ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.11.2011 р. N Р-802/0/3-11

Про затвердження Порядку надання та використання у 2011 році субвенції з обласного бюджету бюджетам районів на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до рішення обласної ради від 30 грудня 2010 року N 37-4/VI "Про обласний бюджет на 2011 рік" (зі змінами), враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року N 148-р "Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни" (Розпорядження N 148-р), з метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів:

1. Затвердити Порядок надання та використання у 2011 році субвенції з обласного бюджету бюджетам районів на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек (додається).

2. Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації забезпечувати в межах повноважень постійний контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам районів на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек.

3. Рекомендувати Головному управлінню Державного казначейства України у Дніпропетровській області:

3.1. Забезпечити перерахування коштів на підставі платіжних документів, підготовлених головним розпорядником коштів - Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації, на рахунки місцевих бюджетів, відкриті у територіальних управліннях Державного казначейства України у Дніпропетровській області.

3.2. У межах своєї компетенції здійснювати постійний контроль за цільовим спрямуванням коштів субвенції.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Пустову М. І.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник контрольно-ревізійного
управління в Дніпропетровській області

Р. В. Качан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
09.11.2011 N Р-802/0/3-11

ПОРЯДОК
надання та використання у 2011 році субвенції з обласного бюджету бюджетам районів на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання у 2011 році субвенції з обласного бюджету бюджетам районів на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек (далі - субвенція), передбаченої рішенням обласної ради від 30 грудня 2010 року N 37-4/VI "Про обласний бюджет на 2011 рік" (зі змінами).

2. Субвенція з обласного бюджету бюджетам районів ураховується в доходній та видатковій частинах відповідних бюджетів в обсягах, визначених додатком 4 до рішення обласної ради від 30 грудня 2010 року N 37-4/VI "Про обласний бюджет на 2011 рік" (зі змінами).

3. Субвенція спрямовується на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек.

4. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, які згідно з рішенням обласної ради від 30 грудня 2010 року N 37-4/VI "Про обласний бюджет на 2011 рік" (зі змінами) визначені відповідно головним розпорядником коштів та розпорядником коштів нижчого рівня, для відкриття фінансування надають до Головного фінансового управління облдержадміністрації та Головного управління Державного казначейства України у Дніпропетровській області документи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами і доповненнями), наказів Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" (зі змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 року за N 86/6374, та від 9 грудня 2008 року N 1467 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї", наказу Державного казначейства України від 4 листопада 2002 року N 205 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2002 року за N 919/7207.

5. Районні державні адміністрації надають головному розпоряднику коштів пропозиції щодо фінансування субвенції відповідно до помісячного розпису видатків обласного бюджету згідно з додатком 1 до цього Порядку. Після отримання від Головного управління освіти і науки облдержадміністрації пропозицій щодо фінансування згідно з додатком 2 до цього Порядку Головне фінансове управління облдержадміністрації проводить перерахування коштів субвенції на рахунок Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, відкритий у Головному управлінні Державного казначейства України у Дніпропетровській області.

6. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації перераховує субвенцію на рахунки бюджетів районів, відкриті в територіальних управліннях Державного казначейства України у Дніпропетровській області.

7. Головне управління Державного казначейства України у Дніпропетровській області на підставі відповідних документів від Головного управління освіти і науки облдержадміністрації перераховує кошти субвенції на рахунки відповідних бюджетів, відкриті в територіальних управліннях Державного казначейства у Дніпропетровській області, відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року N 1132.

8. Районні державні адміністрації, враховуючи вимоги цього Порядку щодо пріоритетних напрямів використання коштів субвенції, забезпечують затвердження переліку організаційних заходів для придбання та поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек, перерахування коштів на рахунки уповноважених органів, відкриті в територіальних управліннях Державного казначейства України у Дніпропетровській області, ефективне та цільове використання бюджетних коштів.

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції з обласного бюджету здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. Районні державні адміністрації щомісяця, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають до Головного управління освіти і науки облдержадміністрації звіт про використання бюджетних коштів за рахунок коштів субвенції (додаток 3).

11. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації здійснюють контроль за використанням коштів субвенції з обласного бюджету, несуть відповідальність за обґрунтованість планування видатків, ефективне та цільове використання бюджетних коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

12. Використання коштів субвенції на інші потреби, які не відповідають цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

13. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації надає до 20 січня 2012 року до обласної державної адміністрації узагальнений звіт про використання коштів субвенції обласного бюджету бюджетам районів на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек (додаток 4).

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Виконуючий обов'язки начальника
Головного управління освіти і
науки облдержадміністрації

Л. О. Олефір

 

Додаток 1
до Порядку використання у 2011 році субвенції з обласного бюджету бюджетам районів на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо фінансування субвенції з обласного бюджету бюджетам районів на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек

по ______ району

(гривні)

Назва району

Загальний обсяг

Профінансовано на ________ 2011 року

Залишок коштів

Пропозиції на фінансування з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань

на _________ 2011 року

Сума

Детальний перелік
(у т. ч. у грошовому виразі)

 

 

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації

___________
(підпис)

__
(ініціали, прізвище)

Начальник районного фінансового управління

___________
(підпис)

__
(ініціали, прізвище)

Начальник (завідуючий) управління (відділу)

___________
(підпис)

__
(ініціали, прізвище)

 

Виконуючий обов'язки начальника
Головного управління освіти і
науки облдержадміністрації

Л. О. Олефір

 

Додаток 2
до Порядку використання у 2011 році субвенції з обласного бюджету бюджетам районів на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови облдержадміністрації
(згідно з розподілом функціональних повноважень)
________
                       (ініціали і прізвище)

М. П. "___"

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо фінансування видатків спеціального фонду обласного бюджету

по
(назва головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(гривні)

N
з/п

Код ГРК, КВК

Назва району

КФКВ

КЕКВ

Номер особового рахунку головного розпорядника бюджетних коштів

Пропозиції на фінансування з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань

Сума

Примітка
(обґрунтування)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (сума прописом)

"Перевірено. Відповідає вимогам чинного законодавства. Пропоную на підпис".

Виконуючий обов'язки начальника
управління облдержадміністрації

 
___________
(підпис)

 
__
(ініціали, прізвище)

 

Виконуючий обов'язки начальника
Головного управління освіти і
науки облдержадміністрації

Л. О. Олефір

 

Додаток 3
до Порядку використання у 2011 році субвенції з обласного бюджету бюджетам районів на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек

ЗВІТ
про використання субвенції з обласного бюджету бюджетам районів на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек

по ______ району

(гривні)

Затверджено на 2011 рік

Профінансовано станом на _______ 2011 року

Фактично придбано (од.)

Дата взяття зобов'язань в органах державного казначейства за актами виконаних робіт

Фактично оплачено

 

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації

___________
(підпис)

__
(ініціали, прізвище)

Начальник районного фінансового управління

___________
(підпис)

__
(ініціали, прізвище)

Начальник (завідуючий) управління (відділу)

___________
(підпис)

__
(ініціали, прізвище)

 

Виконуючий обов'язки начальника
Головного управління освіти і
науки облдержадміністрації

Л. О. Олефір

 

Додаток 4
до Порядку використання у 2011 році субвенції з обласного бюджету бюджетам районів на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови облдержадміністрації
(згідно з розподілом функціональних повноважень)
________
                       (ініціали і прізвище)

М. П. "___"

ЗВІТ
про використання субвенції з обласного бюджету бюджетам районів на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек

по __
(назва головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(гривні)

Назва району

Затверджено на 2011 рік

Профінансовано станом на _______ 2011 року

Фактично придбано (од.)

Дата взяття зобов'язань в органах державного казначейства за актами виконаних робіт

Фактично оплачено

 

 

 

 

 

 

Виконуючий обов'язки начальника
управління облдержадміністрації

 
___________
(підпис)

 
__
(ініціали, прізвище)

 

Виконуючий обов'язки начальника
Головного управління освіти і
науки облдержадміністрації

Л. О. Олефір

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали