ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.04.2012 р. N 153

Про затвердження Порядку надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на оздоровлення інвалідів та ветеранів

Відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статей 2, 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року N 8/15 "Про Регіональну цільову програму соціального захисту населення на 2012 - 2014 роки":

1. Затвердити Порядок надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на оздоровлення інвалідів та ветеранів, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації О. Курилюка.

 

Голова

Б. Клімчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
11.04.2012 N 153


ПОРЯДОК
надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на оздоровлення інвалідів та ветеранів

I. Загальні положення

1. Порядок надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на оздоровлення ветеранів та інвалідів (далі - Порядок) розроблений відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статей 2, 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року N 8/15 "Про затвердження Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2012 - 2014 роки".

2. Порядок визначає і регулює механізм надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на оздоровлення інвалідів та ветеранів (далі - субвенція).

3. Головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів визначаються органи праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад.

II. Надання та використання коштів субвенції

1. Кошти субвенції спрямовуються на придбання путівок ветеранам ОУН-УПА, ветеранам війни, інвалідам загального захворювання та інвалідам з дитинства, які перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

2. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад на підставі даних обліку ветеранів ОУН-УПА, ветеранів війни, інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, які потребують санаторно-курортного оздоровлення, направляють Головному управлінню праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (далі - Головне управління) до 1 грудня року, що передує плановому, річні заявки щодо потреби в оздоровленні.

3. Головне управління на підставі заявок і прогнозних витрат вартості одного ліжко-дня в санаторно-курортних закладах визначає потребу в коштах та подає пропозиції Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації щодо розподілу субвенції у межах обсягів, визначених на проведення цих заходів Регіональною цільовою програмою соціального захисту населення на 2012 - 2014 роки, на відповідний бюджетний період.

III. Порядок надання та розподілу путівок на оздоровлення

1. Путівки видаються ветеранам ОУН - УПА, ветеранам війни, інвалідам загального захворювання та інвалідам з дитинства відповідно до медичних рекомендацій у порядку черговості.

Взяття на облік ветеранів ОУН - УПА органами праці та соціального захисту населення здійснюється за окремою чергою.

2. Для одержання путівки подається заява та медична довідка лікувальної установи за формою N 070/о.

3. Закупівля послуг з лікування та оздоровлення у санаторно-курортних закладах області з урахуванням профілю захворювання здійснюється в установленому законодавством порядку.

4. Оздоровлення ветеранів ОУН - УПА здійснюється один раз на рік.

Оздоровлення ветеранів війни, інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5. У разі одержання путівки за рахунок коштів субвенції ветерани ОУН - УПА, ветерани війни, інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства, знімаються з обліку.

Повторне взяття на облік здійснюється на загальних підставах.

6. Облік надходження та видачі санаторно-курортних путівок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших лікувально оздоровчих установ в органах соціального захисту населення України, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 25 грудня 1997 року N 42, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 лютого 1998 року за N 135/2575.

IV. Порядок фінансування витрат, пов'язаних із оздоровленням

1. Фінансування витрат, пов'язаних з оздоровленням осіб, зазначених в пункті 1 розділу 1 Порядку провадиться у межах коштів обласного бюджету, затверджених рішенням обласної ради на відповідний бюджетний період, що передаються у вигляді субвенції районним та міським (міст обласного значення) бюджетам.

2. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад на підставі акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) здійснюють нарахування витрат та реєстрацію зобов'язань в межах помісячного розпису асигнувань субвенції за КФКВ 090412 "Інші видатки на соціальний захист населення", КЕКВ 1343 "Інші поточні трансферти населенню" в органах державної казначейської служби до 20 числа відповідного місяця та подають інформацію щодо обсягу зобов'язань фінансовим управлінням райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад.

3. Фінансові управління райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад перевіряють та формують інформацію щодо обсягів зареєстрованих зобов'язань і подають Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації до 21 числа відповідного місяця згідно з установленою ним формою.

4. Головне фінансове управління облдержадміністрації до 26 числа відповідного місяця здійснює перерахування сум субвенції на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах державного казначейства, відповідно до помісячного розпису обласного бюджету, але у межах фактичних зобов'язань відповідних місцевих бюджетів.

5. Отримані місцевими бюджетами суми субвенції протягом одного операційного дня перераховуються на рахунки головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, відкриті в органах державного казначейства, для здійснення відповідних видатків.

6. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів до кінця відповідного місяця здійснюють розрахунки з одержувачами коштів.

7. Головне фінансове управління облдержадміністрації, виходячи з фактичного обсягу видатків місцевих бюджетів на оздоровлення інвалідів та ветеранів, забезпечує підготовку пропозицій обласній державній адміністрації, обласній раді щодо перерозподілу обсягу субвенції між районними бюджетами та міст обласного значення.

8. Не використані відповідно до цього Порядку кошти субвенції з обласного бюджету підлягають поверненню на рахунок обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня відповідного бюджетного періоду.

9. Бухгалтерський облік за зазначеними видатками здійснюються відповідно до законодавства.

V. Відповідальність, звітність і контроль

1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється Головним управлінням.

2. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів субвенції несуть головні розпорядники коштів місцевих бюджетів.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали