ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.05.2012 р. N Р-295/0/3-12

Про затвердження Порядку надання та використання у 2012 році субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат соціального характеру

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року N 194-10/VI "Про обласний бюджет на 2012 рік" (зі змінами), враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року N 148-р "Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни" (Розпорядження N 148-р) (зі змінами та доповненнями), з метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів:

1. Затвердити Порядок надання та використання у 2012 році субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат соціального характеру (додається).

2. Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації забезпечувати в межах повноважень постійний контроль за цільовим та ефективним використанням коштів субвенції.

3. Рекомендувати Головному управлінню Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області:

3.1. Забезпечити перерахування коштів на підставі платіжних документів, підготовлених головним розпорядником коштів - головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації, на рахунки місцевих бюджетів, відкриті у територіальних управліннях Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області.

3.2. У межах своєї компетенції здійснювати постійний контроль за цільовим спрямуванням коштів субвенції.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Пустову М. І.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник Державної фінансової
інспекції в Дніпропетровській області

Р. В. Качан


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
07.05.2012 N Р-295/0/3-12


ПОРЯДОК
надання та використання у 2012 році субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат соціального характеру

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання у 2012 році субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат соціального характеру (далі - субвенція), передбаченої рішенням обласної ради від 27 грудня 2011 року N 194-10/VI "Про обласний бюджет на 2012 рік" (зі змінами).

2. Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам ураховується в доходній та видатковій частинах відповідних бюджетів в обсягах, визначених додатком 4 до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року N 194-10/VI "Про обласний бюджет на 2012 рік" (зі змінами).

3. Субвенція спрямовується на здійснення остаточних розрахунків з виплати заробітної плати працівникам закладів освіти, що передано зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області до спільної власності територіальних громад відповідних міст та районів.

4. Головний розпорядник коштів та розпорядники коштів нижчого рівня, визначені відповідними рішеннями міських та районних рад, для відкриття фінансування надають до Головного фінансового управління облдержадміністрації та Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області документи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами і доповненнями), наказів Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 року за N 86/6374 (зі змінами і доповненнями), та від 14 травня 2010 року N 263 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2010 року N 384/17679 (зі змінами та доповненнями), наказу Державного казначейства України від 4 листопада 2002 року N 205 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2002 року за N 919/7207 (зі змінами та доповненнями).

5. Виконавчі комітети міських рад та районні державні адміністрації надають головному розпоряднику коштів пропозиції щодо фінансування субвенції відповідно до помісячного розпису видатків обласного бюджету згідно з додатком 1 до цього Порядку. Після отримання від Головного управління освіти і науки облдержадміністрації пропозицій щодо фінансування згідно з додатком 2 до цього Порядку Головне фінансове управління облдержадміністрації проводить перерахування коштів субвенції на рахунок Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області.

6. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації перераховує субвенцію на рахунки бюджетів міст та районів, відкриті в територіальних управліннях Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області.

7. Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області на підставі відповідних документів від Головного управління освіти і науки облдержадміністрації перераховує кошти субвенції на рахунки відповідних бюджетів, відкриті в територіальних управліннях Державної казначейської служби у Дніпропетровській області, відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року N 1132.

8. Виконавчі комітети міських рад та районні державні адміністрації, враховуючи вимоги цього Порядку щодо пріоритетних напрямів використання коштів субвенції, забезпечують затвердження переліку організаційних заходів для здійснення виплат соціального характеру, перерахування коштів на рахунки уповноважених органів, відкриті в територіальних управліннях Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області.

9. Виконавчі комітети міських рад та районні державні адміністрації щомісяця, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають до Головного управління освіти і науки облдержадміністрації звіт про використання коштів субвенції (додаток 3).

10. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад та районні державні адміністрації здійснюють контроль за використанням коштів субвенції, несуть відповідальність за обґрунтованість планування видатків, ефективне та цільове використання бюджетних коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

11. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації надає до 20 січня 2013 року до обласної державної адміністрації узагальнений звіт про використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат соціального характеру (додаток 4).

12. Використання коштів субвенції на інші потреби, які не відповідають цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Виконуючий обов'язки начальника
Головного управління освіти
і науки облдержадміністрації

О. І. Демчик


 

Додаток 1
до Порядку надання та використання у 2012 році субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат соціального характеру


ПРОПОЗИЦІЇ
щодо фінансування субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат соціального характеру

по __ місту (району)

(гривні)

Назва міста (району)

Загальний обсяг

Профінансовано на ________ 2012 року

Залишок коштів

Пропозиції щодо фінансування з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань на _________ 2012 року

Сума

Напрямки виплат

 

 

 

 

 

 


Міський голова, голова райдержадміністрації

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

Начальник фінансового управління (відділу) виконавчого комітету міської ради, райдержадміністрації

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

Начальник (завідуючий) управління (відділу) освіти

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)


 

Виконуючий обов'язки начальника
Головного управління освіти
і науки облдержадміністрації

О. І. Демчик


 

Додаток 2
до Порядку надання та використання у 2012 році субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат соціального характеру


"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Заступник голови облдержадміністрації (згідно з розподілом функціональних повноважень)
_
                             (ініціали і прізвище)
"___"


ПРОПОЗИЦІЇ
щодо фінансування видатків загального фонду обласного бюджету

по
(назва головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(гривні)

N
з/п

Код ГРК, КВК

Назва бюджетних установ та одержувачів коштів міста

КФКВ

КЕКВ

Номер особового рахунку головного розпорядника бюджетних коштів

Пропозиції щодо фінансування з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань

Сума

Примітка (обґрунтування)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 


Усього ___________
                             (сума прописом)

 

"Перевірено. Відповідає вимогам чинного законодавства. Пропоную на підпис".

Виконуючий обов'язки начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

_
(ініціали, прізвище)


 

Виконуючий обов'язки начальника
Головного управління освіти
і науки облдержадміністрації

О. І. Демчик


 

Додаток 3
до Порядку надання та використання у 2012 році субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат соціального характеру


ЗВІТ
про використання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат соціального характеру

по ____ місту (району)

(гривні)

Затверджено на 2012 рік

Профінансовано станом на _______ 2012 року

Фактично проведено виплат

Дата взяття зобов'язань в органах державного казначейства

Оплачено

 

 

 

 

 


Міський голова, голова райдержадміністрації

__
(підпис)

__
(ініціали, прізвище)

Начальник фінансового управління (відділу) виконавчого комітету міської ради, райдержадміністрації

__
(підпис)

__
(ініціали, прізвище)

Начальник (завідуючий) управління (відділу) освіти

__
(підпис)

__
(ініціали, прізвище)


 

Виконуючий обов'язки начальника
Головного управління освіти
і науки облдержадміністрації

О. І. Демчик


 

Додаток 4
до Порядку надання та використання у 2012 році субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат соціального характеру


"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Заступник голови облдержадміністрації (згідно з розподілом функціональних повноважень)
____
                   (ініціали і прізвище)
"___"


ЗВІТ
про використання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат соціального характеру

по ___________
(назва головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(гривні)

Назва міста (району)

Затверджено на 2012 рік

Профінансовано станом на _______ 2012 року

Фактично проведено виплат

Дата взяття зобов'язань в органах державного казначейства

Оплачено

 

 

 

 

 

 


Виконуючий обов'язки начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

_
(ініціали, прізвище)


 

Виконуючий обов'язки начальника
Головного управління освіти
і науки облдержадміністрації

О. І. Демчик

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали