Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Порядку надання консультацій громадянам за допомогою програмного забезпечення Skype

Про затвердження Порядку надання консультацій громадянам за допомогою програмного забезпечення Skype

Наказ Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області
від 29 серпня 2016 року N 242/04

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області
12 вересня 2016 р. за N 162/2493

Відповідно до пункту 9 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5 (Положення N 1707/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за N 759/19497, наказую:

1. Затвердити Порядок надання консультацій громадянам за допомогою програмного забезпечення Skype (далі - Порядок надання консультацій), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області забезпечити дотримання вимог Порядку надання консультацій.

3. Управлінню реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області (Ханіну А. С.) забезпечити:

державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";

опублікування наказу у засобах масової інформації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Фірсову І. В.

 

Начальник управління

Р. І. Возняк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області
29 серпня 2016 року N 242/04

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області
12 вересня 2016 р. за N 162/2493

Порядок
надання консультацій громадянам за допомогою програмного забезпечення Skype

I. Загальні положення

1. Порядок надання консультацій громадянам за допомогою програмного забезпечення Skype (далі - Порядок надання консультацій) розроблено відповідно до пункту 9 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5 (Положення N 1707/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за N 759/19497.

2. Порядок надання консультацій визначає особливості проведення організаційних заходів щодо підготовки та надання консультацій громадянам працівниками Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області за допомогою програмного забезпечення Skype.

II. Порядок реєстрації для запису на сеанс Skype-зв'язку

1. Реєстрація осіб, які бажають записатися на сеанс Skype-зв'язку, здійснюється шляхом заповнення громадянином заяви, що додається.

2. Після заповнення громадянином заяви та відправлення її на електронну адресу info@just-mykolaiv.gov.ua йому надається відповідь на протязі однієї доби з моменту отримання заяви щодо часу консультації та відповідального працівника Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.

3. Тривалість сеансу Skype-зв'язку для одного громадянина не може перевищувати 30 хвилин.

4. Запис на надання консультацій громадянам за допомогою програмного забезпечення Skype здійснюється шляхом подання заяви на сеанс Skype-зв'язку в межах графіка та встановленого часу.

5. Заява на сеанс Skype-зв'язку повинна містити:

стислий виклад мети консультації, опис суті консультації;

відскановані документи щодо предмета надання консультації (за необхідності та у разі наявності таких документів);

бажані дату та час проведення сеансу Skype-зв'язку в межах запропонованого графіка та встановленого часу.

У разі якщо бажані дата та час вже обрані іншим громадянином, громадянину пропонується обрати інші вільні дату та час сеансу Skype-зв'язку з працівником Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.

6. Після надсилання заяви на сеанс Skype-зв'язку протягом одного робочого дня громадянину надходить повідомлення про підтвердження прийняття заяви до попереднього розгляду та часу прийому.

7. Подання заяви на надання консультації у режимі Skype-зв'язку здійснюється мінімум за сім календарних днів до дати прийому посадової особи відповідно до графіка.

У разі якщо після закінчення подання заяв на сеанс у режимі Skype-зв'язку буде встановлено, що громадянами на відповідну дату обрано час прийому, який передбачає тривалий проміжок між сеансами, працівник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області не менш ніж за добу до початку прийому може запропонувати громадянину, наступному за останнім перед часовою перервою, змінити час проведення сеансу на найближчий. У разі відмови громадянина від зміни часу проведення сеансу надання консультацій у режимі Skype-зв'язку проводиться у час, обраний громадянином.

8. За достовірність даних та матеріалів, що містяться у заяві на сеанс Skype-зв'язку, відповідає громадянин.

III. Підготовка до надання консультацій за допомогою програмного забезпечення Skype

1. Для належного розгляду питань, що визначені громадянином у заяві на проведення сеансу Skype-зв'язку, працівник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області протягом одного робочого дня з дати підтвердження щодо прийняття заяви до попереднього розгляду забезпечує отримання працівником Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області, що буде проводити сеанс надання інформації у режимі Skype-зв'язку, матеріалів заяви.

2. У випадку, якщо після попереднього розгляду заяви встановлюється, що розгляд порушених питань не належить до компетенції Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області громадянину надсилається повідомлення про відхилення заяви на проведення сеансу Skype-зв'язку та його скасування із зазначенням причин.

IV. Надання консультацій громадянам за допомогою програмного забезпечення Skype

1. Надання консультацій громадянам в режимі Skype-зв'язку здійснюється між громадянином та працівником Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області за наявності у громадянина необхідних технічних засобів: обладнання з доступом до мережі Інтернет, веб-камери, гарнітури або гучномовців з мікрофоном.

2. Надання консультацій громадянам у режимі Skype-зв'язку починається та завершується у час, встановлений графіком відповідно до тривалості сеансу.

3. Працівник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області до початку сеансу Skype-зв'язку зобов'язаний активувати технічні засоби та перевірити їх працездатність, а також провести тестування пристроїв (мікрофони, камери тощо) та впевнитись, що вони працюють нормально.

4. У разі виявлення ознак непрацездатності технічних засобів, а також у випадку неможливості налагодження їх коректної роботи працівник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області зобов'язаний терміново повідомити про такі обставини начальника Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області або його заступників.

5. У разі неможливості усунення причин, що ускладнюють проведення сеансу Skype-зв'язку, громадянину надсилається повідомлення щодо перенесення сеансу Skype-зв'язку із зазначенням дати та часу проведення повторного сеансу Skype-зв'язку.

6. Працівник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області перевіряє наявність з'єднання з громадянином за п'ять хвилин до початку сеансу Skype-зв'язку з розгляду відповідного звернення.

У разі неможливості з'єднання з громадянином з причин збоїв з'єднання зі сторони громадянина або його відсутності, відмови від проведення сеансу Skype-зв'язку, сеанс Skype-зв'язку скасовується, про що надсилається відповідне повідомлення.

У такому випадку працівник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області з'єднується з громадянином, який є наступним у черзі на особистий прийом у режимі Skype-зв'язку.

7. Сеанс надання консультацій у режимі Skype-зв'язку може бути зупинений працівником Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області у разі, якщо громадянин використовує нецензурні слова, поводиться грубо та зухвало. Сеанс відновлюється після усунення причин, які зумовили зупинення сеансу, та триває в межах запланованого часу прийому цього громадянина.

8. Працівник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області, який здійснює надання консультацій у режимі Skype-зв'язку для забезпечення кваліфікованого розв'язання поставлених громадянином питань може залучити до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області або одержати від них потрібну інформацію.

9. Після закінчення сеансу в установлений час працівник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області запрошує наступного громадянина.

10. У разі неможливості проведення посадовою особою Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області сеансу Skype-зв'язку з причин хвороби, відпустки, інших поважних причин до громадянина надсилається повідомлення щодо перенесення сеансу Skype-зв'язку із зазначенням дати та часу проведення повторного сеансу в режимі Skype-зв'язку.

Після отримання такого повідомлення громадянином або підтверджуються запропоновані дата та час, або самостійно обираються дата та час повторного прийому відповідно до вимог цього Порядку надання консультацій.

11. Реєстрація на повторний сеанс Skype-зв'язку здійснюється громадянином шляхом заповнення нової заяви із зазначенням дати та часу попередньої заяви. Повторне сканування матеріалів звернення у разі наявності таких (за виключенням додаткових матеріалів) громадянином не здійснюється.

Після отримання такого повідомлення громадянином або підтверджуються запропоновані дата та час, або самостійно обираються дата та час повторного прийому відповідно до вимог цього Порядку.

12. Реєстрація повторних заяв громадян здійснюються відповідно до вимог цього Порядку.

V. Порядок фіксації ходу і результатів сеансу Skype-зв'язку

1. У разі необхідності хід і результати сеансу надання консультацій можуть бути опубліковані на веб-ресурсах загальнодоступного значення.

2. Захист та збереження інформації, переданої громадянином засобами Skype-зв'язку, здійснює працівник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. Матеріали зберігаються протягом року.

3. Електронні журнали реєстрації для сеансів надання консультацій зберігаються протягом строку, встановленого законодавством для зберігання таких документів.

 

Начальник Управління
реєстрації нормативно-правових
актів, правової роботи та
правової освіти

А. С. Ханін

 

Додаток
до Порядку надання консультацій громадянам за допомогою програмного забезпечення Skype
(пункт 1 розділу II)

Заява на сеанс Skype-зв'язку

1. Прізвище, ім'я, по-батькові _

2. Бажані дата та час сеансу Skype-зв'язку __

3. Дата та час попереднього сеансу Skype-зв'язку (за наявності) ________

4. Мета та опис суті консультації __________
__
__
__
__
__
__

"___"
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали