Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету

Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
від 30 березня 2012 року N 231-од

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Тернопільській області
6 квітня 2012 р. за N 4/704

Відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 734 "Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету", обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2012 року, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 8 грудня 2009 року N 849, з метою забезпечення ефективного оздоровлення і повноцінного відпочинку дітей у літній період 2012 року:

1. Затвердити Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, виконавчому комітету Тернопільської міської ради забезпечити дотримання вимог цього Порядку при організації оздоровлення та відпочинку дітей.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Гоча П. В.

4. Розпорядження набирає чинності з моменту оприлюднення.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. А. Хоптян


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
30.03.2012 N 231-од


Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Тернопільській області
6 квітня 2012 р. за N 4/704


ПОРЯДОК
направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету

1. Механізм розподілу путівок

1. За рахунок коштів обласного бюджету фінансуються послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

2. Управління у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації (далі - управління) здійснює розподіл путівок до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для відповідних структурних підрозділів районних державних адміністрацій та Тернопільської міської ради (далі - відділи) у розрізі адміністративно-територіальних одиниць відповідно до співвідношення чисельності дітей віком від 7 до 18 років у районі та м. Тернополі до загальної чисельності таких дітей в області (за даними органів державної статистики за попередній рік) з урахуванням кількості дітей пільгових категорій та з дотриманням гендерної рівності.

3. Розподіл путівок до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку відділам на відповідну зміну затверджується наказом управління.

4. Відділи розподіляють путівки для: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд; бездоглядних та безпритульних дітей; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села. У першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи.

5. Відділи складають списки дітей за затвердженою управлінням формою. Списки затверджуються заступником голови райдержадміністрації (заступником Тернопільського міського голови), який координує і контролює роботу відділу, та направляють управлінню не пізніше, ніж за 5 днів до дати відправки дітей до оздоровчого табору. Первинні документи зберігаються у відділах протягом трьох років.

2. Процедура надання путівок

1. Направлення дітей пільгових категорій до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку здійснюють відділи відповідно до цього Порядку з урахуванням того, що за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів дитина має право на безоплатне та пільгове забезпечення путівкою до дитячого оздоровчого закладу один раз на рік.

2. Керівники відділів:

1) призначають своїм наказом працівника (відповідальну особу), на якого покладають обов'язки щодо підбору та направлення дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, відповідно до вимог цього Порядку;

2) забезпечують формування бази даних відповідних пільгових категорій дітей, які потребують оздоровлення та відпочинку в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, і використовують її при розподілі виділених путівок.

3. Перелік документів, необхідних для отримання путівки

N
з/п

Категорія, до якої відноситься дитина

Перелік документів

1.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

1. Заява від опікуна (піклувальника).
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Свідоцтва про смерть обох батьків (копія) або рішення суду, органу опіки та піклування про надання дитині статусу позбавленої батьківського піклування (копія).

2.

Діти-інваліди (направляються у разі відсутності медичних протипоказань та здатності до самообслуговування)

1. Заява від батьків.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Посвідчення про належність дитини до цієї категорії (копія).

3.

Діти з багатодітних сімей

1. Заява від батьків.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка про склад сім'ї.

4.

Діти з малозабезпечених сімей

1. Заява від батьків.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка про призначення державної соціальної допомоги по малозабезпеченості.

5.

Діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

1. Заява від батьків.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

6.

Діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків

1. Заява від одного з батьків або осіб, які їх заміняють.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

7.

Талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, діти, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячі творчі колективи та спортивні команди

1. Заява від батьків.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Ксерокопія відповідного посвідчення, диплома, грамоти тощо про присвоєння звання переможця (1 - 3 особисте або командне місце), лауреата чи дипломанта змагання, олімпіади, фестивалю, спартакіади, конкурсу міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського чи районного рівнів.
4. Клопотання педагогічної ради навчального закладу та органу управління освітою районної державної адміністрації або відповідного органу місцевого самоврядування про надання дитині путівки та копії табелів успішності або похвальних листів за останні два роки навчання (для відмінників навчання). По табелях враховуються тільки річні (підсумкові) оцінки.

8.

Бездоглядні та безпритульні діти

1. Клопотання від соціальної установи.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Документ, що засвідчує перебування дитини в соціальних закладах.

9.

Діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи

1. Заява від батьків.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Посвідчення, що засвідчує приналежність дитини до даної категорії (копія).

10.

Діти, які перебувають на диспансерному обліку

1. Заява від батьків.

2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Документ, що засвідчує приналежність дитини до цієї категорії.

11.

Діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села

1. Заява від батьків.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).

3. Довідка з місця роботи батьків або одного з батьків.
4. Документ, що засвідчує місце проживання дитини.


12. При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне становище сім'ї, у якій вона виховується.

13. Зазначені в пунктах 1 - 11 розділу 3 цього Порядку документи не потребують нотаріального засвідчення. Копії документів засвідчуються керівником відділу, який направляє дитину.

14. Перед відправленням діти повинні пройти медичний огляд. На кожну особу оформляється медична картка дитини, що виїжджає до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Картка заповнюється районною (міською) лікувально-профілактичною установою та санітарно-епідеміологічною службою.

4. Організація проїзду до дитячого закладу та у зворотному напрямку

1. До дитячого закладу оздоровлення та відпочинку діти можуть прибувати з батьками, іншими законними представниками або у складі груп з особами, які їх супроводжують.

2. Група дітей для направлення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку формується і склад її затверджується керівником відділу не пізніше ніж за 5 днів до від'їзду.

Проїзд дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в межах області

3. Забезпечення організації проїзду дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в межах області і у зворотному напрямку здійснюють керівники відділів.

Керівники відділів: призначають супроводжуючих, які забезпечують організацію проїзду дітей до/або з місця оздоровлення; проводять збори батьків (осіб, які їх заміняють) та дітей з питань проїзду, перебування в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку; перед відправленням груп дітей на оздоровлення та відпочинок забезпечують проведення інструктажу з питань безпеки з особами, які супроводжують дітей під час їх перевезення.

4. Кожна група до 15 дітей забезпечується особою, яка їх супроводжує. На кожну групу від 15 дітей додатково призначається один медичний працівник. Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до/або з місця оздоровлення та відпочинку, перебувають у відрядженні та несуть персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей до передачі їх працівникам відповідного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку чи батькам або іншим законним представникам.

5. Відповідальність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за життя і здоров'я дітей настає з моменту передачі дітей за списком особами, які їх супроводжували, керівникам цих закладів.

6. Діти, які направляються до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, повинні мати із собою теплі речі, кімнатне взуття, дві пари сезонного взуття, спортивне взуття, купальні та спортивні костюми, білизну, головний убір, шкарпетки (не менше трьох пар) та предмети особистої гігієни.

7. Перевезення дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в межах області та у зворотному напрямку (в кінці оздоровчої зміни) здійснюється за рахунок коштів батьків або осіб, які їх заміняють, спонсорських коштів та коштів закладів, у яких перебувають діти, а також за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством.

8. Відповідальна особа здійснює реєстрацію дітей перед виїздом, перевіряє наявність у дітей медичних довідок та передає два примірники списків дітей, затверджених керівником відділу, та медичні довідки дітей супроводжуючому.

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку приймає дітей в терміни, зазначені у графіку заїздів.

9. Керівник дитячого закладу оздоровлення та відпочинку повідомляє відділ в письмовій формі за 5 днів до початку оздоровчої зміни про кількість дітей, час і дату заїзду до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та за 5 днів до завершення оздоровчої зміни про кількість дітей, час і дату вибуття дітей з дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

10. Супроводжуючий, прибувши до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, надає особі, яка відповідно до наказу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку призначена відповідальною за проведення заїзду на зміну, два примірники затверджених списків дітей та медичні довідки.

11. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку після заїзду дітей, зарахувавши дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, відразу повідомляє відповідний відділ про відповідність кількості фактично прибулих дітей кількості виділених путівок.

12. У разі встановлення під час прийому, що дитина направлена до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Порядку віку, така дитина до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку не приймається і відбуває до місця проживання з особою, що її супроводжує.

Терміни оздоровлення в такому разі не переносяться. Відповідальними особами за проведення заїзду на зміну дитячого закладу оздоровлення та відпочинку складається відповідний акт у двох примірниках. Один примірник такого акта направляється до відділу.

Рішення про подальше використання в установленому порядку такої путівки приймає відділ.

13. У разі захворювання дитини дитячий заклад оздоровлення та відпочинку забезпечує її медичним обслуговуванням та харчуванням до одужання незалежно від терміну дії путівки. Умови виїзду дитини до місця постійного проживання узгоджуються з батьками (особами, які їх заміняють) та з відділом.

14. У разі прийняття рішення адміністрацією дитячого закладу оздоровлення та відпочинку про дострокове відправлення дитини до постійного місця проживання за недисциплінованість та у разі неможливості батьків або інших законних представників забрати дитину з дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, батьки (інші законні представники) в установленому порядку зобов'язані відшкодувати витрати, понесені цим закладом, на супроводження дитини до постійного місця проживання.

Проїзд дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за межами області

15. Забезпечення організації проїзду дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, який знаходиться за межами області, і у зворотному напрямку здійснює управління.

Управління призначає супроводжуючих, які забезпечують організацію проїзду дітей до/або з місця оздоровлення, проводить перед відправленням груп дітей на оздоровлення та відпочинок інструктаж з питань безпеки з особами, які супроводжують дітей під час їх перевезення.

16. Керівник відділу: призначає супроводжуючих, які забезпечують організацію проїзду дітей до/або з м. Тернопіль; проводить збори батьків (осіб, які їх заміняють) та дітей з питань проїзду, перебування в дитячому оздоровчому закладі; перед відправленням груп дітей на оздоровлення та відпочинок забезпечує проведення інструктажу з питань безпеки з особами, які супроводжують дітей під час їх перевезення.

17. Кожна група до 15 дітей забезпечується особою, яка їх супроводжує. На кожну групу від 15 дітей додатково призначається один медичний працівник. Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до або з місця оздоровлення та відпочинку, перебувають у відрядженні та несуть персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей до передачі їх працівникам відповідного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку чи батькам або іншим законним представникам.

Витрати на відрядження осіб, які супроводжують дітей, відшкодовуються в установленому порядку.

18. Перевезення дітей до м. Тернопіль та до закладу оздоровлення і відпочинку за межами області та у зворотному напрямку (в кінці оздоровчої зміни) здійснюється за рахунок коштів батьків або осіб, які їх заміняють, спонсорських коштів та коштів закладів у яких перебувають діти, а також за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством.

19. Управління відряджає у дитячий заклад оздоровлення та відпочинку за межами області відповідальних осіб, які здійснюють координацію питань з організації оздоровлення та відпочинку дітей у закладі.

20.Відповідальна особа здійснює реєстрацію дітей у м. Тернопіль, перевіряє наявність у дітей медичних довідок та передає два примірники списків дітей, затверджених начальником управління, та медичні довідки дітей старшому супроводжуючому для координації питань організації оздоровлення та відпочинку дітей у закладі за межами області.

Дитячий оздоровчий заклад приймає дітей виключно в терміни, зазначені у графіку заїздів, затвердженого директором цього закладу.

21. Відповідальність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за життя і здоров'я дітей настає з моменту передачі дітей за списком особами, які їх супроводжували, керівникам цих закладів.

22. Діти, які направляються до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, повинні мати з собою теплі речі, кімнатне взуття, дві пари сезонного взуття, спортивне взуття, купальні та спортивні костюми, білизну, головний убір, шкарпетки (не менше трьох пар) та предмети особистої гігієни.

23. Керівник дитячого закладу оздоровлення та відпочинку повідомляє управління в письмовій формі за 5 днів до початку оздоровчої зміни про кількість дітей, час і дату заїзду до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та за 5 днів до завершення оздоровчої зміни про кількість дітей, час і дату вибуття дітей з дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

24. Прибувши до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за межами області, відповідальна особа надає особі, яка відповідно до наказу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку призначена відповідальною за проведення заїзду на зміну, два примірники затверджених списків дітей та медичні довідки.

25. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку після заїзду дітей, зарахувавши дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, відразу повідомляє управління про відповідність кількості фактично прибулих дітей кількості виділених путівок.

26. У разі встановлення під час прийому, що дитина направлена до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Порядку віку, така дитина до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку не приймається і відбуває до місця проживання з особою, яка її супроводжує.

Терміни оздоровлення у такому разі не переносяться. Відповідальним за проведення заїзду на зміну дитячого закладу оздоровлення та відпочинку складається відповідний акт та один примірник такого акта направляється в управління.

Рішення про подальше використання в установленому порядку такої путівки приймає управління.

27. У разі захворювання дитини дитячий заклад оздоровлення та відпочинку організовує її лікування. Умови виїзду дитини до місця постійного проживання узгоджуються з батьками (особами, які їх заміняють) та з управлінням.

28. У разі прийняття рішення адміністрацією дитячого закладу оздоровлення та відпочинку про дострокове відправлення дитини до постійного місця проживання за недисциплінованість та у разі неможливості батьків або інших законних представників забрати дитину з дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, батьки (інші законні представники) зобов'язані відшкодувати витрати, понесені цим закладом, на супроводження дитини до постійного місця проживання.

5. Звітність про використання путівок та контроль за дотриманням вимог порядку направлення

1. Керівники відділів протягом 10 днів після закінчення кожної оздоровчої зміни подають управлінню звіт про використання путівок.

2. У разі встановлення факту видачі путівки з порушенням чинного законодавства відділи в місячний строк з дня виявлення такого факту вживають заходів щодо повернення коштів у розмірі повної вартості безкоштовно наданої путівки та перераховують зазначені кошти на рахунок управління.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

Ю. В. Желіховський

 

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали