Додаткова копія: Про затвердження Порядку найменування об'єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об'єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
XII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 13 листопада 2013 року N 432/9920

Про затвердження Порядку найменування об'єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об'єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26 та пункту 1 частини першої статті 37 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" (Закон N 4865-VI), з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року N 989 "Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" (Порядок N 989), з метою відновлення історичних найменувань, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків та меморіальних дощок на території міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок найменування об'єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об'єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, що додається.

2. Київському міському голові створити консультативно-дорадчий орган для отримання фахових висновків з питань присвоєння, зміни, назв об'єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об'єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

3.1. Здійснювати організаційне забезпечення роботи консультативно-дорадчого органу з питань присвоєння, зміни, назв об'єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об'єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві.

3.2. Привести свої акти у відповідність до цього рішення.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 29.04.2004 N 206/1416 "Про порядок найменування об'єктів міського підпорядкування, вшанування пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у місті Києві".

5. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики та постійну комісію Київради з питань культури і туризму.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
13.11.2013 N 432/9920

Порядок
найменування об'єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об'єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві

I. Загальні положення

1. Порядок найменування об'єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об'єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві (далі - Порядок) розроблено відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" (Закон N 4865-VI) та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року N 989 "Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" (Порядок N 989).

2. Цим Порядком визначаються підстави найменування районів міста, житлових масивів, станцій метро, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів та інших об'єктів міського підпорядкування, в тому числі присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у власності територіальної громади міста Києва (закладам культури, освіти, охорони здоров'я тощо) (далі - юридичні особи), об'єктам права власності, які за ними закріплені, а також вулицям, провулкам, проспектам, площам, паркам, скверам, бульварам, узвозам, проїздам, майданам, набережним, мостам (далі - Об'єкти).

3. Географічним об'єктам назви присвоюються відповідно до Закону України "Про географічні назви".

4. Вирішення питань щодо найменувань та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій Об'єктам має сприяти відновленню історично сформованої топоніміки міста Києва, в якій відображена багатовікова історія України та її столиці.

Назви Об'єктів повинні відповідати словотворчим, вимовним і стилістичним нормам сучасної української літературної мови. Вони повинні бути милозвучними, зручними для вимови, короткими і легко запам'ятовуватись.

При найменуванні об'єктів або присвоєнні їм імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій мають враховуватися їхнє місцезнаходження, призначення, географічні, історичні, топонімічні, культурні, архітектурні та інші особливості, київські традиції назвотворення.

5. Для отримання фахових висновків з питань присвоєння, зміни, назв Об'єктів, увічнення пам'яті видатних діячів і подій на території міста Києва, відновлення історичних найменувань при Київському міському голові створюється відповідний консультативно-дорадчий орган, до складу якого входитимуть, зокрема, учені-історики, мовознавці, краєзнавці, пам'яткознавці, архітектори тощо.

6. Вшанування пам'яті фізичної особи здійснюється лише після її смерті.

7. Зміна назви (перейменування) об'єктів міського підпорядкування здійснюється у виняткових випадках, а саме:

при відновленні історично сформованих найменувань, які мають особливу культурно-історичну цінність;

при перейменуванні в установленому порядку вулиць, площ, провулків, проспектів, парків, скверів у населених пунктах України, назви яких пов'язані з іменами осіб, які причетні до організації та здійснення голодоморів і політичних репресій в Україні;

при зміні статусу і/або функціонального призначення відповідного об'єкта;

з метою усунення дублювання найменувань в межах території міста.

Зміна імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події, присвоєних юридичним особам та об'єктам права власності, здійснюється лише після проведення громадського обговорення.

8. Назви Об'єктів викладаються державною мовою та регіональними мовами, які поширені на території міста Києва, у порядку, визначеному Законом України "Про засади державної мовної політики" (Закон N 5029-VI), в простій, стислій формі без скорочень.

9. Реєстр назв вулиць веде Служба містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

II. Порядок прийняття рішення про присвоєння юридичним особам та Об'єктам імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій

1. Питання про присвоєння юридичним особам та Об'єктам імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій порушується Київським міським головою шляхом підготовки ним подання про присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

2. Пропозиції щодо присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб юридичним особам та Об'єктам подаються Київському міському голові органами державної влади, трудовими колективами, об'єднаннями громадян та окремими громадянами для їхнього подальшого розгляду у встановленому порядку.

Підстави та умови присвоєння юридичним особам та Об'єктам імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій визначені Законом України "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" (Закон N 4865-VI).

Присвоєння імен (псевдонімів) відомих мешканців міста Києва, громадян України і зарубіжних країн Об'єктам, як правило, здійснюється при найменуванні цих Об'єктів.

Імена (псевдоніми) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій присвоюються юридичним особам та Об'єктам лише після проведення громадського обговорення та за згодою відповідного трудового колективу.

3. Пропозиції щодо присвоєння імені (псевдоніму) юридичній особі повинні містити такі відомості:

найменування суб'єкта, що пропонує присвоєння імені;

запропоноване найменування та його обгрунтування;

письмова згода родичів (діти, вдова, вдівець, а якщо їх немає - батьки, рідні брати та сестри) на присвоєння імені (у разі присвоєння імені фізичної особи);

витяг з рішення зборів трудового колективу про згоду на присвоєння імені;

розрахунки та кошторис витрат, пов'язаних з присвоєнням імені.

4. У разі надходження пропозицій щодо присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб юридичним особам та об'єктам права власності Київський міський голова надає доручення:

Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) опрацювати питання щодо підготовки інформаційної довідки про фізичну особу, ім'я якої пропонується присвоїти, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події, що пропонується присвоїти, а також щодо організації проведення громадського обговорення порушеного у пропозиції питання;

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) опрацювати питання щодо розрахунків та кошторису витрат, пов'язаних з присвоєнням юридичній особі або об'єкту права власності імені (псевдоніму) фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події.

5. За дорученням Київського міського голови з урахуванням матеріалів, наданих відповідно до пункту 4 розділу II цього Порядку, відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) готує подання про присвоєння юридичним особам або Об'єктам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій (далі - Подання).

6. Присвоєння імені (псевдоніму) фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичних подій юридичним особам та Об'єктам здійснюється за рішенням Київської міської рада на підставі відповідного подання Київського міського голови згідно з вимогами статті 6 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" (Закон N 4865-VI).

7. За результатами розгляду Подання та відповідних документів Київська міська рада протягом 15 робочих днів після внесення такого Подання приймає відповідне рішення.

8. Проекти рішень Київської міської ради про присвоєння імені (псевдоніму) фізичної особи, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та Об'єктам погоджуються постійною комісією Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики і постійною комісією Київради з питань культури та туризму.

Проекти рішень Київської міської ради про присвоєння імен (псевдонімів) навчальним закладам та закладам охорони здоров'я міського підпорядкування погоджуються також постійною комісією Київради з питань гуманітарної політики.

9. Зміна присвоєних імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та Об'єктам здійснюється у такому ж порядку, що і їх присвоєння.

Виправлення технічних помилок та приведення написання найменувань у відповідність до вимог українського правопису не є зміною найменування та здійснюється шляхом прийняття рішення Київської міської ради, підготовленого на підставі обґрунтованих висновків відповідних структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

III. Порядок прийняття рішення про найменування об'єктів міського підпорядкування

1. Пропозиції щодо найменування об'єктів міського підпорядкування, що не підпадають під дію розділу II цього Порядку, подаються до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) органами державної влади, трудовими колективами, об'єднаннями громадян та окремими громадянами для їхнього подальшого розгляду у встановленому порядку.

У клопотанні, що виходить від громадян, вказується прізвище, ім'я та по батькові громадянина, його поштова адреса та контактний номер телефону.

Пропозиції щодо зміни назв районів розробляються відповідними районними в місті Києві державними адміністраціями і вносяться на погодження голові Київської міської державної адміністрації для їхнього подальшого розгляду у встановленому цим Положенням порядку.

Пропозиції щодо найменування проектованих станцій метрополітену вносяться до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проектною організацією за погодженням з Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Пропозиції щодо найменування повинні містити такі відомості:

найменування суб'єкта, що пропонує найменування;

запропоноване найменування та його обґрунтування;

місце розташування;

карта-схема, на якій позначається розташування;

розрахунки та кошторис витрат, а також джерела фінансування витрат.

3. Найменування району, житлових масивів міста Києва мають відповідати історичним, географічним та містобудівним особливостям об'єкта.

4. До основних вимог та правил найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, бульварів, узвозів, проїздів, майданів, набережних відносяться:

найменування повинні відповідати особливостям ландшафту міста. При їх найменуванні в якості основи використовуються найменування населених пунктів (у тому числі сіл, селищ, старовинних слобод), урочищ, пагорбів і лісів, річок, струмків, озер і ставків, що увійшли до міської межі міста Києва;

найменування повинні відображати найбільш істотні індивідуальні характеристики вулиці як об'єкта найменування. При цьому нове найменування не повинно повторюватися в межах міста;

найменування вулиці має органічно включатися в існуючу міську топонімічну систему. При найменуванні нових вулиць не допускається утворення назв, які порушують історично сформовану топонімічну систему міста Києва;

найменування вулиці має бути вмотивоване і містити в собі необхідний обсяг топонімічної інформації.

5. До основних вимог та правил найменування станцій метрополітену відносяться:

найменування станцій метрополітену повинні максимально відповідати найменуванням наземних транспортних, природних, історико-культурних, містобудівних та інших значущих об'єктів міста. При формуванні пересадочних вузлів міського пасажирського транспорту, що складаються зі станцій метрополітену і залізничних зупиночних пунктів (пасажирських платформ), зазначені транспортні об'єкти повинні носити однакові найменування;

при присвоєнні найменувань станціям метрополітену, що створюють єдині пересадочні вузли, необхідно дотримуватися принципу різнойменних варіантів найменувань станцій;

кожне найменування станції метрополітену має бути індивідуальним, відображати історичну та культурну самобутність міста, відповідати архітектурному вигляду станції;

найменування станцій метрополітену не можуть бути використані для збереження пам'яті про відомих жителів міста Києва, громадян України і зарубіжних країн, за винятком випадків їх збігу з назвами наземних міських об'єктів.

6. До основних вимог та правил найменування зупинок наземного міського транспорту належать:

найменування зупинок наземного транспорту повинні бути максимально пов'язані зі значимими для орієнтації в місті об'єктами;

найменування зупинок наземного транспорту визначаються переважно місцевою топографією. Вони не повинні повторюватися в межах міських транспортних маршрутів;

в найменуваннях зупинок наземного транспорту мотивація увічнення пам'яті може бути пов'язана тільки з уже існуючими назвами географічних та інших об'єктів міста.

7. Найменування районів, інших об'єктів міського підпорядкування здійснюється рішенням Київської міської ради за поданням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Найменування станцій метрополітену здійснюється рішенням Київської міської ради, проект якого готує Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Найменування зупинок наземного транспорту здійснюється наказом Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8. Проекти рішень Київської міської ради про найменування об'єктів міського підпорядкування погоджуються постійною комісією Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики і постійною комісією Київради з питань культури та туризму.

Проекти рішень Київської міської ради про присвоєння (зміну) назв станціям метрополітену погоджуються також постійною комісією Київради з питань транспорту та зв'язку.

9. Проекти рішень щодо надання та зміни назв об'єктів міського підпорядкування подаються для включення до порядку денного засідань Київської міської ради виключно постійною комісією Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики і постійною комісією Київради з питань культури та туризму.

10. Вирішення питань про увічнення визначних діячів і подій у формі встановлення пам'ятних знаків та меморіальних дощок здійснюється у порядку, визначеному виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали