КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 травня 2012 р. N 541

Київ

Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій

Відповідно до частини восьмої статті 74 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання місцевих гарантій, що додається.

2. Міністерству фінансів надавати роз'яснення щодо застосування положень затвердженого цією постановою Порядку.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2012 р. N 541


ПОРЯДОК
надання місцевих гарантій

1. Цей Порядок визначає механізм надання місцевих гарантій.

2. Місцеві гарантії надаються на підставі рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної міськради, яке повинно містити такі відомості:

назву інвестиційної програми (проекту), для виконання (реалізації) яких залучається кредит (позика) під гарантію;

повне найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, для забезпечення боргових зобов'язань якого надається гарантія (далі - позичальник);

умови надання кредиту (позики) - обсяг, строк, відсотки за користування кредитом (позикою) та строки їх сплати;

строк надання гарантії;

розмір і вид забезпечення виконання боргових зобов'язань позичальника;

розмір плати за надання гарантії.

3. До підписання рішення про надання місцевої гарантії між відповідним місцевим фінансовим органом та позичальником укладається договір про погашення заборгованості позичальника перед Автономною Республікою Крим або територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов'язань.

4. Обсяг та умови надання місцевих гарантій погоджуються з Мінфіном шляхом надсилання Верховною Радою Автономної Республіки Крим або міськрадою, що має намір надати місцеву гарантію, письмового повідомлення, до якого додаються:

1) проект рішення про надання гарантії;

2) висновок Ради міністрів Автономної Республіки Крим або виконавчого органу міськради стосовно доцільності залучення кредиту (позики) під гарантію для виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту), що містить інформацію про:

зміст, цілі, завдання та очікувані результати;

вплив інвестиційної програми (проекту) на економічний і соціальний розвиток відповідної території;

оціночну вартість інвестиційної програми (проекту) та строки їх виконання (реалізації);

обсяг кредиту (позики), які залучаються для виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту), джерела їх повернення;

оцінку ефективності виконання (реалізації) інвестиційної програми (проекту);

3) прогнозний графік погашення та обслуговування:

кредиту (позики), що залучається під місцеву гарантію;

місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу в розрізі кредитів (позик);

4) інформація про загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим або територіальною громадою міста боргу станом на кінець поточного року та року, що передує поточному;

5) обґрунтування обсягу доходів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим або міського бюджету, який планується спрямовувати на погашення основної суми місцевого боргу протягом періоду його погашення, а також на здійснення платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим або територіальної громади міста, з урахуванням вимог частини п'ятнадцятої статті 17 Бюджетного кодексу України;

6) опис та вартість забезпечення виконання зобов'язань, що надаються позичальником гаранту;

7) завірена в установленому порядку копія:

рішення про місцевий бюджет на рік, у якому приймається рішення про надання гарантії;

звіту про виконання місцевого бюджету за рік, що передує року, в якому приймається рішення про надання гарантії.

5. Мінфін після надходження документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку:

1) протягом 20 робочих днів:

розглядає їх і проводить перевірку відповідності обсягу та умов надання місцевої гарантії вимогам бюджетного законодавства;

приймає рішення про погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії або вмотивовану відмову, яке доводиться до відома Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міськради.

Під час розгляду документів Мінфін має право одержувати в установленому порядку додаткову інформацію, необхідну для прийняття такого рішення;

2) подає у місячний строк зазначене рішення на розгляд Кабінету Міністрів України для його схвалення.

6. Зміна істотних умов договору про надання місцевої гарантії підлягає погодженню в порядку, передбаченому для погодження обсягу та умов надання гарантії. При цьому можуть не подаватися документи, які вже подавалися до Мінфіну, якщо відомості, що в них містяться, не змінилися, про що зазначається у повідомленні.

7. Погодження Мінфіном обсягу та умов надання місцевої гарантії не є гарантією держави щодо виконання зобов'язань позичальника, пов'язаних з наданням місцевої гарантії, і підтвердженням його кредитоспроможності.

8. З метою забезпечення дотримання граничних обсягів місцевого боргу та місцевих гарантій Мінфін в установленому ним порядку проводить реєстрацію наданих місцевих гарантій. Для реєстрації наданих місцевих гарантій в Реєстрі місцевих запозичень та місцевих гарантій Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міськради подають у десятиденний строк після укладення договору про надання гарантії Мінфіну завірені в установленому порядку копії договорів, виконання зобов'язань за якими забезпечено гарантіями, та договорів про погашення заборгованості позичальника перед Автономною Республікою Крим або територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов'язань, а також зміни істотних умов таких договорів.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали