Додаткова копія: Про затвердження Порядку надання і виплати одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих під час АТО та Героїв Небесної Сотні

Про затвердження Порядку надання і виплати одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих під час АТО та Героїв Небесної Сотні

Розпорядження Львівської обласної державної адміністрації
від 03 травня 2018 року N 395/0/5-18

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області
07 травня 2018 р. за N 31/1905

Відповідно до статей 6, 23 та 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішення Львівської обласної ради від 05 грудня 2017 року N 552 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018 - 2020 роки", з метою реалізації державної політики щодо соціального захисту родин, родичі яких загинули під час проведення антитерористичної операції та під час участі в Революції Гідності.

1. Затвердити Порядок надання і виплати одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих під час АТО та Героїв Небесної Сотні, що додається.

2. Департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації профінансувати видатки.

3. Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації:

3.1. Забезпечити цільове використання коштів.

3.2. Подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

3.3. Забезпечити офіційне опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації.

4. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови Львівської обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова

О. М. Синютка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Львівської обласної державної адміністрації
від 03 травня 2018 року N 395/0/5-18

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області
07 травня 2018 р. за N 31/1905

ПОРЯДОК
надання і виплати одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих під час АТО та Героїв Небесної Сотні

1. Цей Порядок визначає механізм призначення і виплати одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих під час АТО та Героїв Небесної Сотні (далі - допомога) за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті, в рамках реалізації Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 05 грудня 2017 року N 552.

Законодавчою та нормативною основою цього Порядку є Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", укази Президента України від 14 квітня 2014 року N 405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" (Указ N 405/2014) та від 11 лютого 2015 року N 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні" (Указ N 69/2015), постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 року N 76 "Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності" (Постанова N 76), рішення Львівської обласної ради про затвердження показників обласного бюджету на відповідний рік, інші законодавчі та нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

2. Право на отримання допомоги мають дружина (чоловік), діти, батьки та утриманці загиблого учасника АТО або Героя Небесної Сотні, які на день його смерті і на момент звернення зареєстровані та фактично проживають у Львівській області.

3. Допомога виплачується одному з числа осіб, визначених пунктом 2 цього Порядку (далі - заявник/отримувач), у розмірі 31964 (тридцять одна тисяча дев'ятсот шістдесят чотири) гривні (без оподаткування).

4. Для отримання допомоги заявник/отримувач подає до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання/перебування (надалі - орган соціального захисту населення) заяву встановленої форми (додаток 1 до Порядку).

4.1. До заяви додаються:

1) копія документа, що свідчить про причини та обставини смерті учасника АТО, Героя Небесної Сотні;

2) копія свідоцтва про смерть учасника АТО, Героя Небесної Сотні;

3) копії сторінок паспорта заявника допомоги, на яких зазначено його прізвище, ім'я, по батькові та місце реєстрації;

4) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

5) копії документів, що підтверджують факт встановлення пам'ятника на могилі загиблого учасника АТО, Героя Небесної Сотні (за наявності);

6) реквізити особового банківського рахунку.

4.2 Крім документів, визначених підпунктом 4.1 Порядку, додатково подаються такі документи:

1) копія свідоцтва про народження учасника АТО, Героя Небесної Сотні - для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);

2) копія свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

3) копія свідоцтва про народження дитини - для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

4) копія рішення районної державної адміністрації, виконавчого органу міської, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми загиблого учасника АТО, Героя Небесної Сотні);

5) копія рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) учасника АТО, Героя Небесної Сотні (надають особи, які не були членами сім'ї загиблого, але перебували на його утриманні).

У разі виникнення обставин, що можуть вплинути на надання допомоги (зміна місця проживання, банківських реквізитів тощо), одержувач повідомляє про це орган соціального захисту населення в десятиденний термін з дня виникнення таких обставин.

5. Копії документів, що додаються до заяви, засвідчуються заявником/отримувачем або органом соціального захисту населення.

6. Орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакету документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, приймає рішення про надання допомоги, формує і затверджує відомості для виплати допомоги та передає їх до комунального закладу Львівської обласної ради "Центр моніторингу соціальних програм та контролю за призначенням і виплатою допомог" для проведення виплати.

7. Допомога виплачується шляхом перерахування коштів банківським установам на вказані особові рахунки одержувачів.

8. Підставою для відмови у наданні допомоги є:

1) відсутність повного пакету документів, визначених пунктом 4 цього Порядку, протягом місяця з дня подання заяви;

2) виявлення недостовірних даних;

3) письмова відмова в одержанні призначеної/нарахованої допомоги;

4) виготовлення та встановлення типового пам'ятного знаку на могилі загиблого управлінням капітального будівництва обласної державної адміністрації.

9. У разі наявності підстав для відмови у наданні допомоги орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дня подання пакету документів, визначених пунктом 4 цього Порядку, приймає рішення про відмову у наданні/виплаті допомоги, про що інформує одержувача письмово із зазначенням підстав для відмови протягом десяти робочих днів з моменту прийняття такого рішення.

10. Заявник може оскаржити рішення органу соціального захисту населення у порядку, встановленому законодавством.

11. Облік заяв про надання і виплату одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих під час АТО та Героїв Небесної Сотні здійснюється органом соціального захисту населення шляхом ведення Журналу обліку заяв про надання і виплату одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих під час АТО та Героїв Небесної Сотні, який повинен бути пронумерований, прошнурований, підписаний керівником органу соціального захисту населення та скріплений печаткою органу (додаток 2 до Порядку).

12. Фінансування видатків на виплату допомоги здійснюється за рахунок коштів, передбачених департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації за КПКВК 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту населення і соціального забезпечення".

13. З обласного бюджету кошти виділяються департаментом фінансів облдержадміністрації в межах зареєстрованих розпорядником коштів бюджетних зобов'язань в органах Державної казначейської служби відповідно до замовлення департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Одержані кошти департамент соціального захисту населення облдержадміністрації скеровує комунальному закладу Львівської обласної ради "Центр моніторингу соціальних програм та контролю за призначенням і виплатою допомог".

14. Спірні питання щодо рішення про надання допомоги розглядаються на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства, соціального захисту Львівської обласної ради за участі представників Львівської обласної державної адміністрації.

 

Додаток 1
до Порядку про надання і виплати одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих під час АТО та Героїв Небесної Сотні
(пункт 4)

 

______
______
       (повне найменування органу соціального захисту
                                                  населення)
______
                         (прізвище, ім'я, по батькові особи)
Місце реєстрації / фактичного проживання
______
контактний телефон  __________ 

ЗАЯВА

Прошу надати і виплатити мені, як _______
_
                    (дружині (чоловікові), дитині, батьку (матері) загиблого учасника АТО або Героя Небесної Сотні)
___ одноразову адресну грошову допомогу на/за встановлення пам'ятних знаків.

До заяви долучаю:
_
_
_
_

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про соціальний статус, які вплинули або могли вплинути на встановлення права на одноразову допомогу, будуть перевірені згідно із законодавством України.

Я попереджений(а), що:

підставами для відмови мені у наданні одноразової адресної грошової допомоги є подання мною документів, які містять свідомо неправдиві дані.

Я даю згоду на обробку персональних даних, що необхідні для призначення допомоги.

Одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих під час АТО та Героїв Небесно Сотні не отримував(ла).

"___" 20__ року

_
(підпис заявника)


 

 

Директор департаменту соціального
захисту населення
облдержадміністрації

Н. О. Кузяк

 

Додаток 2
до Порядку про надання і виплати одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих під час АТО та Героїв Небесної Сотні
(пункт 11)

Журнал обліку заяв
надання одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих під час АТО та Героїв Небесної Сотні

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи

Місце реєстрації / проживання

Статус особи (дружина (чоловік), дитина, батько (матір), утриманці загиблого учасника АТО або Героя Небесної Сотні)

Дата звернення

Дата прийняття рішення

Прийняте рішення (суб'єкт прийняття, реквізити та суть рішення)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту соціального
захисту населення
облдержадміністрації

Н. О. Кузяк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали