Додаткова копія: Про затвердження Порядку надання і виплати одноразової адресної грошової допомоги демобілізованим воїнам, які повертаються з АТО, і звільненим особам, безпосереднім учасникам АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України

Про затвердження Порядку надання і виплати одноразової адресної грошової допомоги демобілізованим воїнам, які повертаються з АТО, і звільненим особам, безпосереднім учасникам АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України

Розпорядження Львівської обласної державної адміністрації
від 25 квітня 2018 року N 353/0/5-18

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області
03 травня 2018 р. за N 26/1900

Відповідно до статей 6, 23 та 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішення Львівської обласної ради від 05 грудня 2017 року N 552 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018 - 2020 роки", з метою реалізації державної політики щодо соціального захисту демобілізованих воїнів та їхніх сімей:

1. Затвердити Порядок надання і виплати одноразової адресної грошової допомоги демобілізованим воїнам, які повертаються з АТО і звільненим особам, безпосереднім учасникам АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України, що додається.

2. Департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації профінансувати видатки на виплату одноразової адресної грошової допомоги демобілізованим воїнам, які повертаються з АТО, і звільненим особам, безпосереднім учасникам АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України,

3. Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації:

3.1. Забезпечити цільове використання коштів.

3.2. Подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

3.3. Забезпечити офіційне опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 22 грудня 2016 року N 1037/0/5-16 "Про затвердження Порядку надання і виплати одноразової адресної грошової допомоги демобілізованим воїнам, які повертаються з АТО, звільненим особам, бійцям-добровольцям та безпосереднім учасникам АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України" (Розпорядження N 1037/0/5-16), зареєстроване Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області 23 грудня 2016 року за N 63/1785.

5. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови Львівської обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова

О. М. Синютка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Львівської обласної державної адміністрації
25 квітня 2018 року N 353/0/5-18

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області
03 травня 2018 р. за N 26/1900

ПОРЯДОК
надання і виплати одноразової адресної грошової допомоги демобілізованим воїнам, які повертаються з АТО, і звільненим особам, безпосереднім учасникам АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України

1. Цей Порядок визначає механізм призначення і виплати одноразової адресної грошової допомоги демобілізованим воїнам, які повертаються з АТО, і звільненим особам, безпосереднім учасникам АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України, (далі - допомога) за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті, в рамках реалізації Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 05 грудня 2017 року N 552.

Законодавчою та нормативною основою цього Порядку є Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Указ Президента України від 14 квітня 2014 року N 405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" (Указ N 405/2014), постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 "Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення" (Постанова N 413), рішення Львівської обласної ради про затвердження показників обласного бюджету на відповідний рік, рішення Львівської обласної ради від 13 вересня 2016 року N 203 "Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України", інші законодавчі та нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

2. Право на отримання допомоги відповідно до цього Порядку мають: демобілізовані воїни, звільнені особи, які повертаються з АТО, та бійці-добровольці АТО, які зареєстровані та проживають у Львівській області:

2.1. військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил, Національної гвардії. СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники МВС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

2.2. особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування згідно з переліком, визначеним Антитерористичним центром при СБУ та Генеральним штабом Збройних Сил, були включені до складу Збройних Сил, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів;

2.3 особи, які перебували або перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувались для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому не ввійшли до складу Збройних Сил, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів, проте отримали статус бійця-добровольця АТО відповідно до рішення Львівської обласної ради від 13 вересня 2016 року N 203.

3. Допомога надається один разу розмірі 3000 (три тисячі) гривень на одну особу.

4. Для одержання допомоги заявник подає до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання) такі документи:

заяву встановленої форми (додаток 1 до Порядку);

копії сторінок паспорта одержувача допомоги, на яких зазначено його прізвище, ім'я, по батькові та місце реєстрації;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

реквізити особового банківського рахунку;

документ компетентного органу про підтвердження фактичного місця проживання особи (у разі подачі заявником документів за місцем фактичного проживання);

для демобілізованих (звільнених) учасників АТО, крім документів, визначених абзацами 1 - 5 пункту 4 цього Порядку, також подаються такі документи:

копія посвідчення "Учасник бойових дій",

копія документа, який підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції у районах її проведення,

копія документа про звільнення;

для бійця-добровольця АТО, крім документів, визначених абзацами 1 - 5 пункту 4 цього Порядку, також подається такий документ:

копія посвідчення бійця-добровольця АТО, виданого Львівською обласною радою,

5. Якщо заявник подає до органу соціального захисту населення пакет документів за місцем фактичного проживання, заявник має підтвердити факт неотримання даної одноразової грошової виплати за місцем реєстрації.

6. Про зміну обставин, що впливають на надання соціальної виплати (зміна місця проживання, банківських реквізитів тощо), заявник зобов'язаний письмово повідомити орган соціального захисту населення в десятиденний термін з дня зміни відповідних обставин.

7. Орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакету документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, приймає рішення про надання допомоги, формує і затверджує відомості для виплати допомоги та передає їх до комунального закладу Львівської обласної ради "Центр моніторингу соціальних програм та контролю за призначенням і виплатою допомог" для проведення виплати.

При формуванні справи бійця-добровольця АТО орган соціального захисту населення самостійно долучає витяг з протоколу засідання комісії з визнання бійців-добровольців АТО.

8. Допомога виплачується шляхом перерахування коштів на особові рахунки одержувачів, відкриті в установах уповноважених банків, реквізити яких були надані при подачі пакету документів, передбачених у пункті 4.

9. Підставою для відмови у наданні допомоги є:

відсутність повного пакету документів, визначених пунктом 4 цього Порядку, протягом місяця з дня подання заяви;

виявлення недостовірних даних;

письмова відмова в одержані призначеної/нарахованої допомоги;

виїзд одержувача на постійне проживання за межі Львівської області;

смерть одержувача.

10. У разі наявності підстав для відмови у наданні допомоги орган соціального захисту протягом десяти робочих днів з дня подання пакету документів, визначених пунктом 4 цього Порядку, приймає рішення про відмову у наданні/виплаті допомоги, про що інформує одержувача письмово із зазначенням підстав для відмови протягом десяти робочих днів з моменту прийняття такого рішення.

Заявник може оскаржити рішення про відмову в порядку, визначеному законодавством.

11. Облік заяв про надання і виплату одноразової адресної грошової допомоги демобілізованим воїнам, які повертаються з АТО, звільненим особам, безпосереднім учасникам АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України, здійснюється органом соціальною захисту населення шляхом ведення Журналу обліку заяв про надання і виплату одноразової адресної грошової допомоги демобілізованим воїнам, які повертаються з АТО, і звільненим особам, безпосереднім учасникам АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України, який повинен бути пронумерований, прошнурований, підписаний керівником органу соціального захисту населення та скріплений печаткою органу (додаток 2 до Порядку).

12. Фінансування видатків на виплату допомоги здійснюється за рахунок коштів, передбачених департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації за КПКВК 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту населення і соціального забезпечення".

13. З обласного бюджету кошти виділяються департаментом фінансів облдержадміністрації в межах зареєстрованих розпорядником коштів бюджетних зобов'язань в органах Державної казначейської служби відповідно до замовлення департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Одержані кошти департамент соціального захисту населення облдержадміністрації скеровує комунальному закладу Львівської обласної ради "Центр моніторингу соціальних програм та контролю за призначенням і виплатою допомог".

14. Спірні питання щодо надання або відмови у наданні допомоги приймаються на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства, соціального захисту Львівської обласної ради за участі представників Львівської обласної державної адміністрації.

 

Додаток 1
до Порядку про надання і виплати одноразової адресної грошової допомоги демобілізованим воїнам, які повертаються з АТО, і звільненим особам, безпосереднім учасникам АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України
(пункт 4)

 

______
______
      (повне найменування органу соціального захисту
                                              населення)
______
                        (прізвище, ім'я, по батькові особи)
______

Місце реєстрації / фактичного проживання
______
контактний телефон  __________

ЗАЯВА

Прошу надати і виплатити мені, як _______
                                                                                                                 (учаснику АТО / бійцю-добровольцю АТО)
_ одноразову адресну грошову допомогу.

До заяви долучаю:
_
_
_
_

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про соціальний статус, які вплинули або могли вплинути на встановлення права на одноразову допомогу, будуть перевірені згідно із законодавством України.

Я попереджений(а), що:

підставами для відмови мені у наданні одноразової адресної грошової допомоги є подання мною документів, які містять свідомо неправдиві дані.

Я даю згоду на обробку персональних даних, що необхідні для призначення допомоги.

Одноразову адресну грошову допомогу як демобілізований воїн АТО / звільнена особа, яка повернулася з АТО / боєць-доброволець АТО не отримував.

"___" 20 __ року

___________
(підпис заявника)


 

 

Директор Департаменту соціального
захисту населення
облдержадміністрації

Н. О. Кузяк

 

Додаток 2
до Порядку про надання і виплати одноразової адресної грошової допомоги демобілізованим воїнам, які повертаються з АТО, і звільненим особам, безпосереднім учасникам АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України
(пункт 11)

Журнал обліку заяв
надання одноразової адресної грошової допомоги демобілізованим воїнам, які повертаються з АТО, і звільненим особам, безпосереднім учасникам АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи

Місце реєстрації/ проживання

Статус особи (учасник АТО / боєць-доброволець АТО)

Дата звернення

Дата прийняття рішення

Прийняте рішення (суб'єкт прийняття, реквізити та суть рішення)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту соціального
захисту населення
облдержадміністрації

Н. О. Кузяк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали