА
про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

1. Найменування контролюючого органу, до якого подається заява
_
_

2. Інформація про платника:

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер
облікової картки платника податків*                __________

найменування / прізвище, ім'я,
по батькові                                                 ___
                                                                     ___

податкова адреса     ________
_

електронна адреса __ телефон ___________

3. Довідку прошу надати відповідно до вимог:
_
_
                                                   (назва нормативно-правового акта, його номер та дата прийняття)

4. Довідку буде подано до:
_
                     (найменування суб'єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) буде подано довідку)

5. Форма надання довідки:

  електронна

  паперова


6. Станом на день звернення триває процес оскарження в адміністративному або судовому порядку суми грошового зобов'язання:

  так

  ні


________
(посада (для юридичних осіб))


(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 * Серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали