ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.07.2011 р. N 278

Про затвердження Порядку надання і використання коштів обласного бюджету професійно-технічними навчальними закладами області на фінансування Програми підтримки виробництва зерна озимого жита та гречки на 2010 - 2015 роки

Відповідно до статей 20 та 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішень обласної ради від 22 грудня 2010 року N 2/10 "Про затвердження Програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки та Порядку надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки", зі змінами та доповненнями, від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік", зі змінами та доповненнями:

1. Затвердити Порядок надання і використання коштів обласного бюджету професійно-технічними навчальними закладами області на фінансування Програми підтримки виробництва зерна озимого жита та гречки на 2010 - 2015 роки, що додається.

2. Покласти на управління освіти і науки обласної державної адміністрації вирішення організаційних питань, пов'язаних з використанням коштів обласного бюджету на реалізацію Програми підтримки виробництва зерна озимого жита та гречки на 2010 - 2015 роки.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації В. Карпюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
08.07.2011 N 278

ПОРЯДОК
надання і використання коштів обласного бюджету професійно-технічними навчальними закладами області на фінансування Програми підтримки виробництва зерна озимого жита та гречки на 2010 - 2015 роки

I. Загальні положення

1.1. Порядок надання і використання коштів обласного бюджету професійно-технічними закладами області на фінансування Програми підтримки виробництва зерна озимого жита та гречки на 2010 - 2015 роки (далі - Порядок) розроблений відповідно до статей 20 та 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішень обласної ради від 22 грудня 2010 року N 2/10 "Про затвердження Програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки та Порядку надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки", зі змінами та доповненнями, від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік", зі змінами та доповненнями.

1.2. Порядок регулює механізм надання і використання коштів обласного бюджету (далі - бюджетні кошти) професійно-технічними навчальними закладами області на фінансування Програми підтримки виробництва зерна озимого жита та гречки на 2010 - 2015 роки.

1.3. Головним розпорядником бюджетних коштів визначається управління освіти і науки облдержадміністрації (далі - управління), розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - професійно-технічні навчальні заклади області, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету.

II. Напрями та порядок використання коштів

2.1. Бюджетні кошти спрямовуються професійно-технічним навчальним закладам області, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, для часткового здешевлення витрат на проведення робіт з посіву озимого жита та гречки (далі - часткове здешевлення).

2.2. Часткове здешевлення здійснюється з розрахунку до 100 гривень за 1 гектар посіву озимого жита та гречки.

2.3. Професійно-технічні навчальні заклади області подають управлінню розрахунок потреби в коштах на проведення робіт з посіву озимого жита та гречки, виходячи з площі посівів і вартості робіт, а також акти витрат насіння і садибного матеріалу (форма ВЗСГ-4), акти про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин (форма ВЗСГ-3) та статистичну звітність (форма 4-сг).

2.4. Управління розглядає подані документи та приймає рішення щодо включення професійно-технічного навчального закладу до реєстру професійно-технічних навчальних закладів, яким з обласного бюджету здійснюється часткове здешевлення витрат на проведення робіт з посіву озимого жита та гречки (далі - реєстр, форма додається) із визначенням суми часткового здешевлення у межах затверджених асигнувань Головному розпоряднику коштів обласного бюджету.

2.5. На підставі реєстру управління розподіляє та доводить до професійно-технічних навчальних закладів у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань, необхідних для часткового здешевлення робіт з посіву озимого жита та гречки.

2.6. Управління затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня за КФКВ 160903 "Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства", КЕКВ 1171 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм".

2.7. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 року N 205, зі змінами.

III. Відповідальність, звітність і контроль

3.1. Фінансова звітність про використання бюджетних коштів складається і подається в установленому порядку.

3.2. Професійно-технічні навчальні заклади до 1 грудня 2011 року подають управлінню звіт про використані кошти за встановленою ним формою.

3.3. Контроль за використанням бюджетних коштів покладається на управління.

3.4. Відповідальність за достовірність поданих документів несуть професійно-технічні навчальні заклади області, а за цільове використання коштів обласного бюджету - управління згідно з чинним законодавством.

 

До пункту 2.4
Розділу II Порядку

Форма

РЕЄСТР
професійно-технічних навчальних закладів області, яким з обласного бюджету здійснюється часткове здешевлення витрат на проведення робіт з посіву озимого жита та гречки

N
з/п

Назва професійно-технічних навчальних закладів

Площа, на якій отримано сходи озимого жита та гречки,
гектарів

Сума, гривень

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

Голова комісії

_
(підпис)

_____
(ініціали та прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали