Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А" відповідно до статті 87-1 Закону України "Про державну службу"

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

21.02.2020

м. Київ

N 27-20

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 березня 2020 р. за N 256/34539

Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А" відповідно до статті 871 Закону України "Про державну службу"

Відповідно до частини четвертої статті 871 Закону України "Про державну службу", підпунктів 4 (Постанова N 500) та 36 пункту 4 та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби (Постанова N 500), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А" відповідно до статті 871 Закону України "Про державну службу", що додається.

2. Відділу автоматизації перевірок в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Голова

О. Стародубцев

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
21 лютого 2020 року N 27-20

ПОРЯДОК
надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А" відповідно до статті 871 Закону України "Про державну службу"

1. Цей Порядок визначає процедуру організації та надання пропозицій державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А" відповідно до частини першої статті 871 Закону України "Про державну службу", щодо зайняття посади державної служби не нижче категорії "Б" у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, без проведення конкурсу.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України "Про державну службу", "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), інших законодавчих актах.

3. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття суб'єктом призначення рішення про звільнення державного службовця з посади державної служби категорії "А" відповідно до частини першої статті 871 Закону України "Про державну службу" (далі - державний службовець), державний орган, за штат якого зараховано державного службовця (далі - державний орган), надає НАДС інформацію про:

повну назву посади державної служби, яку обіймав державний службовець;

копію рішення суб'єкта призначення про звільнення державного службовця;

біографічну довідку із зазначенням інформації щодо стажу роботи, наявності вищої освіти, а також документами, що підтверджують професійну підготовку та професійну компетентність державного службовця.

4. Державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, до 15 та 30 числа щомісяця надають НАДС пропозиції вакантних посад державної служби не нижче категорії "Б" (далі - вакантні посади), погоджені з суб'єктом призначення для переведення державних службовців відповідно до частини четвертої статті 871 Закону України "Про державну службу".

Інформація про вакантну посаду містить:

повну назву посади;

посадові обов'язки;

вимоги до професійної компетентності кандидата на посаду, визначені спеціальним законодавством (у разі наявності);

інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду.

5. Надання пропозицій державним службовцям здійснюється НАДС в порядку черговості звільнення та зарахування за штат державного органу державних службовців з урахуванням їх професійної підготовки та професійної компетентності, а у разі відсутності відповідних вакантних посад, НАДС надаються пропозиції інших наявних вакантних посад не нижче категорії "Б".

6. Пропозиція щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцем категорії "А", звільненим відповідно до статті 871 Закону України "Про державну службу" (далі - пропозиція), надається НАДС за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, яка підписується Головою НАДС або особою, яка виконує його обов'язки.

У пропозиції зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові державного службовця;

номер та дата рішення суб'єкта призначення про звільнення державного службовця;

назва запропонованої посади;

дата, підпис із зазначенням згоди/відмови державного службовця щодо зайняття запропонованої йому вакантної посади.

7. НАДС надсилає державному органу пропозицію (пропозиції) для ознайомлення з нею державного службовця.

Служба управління персоналом державного органу ознайомлює державного службовця з відповідною пропозицією (пропозиціями) та протягом трьох робочих днів з дня ознайомлення державного службовця повідомляє НАДС та державний орган, в якому державному службовцю запропоновано вакантну посаду, про згоду або відмову щодо зайняття запропонованої йому вакантної посади, разом із наданням копій підтверджуючих документів (пропозиції або акта про відмову державного службовця від зайняття запропонованої вакантної посади).

До строку ознайомлення з пропозицією (пропозиціями) не зараховуються дні, коли державний службовець фактично не працював з поважних причин (тимчасової непрацездатності, відрядження, перебування у відпустці тощо).

У разі неможливості ознайомити державного службовця у строк, визначений абзацом другим цього пункту, з поважних причин, служба управління персоналом державного органу повідомляє про це НАДС.

У разі відмови державного службовця від зайняття запропонованої НАДС вакантної посади або відмови від ознайомлення з пропозицією, служба управління персоналом державного органу складає акт у двох примірниках.

Відмова від ознайомлення державного службовця з пропозицією вважається відмовою від зайняття запропонованої НАДС вакантної посади відповідно до частини четвертої статті 871 Закону України "Про державну службу".

8. У разі звільнення державного службовця з державного органу шляхом переведення на запропоновану вакантну посаду, служба управління персоналом державного органу направляє НАДС копію відповідного рішення.

У разі звільнення державного службовця з інших підстав, передбачених Законом України "Про державну службу", до настання граничного строку його перебування за штатом державного органу, визначеного частиною другою статті 871 Закону України "Про державну службу", служба управління персоналом державного органу направляє НАДС копію рішення про звільнення державного службовця.

9. Облік наданих пропозицій НАДС здійснюється в журналі реєстрації пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцем категорії "А", звільненим відповідно до статті 871 Закону України "Про державну службу", в електронній формі згідно з додатком 2 до цього Порядку.

 

Начальник Відділу автоматизації
перевірок Національного агентства
України з питань державної служби

О. Музиченко

 

Додаток 1
до Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А" відповідно до статті 871 Закону України "Про державну службу"
(абзац перший пункту 6)

ПРОПОЗИЦІЯ N ____

щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцем категорії "А", звільненим відповідно до статті 871 Закону України "Про державну службу"

___ 20__ року                                                                        реєстраційний номер _____

Шановний(а) ___!


Відповідно до частини четвертої статті 871 Закону України "Про державну службу" Національне агентство України з питань державної служби пропонує вакантну(і) посаду(и) державної служби:

_
_
_

___
згоден(на) / не згоден(на)

 
(підпис)

______
(дата)


 

________
(посада)

_________
(підпис)

__________
(ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 

Додаток 2
до Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А" відповідно до статті 871 Закону України "Про державну службу"
(пункт 9)

ЖУРНАЛ
реєстрації пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцем категорії "А", звільненим відповідно до статті 871 Закону України "Про державну службу"

Розпочато ___ 20__ р.

Закінчено ___ 20__ р.

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові державного службовця, якого звільнено

Державний орган, в якому державного службовця зараховано за штат

Державний орган, в якому державному службовцю запропоновано вакантну посаду державної служби

Результати розгляду пропозиції щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцем

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали