Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва на конкурсних засадах

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 24 жовтня 2019 року N 17/7590

Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва на конкурсних засадах

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 47 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 464/6515 (Програма N 464/6515), з метою визначення громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва, яким надається фінансова підтримка з бюджету міста Києва, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва на конкурсних засадах, що додається.

2. Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розробити та затвердити типову форму договору про надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва.

3. Офіційно оприлюднити це рішення в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
24.10.2019 N 17/7590

ПОРЯДОК
надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва на конкурсних засадах

1. Цей Порядок визначає механізм відбору громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва (далі - громадські організації) та розподілу коштів для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва в межах виконання міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на відповідний рік.

2. Відбір громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва здійснюється на конкурсних засадах (далі - конкурсний відбір).

3. До участі у конкурсі допускаються громадські організації, які мають статус юридичної особи не менше двох років до дати оголошення конкурсного відбору, зареєстровані та діють на території міста Києва, мають позитивну динаміку розвитку виду спорту по кількості проведених спортивних заходів та участі у всеукраїнських змаганнях та готують спортсменів до складу збірних команд міста Києва та України.

Обов'язковою умовою надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва є залучення громадською організацією власних коштів для покриття ризиків, пов'язаних з проведенням спортивних заходів.

4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

учасник конкурсного відбору - громадська організація, що подала конкурсну пропозицію для участі у конкурсному відборі;

конкурсна пропозиція - комплект документів, які подаються громадськими організаціями для участі в конкурсі;

спортивні заходи - змагання, навчально-тренувальні збори з видів спорту та спортивно-масові заходи (забіги, фестивалі, спартакіади тощо), які проводяться серед різних верств населення;

календарний план - це календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міста Києва, що визначає організаційні та фінансові питання щодо забезпечення проведення відповідних спортивних заходів на відповідний рік та затверджується наказом директора Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

5. Конкурсний відбір організовує та проводить Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Організатор конкурсного відбору).

6. З метою відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва наказом директора Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) утворюється конкурсна комісія у складі голови, заступника голови, секретаря та членів конкурсної комісії.

Конкурсну комісію очолює директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У разі відсутності голови конкурсної комісії його обов'язки виконує заступник голови конкурсної комісії.

7. До складу конкурсної комісії включаються пропорційно: представники Організатора конкурсного відбору та інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), депутати Київської міської ради (за згодою), представники громадських організацій (за згодою).

Склад конкурсної комісії не повинен бути менше ніж 7 осіб і не більше ніж 13 осіб.

Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Не може бути членом конкурсної комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або членом громадської організації, яка подала заявку для участі у конкурсі.

8. Організаційно-технічне забезпечення роботи конкурсної комісії здійснює Організатор конкурсного відбору.

9. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає подані громадськими організаціями конкурсні пропозиції для отримання фінансової підтримки з бюджету міста Києва;

здійснює конкурсний відбір громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва;

забезпечує розподіл видатків за напрямками та критеріями визначеними цим Порядком;

подає пропозиції щодо розподілу видатків між громадськими організаціями для укладання Організатором конкурсного відбору договорів про надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва.

10. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які проводяться у режимі онлайн-трансляції у двомісячний термін після затвердження бюджету міста Києва на відповідний рік.

Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

Засідання конкурсної комісії проводить її голова або, за його відсутності, заступник голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії про результати конкурсного відбору ухвалюються голосуванням більшості голосів від загального складу конкурсної комісії, оформлюються протоколами та підписуються всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії.

11. Члени конкурсної комісії зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член конкурсної комісії зобов'язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкодити об'єктивному виконанню ним обов'язків. Член конкурсної комісії, у якого виявлено конфлікт інтересів, виводиться з її складу за поданням голови конкурсної комісії. Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення конкурсною комісією рішення про визначення громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету міста Києва, до закінчення строку оскарження результатів конкурсного відбору, передбаченого пунктом 21 цього Порядку, підсумки конкурсного відбору визначаються без урахування голосу члена конкурсної комісії, у якого виявлено конфлікт інтересів.

12. Організатор конкурсного відбору складає текст оголошення про проведення конкурсного відбору та оприлюднює його на офіційній веб-сторінці Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва.

13. Строк подання конкурсних пропозицій - 20 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

14. Для участі в конкурсі громадські організації подають:

лист-звернення у довільній формі;

копію статуту громадської організації, завірену в установленому порядку;

копію рішення уповноваженого органу про внесення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

інформацію про діяльність громадської організації за останні два роки (кількість проведених спортивних заходів та результати участі в них підготовлених спортсменів, офіційно зареєстрованих спортивних клубів, секцій, шкіл, індивідуальних та колективних членів тощо);

заповнену аплікаційну форму учасника конкурсного відбору (додаток до Порядку);

звіт про використання коштів бюджету міста Києва за попередній рік з відповідними підтверджуючими документами (для громадських організацій, які отримали бюджетні кошти у попередньому році);

проект договору про надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва за типовою формою, розробленою та затвердженою Організатором конкурсного відбору.

15. Документи, зазначені у пункті 14 цього Порядку, засвідчуються на кожній сторінці підписом керівника, скріпленим печаткою громадської організації (за наявності).

16. Учасники конкурсного відбору подають конкурсні пропозиції Організатору конкурсного відбору у друкованій та/або електронній формі, за адресою та у строк, визначений в оголошенні про проведення конкурсного відбору.

Організатор конкурсного відбору видає учасникові конкурсного відбору довідку про отримання конкурсної пропозиції, в якій зазначається дата отримання та реєстраційний номер конкурсної пропозиції.

Конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційній веб-сторінці Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникам конкурсного відбору.

17. Конкурсний відбір проводиться у три етапи:

17.1. Перший етап - аналіз відповідності поданих конкурсних пропозицій вимогам конкурсного відбору.

Конкурсна комісія перевіряє достовірність інформації, зазначеної у конкурсних пропозиціях. Конкурсна комісія може звертатися за підтвердженням інформації, наданої учасниками конкурсного відбору, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

До участі у другому етапі конкурсного відбору не допускаються громадські організації, якщо:

громадська організація перебуває у стані припинення;

подано недостовірну інформацію про діяльність громадської організації;

конкурсна пропозиція для участі у конкурсному відборі подана після закінчення встановленого для цього строку або не містить повного комплекту необхідних документів;

громадська організація подала офіційний лист про відкликання своєї заявки на участь у конкурсі;

інформація, зазначена громадською організацією в аплікаційній формі учасника конкурсного відбору для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям на проведення спортивних заходів, не відповідає напрямкам діяльності громадської організації;

громадська організація ставить за мету отримання прибутків, ведення політичної діяльності, надання гуманітарної або благодійної допомоги, проведення релігійних обрядів тощо.

17.2. Другий етап - розподіл коштів бюджету міста Києва, передбачених для надання фінансової підтримки громадським організаціям, за напрямками та критеріями.

При розподілі конкурсною комісією фінансової підтримки громадським організаціям за рахунок коштів бюджету міста Києва встановлюється співвідношення за такими напрямками та критеріями:

Не менше 35 % - спортивні заходи міського рівня:

- не менше 40 відсотків відповідно до критерію - кількість спортсменів-киян, які посіли призові місця, у спортивних заходах міського рівня;

- не менше 30 відсотків відповідно до критерію - кількість спортсменів-киян, підготовлених до складу збірних команд міста Києва;

- не більше 19 відсотків відповідно до критерію - кількість спортсменів-киян, які взяли участь у спортивних заходах міського рівня;

- не більше 10 відсотків відповідно до критерію - пріоритетність виду спорту по місту Києву;

- не більше 1 відсотка відповідно до критерію - соціальна активність учасника конкурсу - наявність власної веб-сторінки з актуальною інформацією у мережі Інтернет або у соціальних мережах.

Не більше 47 % - спортивні заходи всеукраїнського рівня:

- не менше 40 відсотків відповідно до критерію - кількість спортсменів-киян, які посіли призові місця, у спортивних заходах всеукраїнського рівня;

- не менше 30 відсотків відповідно до критерію - кількість спортсменів, підготовлених до складу збірних команд України;

- не більше 19 відсотків відповідно до критерію - кількість спортсменів-киян, які взяли участь у спортивних заходах всеукраїнського рівня;

- не більше 10 відсотків відповідно до критерію - рейтинг з олімпійських та неолімпійських видів спорту (затверджений в установленому порядку);

- не більше 1 відсотка відповідно до критерію - соціальна активність учасника конкурсу - наявність власної веб-сторінки з актуальною інформацією в мережі Інтернет або в соціальних мережах.

Не менше 8 % - спортивно-масові заходи:

- не менше 50 відсотків відповідно до критерію - масовість - кількість учасників заходів, залучених до занять фізичною культурою та спортом серед різних верств населення;

- не менше 30 відсотків відповідно до критерію - масовість - кількість дітей, які взяли участь у спортивному заході;

- не більше 10 відсотків відповідно до критерію - традиційність проведення заходу в м. Києві (не менше 2 років);

- не більше 9 відсотків відповідно до критерію - участь заявника у міських заходах (День Києва, День працівника фізичної культури і спорту тощо);

- не більше 1 відсотка відповідно до критерію - соціальна активність заявника - наявність власної веб-сторінки з актуальною інформацією в мережі Інтернет або в соціальних мережах.

Не більше 10 % - заохочувальні винагороди (придбання форми, спортивного інвентарю та обладнання, цінних призів тощо) переможцям спортивних заходів міського та всеукраїнського рівня:

- не менше 30 відсотків відповідно до критерію - кількість спортсменів-киян, які посіли призові місця, у спортивних заходах всеукраїнського рівня;

- не більше 70 відсотків відповідно до критерію - кількість спортсменів-киян, які посіли призові місця, у спортивних заходах міського рівня.

17.3. Третій етап - розподіл коштів бюджету міста Києва між громадськими організаціями пропорційно до показників аплікаційних форм учасника конкурсного відбору, поданих громадськими організаціями.

У разі, якщо сума коштів, яку заявила громадська організація, є меншою ніж сума коштів, на яку вона претендує відповідно до показників та критеріїв, то громадська організація отримує заявлену нею суму коштів, а відповідна різниця розподіляється між іншими громадськими організаціями відповідно до показників та критеріїв.

18. Фінансова підтримка надається громадським організаціям для наступних цілей:

організації та проведення спортивних заходів, включених до календарного плану, спрямованих на забезпечення підготовки спортивного резерву до складу збірних команд міста Києва з відповідних видів спорту та їх участі у спортивних змаганнях всеукраїнського рівня, залучення до здорового способу життя широких верств населення;

заохочення переможців спортивних заходів міського та всеукраїнського рівнів.

19. Строк проведення конкурсного відбору становить 10 календарних днів після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

20. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколом, який підписують всі присутні на засіданні члени конкурсної комісії. Протокол оприлюднюється на офіційній веб-сторінці Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва.

21. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене у тижневий строк після оголошення результатів конкурсного відбору шляхом надсилання відповідного повідомлення Організаторові конкурсного відбору.

22. Надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадській організації здійснюється Організатором конкурсного відбору на підставі укладеного договору про надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва за типовою формою, розробленою та затвердженою Організатором конкурсного відбору.

23. Громадські організації щомісячно, до 5 числа наступного місяця, подають Організатору конкурсного відбору звіт про хід та результати виконання календарного плану.

24. Відповідальність за нецільове використання коштів бюджету міста Києва покладається на громадські організації.

25. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює Організатор конкурсного відбору.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до Порядку надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва на конкурсних засадах

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА
учасника конкурсного відбору

N з/п

Назва показника критеріїв

Показник громадської організації за наступними напрямками:

Спортивні заходи міського рівня

Спортивні заходи всеукраїнського рівня

Спортивно-масові заходи серед всіх верств населення

1

2

3

4

5

1

Кількість спортсменів-киян, які посіли призові місця у спортивних заходах

 

 

х

2

Кількість спортсменів-киян, яких підготовлено до складу збірних команд міста Києва та України

 

 

х

3

Кількість спортсменів-киян, які взяли участь у спортивних заходах

 

 

х

4

Пріоритетність виду спорту по місту Києву*

 

х

х

5

Зайняте місце в рейтингу виду спорту в Україні

х

 

х

6

Наявність у громадської організації власної веб-сторінки з актуальною інформацією у мережі Інтернет або в соціальних мережах

 

 

 

7

Кількість учасників заходів, залучених до занять фізичною культурою та спортом серед різних верств населення

х

х

 

8

Традиційність проведення спортивних заходів (не менше 2 років)

х

х

 

9

Кількість дітей, які взяли участь у спортивному заході

х

х

 

10

Участь громадської організації в міських заходах (День Києва, День працівника фізичної культури і спорту тощо)

х

х

 

Примітка:

• * пріоритетність виду спорту по місту Києву визначається по бальній системі серед видів спорту I, II, III категорії (I категорія - 50 балів, II категорія - 30, III категорія - 20);

• * зайняте місце в рейтингу виду спорту в Україні визначається по бальній системі з 1 по 10 місце (1 місце - 100 балів, 2 місце - 90 балів, 3 місце - 80 балів, .....10 місце - 10 балів).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали