ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.06.2011 р. N 244

Про затвердження Порядку надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю посудин "Дюара" та іншого обладнання для проведення штучного осіменіння

Відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішень обласної ради від 29 березня 2005 року N 19/19 "Про програму розвитку галузі м'ясного скотарства у Волинській області на 2005 - 2012 роки", зі змінами і доповненнями, від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік", зі змінами та доповненнями:

1. Затвердити Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю посудин "Дюара" та іншого обладнання для проведення штучного осіменіння (додається).

2. Покласти на Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (Ю. Горбенко) та районні державні адміністрації вирішення організаційних питань, пов'язаних з реалізацією Програми розвитку галузі м'ясного скотарства у Волинській області на 2005 - 2012 роки, зі змінами і доповненнями.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації В. Карпюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
08.06.2011 N 244

ПОРЯДОК
надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю посудин "Дюара" та іншого обладнання для проведення штучного осіменіння

1. Загальні положення

1.1. Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю посудин "Дюара" та іншого обладнання для проведення штучного осіменіння (далі - Порядок) розроблений відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішень обласної ради від 29 березня 2005 року N 19/19 "Про програму розвитку галузі м'ясного скотарства у Волинській області на 2005 - 2012 роки", зі змінами і доповненням, від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік", зі змінами та доповненнями.

1.2. Порядок визначає і регулює механізм надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для закупівлі посудин "Дюара" та іншого обладнання для проведення штучного осіменіння (далі - субвенція).

1.3. Головними розпорядниками коштів сільських (селищних, міських) бюджетів є виконавчі комітети відповідних місцевих рад.

2. Надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету

2.1. Кошти субвенції спрямовуються на закупівлю посудин "Дюара" та іншого обладнання й облаштування пунктів штучного осіменіння.

2.2. Пропозиції щодо розподілу коштів субвенції між районними бюджетами формує Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації відповідно до потреби в пунктах штучного осіменіння.

2.3. Пропозиції щодо розподілу коштів субвенції між сільськими (селищними, міськими) бюджетами формує управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Для прийняття рішення щодо розподілу коштів субвенції між сільськими (селищними, міськими) радами управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій утворюють комісії у складі начальника цього управління (голова комісії) головного зоотехніка управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, головного державного інспектора ветеринарної медицини в районі, спеціаліста племпідприємства, державної контрольно-ревізійної служби, фінансової інспекції (далі - комісії).

2.4. Для розгляду питання комісією сільські (селищні, міські) ради подають наступні документи:

- заяву на ім'я голови комісії щодо надання субвенції;

- довідку про надання приміщення, яке може бути переобладнане для розміщення пункту штучного осіменіння корів і телиць, можливість його утримання;

- дані про чисельність маточного поголів'я.

2.5. Сільські (селищні, міські) ради забезпечують укладання договорів з облаштування та закупівлі обладнання для пунктів штучного осіменіння відповідно до вимог Інструкції зі штучного осіменіння корів і телиць, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 1 серпня 2001 року N 230.

Придбані посудини "Дюара" та обладнання для пункту штучного осіменіння оприбутковуються на баланс сільських (селищних, міських) рад та передаються у користування атестованим племпідприємствам. Атестовані племпідприємства через найманих спеціалістів, які пройшли відповідне навчання або мають ветеринарну чи зоотехнічну освіту надають послуги із штучного осіменіння маточного поголів'я сільськогосподарських тварин.

2.6. Сільські (селищні), міські ради реєструють бюджетні зобов'язання по загальному фонду за КФКВ 160903 "Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства" у межах затверджених асигнувань та щомісяця, до 20 числа, подають управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації реєстри фактично нарахованих сум видатків по субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю посудин "Дюара" та іншого обладнання для проведення штучного осіменіння (далі - реєстр фактично нарахованих сум, форма додається).

2.7. На підставі отриманих реєстрів фактично нарахованих сум управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій складають зведені реєстри (форма додається) та надсилають їх до 21 числа місяця Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації.

2.8. Для проведення фінансування субвенції з обласного бюджету Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації до 22 числа місяця, наступного за звітним, подає зведений реєстр фактично нарахованих сум у розрізі районів Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

2.9. Головне фінансове управління облдержадміністрації звіряє дані реєстру фактично нарахованих сум з обсягами зареєстрованих зобов'язань за звітний період та до 26 числа відповідного місяця здійснює перерахування коштів субвенції на рахунки районних бюджетів, відкриті в органах державного казначейства.

Отримані районними бюджетами суми субвенції протягом одного операційного дня перераховуються на рахунки сільських (селищних, міських) рад, відкриті в органах державного казначейства, для здійснення відповідних видатків.

2.10. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій готують пропозиції щодо перерозподілу субвенції між сільськими (селищними, міськими) бюджетами, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - щодо перерозподілу субвенції між районними бюджетами.

2.11. Невикористані відповідно до цього Порядку кошти субвенції з обласного бюджету підлягають поверненню на рахунок обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня бюджетного періоду.

2.12. Операції, пов'язані з використанням коштів субвенції, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

2.13. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

3. Звітність і контроль

3.1. Фінансова звітність про використання коштів субвенції складається і подається в установленому порядку.

3.2. Сільські (селищні, міські) ради щомісяця після спеціального обладнання пункту штучного осіменіння звітують перед управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій про ефективність роботи пункту.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій до 15 числа щомісяця надсилають узагальнену інформацію Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації щодо використання коштів субвенції з обласного бюджету та ефективності роботи новостворених пунктів штучного осіменіння.

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації до 20 січня року, наступного за звітним, надає звіт облдержадміністрації про кількість створених пунктів штучного осіменіння та ефективність їх функціонування.

3.3. Звітність та контроль здійснюється відповідно до вимог Інструкції зі штучного осіменіння корів і телиць.

3.4. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів субвенції несуть сільські (селищні, міські) ради, районні державні адміністрації.

3.5. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів субвенції здійснюють управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій та Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

 

До пункту 2.6
Розділу 2 Порядку

РЕЄСТР
фактично нарахованих сум видатків по субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю посудин "Дюара" та іншого обладнання для проведення штучного осіменіння за ___________ 20__ року по __________ сільській (селищній), міській раді

грн.

Передбачено розписом на рік

Фактично нарахована сума до сплати

Перераховано коштів одержувачам

Залишок на рахунках у головних розпорядників коштів

Кредиторська заборгованість к. 5 = (к. 2 - к. 3 - к. 4)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський (селищний, міський) голова

__________
П. І. П.

 

М. П.

 

До пунктів 2.7 та 2.8
Розділу 2 Порядку

РЕЄСТР
фактично нарахованих сум видатків по субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю посудин "Дюара" та іншого обладнання для проведення штучного осіменіння за ___________ 20__ року по __________ району (області)

грн.

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Передбачено розписом на рік

Фактично нарахована сума до сплати

Перераховано коштів одержувачам

Залишок на рахунках у головних розпорядників коштів

Кредиторська заборгованість к. 6 = (к. 3 - к. 4 - к. 5)

1

2

3

4

5

6

Район

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

Усього по району (області):

 

 

 

 

 

Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації)

__________
П. І. П.

 

М. П.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали