Додаткова копія: Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги жителям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин

Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги жителям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин

Наказ Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації
від 28 лютого 2018 року N 30

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області
13 березня 2018 р. за N 15/1388

Відповідно до підпункту 4 пункту 5, підпункту 11 пункту 10 Положення про Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 06 лютого 2017 року N 74/А-2017, обласної комплексної програми підтримки населення на 2018 - 2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області", затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року N 578-VII, з метою впровадження механізму надання матеріальної допомоги жителям Одеської області, які опинились у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин, наказую:

1. Затвердити Порядок надання матеріальної допомоги жителям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин.

2. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування в газеті "Одеські вісті".

 

Директор Департаменту

Л. В. Коваленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації
28 лютого 2018 року N 30

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області
13 березня 2018 р. за N 15/1388

ПОРЯДОК
надання матеріальної допомоги жителям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин

I. Загальні положення

1. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

"заявник" - особа, член сім'ї, яка опинилася у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин;

"матеріальна допомога" - фінансова допомога жителям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин;

"скрутне становище внаслідок непередбачуваних обставин":

1) небезпечна подія, внаслідок якої завдано шкоду здоров'ю або збитки майну заявника, що призвели до скрутного становища;

2) хвороба, яка потребує дороговартісного лікування, придбання ліків чи фінансових затрат для проведення стаціонарного (амбулаторного) лікування, або виїзду для лікування на територію іншої області України (іншої країни);

3) надзвичайна ситуація, що призвела або може призвести до порушення нормальних умов життєздатності заявника (пожежа, стихійне лихо, епідемія, аварійність житла, газо-, електропостачання та користування).

2. Порядок надання матеріальної допомоги жителям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин (далі - Порядок), розроблений відповідно до підпункту 4 пункту 5, підпункту 11 пункту 10 Положення про Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 06 лютого 2017 року N 74/А-2017, визначає механізм надання такої допомоги жителям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів для надання матеріальної допомоги є Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації (далі - Департамент).

4. Персональні дані осіб, отримані у зв'язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

II. Умови та порядок надання допомоги

1. Допомога надається особам та сім'ям, які проживають (перебувають) та зареєстровані на території Одеської області.

2. Для отримання допомоги заявник подає до голови Одеської обласної державної адміністрації або Департаменту повний пакет документів, а саме:

1) заяву на ім'я голови Одеської обласної державної адміністрації або директора Департаменту про надання допомоги у довільній формі, із зазначенням адреси фактичного проживання, контактних телефонів, номера банківського рахунку, на які можна зарахувати кошти або поштові реквізити заявника;

2) копію паспорта;

3) для внутрішньо переміщених осіб копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

4) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті - копію відповідної сторінки паспорта);

5) довідку про склад сім'ї;

6) згоду заявника та членів його сім'ї на обробку та використання персональних даних;

7) документ, який підтверджує обставини, з якими пов'язана необхідність надання допомоги;

8) у разі звернення за одержанням допомоги на користь члена сім'ї до заяви додаються копії документів, які підтверджують родинний зв'язок;

9) у випадку звернення за одержанням допомоги на лікування до заяви додаються: оригінал довідки лікувальної установи (рішення медико-соціальної експертної комісії), оригінали рахунків для оплати медичних послуг та придбання ліків, медичних засобів, чеків, які виписані за останні 12 календарних місяців, що передують даті звернення;

10) копію посвідчення, що дає право на визначені чинним законодавством пільги (у разі наявності);

11) копію довідки про взяття на облік особи, яка переміщена з тимчасово окупованої території України або район проведення антитерористичної операції (у разі наявності).

3. З метою обстеження матеріально-побутових умов проживання суб'єкта надання допомоги Департамент надсилає запити для проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання зазначеного суб'єкта відповідним місцевим органам соціального захисту населення за місцем його фактичного проживання, у разі необхідності запити до відповідних організацій, установ.

4. Заявник має право на отримання допомоги з однієї підстави не частіше одного разу на рік.

5. Заява розглядається протягом одного місяця з дня звернення заявника.

6. Документи, надані заявником, попередньо перевіряються Департаментом на відповідність вимогам підпунктів 1 - 11 пункту 2 розділу II Порядку.

7. Департамент формує справу заявника та подає її на розгляд обласної координаційної ради з питань соціальної підтримки населення (далі - Рада) з наданням пропозицій щодо розміру допомоги у термін до десяти днів.

8. Рада протягом десяти днів з моменту подання Департаментом на розгляд сформованих заявок приймає рішення про надання допомоги або відмову в її наданні.

9. Розмір допомоги визначається Радою в кожному конкретному випадку, з дотриманням вимог пункту 10 розділу II Порядку та з урахуванням підстав звернення.

10. Мінімальний розмір допомоги не може бути меншим 50 % прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого чинним законодавством на дату проведення засідання Ради. Максимальний розмір допомоги не може перевищувати ста прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць.

11. Рішення Ради оформлюється протоколом, який не пізніше п'яти днів після проведення засідання передається Департаменту.

12. Департамент інформує заявника про рішення Ради у 5-денний строк.

13. Після отримання рішення Ради Департамент:

1) у разі, коли розмір допомоги не перевищує розміру п'ятнадцяти прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого законодавством на дату проведення засідання Ради, видає наказ про виплату допомоги;

2) у разі, коли розмір допомоги перевищує розмір п'ятнадцяти місячних прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого законодавством на дату проведення засідання Ради, готує проект розпорядження голови обласної державної адміністрації про виплату допомоги.

IV. Відмова в наданні допомоги

1. Рада відмовляє у наданні допомоги у випадках:

1) встановлення неналежності заявника до категорій, визначених Порядком;

2) у разі повторного звернення заявника за тієї ж підстави, протягом бюджетного року, якщо попереднього разу допомога була надана;

2. Рішення про відмову в наданні допомоги може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.

V. Виплата допомоги

1. З моменту прийняття Радою рішення про виплату матеріальної допомоги виплата допомоги здійснюється Департаментом на підставі наказу Департаменту на протязі десяти днів або розпорядження голови обласної державної адміністрації на протязі п'ятнадцяти днів з моменту надходження фінансування, в один із таких способів:

1) шляхом перерахування коштів на особовий банківський рахунок заявника;

2) поштовим переказом за місцем проживання заявника.

2. Виплата допомоги здійснюється з моменту надходження коштів з обласного бюджету на рахунок Департаменту.

 

Заступник директора Департаменту

О. С. Ревякін
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали