ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.05.2012 р. N 192

Про затвердження Порядку надання і використання у 2012 році коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання природоохоронних заходів та проведення заходів із захисту від підтоплення територій

Відповідно до статей 2, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішень обласної ради від 28 грудня 2010 року N 2/42 "Про Регіональну екологічну програму "Екологія 2011 - 2015 та прогноз до 2020 року", від 29 грудня 2011 року N 9/2 "Про обласний бюджет на 2012 рік" (зі змінами і доповненнями) та від 12 березня 2012 року N 10/68 "Про затвердження Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища":

1. Затвердити Порядок надання і використання коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання природоохоронних заходів та проведення заходів із захисту від підтоплення територій (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації В. Карпюка.

 

Голова

Б. Клімчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
08.05.2012 N 192


ПОРЯДОК
надання і використання у 2012 році коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання природоохоронних заходів та проведення заходів із захисту від підтоплення територій

1. Загальні положення

1. Порядок надання і використання коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання природоохоронних заходів та проведення заходів із захисту від підтоплення територій (далі - Порядок) розроблено відповідно до статей 2, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішень обласної ради від 28 грудня 2010 року N 2/42 "Про Регіональну екологічну програму "Екологія 2011 - 2015 та прогноз до 2020 року", від 29 грудня 2011 року N 9/2 "Про обласний бюджет на 2012 рік" (зі змінами та доповненнями) та від 12 березня 2012 року N 10/68 "Про затвердження Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища".

2. Порядок регулює механізм надання і використання коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання природоохоронних заходів та проведення заходів із захисту від підтоплення територій (далі - субвенції).

3. Головні розпорядники коштів субвенцій визначаються рішеннями відповідних місцевих рад.

2. Надання і використання коштів субвенцій

1. Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам надаються за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

2. Пропозиції щодо розподілу між місцевими бюджетами коштів субвенцій формує державне управління охорони навколишнього природного середовища в області за погодженням заступника голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків, головних управлінь містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства й агропромислового розвитку облдержадміністрації за письмовими пропозиціями райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, затверджених головою облдержадміністрації.

3. Кошти субвенцій спрямовуються на виконання природоохоронних заходів та проведення заходів із захисту від підтоплення територій, визначених Переліком видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2012 рік, сформованим відповідно до вимог Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням обласної ради від 12 березня 2012 року N 10/68.

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області доводить відповідним райдержадміністраціям та виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад - отримувачам субвенцій витяги з Переліку. Розподіл субвенцій визначається рішенням районної ради з наступним затвердженням на сесії районної ради.

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів субвенцій здійснюється в установленому законодавством порядку.

5. Виконавці робіт подають щомісяця до 20 числа головному розпоряднику коштів акти виконаних робіт, які підтверджують фактичні витрати проведених заходів.

На підставі цих актів головний розпорядник коштів складає реєстр нарахованих сум видатків.

6. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів щомісяця до 21 числа подають фінансовим органам райдержадміністрацій (виконкомів міських (міст обласного значення) рад) реєстри нарахованих сум видатків.

Фінансові управління райдержадміністрацій (виконкомів міських (міст обласного значення) рад) щомісяця до 22 числа надсилають Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації зведені реєстри фактично нарахованих сум за рахунок субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання природоохоронних заходів (або на проведення заходів із захисту від підтоплення територій) за формою, що додається.

7. Головне фінансове управління облдержадміністрації щомісяця до 26 числа здійснює перерахування коштів субвенцій на рахунки районних, міських (міст обласного значення) бюджетів, відкриті в органах державного казначейства, відповідно до помісячного розпису субвенцій у межах залишків та надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

8. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів у межах фактичних надходжень коштів субвенцій беруть бюджетні зобов'язання за КФК 240600 "Цільові фонди" (240601, 240602, 240603, 240604, 240605) та здійснюють видатки.

У випадку подання виконавцями робіт актів виконаних робіт після 20 грудня відповідного року виплата коштів субвенцій не здійснюється і претензії за бюджетними зобов'язаннями не розглядаються.

9. Операції, пов'язані з використанням коштів субвенцій, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

10. Не використані відповідно до Порядку кошти субвенцій перераховуються до обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня відповідного бюджетного періоду.

3. Відповідальність, звітність і контроль

1. Фінансова звітність про використання коштів субвенцій складається і подається в установленому порядку.

2. За цільове та ефективне використання коштів субвенцій головні розпорядники коштів місцевих бюджетів несуть встановлену законодавством відповідальність.

3. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів субвенцій згідно з Порядком здійснює державне управління охорони навколишнього середовища в області.

 

Додаток
до пункту 6 Розділу 2 Порядку


Зведений реєстр
фактично нарахованих сум за рахунок субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання природоохоронних заходів (або проведення заходів із захисту від підтоплення територій)

за 20__ року по _____ району (місту)

грн.

Назва адміністративно-
територіальної одиниці

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано

Перераховано коштів виконавцям робіт

Залишок на рахунках головних розпорядників коштів

Потреба у фінансуванні
к. 6 = (к. 3 - к. 4 - к. 5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 


Начальник фінансового управління
райдержадміністрації (міськвиконкому)

 
______
П. І. П.

М. П.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали