ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.02.2011 р. N 56

Про затвердження Порядку надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області

Відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 209 Земельного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішення обласної ради від 28 грудня 2010 року N 2/43 "Про затвердження Регіональної програми розвитку земельних відносин у Волинській області на 2011 - 2016 роки":

1. Затвердити Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації В. Карпюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
17.02.2011 N 56

ПОРЯДОК
надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області

1. Загальні положення

1.1. Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області (далі - Порядок) розроблено відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 209 Земельного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішення обласної ради від 28 грудня 2010 року N 2/43 "Про затвердження Регіональної програми розвитку земельних відносин у Волинській області на 2011 - 2016 роки".

1.2. Порядок регулює механізм надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (далі - субвенція).

1.3. Головними розпорядниками коштів районних бюджетів визначаються управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

2. Надання і використання субвенції

2.1. Субвенція надається за рахунок надходження до спеціального фонду обласного бюджету коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

2.2. Пропозиції щодо розподілу коштів субвенції між районними бюджетами формує Головне управління Держкомзему в області спільно з Головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації залежно від потреби виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області.

2.3. Кошти субвенції спрямовуються виконавцям робіт з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області.

Вартість робіт визначається відповідно до Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, затверджених спільним наказом Держкомзему України, Мінфіну України та Мінекономіки України від 15 червня 2001 року N 97/298/124, зареєстрованим у Мін'юсті України 10 липня 2001 року за N 579/5770.

2.4. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій створюють комісії з питань використання субвенції, до складу яких входять фахівці управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій та Держкомзему в районі.

2.5. До комісії подається письмова заява сільської ради на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області (форма додається).

2.6. Комісія розглядає подані документи та приймає рішення про включення до реєстру населених пунктів, у яких проводитимуться роботи з нормативної грошової оцінки земель за рахунок субвенції з обласного бюджету (форма додається). Реєстр населених пунктів надсилається сільським радам.

2.7. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій укладають договори з виконавцями робіт з розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

2.8. Виконавці робіт подають управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій акти виконаних робіт (форма додається).

2.9. На підставі актів виконаних робіт управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій складають та подають щомісяця до 21 числа зведені реєстри фактично нарахованих сум видатків фінансовим управлінням райдержадміністрацій (форма додається).

2.10. Фінансові управління райдержадміністрацій щомісяця до 22 числа надсилають зведені реєстри Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

2.11. Головне фінансове управління облдержадміністрації щомісяця до 26 числа здійснює перерахування коштів субвенції на рахунки районних бюджетів, відкриті в органах державного казначейства, відповідно до помісячного розпису субвенції, в межах фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

2.12. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій у межах фактичних надходжень коштів субвенції беруть бюджетні зобов'язання по спеціальному фонду за КФКВ 160101 "Землеустрій", КЕКВ 1171 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональних) програм" та здійснюють видатки.

У випадку подання виконавцями робіт актів виконаних робіт після 20 грудня відповідного року виплата коштів субвенції не здійснюється і претензії по бюджетних зобов'язаннях не розглядаються.

2.13. Операції, пов'язані з використанням коштів субвенції, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

2.14. Невикористані відповідно до цього Порядку кошти субвенції перераховуються до обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня відповідного бюджетного періоду.

3. Відповідальність, звітність і контроль

3.1. Фінансова звітність про використання коштів субвенції складається і подається в установленому порядку.

3.2. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів субвенції несуть головні розпорядники коштів, за достовірність звітності - керівники та головні бухгалтери підприємств, що виконують роботи з розроблення технічної документації, та голови сільських рад.

3.3. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають звіт Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації (форма додається).

3.4. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів субвенції згідно з цим Порядком здійснюють управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

3.5. Контроль за виконанням робіт з розроблення технічної документації покладається на голів сільських рад та територіальні управління Держкомзему в області.

 

До пункту 2.4
Розділу 2 Порядку

Голові комісії з питань використання коштів субвенції управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
_________

ЗАЯВА

Прошу розглянути пропозицію щодо проведення нормативної грошової оцінки земель наступних населених пунктів за рахунок субвенції з обласного бюджету:

1. ________, площа ____ га, кількість населення ____ осіб,
                                     (назва населеного пункту)

2. ________, площа ____ га, кількість населення ____ осіб,
                                    (назва населеного пункту)

3. ________, площа ____ га, кількість населення ____ осіб,
                                    (назва населеного пункту)

...

Назва підрядної організації - виконавця робіт. __.

З порядком використання коштів ознайомлений і зобов'язуюсь дотримуватись.

 

Дата

Підпис сільського голови

М. П.

 

До пункту 2.5
Розділу 2 Порядку

РЕЄСТР
населених пунктів, у яких заплановано проведення нормативної грошової оцінки земель за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету

N
з/п

Назва сільської, селищної ради

Назва населених пунктів, у яких заплановано проведення нормативної грошової оцінки

Площа населеного пункту (га)

Кількість населення в населеному пункті, осіб

Назва виконавців робіт з проведення нормативної грошової оцінки земель

Загальна вартість робіт з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів,
грн.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

__
підпис

_______
прізвище та ініціали

Заступник голови комісії

__
підпис

_______
прізвище та ініціали

Секретар комісії

__
підпис

_______
прізвище та ініціали

Члени комісії:

__
підпис

_______
прізвище та ініціали

 

__
підпис

_______
прізвище та ініціали

М. П.

 

 

 

До пункту 2.8
Розділу 2 Порядку

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

Замовник _____

Виконавець ___

Контракт (договір) N від "___" 20 року

Найменування населеного
пункту ________
__

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель
__

АКТ N _______
приймання виконаних підрядних робіт
за 20__ року

N
з/п

Види робіт

Обґрунтування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна,
грн.

Виконано робіт, грн.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Виконавець:

М. П.

Голова сільської ради

М. П.

Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

М. П.

Начальник управління Держкомзему в районі

М. П.

 

До пункту 2.9
Розділу 2 Порядку

Зведений реєстр
фактично нарахованих сум видатків по КФКВ 160101, КЕКВ 1171 за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

за 20__ року
по _________ району

грн.

Назва адміністративно-
територіальної одиниці та виконавців

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано

Перераховано коштів одержувачам

Залишок на рахунках в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації

Кредиторська заборгованість к. 6 = (к. 3 - к. 4 - к. 5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Начальник управління агропромислового
розвитку ____ райдержадміністрації

 
__________
П. І. П.

 

М. П.

 

До пункту 3.3
Розділу 3 Порядку

Звіт
про використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

за 20___року
по _____ району

 N
з/п

Назва сільської, селищної ради

Назва населеного пункту, по якому проведена нормативна грошова оцінка

Площа населеного пункту (га)

Кількість населення в населеному пункті, осіб

Назва виконавця робіт з проведення нормативної грошової оцінки земель

Фактично перераховано коштів субвенції на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, грн.

1

2

3

4

 

5

6

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Начальник управління агропромислового
розвитку ____ райдержадміністрації

 
__________
П. І. П.

 

М. П.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали